Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatio Medicata október 18.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatio Medicata október 18."— Előadás másolata:

1 Informatio Medicata 2006. október 18.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nyomtatott és elektronikus kiadványai Magyarországon Dr. Palotai Mária A WHO, az ENSZ szakosított szerve, zászlajának alapja az ENSZ zászlója, ezt egészítették ki Aszklépiosznak, az orvosok és a gyógyítás görög istenének pálcájával és kígyójával. Előadásomban a Világszervezetet szeretném röviden bemutatni, majd néhány támpontot, kiindulási pontot adok, hogy megkönnyítsem a WHO dokumentumokhoz, illetve adatokhoz való hozzáférést. Elektronikus úton egyre több dokumentumhoz lehet hozzáférni: az új WHO kiadványok kb. 90%-ához. A régebbi kiadványokat pedig folyamatosan archiválják. Informatio Medicata október 18. Informatio Medicata október 18.

2 1948. április 7. – egészség világnapja
1948. április 7-én ratifikálták a WHO alkotmányát, óta ezen a napon kerül megrendezésre az egészség világnapja. Minden évben az Egészségügyi Világszervezet kiemelkedő eseménye ez, felhívja a figyelmet egy-egy kiemelt jelentőségű, világméretű egészségügyi problémára. A 2006-os év témája – Az egészségért dolgozunk – az egészségügyi dolgozók embert próbáló, ugyanakkor magasztos munkáját helyezi a figyelem középpontjába. Informatio Medicata október 18.

3 Informatio Medicata 2006. október 18.
WHO irányító szervei A közgyűlés (World Health Assembly) évente ülésezik Végrehajtó Tanács (Executive Board) két közgyűlés között Regionális Bizottság (Regional Committee) minden évben tanácskozik A közgyűlés májusban, a végrehajtó bizottság január végén, a regionális bizottság pedig szeptemberben szokott összeülni Informatio Medicata október 18.

4 Informatio Medicata 2006. október 18.
WHO Központja (Headquarters) Genf – mb. főigazgatója: Dr. Anders Nordström 193 tagállam 6 regionális iroda (afrikai, amerikai, délkelet-ázsiai, európai, kelet-mediterrán, nyugat-csendesóceáni) A WHO főigazgatója, Dr. Lee Jong-Wook május 22-én bekövetkezett sajnálatos hirtelen halála miatt a Végreható Bizottság május 24-i rendkívüli ülésén Dr. Anders Nordström urat bízta meg a főigazgatói teendők ellátásával, Dr. Lee utódjának megválasztásáig. Dr. Anders Nordström svéd orvos, aki 2003 óta a WHO főigazgató helyettese. A Karolinska Institutban megszerzett diploma után évekig dolgozott különböző afrikai országokban közegészségügyi, népegészségügyi programokon. Kiemelten érdeklődik az egészségügyi rendszerek és a humán erőforrás kérdései iránt. Főigazgató helyettesként a Világszervezet szervezeti, szerkezeti és hatékonysági kérdéseivel foglalkozott. Az új főigazgató megválasztására november elejére összehívott rendkívüli Közgyűlésen kerül majd sor, a Végrehajtó Bizottság ajánlása alapján. A tagországok szeptember 5-ig tehették meg javaslatukat. A WHO honlapján 13 név olvasható. A honlappal kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy az angol mellett arab, kínai, francia, orosz és spanyol nyelven olvasható. Informatio Medicata október 18.

5 Informatio Medicata 2006. október 18.
A körök jelölik a 6 régió központját, csillagok pedig az országos WHO irodákat Informatio Medicata október 18.

6 Európai Regionális Iroda
vagy: Koppenhága Igazgatója: Dr Marc Danzon 53 tagállam Az Európai Regionális Iroda 1949 január 1-jével kezdte meg működését és 1957-ig Genf volt a székhelye. Marc Danzon francia orvos 2000 februárjától tölti be az igazgatói posztot, második 5 éves időszakát kezdte meg. Az 53. tagállam: Montenegro. Informatio Medicata október 18.

7 Informatio Medicata 2006. október 18.
Az Európai Régió honlapja: angol, francia, német és orosz nyelvű Informatio Medicata október 18.

8 Informatio Medicata 2006. október 18.
Főbb feladatkörök Egységes egészségügyi szabványok kidolgozása és kiadása Egységes osztályozási rendszer (BNO) kidolgozása Egészségügyi adatbázis működtetése Regionális stratégiák kidolgozása Humanitárius feladatok A főbb feladatkörökből csak néhányat emeltem ki. A normatív feladatok közé tartozik: az egységes egészségügyi szabványok (pl. laboratóriumi, oltóanyag, gyógyszer, tápszer, stb.) kidolgozása ill. felkérésre ellenőrzése, szakemberek képzése. Egységes osztályozási rendszer kidolgozása – jelenleg a betegségek és halálokok nemzetközi osztályozásának tizedik verzióját használjuk. Egészségügyi adatbázis naprakész fenntartása és működtetése – ennek alapjául a „Health 21” nemzetközileg elfogadott és alkalmazott indikátorai szolgálnak, ezek alkalmazásával készülnek a világ-jelentések az egészségi helyzetről. A WHO tanácsadói és koordinációs feladatai közé tartozik a regionális stratégiák kidolgozása, a régiók közötti együttműködés elősegítése. Humanitárius, vészhelyzet-kezelő feladatok: háborús és természeti katasztrófák okozta problémák ellátására un. „kit”-eket állítanak össze. Helyi tanácsadást, egészségügyi segítséget nyújtanak, amennyiben az érintett ország kéri. Informatio Medicata október 18.

9 WHO és Magyarország kapcsolata
1948-tól ( megszakítva) Egészséges Városok projekt IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri konferencia Budapest, június A gyermekek egészségéért és egészséges fejlődéséért konferencia, Budapest, szeptember Magyarország a szervezet megalakulása (1948) óta tagja az Egészségügyi Világszervezetnek óta az együttműködés szoros és folyamatos. Magyarország csatlakozott a WHO fő kezdeményezéseihez. Az 1980 óta folyamatosan megvalósított kétéves Együttműködési Megállapodások (korábban középtávú programok) prioritásait mindig az ország határozza meg, és egyezteti a WHO-val. Magyarország 1986 óta vesz részt a WHO Egészséges Városok projektjében, melynek célja az, hogy a városok döntéshozóinak napirendjén az egyik legfontosabb helyen szerepeltesse ez egészséget, elősegítse átfogó helyi stratégiák kidolgozását az egészség és a fenntartható fejlődés biztosítására az "Egészséget Mindenkinek" stratégiájában. Egészséges Városok Magyarországi Szövetségének honlapcímét látjuk, ahonnan a kiadványaikról is tájékozódhatunk. Jelentős esemény volt két éve, hogy Budapesten tartották a IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferenciát. Egy hónappal ezelőtt az Eü. Min-ben tartották a gyermekek egészségével foglalkozó WHO konferenciát Informatio Medicata október 18.

10 Együttműködési Központok http://whqlily.who.int/
Az ivóvíz-bázisok védelmére és ellenőrzésére - VITUKI Foglalkozás-egészségügy - a Fodor József Országos Közegészségügyi Központ "Human Reproduction" Kutató Program - Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Sugáregészségügy – OKK-OSSKI Az együttműködés egy másik formája a "Együttműködési Központok" tevékenységében nyilvánul meg. A VITUKI már 1970-től kezdődően végzi a WHO Együttműködési Központ tevékenységet és azóta is közreműködik az Egészségügyi Világszervezet munkájában. A másik magyar Együttműködési Központ - a Fodor József Országos Közegészségügyi Központban működik. A központ jogelőd bázisintézetei révén közel 15 éve vesz részt az Egészségügyi Világszervezet (EVSz) Foglalkozás-egészségügyben közreműködő központok Európai Hálózatának munkájában. Humán reprodukcióval kapcsolatban 1972-óta partner a Szegedi Tudományegyetem. A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos "Frédéric Joliot-Curie" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézete (OKK-OSSKI) 2004 októberében vált a WHO Együttműködési Központjává miután két éven át már aktívan részt vett az EVSZ Főirodája Sugár- és Környezetegészségügyi Csoportja (WHO/HQ/RAD) célkitűzéseinek megvalósításában a Sugárbaleset-ellátásra Felkészítő EVSZ Hálózat (WHO/REMPAN) Közreműködő Intézeteként. Így az OKK-OSSKI a WHO/REMPAN tíz Együttműködő Központjának egyikévé vált, amely az első REMPAN Központ Közép- és Dél-Európában. Informatio Medicata október 18.

11 WHO kiadói tevékenysége
Catalogues of publications: Félévente megjelenő: Egy alfabetikus tárgyszó-rendszer segítségével választhatjuk ki a minket érdeklő témákban megjelent WHO kiadványokat. Cím, ISBN szám, a megrendelés száma és rövid tartalmi kivonat mellett a kötetek árát (a fejlődő világnak mindig olcsóbb!!), valamint az esetleges elektronikus hozzáférést (pdf) is megtaláljuk. A félévente megjelenő katalógus segítségével tájékozódhatunk a legfrissebb angol, francia és spanyol nyelvű WHO kiadványokról, a katalógus pdf-formátumban letölthető. Itt a legfrissebb idei, őszi katalógust láthatjuk, ebben a május óta megjelent kiadványokat találjuk meg. Informatio Medicata október 18.

12 Informatio Medicata 2006. október 18.
Folyóiratok Bulletin of the World Health Organization The Weekly Epidemiological Record = Relevé Épidémiologique Hebdomadaire (WER) WHO Drug Information Bulletin havi folyóirat, több folyóirat összeolvadásából idén már a 84.évfolyamánál tart. Minden évben több tematikus száma is megjelenik, így jelent már meg a Tbc-ről, az egészségügyi informatikai rendszerekről, az orális egészségügyről. Indulásától: 1947-től, teljes szöveggel hozzáférhetőek a cikkei. A Weekly két nyelvű (angol/francia) gyors híradást nyújt az epidemiológiai helyzetről. Idén a 81. évfolyamától már csak elektronikusan érhető el, ugyanakkor 1926-tól, az indulásától archiválták a folyóirat cikkeit. A WHO Drug Information a gyógyszerek minőségbiztosításával és biztonságával foglalkozik, 1996-tól érhető el elektronikusan, idén a 20. évfolyamát érte el. Informatio Medicata október 18.

13 Informatio Medicata 2006. október 18.
WHO Technical Reports A WHO sorozatai közül néhány ismertebbet emeltem ki. A Technical Report sorozat a legrégebb óta megjelenő sorozata a WHO-nak, most a 939. számnál tartanak, Egy-egy nemzetközi szakértői csoport jelentését adják ki, általában ajánlásokat, útmutatókat is tartalmaz. Ez a kötet jó példa a WHO és több, más szervezet által megjelentett dokumentumra. Informatio Medicata október 18.

14 Environmental Health Criteria
Másik jelentős WHO sorozat környezet-egészségüggyel foglalkozik, 233. kötet jelent meg ebben az évben, a fenti URL címen majdnem mindegyik kötet elektronikusan elérhető, illetve a kémiai biztonság témájában megjelent művekhez juthatunk el. Informatio Medicata október 18.

15 World Health Report http://www.who.int/whr/en/
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az Egészség Világnapján hozza nyilvánosságra jelentését a világ egészségéről től jelentetik meg évente, statisztikai adatokkal mindig egy jelentős problémára helyezve a súlypontot. Idén, amint már említettem az egészségügyi dolgozókra A Jelentés a Világ Egészségéről Az Egészségért dolgozunk felhívja a figyelmet azokra a válság-jelenségekre, amelyek az egészségügy emberi erőforrását – bár jelentősen eltérő szinteken – világszerte jellemzik. Kiemelten foglalkozik a legnagyobb szegénységgel és betegség-teherrel küzdő országokkal, amelyekben leginkább szükség lenne a megfelelően képzett egészségügyi dolgozókra, és ahol a legnagyobb hiány van belőlük. Informatio Medicata október 18.

16 Informatio Medicata 2006. október 18.
WHOLIS Könyvtári adatbázis: vagy Írányító szervek dokumentumai pl. az Alkotmány: Sajtójelentések: Az adatbázis 1948-tól tartalmazza a genfi központ és a régiós WHO-s kiadványok adatait. Több out-of-print kiadvány teljes szöveggel hozzáférhető. WHO periodikák cikkei. Az irányító szervek dokumentumai, az alapdokumentumok (alkotmány, közgyűlések), 1986-tól – teljes szöveggel szintén elérhetőek (megjegyzem, hogy a magyarul a WHO alkotmánya a Jogtárban évi XII. tv.) A sajtójelentések teljes szöveggel a who honlapjáról szintén elérhetőek. Informatio Medicata október 18.

17 Informatio Medicata 2006. október 18.
Visszatérve a könyvtári adatbázis kereső felületéhez szeretnék néhány megjegyzést fűzni. Testületi szerzőre, ami nagyon jellemző a WHO kiadványoknál, való kereséskor elég egy két szót beírni a szerzőhöz. Érdemes kiválasztani a nyelvet, valamint az évre szűkíteni a keresést, ha csak kb. tudjuk akkor megadhatjuk, hogy pl között, vagy adott év előtt, vagy után akarunk keresni. Informatio Medicata október 18.

18 Informatio Medicata 2006. október 18.
Hasznos linkek European Observatory on Health Systems and Policies: - Health System in Transition (HiT) országtanulmányok - Eurohealth; Euro Observer - Glossary Deklarációk, karták: Statisztikai adatok: European health for all adatbázis: Az Egészségügyi Minisztérium honlapján a Nemzetközi kapcsolatokon belül van egy külön rovata a WHO-nak, itt magyarul olvashatjuk a friss híreket, információkat A European Observatory a WHO Európai Regionális Irodája mellett a belga, finn, görög, norvég, spanyol és svéd kormánnyal, az olasz Veneto régióval, a European Investment Bankkal, a Világbankkal, stb. áll partneri kapcsolatban. Néhány kiadványuk elektronikusan teljes szöveggel hozzáférhető, így az országtanulmányok is, valamint a Eurohealth és a Euro Observer folyóiratok is. A honlapon elérhető egy „Glossary” – terminológiai szótár. A deklarációk, karták érhetők el a következő honlapon. Statisztikai adatokhoz juthatunk a következő URL segítségével, valamint a European Health for All adatbázisra hívnám fel a figyelmet. Informatio Medicata október 18.

19 Informatio Medicata 2006. október 18.
HFA adatbázis HFA adatbázisból indikátort, országot és évet választhatunk ki, és grafikonokat, táblázatokat kaphatunk a kiválasztott adatokkal Informatio Medicata október 18.

20 Informatio Medicata 2006. október 18.
Császármetszések száma 1000 élveszülésre Magyarországon és az EU-ban Informatio Medicata október 18.

21 WHO letéti könyvtárak I.
Országos Epidemiológiai Központ, előző nevén Országos Közegészségügyi Intézet 1967-től: Folyóiratai: WHO Bulletin 1947-től World Health Statistics 1962-től WHO Technical Report Series 1950-től Weekly Epidemiological Record 1977-től WHO Drug Information 1987-től WHO Chronicle World Health World Health Forum International Digest of Health Legislation Public Health Papers Fizikai valóságukban a WHO kiadványok a letéti könyvtárakban találhatók meg től a WHO letéti könyvtáraként működő könyvtár gyarapodásában a WHO Koppenhágai Irodájából küldött kiadványoknak jelentős szerepük van. Ezt és a következő slide-ot Sárközi Hajnal engedélyével mutatom be. Láthatjuk, hogy sokkal korábbról is vannak folyóirataik, sorozataik Informatio Medicata október 18.

22 Könyvsorozatok az OEK-ben
IARC (International Agency for Research on Cancer) Monographs on the Evaluation of Carcinogenic risks to Humans, IARC Handbooks of Cancer Prevention, IARC Scientific Publications, Environmental Health Criteria, International Programme on Chemical Safety Az International Agency for Research on Cancer a WHO-hoz tartozó rákkutató intézete, Lyon-ban van a székhelye, honlap címüket is felírtam. Informatio Medicata október 18.

23 WHO letéti könyvtárak II.
ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtár 1987-től az Egészségügyi Minisztérium épületében minden angol nyelvű genfi és koppenhágai kiadásból Intraneten érhető el a könyvtári adatbázisunkban, minden WHO könyv fel van dolgozva Mivel az Eü. Min. munkatársaitól, valamint a magyarországi WHO Liaison Officertől is hozzájutunk WHO kiadványokhoz – a fölöspéldányokat mindig felajánljuk. Természetesen a mi állományunkban is találhatóak 1987 előtti könyvek, folyóiratok, de teljességre csak 20 éve tudunk törekedni. Informatio Medicata október 18.

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Informatio Medicata október 18.


Letölteni ppt "Informatio Medicata október 18."

Hasonló előadás


Google Hirdetések