Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Van erőm a szembenézéshez Szekszárdi Evangélikus Egyházközség Piliscsaba 2015.03.20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Van erőm a szembenézéshez Szekszárdi Evangélikus Egyházközség Piliscsaba 2015.03.20."— Előadás másolata:

1 Van erőm a szembenézéshez Szekszárdi Evangélikus Egyházközség Piliscsaba 2015.03.20.

2 Gyülekezetünk történetéből: 1554: Sztáray Mihály első evangélikus püspök Tolnában és Baranyában 1716-ban Tolna megyében megjelentek az első német telepesek 1806 Sárszentlőrincen egyházmegyei iskola 1908-ban bízta meg a püspök gyülekezetszervezéssel Németh Gyula lelkészt (8 község 1264 tag) 1928-ban készült el a templomunk és a parókia 1931-ben kaptunk egy 130 éves barokk orgonát Bonyhádról, ami ma is működik 1940-ben lakosság 10%-a evangélikus, ma 3%-nál kevesebb Harangunk fölirata: ”Ne csüggedj el kicsiny sereg!” Oltárképünk címe: „ Jöjjetek hozzám mindnyájan…” 1938. október 1.-től Németh Pál a kántorunk

3 A gyülekezet létszáma, összetétele Népszámlálás szerint: 1100 fő Gyülekezeti tagok száma: 900 fő Fizető tagok száma: 300 fő

4 A gyülekezethez tartozó fíliák Zomba, Kéty, Felsőnána, Decs (kb. 200 fő elméletileg)

5 Gyülekezeti alkalmak (1) Istentisztelet – látogatottság: átlag 80-120 fő – családi - havonta egyszer – német nyelvű - minden hónap 2. vasárnapján – „vasárnapi iskola” Bibliaóra: - kedd (felnőtt-), szerda (nyugdíjas bibliakör), + Emmaus bibliaóra 2 hetente Ifjúsági óra – 2 hetente félévente: Missziós kör 8-10 fő-lelkész által meghívottak Baba-mama-, Fiatal házasok-, Asszonykör- egyelőre”nyugdíjban”

6 Gyülekezeti alkalmak (2) Közös alkalmak: – gyülekezeti hétvége: évente egy hétvége, hit- és közösség építő program, meghívott vendégelőadókkal Balatonszárszón. 55-60 fő, 4 generáció együtt! Nyílt nap – hagyomány teremtő missziós istentisztelet tavaly tavasszal volt, most is szeretnénk. „Mindenki hozzon magával még egy embert!”

7 Keresztelő, konfirmáció, temetés Keresztelő – évente 15 Konfirmáció – kétévente 5 fő (2011-ben 21 fő szórvánnyal együtt) Esketés – évente 3 Temetés – évente 10

8 A presbitériumról: törvény által rendelt feladatok: – költségvetés elfogadása – tisztségviselők választása – lelki, szellemi, anyagi élet irányítása, – a problémák megbeszélése a feladat lényege: a lutheri reformáció középpontjának, az evangélium hirdetésének a szolgálata istentiszteleten jelen vannak a tagok feladatvállaló tagok (sekrestye, vasárnapi iskolában órát tartanak, bibliaórások, templom körüli segítők) presbiteri ülés 3 havonta tagok száma 20

9 Az egyéb lelkészi feladatokról (1) Hit és erkölcstan 12 óra az 1.2- 5.6. osztályban Fakultatív hittanórák: 6 óra hetente (2 vidéken 4 Szekszárdon) Hitoktatásban részesülők száma évente 50 fölött eddig, ebben a tanévben 93 ! Konfirmandusok oktatása 1 óra hetente (most 5 fő, kb. 2 évente konfirmáció) Konfirmandus tábor – közös valamelyik másik gyülekezettel: pl. deáktériekkel, Csákváron az utóbbi években

10 Az egyéb lelkészi feladatokról (2) Emmaus kör minden évben 7 estéből álló missziós kör, alkalmanként 4-5 fő, 1-2 embert „megragad”, behoz a gyülekezetbe, egy részük Emmaus-bibliaórás lesz Vendégszolgálatok, tanulmányok, újságcikk, városi-, kórházi ökumenikus alkalmak (újabban megosztva) Látogatások – családi látogatás – ritkán, többnyire meghívásra – betegek látogatása, úrvacsorával – ez jellemző (kórházunkban a betegek lelki gondozója a lelkészünk felesége) – betegség miatt az istentiszteletről távolmaradt idősek, magányosak látogatása (átlag heti 1 alkalom)

11 Gyülekezeti problémák kezelése: – Megbeszélés elnökségi ülésen (lelkész, felügyelő, felügyelő-helyettes) – Presbiteri ülésen – Klikkek, intrikák nincsenek - „Boldog tudatlanság állapota?” (ML) - „Én úgy tapasztalom, hogy tényleg jó kapcsolatban, egységben vagyunk.” (S.Z.) - „Több mint 50 gyülekezetből származnak tagjaink!” (AÁ)

12 Legutóbbi probléma: Lelkész jelzi az egyházközségi elnökségi ülésen (szupervíziós részvételt követően): - túlterheltségét, különösen az iskolai oktatási feladatok miatt - a probléma fokozódására kell számítani, újabb évfolyamok belépésével

13 A probléma megoldása (1): Adminisztrátor heti 2 órában, plusz díjazásért Műszaki gondnoki feladat: – templom/parókia és környékének rendszeres ellenőrzése, – a fölmerülő hibaelhárítás szervezése, – riaszthatók elérhetősége (presbiter, szakember) Pályázatírási segítség

14 A probléma megoldása (2): hittantanári feladatra készül még: – lelkészünk felesége – egy (volt) presbitertársunk – továbbiak „puhítása” folyamatban ökumenikus együttműködés a többi felekezettel, ami a hit és erkölcstan meghirdetését, képviseletét jelenti

15 Kérdés: Nem nekünk kellett volna-e észrevennünk, hogy a lelkészünk segítségre szorul?

16 Szerencse: A jelzés időben érkezett Találtunk megoldást

17 Talulság: Jobban kell figyelnünk a lelkészünkre!

18 Missziós tevékenység – Gyülekezeti keresztszülő – Emmaus kör – Nyílt istentisztelet – Az életünkkel prédikálunk! – Hogy a „Láthatóan evangélikus” egyházi stratégiának hogy felelünk meg? – Van még lehetőség!

19 Vannak hiányosságaink, feladataink, lehetőségeink, de békesség uralkodik a gyülekezetünkben. Miért? Lelkész hitelessége – Prédikáció – Példás családi élet A lelkész egyénisége, alázata Lelkész jó kapcsolata a presbitériummal, gyülekezettel, a felügyelővel A problémák időben történő kezelése Egyházmegyei felügyelőnk, presbitertársunk (és családja)… Kié a dicsőség valójában? (Böjte Csaba a pusztinai iskola alapkőletételén…)

20


Letölteni ppt "Van erőm a szembenézéshez Szekszárdi Evangélikus Egyházközség Piliscsaba 2015.03.20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések