Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kötelező a kötelező ? Szakmai közvélemény-kutatás 2005. november-december a megkérdezettek köre: általános és középiskolai magyartanárok, 300 fő Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kötelező a kötelező ? Szakmai közvélemény-kutatás 2005. november-december a megkérdezettek köre: általános és középiskolai magyartanárok, 300 fő Budapest,"— Előadás másolata:

1 Kötelező a kötelező ? Szakmai közvélemény-kutatás 2005. november-december a megkérdezettek köre: általános és középiskolai magyartanárok, 300 fő Budapest, általános iskola: 50 fő Vidék, általános iskola: 150 fő Bp. és vidék, középiskola: 100 fő Összesen 15 helyszín, Szombathelytől Békéscsabáig

2 1/a Milyen mértékben cserélné le a hagyományos „kötelezőket” maiakra?

3 1/b Milyen mértékben cserélné le a hagyományos „kötelezőket” maiakra?

4 1. kérdés Hogyan tehető harmonikussá a régi klasszikusok és az új, szórakoztató olvasmányok együttélése az iskolai munkában? célolvasmányok eszközolvasmányok a/ Hány olvasmány fér bele egyikből-másikból egy tanév időkeretébe? b/ Hogyan pótolható a második típus feldolgozásához hiányzó tankönyvi apparátus?

5 2/a Jónak tartaná-e, ha a „régiekből” részleteket tárgyalnánk az órán, otthonra pedig maiakat adnánk fel?

6 2/b Jónak tartaná-e, ha a „régiekből” részleteket tárgyalnánk az órán, otthonra pedig maiakat adnánk fel?

7 2. kérdés Miben kell eltérnie a célolvasmányokkal és az eszközolvasmányokkal való foglalkozásnak? a foglalkozás tárgya a részleten keresztül is a műegész a foglalkozás bevezető, kedvébresztő jellegű a/ Hogyan foglalkozhatunk egyidejűleg „beavatottakkal” és „kívül maradókkal”? b/ Kialakítható-e egy önálló idősáv, amely a heti munkarendben mindig az olvasásé?

8 3/a Alkalmasnak tartja-e a „régi” olvasmányokat mai erkölcsi, esztétikai, életvezetési kérdések felvetésére?

9 3/b Alkalmasnak tartja-e a „régi” olvasmányokat mai erkölcsi, esztétikai, életvezetési kérdések felvetésére?

10 3. kérdés Hogyan helyezhetők a régi művek mai kontextusba? mai témák párhuzamba állításával mai művek párhuzamba állításával a/Mely tematikai elemekkel írható körül a kívána- tos és a tanulókat érdeklő témák közös halmaza? b/ Milyen arányt kívánatos kialakítani a magyar és a külföldi irodalom tekintetében?

11 4/a Alkalmasnak tartja-e a mai népszerű olvasmányokat értékek felmutatására, fejlesztésre?

12 4/b Alkalmasnak tartja-e a mai népszerű olvasmányokat értékek felmutatására, fejlesztésre?

13 4. kérdés Hogyan tehetők hatékony ismeretközvetítő és képességfejlesztő eszközzé a szórakoztató művek? nyelvhasználat szövegalkotás (a történet folytatása) a/ Milyen haszonnal jár, ha a stilisztikai, szövegtani, retorikai és kommunikációs témákat a mai köznyelvet reprodukáló szövegeken át vezetjük föl? b/ Előnnyé teheti-e a részletek töredékességét a jóslófeladatok / befejezésváltozatok lehetősége?

14 5/a Szükséges és hatékony módszernek tartja- e az otthoni olvasásra való kötelezést?

15 5/b Szükséges és hatékony módszernek tartja- e az otthoni olvasásra való kötelezést?

16 5. kérdés Hogyan egészíthető ki a kötelezés módszere más motivációs eszközökkel? önismeret projektfeladatok a/ Milyen pszichológiai dimenziók mozgósíthatják a diákok érdeklődését? b/ Hogyan teheti komplex jellegűvé egy-egy regényfejezet feltárását a szociológiai/ pszichológiai/ életmódbeli vizsgálódás? Két példa az önismeret bevonására:

17 Személyiségtípusok Önmagunk elfogadása A külvilág elfogadása Manipulatívnem Agresszívigennem Passzívnemigen Elfogadóigen

18

19 6/a Fontosnak tartja-e, hogy tanévenként egy-két hosszabb, akár több száz oldalas könyv elolvasására kötelezzük a diákokat?

20 6/b Fontosnak tartja-e, hogy tanévenként egy-két hosszabb, akár több száz oldalas könyv elolvasására kötelezzük a diákokat?

21 6. kérdés Milyen modern módszerek tehetik hatékonyabbá a kötelező művek feldolgozását? nem lineáris tevékenységek nem verbális eszközök bevonása a/ Hogyan oldható a mai gyerekek idegenkedése az olvasáshoz hasonló lineáris tevékenységektől? b/ Milyen módszertani megoldások leshetők el az újságok szövegszerkezetétől?

22 7/a Fontosnak tartja-e, hogy ezek országosan azonos olvasmányok legyenek?

23 7/b Fontosnak tartja-e, hogy ezek országosan azonos olvasmányok legyenek?

24 7. kérdés Miként teremthető új konszenzus a felbomló hagyomány helyén? kritériumrendszer kidolgozása művek értékelése a normatívák alapján a/ Milyen súllyal esnek latba egy-egy mai regény besorolásakor a benne fellelhető esztétikai, nyelvi, szerkezeti és életmodell-értékek? b/ Hogyan kezelendők a kortárs művek köznyelvi normán kívül eső fordulatai (trágárságok)?

25 8/a Várna-e, szívesen fogadna-e bármiféle iránymutatást ebben a kérdésben?

26 8/b Várna-e, szívesen fogadna-e bármiféle iránymutatást ebben a kérdésben?

27 8. kérdés Az iskolaügy mely szereplőit kell bevonni az új kánon kialakításának folyamatába? kutatók, pedagógusok diákok, szülők a/ Miként biztosítható a kánonba kerülő könyvek beszerezhetősége? b/ Hogyan lehet mérni egy-egy könyv hatását a diákságra?

28 9/a Milyen szervezettől fogadná legszívesebben ezt az iránymutatást?

29 9/b Milyen szervezettől fogadná legszívesebben ezt az iránymutatást?

30 9. kérdés Hogyan tehető érdekeltté a tanár az új konszenzus tényleges követésében? segédletek, komfortfokozás versenyek, kimeneti szabályozás a/ Hogyan viszonyulnak az állami hatóságok az alulról jövő kezdeményezéshez? b/ Milyen szerepük lehet a civil szervezeteknek?


Letölteni ppt "Kötelező a kötelező ? Szakmai közvélemény-kutatás 2005. november-december a megkérdezettek köre: általános és középiskolai magyartanárok, 300 fő Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések