Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felvételi tájékoztató 2011. Közigazgatástudományi Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felvételi tájékoztató 2011. Közigazgatástudományi Kar."— Előadás másolata:

1 Felvételi tájékoztató Közigazgatástudományi Kar

2 Felvételi tájékoztató A JELENTKEZÉS MÓDJA  nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon ( 1380 Budapest Pf címre)  e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a honlapon, regisztráció után lehet igénybe venniwww.felvi.hu

3 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató FELVÉTELI ELJÁRÁSI DÍJAK  alapdíj – 9000,- Ft (3 képzésért)  kiegészítő díj – 2000,- Ft jelentkezésenként (3 képzésen felül)

4 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ február 15.

5 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató ALAPKÉPZÉSEK Képzési forma TagozatVálasztható szak Érettségi/ Felvételi követelmények Képzési idő Létszám Költségtérítés alapképzésnappaliigazgatásszervező Kettőt kell választani: magyar v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy 6 félév250 fő Államilag finanszírozott v ,- Ft alapképzéslevelezőigazgatásszervező Kettőt kell választani: magyar v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy 6 félév400 fő ,- Ft alapképzésnappali nemzetközi igazgatás Kettőt kell választani: magyar v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy 6 félév200 fő Államilag finanszírozott v ,- Ft alapképzéslevelező nemzetközi igazgatás Kettőt kell választani: magyar v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy 6 félév400 fő , Ft

6 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató MESTERKÉPZÉSEK Képzési forma TagozatVálasztható szak Felvételi követelmények Képzési időLétszám Költségtérítés mesterképzésnappaliközigazgatási Felvételi / motivációs elbeszélgetés 4 félév130 fő Államilag finanszírozott v ,- Ft mesterképzéslevelezőközigazgatási Felvételi / motivációs elbeszélgetés 4 félév150 fő ,- Ft mesterképzésnappali európai és nemzetközi igazgatás Felvételi / motivációs elbeszélgetés 4 félév130 fő Államilag finanszírozott v ,- Ft mesterképzéslevelező európai és nemzetközi igazgatás Felvételi / motivációs elbeszélgetés 4 félév150 fő ,- Ft

7 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató A JELENTKEZÉSI LAPHOZ CSATOLNI KELL MÁSOLATBAN  Érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány(ok)/  Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél  Középiskolai bizonyítvány  Nyelvvizsgát igazoló dokumentum(ok) ( az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési szak esetében a felvétel feltétele )  Hátrányos helyzetet igazoló dokumentum(ok)  Fogyatékosságot igazoló dokumentum(ok)  Gyermekgondozást igazoló dokumentum(ok)  OKJ bizonyítvány(ok)  Tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása  Sportteljesítményt igazoló dokumentum stb.

8 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató HIÁNYPÓTLÁS  A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett már rendelkezésre álló dokumentumok benyújtási határideje: június 1.  Egyéb dokumentumok pótlásának végső határideje: július 7.

9 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS, PONTHATÁR A különböző képzési területeken belül az egyes szakokra jelentkezők pontjait a hatályos jogszabályokban, meghatározott pontszámítási módszerek alkalmazásával számítják ki. Ez adja ki minden jelentkező esetében a FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁMOT.

10 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató A felvételi ponthatár elsősorban – ezen felvételi összpontszámok, – a jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrendek, valamint – az adott intézményre vonatkozó kapacitás figyelembevételével, születik meg. Az a jelentkező, aki a ponthatárt eléri, felvételt nyerhet, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott szakra, képzési szintre, munkarendre, finanszírozási formára.

11 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató JOGSZABÁLYI MINIMUM PONTHATÁR ALAPKÉPZÉSRE ALAPKÉPZÉSRE csak az a – legalább középfokú végzettséggel legalább középfokú végzettséggel rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek az adott jelentkezési helyen alkalmazott pontszámítási rendszerben az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot.

12 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató FELVÉTELI PONTHATÁROK – ALAPKÉPZÉS Év Szak Tagozat Felvettek összesen Ponthatár 2008IgazgatásszervezőNappali (A) IgazgatásszervezőNappali (K) IgazgatásszervezőLevelező (K) IgazgatásszervezőNappali (A) IgazgatásszervezőNappali (K) IgazgatásszervezőLevelező (K) IgazgatásszervezőNappali (A) IgazgatásszervezőNappali (K) IgazgatásszervezőLevelező (K) Nemzetközi igazgatásNappali (A) Nemzetközi igazgatásNappali (K) Nemzetközi igazgatásLevelező (K) 37236

13 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató FELVÉTELI PONTHATÁROK – MESTERKÉPZÉSEK Év Szak Tagozat Felvettek összesen Ponthatár 2008/K*Közigazgatási (MA)Levelező Közigazgatási (MA)Nappali Közigazgatási (MA)Levelező Közigazgatási (MA)Nappali Közigazgatási (MA)Levelező KEurópai és nemzetközi igazgatásNappali (A) 2010Közigazgatási (MA)Nappali (A) Közigazgatási (MA)Nappali (K) Közigazgatási (MA)Levelező Európai és nemzetközi igazgatásNappali (A) Európai és nemzetközi igazgatásNappali (K) Európai és nemzetközi igazgatásLevelező25 60

14 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató A FELVÉTELI PONTHATÁROK MEGÁLLAPÍTÁSA Valamennyi képzés esetében várhatóan: július 21.

15 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM  Alapképzés – pontos rendszer tanulmányi pontok max. 200 pont érettségi pontok max. 200 pont többletpontok max. 80 pont  Mesterképzés – 100 pontos rendszer oklevél minősítése max. 50 pont felvételi (motivációs) elbeszélgetés max. 40 pont többletpontok max. 10 pont

16 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató A FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM MEGÁLLAPÍTÁSA Alapképzési szak esetében alapvetően két pontszámítási módot alkalmaznak: – a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege hozzáadva a többletpontokat, vagy hozzáadva a többletpontokat, vagy – az érettségi pontok kétszerese hozzáadva a többletpontokat. A pontszámítási módok közül automatikusan a felvételiző számára kedvezőbb formát alkalmazzák.

17 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató I. A TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA  A tanulmányi pontok IDŐKORLÁT NÉLKÜL számíthatók.  A KÜLFÖLDI, vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett középfokú végzettség alapján történő pontszámításhoz kapcsolódó eredmények elbírálását az Oktatási Hivatal végzi.  Az elbírálásról bővebb információ a weboldalon található.

18 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató A TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA  A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat a jelentkező - középiskolai érdemjegyei, valamint - az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményei adják ki.

19 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató TANULMÁNYI PONTOK (1) Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)  Öt tantárgy: magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga),magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga), történelem,történelem, matematika,matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom átlaga),egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom átlaga), egy legalább két évig tanult választott tárgyegy legalább két évig tanult választott tárgy utolsó két tanult év végi érdemjegyeinek összege, majd az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező részét.

20 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató TANULMÁNYI PONTOK (2) Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont)  A jelentkező érettségi vizsgabizonyítványában szereplő vizsgaeredmények közül –a négy kötelező és –egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni.

21 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató II. AZ ÉRETTSÉGI PONTOK SZÁMÍTÁSA maximum 200 pont  Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet tárgyanként maximum 100 pont  A képzési területre vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján számolt pontok az érettségi pontok. ( tárgyanként maximum 100 pont )

22 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET, IGAZGATÁSI KÉPZÉSI ÁGBAN ELŐÍRT ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK:  A MAGYAR,ÖRTÉNELEM  A MAGYAR, a TÖRTÉNELEM és SZAKMAI ELŐKÉSZÍTŐ TÁRGY  A Nemzetközi igazgatás alapszak esetében egy idegen nyelv is választható (de csak: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvek közül).  A kötelező érettségi tantárgyak közül kettőt kell választania a pályázónak.  A szakmai előkészítő tárgy lehet : informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek.

23 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató  Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel  Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos eredmény között.

24 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató ELŐTT SZERZETT ÉRETTSÉGI EREDMÉNYEK  Automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) középszintű érettséginek minősülnek.  érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítésnek felelnek meg: –jeles (5) 100%, –jó (4) 79%, –közepes (3) 59%, –elégséges (2) 39%.

25 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató ÖSSZEGEZVE  Középiskolai eredmények max. 100 pontja + Érettségi eredmények max. 100 pontja +  A két választott érettségi tárgy százalékos eredményéből adódó max pont = 400  + 80 többletpont = 480 pont

26 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató III. TÖBBLETPONTOK  Legfeljebb 80 pont lehet.  Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumokkal igazolja.  A felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

27 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató TÖBBLETPONTOK  Két csoportba oszthatók: – Jogszabály alapján járó többletpontok. – Képzési területenként adható többletpontok

28 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató JOGSZABÁLY ALAPJÁN JÁRÓ TÖBBLETPONTOK  Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok legfeljebb 80 pont  Nyelvtudásért járó többletpontok legfeljebb 40 pont!  Az előnyben részesítés okán járó többletpontok legfeljebb 40 pont!

29 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGAEREDMÉNYÉRT JÁRÓ TÖBBLETPONTOK emelt szinten teljesítettlegalább 30%-os eredményű  Az emelt szinten teljesített legalább 30%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. legfeljebb 80 többletpont  Vizsgatárgyanként 40 többletpont, így legfeljebb 80 többletpont vehető figyelembe. MAGYAR, TÖRTÉNELEM  A jogi és igazgatási képzési terület igazgatási képzési ágába tartozó alapszakokon a MAGYAR, a TÖRTÉNELEM vagy a SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÓ TÁRGY (ill. NYELV nemzetközi igazgatás szakon) emelt szintű érettségi eredmények vehetők figyelembe.

30 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató A NYELVTUDÁSÉRT JÁRÓ TÖBBLETPONTOK legfeljebb 40  A nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár 28! többletpont, –középfokú C típusú/B2-es szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga: 28! többletpont, 40 többletpont. –Felsőfokú C típusú/C1-es szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga: 40 többletpont.

31 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS OKÁN JÁRÓ TÖBBLETPONTOK  Hátrányos helyzet  Hátrányos helyzet alapján járó többletpont: 20 pont  Halmozottan hátrányos helyzet  Halmozottan hátrányos helyzet alapján járó TOVÁBBI többletpont 20 pont  Fogyatékosságra tekintettel járó többletpont 40 pont  Gyermekgondozás  Gyermekgondozásért járó többletpont  (2011. február 15. es július 21. közötti időszakban Gyes, Gyed stb.) 40 pont

32 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató KÉPZÉSI TERÜLETEK SZERINT ADHATÓ TÖBBLETPONTOK  A Jogi és igazgatási képzési területen adható további többletpontok rendszere az alábbi: – Tanulmányi versenyeredmények alapján adható többletpontok – Művészeti versenyeredmény alapján adható többletpontok – Szakképesítés alapján adható többletpontok – Sporteredmény alapján adható többletpontok

33 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató FELVÉTEL MESTERKÉPZÉSRE  A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, melyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy legalább azzal egyenértékű – végzettséggel rendelkezik.  Az ún. képzési és kimeneti követelményben meghatározásra került, hogy a mesterképzésbe történő belépésnél mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként.

34 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉS  A belépésnél előzményként elfogadott szakok:  Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: igazgatásszervező alapképzési szak és az évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak.  Feltétellel kezdhetik meg tanulmányaikat a mesterszakon:  elsősorban a bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, igazságügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi igazgatási alapképzési szakon végzett pályázók,  másodsorban mindazon szakok diplomát szerzett hallgatói, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. (60 kredit)

35 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató EURÓPAI ÉS NEMZETKÖI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉS  A belépésnél előzményként elfogadott szakok:  Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a jogi és igazgatási képzési terület alapképzési szakjai.  Meghatározott kreditek teljesítésével, feltétellel kezdhetik meg tanulmányaikat a mesterszakon:  Elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi kommunikáció, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok, továbbá a gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágának alapképzési szakjai.  Továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

36 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató  A pályázónak a kreditelismerési eljárás megindításához a kari Kreditátviteli Bizottsághoz a felvételi eljárást megelőzően be kell nyújtania a honlapról letölthető, kitöltött „ kreditelismerési kérelem” c. formanyomtatványt, mellékelve a korábbi felsőfokú tanulmányait igazoló dokumentumok fénymásolatát (oklevél(ek) leckekönyv(ek) teljes másolata).

37 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató FELVÉTELI (MOTIVÁCIÓS) BESZÉLGETÉS  A vizsgálandó szempontok a választott munkarendtől, szaktól és attól függően, hogy a jelentkező mikor, milyen szakon és munkarendben szerezte oklevelét: – közigazgatási szakmai gyakorlat, – közéleti és szakmai tevékenység (pl.: szakmai szervezetben vezetői megbízás, tagság, demonstrátori feladatok ellátása, HÖK vezetői megbízás, Szakkollégiumi tagság), – jelentős közigazgatási szakmai, tanulmányi, kutatási tevékenység (TDK tevékenység, külföldön eltöltött tanulmányi ösztöndíj), – motiváció, szakmai tájékozottság, pályaorientáció, – a megszerzendő oklevél jövőbeli hasznosulása.

38 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató FELVÉTELI (MOTIVÁCIÓS) BESZÉLGETÉS  A felvételi (motivációs) beszélgetés időpontja:  május-június (elektronikus értesítő szerint)

39 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató TÖBBLETPONTOK  A mesterszakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak az alábbiak szerint: –Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért járó többletpont (5 pont) –Sporteredményekért járó többletpont (3 vagy 5 pont) –Második nyelvvizsgáért járó többletpont (3 vagy 5 pont) – Az előnyben részesítésre tekintettel legfeljebb 10 többletpont adható.

40 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS  Az előnyben részesítésre tekintettel legfeljebb 10 többletpont adható.  Az előnyben részesítésre tekintettel adható többletpontok köre az alábbi: – Hátrányos helyzetű jelentkezőt megillető többletpont (4 pont) – A további 4 pontra jogosító halmozottan hátrányos helyzet – Gyermekgondozáshoz kapcsolódó többletpontok (8 pont) – Fogyatékosságért járó többletpontok (8 pont)

41 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató KÖVETELMÉNYEK AZ ALAPSZAKJAINKON, MESTERSZAKJAINKON  NYELVI KÖVETELMÉNYEK  SZAKMAI GYAKORLAT  MINTATANTERV (honlap – hallgatóknak – hallgatói oldal – mintatantervek)

42 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató NYELVI KÖVETELMÉNYEK Igazgatás- szervező Nemzetközi igazgatási Közigazgatási Európai és nemzetközi igazgatás Bemeneti nincs Legalább egy idegen nyelvből legalább középfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Kimeneti Legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú általános nyelvvizsga és egy másik idegen nyelvből jogi és közigazgatási vagy közgazdasági államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú szaknyelvi nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges. Legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél; vagy két különböző idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

43 Közigazgatástudományi Kar Felvételi tájékoztató SZAKMAI GYAKORLAT Igazgatás- szervező Nemzetközi igazgatási Közigazgatási Európai és nemzetközi igazgatás Szakmai gyakorlat 6 hét 10 hét4 hét


Letölteni ppt "Felvételi tájékoztató 2011. Közigazgatástudományi Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések