Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A sajátos nevelési igényű tanulók

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A sajátos nevelési igényű tanulók"— Előadás másolata:

1 A sajátos nevelési igényű tanulók
Prezentáció Készítette: Kirschingné Bischof Anna

2 A sajátos nevelési igényű gyermek
Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,tanuló , aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,érzékszervi,értelmi vagy beszédfogyatékos,halmozottan fogyatékos,autizmus spektrum vagy egyéb pszichés zavarral(tanulási,figyelem –vagy magatartás zavarral) küzd A sajátos nevelési igényű gyermek

3 A leggyakoribb típusai
Beszédfogyatékosok Látássérültek Hallássérültek Mozgásszervi fogyatékosok Enyhe értelmi fogyatékosok A leggyakoribb típusai

4 Olyan ép fizikai hallással bíró gyermekek,fiatalok,felnőttek,akiknél a beszédfejlődés verbális és grafikus menete nem indult meg,kórosan késik, v. hibásan működik Tünetek szerint: retardált beszédfejlődésűek, pöszék, orrhangzósok, dadogók, hadarók,afáziások stb. Ellátásuk team munkában:logopédus,orvos, pszichológus,pedagógus szakemberek útmutatása alapján Beszédfogyatékosok

5 Akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes v
Akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes v. későbbi életkorban betegség, baleset v. más ok miatt visszafordíthatatlanul megromlik Mellettünk,közöttünk velünk élnek. Integráltan tanulnak ép társaikkal Gyengén látók - látásélesség 0,1 felett van Alig látók - nagyobb tárgyakat v. csak a fényt érzékelik Vakok- a fényt sem érzékeli (ritka) Látássérültek

6 A különböző frekvenciákon mért átlagos hallásveszteség szerinti kategóriák:
Enyhén,.közepesen , súlyosan nagyothallók Siketek Teljes siketek(ritka) Fejlesztően hat a jó beszéd-és halláskörnyezet Integrált nevelés(jó beszédminta-felgyorsul nyelvi fejlődésük) Emellett szudorpedagógiai és logopédiai segítség Hallássérültek

7 Hasznos számukra az együttnevelés,megtanítja őket a saját képességeinek helyes értékelésére
Szociális hatások érik,melyek mintaként szolgálnak szociális fejlődésükben Szülők és az oktatáspolitika az integrált oktatás mellett áll Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság komplex vizsgálata után a szülői egyetértésével kerül sor a beiskolázási javaslattételre Javaslattétel előtt szakemberek vizsgálja az iskola biztosítani tudja-e a személyi-tárgyi feltételeket Azok a személyek, akiknek tartási és mozgásfunkciójában tartós és visszafordíthatatlan állapotváltozás következett be sérülés miatt v. már születésétől fogva hiányoznak e funkciók Mozgáskorlátozottak

8 Enyhe értelmi fogyatékosok
A tanulásban akadályozott gyermekek, akik az idegrendszer biológiai és /vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége v. kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket,képességzavart mutatnak Diagnosztizálás orvosi,gyógypedagógiai,pszichológiai feladat Szakértői Bizottság végzi óvodáskor végén, iskoláskor elején Enyhe értelmi fogyatékosok

9 Autizmus spektrum zavar
Az idegrendszer korai, veleszületett ártalmának v. genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei Lényege a társas viselkedés,kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, mely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg Tünetei nagyon széles skálán mozognak( alacsony intellektus-átlagon felüli intelligencia) A legnehezebben kezelhetők –”kétemberes”gyerekek Autizmus spektrum zavar

10 Halmozott fogyatékosság
Egy-egy sérülés más problémákkal társul Értelmi fogyatékosság Beszéd-,érzékszervi, mozgásszervi v. egyéb fogyatékosság Viselkedésproblémák Mindezek az ellátást, taníthatóságot, szocializáció sikerét befolyásolják Halmozott fogyatékosság

11 A pszichés fejlődés zavarai
Azok a tanulók , akiknek az iskolai teljesítményük és viselkedésszabályozás területén kognitív, emocionális-szociális képességük eltérően fejlődik, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pszichológiai, pedagógiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek A pszichés fejlődés zavarai

12 Specifikus tanulási zavarok
Diszlexia Diszortográfia Diszkalkúlia Diszgráfia és diszparaxia(motoros képességek zavara) Kevert specifikus tanulási zavarok Hiperaktivitás és figyelemzavar Szocio-adaptív folyamatok zavarai-érzelmi Specifikus tanulási zavarok

13 Részleges mentális retardációk
Diszlexia-olvasási nehézség Diszgráfia-írásproblémák Diszkalkúlia- számfogalom kialakulatlansága Részleges mentális retardációk

14 A figyelem zavara:Hiperaktivitás
Motorikum.: Megállás nélkül futkározik. Képtelen egy helyben megülni. Impulzivitás: Gyakran előbb cselekszik, mint gondolkodik. Képtelen feladatait megszervezni. Jelentkezéskor nehezen tudja kivárni, hogy felszólítsák. Szándékos figyelme:Nem figyel oda az órán. Alacsony fokú a figyelemkoncentrációja. Nem tud tartósan játszani egy játékkal. A figyelem zavara:Hiperaktivitás

15 Kognitív funkciók zavarai
Megfigyelőképességek problémái Emlékezeti képességek problémái(lassú bevésés,nagyfokú felejtés, pontatlan felidézés) Problémák a gondolkodás folyamatában( a lényegkiemelés és az analógiás következtetések képessége fejletlen) Kognitív funkciók zavarai

16 A nyelvi működés zavarai
Helyesírási zavarok(betűfelcserélések, proaktív interferencia) Beszédfejlődési rendellenességek-kiejtési problémák(pöszeség, selypítés, raccsolás) Megkésett beszéd fejlődés(szegényes szókincs,szavak torzítása, szótagismétlés) Beszédértési problémák Verbális diszpraxia A nyelvi működés zavarai


Letölteni ppt "A sajátos nevelési igényű tanulók"

Hasonló előadás


Google Hirdetések