Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csányi Lászlóné MGYOSZ 1 MGYOSZ-KMMSZ szakmai nap MGYOSZ-KMMSZ szakmai nap 2009. november 19. Mátészalka Változások a szak-és felnőttképzésben, munkaadók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csányi Lászlóné MGYOSZ 1 MGYOSZ-KMMSZ szakmai nap MGYOSZ-KMMSZ szakmai nap 2009. november 19. Mátészalka Változások a szak-és felnőttképzésben, munkaadók."— Előadás másolata:

1 Csányi Lászlóné MGYOSZ 1 MGYOSZ-KMMSZ szakmai nap MGYOSZ-KMMSZ szakmai nap 2009. november 19. Mátészalka Változások a szak-és felnőttképzésben, munkaadók szerepe, közreműködésük a szakképzésben

2 Csányi Lászlóné MGYOSZ2 Munkaerőpiacra és foglalkoztatásra ható változások Munkaerőpiacra és foglalkoztatásra ható változások Nemzetközi és hazai hatások  gazdasági recesszió,  technika, technológia rohamos fejlődése,  globalizáció,  EU tagság, (foglalkoztatás-élten át tartó tanulás program)  gazdasági és társadalmi változások / piacgazdaság, demográfiai változások, munkanélküliség / / piacgazdaság, demográfiai változások, munkanélküliség /  régiók helyzete, szerepe  tulajdon- és piaci viszonyok alakulása  szerkezet- termék, gazdálkodási - foglakoztatási forma és munkamódszer változás  gazdaság, szociális partnerek felelősségvállalása, érdekérvényesítése

3 Csányi Lászlóné MGYOSZ3 Szakképzés szabályozás Változások okai: Fejlesztési stratégiák, EU hatása (Pl. szolgáltatások szabad áramlása) tapasztalatok és szakmapolitikai igények Elvárás : kiszámítható legyen, hosszabb távra érvényes a gazdaság, a felhasználók érdekeit, a gazdaság, a felhasználók érdekeit, a gyakorlati megvalósíthatóságot is vegye figyelembe a gyakorlati megvalósíthatóságot is vegye figyelembe Munkaadók szerepe jogszabály – előkészítésben jogszabály – előkészítésben stratégia alkotásban stratégia alkotásban érdekegyeztetésben érdekegyeztetésben tanácsadó testületekben tanácsadó testületekben egyeztetés a partnerekkel egyeztetés a partnerekkel

4 Csányi Lászlóné MGYOSZ4 Szakképzés írányítása összehangolt állami irányítás / Kormány+ NSZFT/ összehangolt állami irányítás / Kormány+ NSZFT/ központi koordináció mellett növekvő decentralizált irányítás / RFKB-k központi koordináció mellett növekvő decentralizált irányítás / RFKB-k rendszere/ rendszere/ gazdaság szereplőinek érdembeli bevonása: gazdaság szereplőinek érdembeli bevonása: –a munkaadói- szakmai szervezetek erőteljesebb bevonása, jogosítványokkal való ellátása, –a felelősség megosztásban és végrehajtásban nagyobb szerep és érdembeli beleszólás, (NSZFT, OKJ bizottság Munkaadók szerepe, feladatai aktív és felkészült képviselők részvételének biztosítása a különböző tanácsadó, irányító testületekbe aktív és felkészült képviselők részvételének biztosítása a különböző tanácsadó, irányító testületekbe szakmai munka összehangolása - hatékony érdekképviselet szakmai munka összehangolása - hatékony érdekképviselet (pl. NSZFT, RFKB, MMT, TISZK, szakképző-, felsőoktatási- és felnőttképzési intézmények (pl. NSZFT, RFKB, MMT, TISZK, szakképző-, felsőoktatási- és felnőttképzési intézmények

5 Csányi Lászlóné MGYOSZ5 RFKB-k szerepben, új hatáskörrel RFKB-k új szerepben, új hatáskörrel Gazdaság befolyásának erősödése Döntési jogkör- összetétel változás (meghatározó gazdasági szereplők aránya, kamarai társelnök) RFKB feladatai között : dönt a regionális szakképzésfejlesztés céljairól, decentralizált pénzügyi keretéből nyújtandó fejlesztési támogatásokról gazdaság igényeit és a munkaerő-piaci kereslet adatait valamint az országos beiskolázásra vonatkozó döntéseket figyelembe véve a szakképzés regionális szükségleteiről dönt: meghatározza a térségi integrált szakképző központ és a szakképzés- szervezési társaság által folytatandó szakképzés irányait és beiskolázási arányait; javaslatot tesz a régió szakképzés-fejlesztési céljaira biztosításra kerülő forrás nagyságára;

6 Csányi Lászlóné MGYOSZ6 „ GAZDASÁG PROJEKTJÉNEK” FŐ FELADATAI „ GAZDASÁG PROJEKTJÉNEK” FŐ FELADATAI RFKB feladatok végrehajtásának támogatására regionális koordináció kialakítása, működtetése Szervezetek közötti együttműködés kiépítése 17*7 regionális koordinátor kijelölése, 17*7 regionális koordinátor kijelölése, Regionális és Országos Koordinációs Tanácsok létrehozása Regionális és Országos Koordinációs Tanácsok létrehozása Munkaerőpiaci igény gyűjtés, javaslattétel 7*100 céginterjú szervezetenként MKIK internetes rendszer-feldolgozás, lekérdezés, tanulmánykészítés Regionális szakmai konzultációk szervezése a vállalt szakmákban (régiónként 2 konzultáció (2008-738 fő; 2009-278 fő) gazdálkodók, képzőintézmények, partnerszervezetek, önkormányzatok, szakmai szervezetek, munkaügyi hivatalok részvételével (régiónként 2 konzultáció (2008-738 fő; 2009-278 fő) Javaslatok készítése elemzések elkészítése képzési és beiskolázási szerkezetre javaslatok

7 Csányi Lászlóné MGYOSZ7 RFKB ÉS A GAZDASÁG KOORDINÁCIÓS RENDSZERE

8 Csányi Lászlóné MGYOSZ8 Struktúra, tartalom fejlesztése rugalmas, változtatásokat követő rendszer rugalmas, változtatásokat követő rendszer megfelelő koordináció és kapcsolati rendszer kialakítása / országos, regionális, helyi, szakmai / megfelelő koordináció és kapcsolati rendszer kialakítása / országos, regionális, helyi, szakmai / az érintett szakterületen dolgozók munkaadói, munkavállalói, szakmai szervezeteinek folyamatos, aktív közreműködése- konzultációk (TISZK) az érintett szakterületen dolgozók munkaadói, munkavállalói, szakmai szervezeteinek folyamatos, aktív közreműködése- konzultációk (TISZK) eljárásrend, egyeztetési mechanizmus kialakítása, változások előrejelzése eljárásrend, egyeztetési mechanizmus kialakítása, változások előrejelzése megfelelő szakértők biztosítása megfelelő szakértők biztosítása folyamatos tájékoztatás, információgyűjtés folyamatos tájékoztatás, információgyűjtés

9 Csányi Lászlóné MGYOSZ9 Intézmények- új rendszerben Versenyhelyzetben működő intézményrendszer szakmai és területi igényeket is figyelembe vevő hálózatok, egymással összehangolt működtetésben (TISZK régi és új rendszer kiépülése) szakmai és területi igényeket is figyelembe vevő hálózatok, egymással összehangolt működtetésben (TISZK régi és új rendszer kiépülése) Munkaadók szerepe, feladatai irányításban közreműködők, képviselők biztosítása, irányításban közreműködők, képviselők biztosítása, kapcsolat kiépítés elősegítése (TISZK_partner szervezetek, vállalkozások) kapcsolat kiépítés elősegítése (TISZK_partner szervezetek, vállalkozások) az intézmények szakmai és pénzügyi támogatásának elősegítése az intézmények szakmai és pénzügyi támogatásának elősegítése ( jogszabályi lehetőségek- SZh tv., pályázatok, együttműködések, tanulószerződések) ( jogszabályi lehetőségek- SZh tv., pályázatok, együttműködések, tanulószerződések)

10 Csányi Lászlóné MGYOSZ10 Személyi feltételek javítása Személyi feltételek javítása Szaktanár, szak- és gyakorlati oktató képzés korszerűsítése: –az oktatott szakmában gyakorlati tapasztalat –szakirányú szakmai pedagógiai felkészültség –gazdaságból jövő oktatók –korszerű oktatástechnológiai eszközök – kapcsolattartás Munkaadói szerep Munkaadói szerep konzultáció, szakmai kapcsolatépítés elősegítése konzultáció, szakmai kapcsolatépítés elősegítése gyakorlati szakemberek bevonásával szakmai tájékoztatók, tapasztalatcsere szervezése, gyakorlati szakemberek bevonásával szakmai tájékoztatók, tapasztalatcsere szervezése, szakmai továbbképzés gyakorlati szakemberek segítségével szakmai továbbképzés gyakorlati szakemberek segítségével

11 Csányi Lászlóné MGYOSZ11 Tárgyi feltételek biztosítása a szakma elvárásainak megfelelő korszerű gépek, eszközök hatékony a szakma elvárásainak megfelelő korszerű gépek, eszközök hatékony üzemeltetése üzemeltetése beruházások a fejlesztéspolitikai és minőségi elvárásoknak feleljen meg beruházások a fejlesztéspolitikai és minőségi elvárásoknak feleljen meg adott szakterületre jellemző, ágazat specifikus gépigény/létszám arányos támogatása adott szakterületre jellemző, ágazat specifikus gépigény/létszám arányos támogatása Munkaadók szerepe: szakértői közreműködés eszközjegyzék összeállításánál szakértői közreműködés eszközjegyzék összeállításánál tanácsadás a beruházási és fejlesztési támogatás nyújtásánál, felhasználásánál tanácsadás a beruházási és fejlesztési támogatás nyújtásánál, felhasználásánál

12 Csányi Lászlóné MGYOSZ12 Képzés korszerűsítése kompetencián alapuló modulrendszer kompetencián alapuló modulrendszer gyakorlatorientált gyakorlatorientált széles választékot nyújtó, széles kör számára elérhető széles választékot nyújtó, széles kör számára elérhető korszerűbb tartalmú korszerűbb tartalmú IKT előnyeit alkalmazó / elearning, stb/ IKT előnyeit alkalmazó / elearning, stb/ a tanítás és tanulást segítő korszerű módszerek a tanítás és tanulást segítő korszerű módszerek átjárhatóság biztosítása átjárhatóság biztosítása minden formájában a résztvevő számára igazolható eredményt szolgáló mérés minden formájában a résztvevő számára igazolható eredményt szolgáló mérés Munkáltatók szerepe képzéssel szembeni elvárások, tapasztalatok összegyűjtése, közvetítése képzéssel szembeni elvárások, tapasztalatok összegyűjtése, közvetítése képzési ajánlatok terjesztése ( továbbképzés, munkaerőpiaci képzés) képzési ajánlatok terjesztése ( továbbképzés, munkaerőpiaci képzés) vállalati képzések szervezésénél, szakmai segítségnyújtás, információ szolgáltatás vállalati képzések szervezésénél, szakmai segítségnyújtás, információ szolgáltatás

13 Csányi Lászlóné MGYOSZ13 Vizsgáztatás Független vizsgabizottság, amelyben a munkaadók szakmailag Független vizsgabizottság, amelyben a munkaadók szakmailag felkészült, gyakorlati szakemberei részt vesznek felkészült, gyakorlati szakemberei részt vesznek a vizsgakérdések és feladatok összeállítása a felhasználók a vizsgakérdések és feladatok összeállítása a felhasználók véleményének kikérésével –szakmai szervezetek szerepe véleményének kikérésével –szakmai szervezetek szerepe MKIK és_gazdasági érdekképviseletek (, VOSZ, MKIK és_gazdasági érdekképviseletek ( MGYOSZ, IPOSZ, VOSZ, OKISZ, KISOSZ) együttműködése –szakértők közvetítése, közreműködés a vizsga követelmények és feladatok kidolgozásában, elfogadásában –vizsgabizottsági tag delegálás

14 Csányi Lászlóné MGYOSZ14 Kamarák és gazdasági érdekképviseletek együttműködés területei szakmai és vizsgakövetelmény kidolgozása / megállapodás/ szakmai és vizsgakövetelmény kidolgozása / megállapodás/ mesterképzés és – vizsgáztatás feltételeiről gondoskodik mesterképzés és – vizsgáztatás feltételeiről gondoskodik vizsgabizottsági képviselő kijelölése OKJ szakképesítéseknél (ahol elnök MKIK) vizsgabizottsági képviselő kijelölése OKJ szakképesítéseknél (ahol elnök MKIK) 15+11 SZAKMA GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK 15+11 SZAKMA GAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETEK szintvizsga szervezésben részvétel szintvizsga szervezésben részvétel szintvizsgák követelményeinek kidolgozása szintvizsgák követelményeinek kidolgozása gyakorlati képzőhelyek alkalmasságának bírálata gyakorlati képzőhelyek alkalmasságának bírálata tanulószerződés/ hallgatói szerződés F.tv./ -nél a gyakorlati-képzés ellenőrzése tanulószerződés/ hallgatói szerződés F.tv./ -nél a gyakorlati-képzés ellenőrzése

15 Csányi Lászlóné MGYOSZ15 Képzés finanszírozása összehangolt és átlátható költségfelhasználás, és támogatáspolitika összehangolt és átlátható költségfelhasználás, és támogatáspolitika hazai és egyéb - EU - pályázati források összehangolt, és hatékony felhasználása hazai és egyéb - EU - pályázati források összehangolt, és hatékony felhasználása gazdaság képviselőinek, a szociális partnereknek érdembeli beleszólása a döntések meghozatalába gazdaság képviselőinek, a szociális partnereknek érdembeli beleszólása a döntések meghozatalába lehetőség a monitoringban való részvételre lehetőség a monitoringban való részvételre

16 Csányi Lászlóné MGYOSZ16 PR és marketing a gazdasági szférában szerzett marketing tapasztalatok alkalmazása a gazdasági szférában szerzett marketing tapasztalatok alkalmazása PR tevékenység az iskolarendszerű oktatásban is PR tevékenység az iskolarendszerű oktatásban is szakmák népszerűsítése szakmák népszerűsítése

17 Csányi Lászlóné MGYOSZ17 Jogszabályi változások Minden fontosabb törvény és ezek végrehajtási rendeletei módusultak 2009-ben: – –„A felnőttképzésről szóló” törvény – – Oktatási törvénycsomag – –A szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztéséről – –A Foglalkoztatás elősegítéséről szóló törvény, – –Költségvetési törvény – –Munka Törvénykönyv

18 Csányi Lászlóné MGYOSZ18 A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK irányelv 2009. dec. 28-ig a tagállamok számára előírás –a szolgáltatások egységes, liberalizált piacának megteremtése - csak a gazdasági szolgáltatásokra érvényes - engedélyezési rendszerek megszüntetése - adminisztráció egyszerűsítése - egyablakos ügyintézési pontok létrehozása - letelepedés és határokon átnyúló szolgáltatás szabadsága Hatására: jelentős változások a Szakképzésről, felnőttképzésről, szakképzési hozzájárulásról szóló törvényekben és rendeleteikben jelentős változások a Szakképzésről, felnőttképzésről, szakképzési hozzájárulásról szóló törvényekben és rendeleteikben

19 Csányi Lászlóné MGYOSZ19 Változások a vállalati képzéseknél Képzésszervezők új feladatai a képzési piacon bekövetkezett változások miatt: Képzésszervezők új feladatai a képzési piacon bekövetkezett változások miatt: privát oktató cégek elszaporodása, privát oktató cégek elszaporodása, új képzési formák, módszerek megjelenése ( Pl. távoktatás ), új képzési formák, módszerek megjelenése ( Pl. távoktatás ), új technikák megjelenése (Pl. számítógép, internet ), új technikák megjelenése (Pl. számítógép, internet ), szabályzók módosulása ( saját munkavállaló képzésnek támogatása- szabályzók módosulása ( saját munkavállaló képzésnek támogatása- korlátok ) korlátok ) változás a képzések finanszírozásában változás a képzések finanszírozásában marketing szemlélet marketing szemlélet minőségügyi minőségügyi szempontok- akkreditáció

20 Csányi Lászlóné MGYOSZ20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket ! csanyi @ mgyosz.hu


Letölteni ppt "Csányi Lászlóné MGYOSZ 1 MGYOSZ-KMMSZ szakmai nap MGYOSZ-KMMSZ szakmai nap 2009. november 19. Mátészalka Változások a szak-és felnőttképzésben, munkaadók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések