Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

{ A sajátos nevelési igényű tanulók Prezentáció Készítette: Kirschingné Bischof Anna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "{ A sajátos nevelési igényű tanulók Prezentáció Készítette: Kirschingné Bischof Anna."— Előadás másolata:

1 { A sajátos nevelési igényű tanulók Prezentáció Készítette: Kirschingné Bischof Anna

2  Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,érzékszervi,értelmi vagy beszédfogyatékos,halmozottan fogyatékos,autizmus spektrum vagy egyéb pszichés zavarral(tanulási,figyelem –vagy magatartás zavarral) küzd A sajátos nevelési igényű gyermek

3  Beszédfogyatékosok  Látássérültek  Hallássérültek  Mozgásszervi fogyatékosok  Enyhe értelmi fogyatékosok A leggyakoribb típusai

4  Olyan ép fizikai hallással bíró gyermekek,fiatalok,felnőttek,akiknél a beszédfejlődés verbális és grafikus menete nem indult meg,kórosan késik, v. hibásan működik  Tünetek szerint: retardált beszédfejlődésűek, pöszék, orrhangzósok, dadogók, hadarók,afáziások stb.  Ellátásuk team munkában:logopédus,orvos, pszichológus,pedagógus szakemberek útmutatása alapján Beszédfogyatékosok

5  Akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes v. későbbi életkorban betegség, baleset v. más ok miatt visszafordíthatatlanul megromlik  Mellettünk,közöttünk velünk élnek.  Integráltan tanulnak ép társaikkal  Gyengén látók - látásélesség 0,1 felett van  Alig látók - nagyobb tárgyakat v. csak a fényt érzékelik  Vakok- a fényt sem érzékeli (ritka) Látássérültek

6  A különböző frekvenciákon mért átlagos hallásveszteség szerinti kategóriák:  Enyhén,.közepesen, súlyosan nagyothallók  Siketek  Teljes siketek(ritka)  Fejlesztően hat a jó beszéd-és halláskörnyezet  Integrált nevelés(jó beszédminta-felgyorsul nyelvi fejlődésük)  Emellett szudorpedagógiai és logopédiai segítség Hallássérültek

7  Hasznos számukra az együttnevelés,megtanítja őket a saját képességeinek helyes értékelésére  Szociális hatások érik,melyek mintaként szolgálnak szociális fejlődésükben  Szülők és az oktatáspolitika az integrált oktatás mellett áll  Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság komplex vizsgálata után a szülői egyetértésével kerül sor a beiskolázási javaslattételre  Javaslattétel előtt szakemberek vizsgálja az iskola biztosítani tudja-e a személyi-tárgyi feltételeket  Azok a személyek, akiknek tartási és mozgásfunkciójában tartós és visszafordíthatatlan állapotváltozás következett be sérülés miatt v. már születésétől fogva hiányoznak e funkciók Mozgáskorlátozottak

8  A tanulásban akadályozott gyermekek, akik az idegrendszer biológiai és /vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb funkcióképessége v. kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó akadályozottságot, tanulási nehézségeket,képességzavart mutatnak  Diagnosztizálás orvosi,gyógypedagógiai,pszichológiai feladat  Szakértői Bizottság végzi óvodáskor végén, iskoláskor elején Enyhe értelmi fogyatékosok

9  Az idegrendszer korai, veleszületett ártalmának v. genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei  Lényege a társas viselkedés,kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, mely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg  Tünetei nagyon széles skálán mozognak( alacsony intellektus-átlagon felüli intelligencia)  A legnehezebben kezelhetők – ”kétemberes”gyerekek Autizmus spektrum zavar

10  Egy-egy sérülés más problémákkal társul  Értelmi fogyatékosság  Beszéd-,érzékszervi, mozgásszervi v. egyéb fogyatékosság  Viselkedésproblémák  Mindezek az ellátást, taníthatóságot, szocializáció sikerét befolyásolják Halmozott fogyatékosság

11  Azok a tanulók, akiknek az iskolai teljesítményük és viselkedésszabályozás területén kognitív, emocionális-szociális képességük eltérően fejlődik,  a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni sajátosságaik figyelembevételével fokozott pszichológiai, pedagógiai megsegítést, gyógypedagógiai segítséget igényelnek A pszichés fejlődés zavarai

12  Diszlexia  Diszortográfia  Diszkalkúlia  Diszgráfia és diszparaxia(motoros képességek zavara)  Kevert specifikus tanulási zavarok  Hiperaktivitás és figyelemzavar  Szocio-adaptív folyamatok zavarai-érzelmi Specifikus tanulási zavarok

13  Diszlexia-olvasási nehézség  Diszgráfia-írásproblémák  Diszkalkúlia- számfogalom kialakulatlansága Részleges mentális retardációk

14  Motorikum.: Megállás nélkül futkározik.  Képtelen egy helyben megülni.  Impulzivitás: Gyakran előbb cselekszik, mint gondolkodik.  Képtelen feladatait megszervezni.  Jelentkezéskor nehezen tudja kivárni, hogy felszólítsák.  Szándékos figyelme:Nem figyel oda az órán.  Alacsony fokú a figyelemkoncentrációja.  Nem tud tartósan játszani egy játékkal. A figyelem zavara:Hiperaktivitás

15  Megfigyelőképességek problémái  Emlékezeti képességek problémái(lassú bevésés,nagyfokú felejtés, pontatlan felidézés)  Problémák a gondolkodás folyamatában( a lényegkiemelés és az analógiás következtetések képessége fejletlen) Kognitív funkciók zavarai

16  Helyesírási zavarok(betűfelcserélések, proaktív interferencia)  Beszédfejlődési rendellenességek-kiejtési problémák(pöszeség, selypítés, raccsolás)  Megkésett beszéd fejlődés(szegényes szókincs,szavak torzítása, szótagismétlés)  Beszédértési problémák  Verbális diszpraxia A nyelvi működés zavarai


Letölteni ppt "{ A sajátos nevelési igényű tanulók Prezentáció Készítette: Kirschingné Bischof Anna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések