Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról (MNVH) Pásztohy András Miniszteri Biztos Az MNVH főtitkára.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról (MNVH) Pásztohy András Miniszteri Biztos Az MNVH főtitkára."— Előadás másolata:

1 1 Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról (MNVH) Pásztohy András Miniszteri Biztos Az MNVH főtitkára

2 2 Európai Uniós jogszabályok A létrehozásáról rendelkező Európai Uniós jogszabályok az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.); 67. cikke rendelkezik arról, hogy „Európai Vidékfejlesztési Hálózatot kell létrehozni a közösségi szintű vidékfejlesztés területén tevékenykedő nemzeti hálózatok, szervezetek és közigazgatási szervek hálózatba szervezése céljából.” 68. cikk (1) szakasza rögzíti, hogy „Minden tagállam nemzeti vidéki hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket.” Meghatározza, hogy 2008. december 31- ig létre kell hozni a hálózatokat. A 1974/2006/EK és a 1975/2006/EK Tanácsi rendeletek.

3 3 Hazai jogszabályok Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia és Program (ÚMVP); 2007. évi XVII. törvény A Mezőgazdasági, Agrár- Vidékfejlesztési, valamint Halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről („EMVA törvény”); 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról; A 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról részletesen szabályozza a létrehozásának célját, folyamatát, az MNVH szerveit és azok feladatait. Az FVM rendeletben rögzítetteket részletezzük a következő diákon.

4 4 Az MNVH célja A vidékfejlesztésben érintett kormányzati és önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, szakmai testületek, gazdálkodó szervezetek: információs és együttműködési hálózatba szervezése, tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása érdekében, az MNVH szolgáltatásainak széles körben történő hozzáférhetővé tétele

5 5 Az MNVH feladatai és azok formái, eszközei I. a) Szolgáltató és információs feladatok: megszervezi a szakmai tapasztalatok és know-how cseréjét, segíti a módszertani tapasztalatcserét, terjeszti a legjobb gyakorlatokat, igényfelmérést végez az ÚMVP III-IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatosan, szakmai képzési és továbbképzési programokat szervez b) Kommunikációs feladatok: kapcsolatot tart az ÚMVP végrehajtásához kötődő szervezetekkel és elősegíti a közöttük lévő kapcsolattartást, általános tájékoztatást nyújt az ÚMVP III.-IV. tengelyének intézkedéseivel kapcsolatban, kiépíti és kezeli a legjobb gyakorlatok felsorolását tartalmazó projektadatbázist, kiépíti és kezeli a nemzetközi joggyakorlatot tartalmazó adatbázist

6 6 c) Feladatok a nemzetközi és térségközi kapcsolatok gondozásában segítséget nyújt a térségközi és nemzetek közötti kooperációhoz, tanulmányutakat, képzéseket szervez, elősegíti a többszereplős fejlesztéseket, együttműködési hálózatok kialakítását, tájékoztatást nyújt a vidéki szervezetek és szereplők számára a hazai és nemzetközi fejlesztési források által nyújtott fejlesztési lehetőségekről, biztosítja az Európai Vidékfejlesztési Hálózattal (EVH) való együttműködést. Az MNVH-nak a miniszter, mint az IH vezetője által jóváhagyott éves cselekvési terve tartalmazza a tárgyévi konkrét feladatokat amelynek költségvetését az ÚMVP Technikai segítségnyújtás (TS) pénzügyi kerete biztosítja. Az MNVH feladatai és azok formái, eszközei II.

7 7 Az MNVH szolgáltatásait regisztrálás után lehet igénybe venni, amelyre jogosult: a 18. életévét betöltött, hazánkban állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó mikro-, kis- és középvállalkozás, önkormányzat, valamint önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, hazánkban nyilvántartásban vett egyesület, társadalmi szervezet, felsőoktatási intézmény, érdekképviseleti szervezet, szakmai és gazdasági kamara, az egyházakról szóló törvény alapján nyilvántartásba vett egyház, vidékfejlesztéssel foglalkozó országos hatáskörű közigazgatási szerv, az ÚMVP Monitoring Bizottságának tagja, a LEADER Helyi Akciócsoport, valamint a helyi Vidékfejlesztési Közösség (HVK), a Regionális Fejlesztési Ügynökség (RFÜ), egyéb vidékfejlesztésben érintett szereplő. Nincs tagság! Regisztrálni lehet a www.mnvh.eu honlapon és a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodában (HVI).www.mnvh.eu A regisztrációs adatlap papír alapon és aláírva postán, vagy személyesen juttatható el az illetékes HVI vezetőnek. A regisztrálásról az ügyfelet az MNVH Állandó Titkársága írásban értesíti.

8 8 Az MNVH szerkezete A Tanács: az MNVH érdekegyeztető, javaslattevő szerve: a) véleményt alkot a nemzeti-, a nemzetközi és az EU-s vidékpolitikáról, b) nemzeti szinten közvetíti a vidékpolitikában érintettek érdekeit, c) javaslatot tehet a Cselekvési Terv végrehajtására. Összetételét az FVM rendelet 6. §-a előírja, munkájában részt vesz öt minisztérium delegáltja is, legfeljebb 200 tagból áll. Az Elnökség: (31 fő) az MNVH feladatainak részben végrehajtója, részben gondoskodik a Cselekvési Terv végrehajtásáról, képviseli a kormányzati és tárcaközi, valamint a nemzetközi hálózati kapcsolatokban az MNVH-t. Az Elnök: személye jeleníti meg az MNVH szakmai és civil szervezeteinek egységét. Az Elnökség az alakuló ülésén választja meg a földművelési és vidékfejlesztési miniszter javaslatára, akit ezt követően a miniszterelnöki megbízottként látja el. A Főtitkár: a miniszter által öt évre kinevezett személy (Pásztohy András miniszteri biztos), irányítja az MNVH Cselekvési Tervének végrehajtását, a hálózat működését és az Állandó Titkárságot. Évente beszámol a miniszternek és javaslatot tesz az éves költségvetésre. Ellátja az Elnök általános helyettesítését. Feladatait részletesebben az FVM rendelet 10- 11.§-a szabályozza.

9 9 Az MNVH szerepe az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban Az 1698/2005/EK Tanácsi rendelet 67. Cikke rendelkezik az Európai Vidékfejlesztési Hálózatról, melyet a tagországok Hálózatai alkotnak. Legfőbb feladata a tagállamok hálózatainak összehangolása, a közös elvek továbbítása az Európai Bizottság felé és a Leader Akciócsoportok közötti nemzetközi együttműködések támogatása. Szervezeti struktúrájának létrehozásáról a 2008/168/EK Bizottsági Határozat szól. Legfőbb irányító egysége, a Koordinációs Bizottság 2008. Október 1-én kezdte meg munkáját. Operatív szerve a Megfigyelési Központpont (Contact Point), mely megvalósítja a Hálózat célkitűzéseit. Munkájában részt vesz minden tagország Irányító Hatósága és a Nemzeti Vidéki Hálózatok delegáltjai.

10 10 Milyen szolgáltatásokat nyújt az MNVH? Interaktív, online szolgáltatások (www.mnvh.eu), mely által a regisztráltak naprakész információkat kaphatnak nemzeti és nemzetközi ügyekről, hasznos hivatkozásokkal és dokumentumokkal;www.mnvh.eu Képzési- és szaktanácsadási rendszer (animáció, szemináriumok); Véleményalkotás lehetőségei; Proaktív szakértelem biztosítása; Tapasztalatcserét megvalósító események szervezése; Legjobb Gyakorlatok Hálózatának kiépítése; Igényfelmérések végzése; Publikációk, hírlevelek készítése; Tudás- és kutatás- tár; Helyi Vidékfejlesztési Irodák

11 11 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Pásztohy András A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat főtitkára andras.pasztohy@fvm.hu www.mnvh.eu 1055- Budapest, Kossuth tér 11.


Letölteni ppt "1 Tájékoztató a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról (MNVH) Pásztohy András Miniszteri Biztos Az MNVH főtitkára."

Hasonló előadás


Google Hirdetések