Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

El ő adó: Zarka Péter Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "El ő adó: Zarka Péter Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!"— Előadás másolata:

1

2 El ő adó: Zarka Péter

3 Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!

4 www.erdiadventistagyulekezet.hu

5 Kérdéseket lehet küldeni: zarkapeter@adventista.hu

6 Jób könyve

7 A könyv címe Jób nevének jelentése: gyűlölt, üldözött, szorongatott,Jób nevének jelentése: gyűlölt, üldözött, szorongatott, vagy, vagy, hol van (az én) atyám, hol van (az én) atyám, איוב - ’iob

8 A könyv szerzője A Babiloni Talmudban azt olvassuk, hogy „Mózes megírta könyvét és fejezeteit Bálámról és Jóbról” (Baba Bathra, 14b, 15a).A Babiloni Talmudban azt olvassuk, hogy „Mózes megírta könyvét és fejezeteit Bálámról és Jóbról” (Baba Bathra, 14b, 15a). Néhányan Elihut, Salamont vagy Ezsdrást tartják lehetséges szerzőnek.Néhányan Elihut, Salamont vagy Ezsdrást tartják lehetséges szerzőnek.

9 A könyv szerzője Az El-Shaddai, vagyis a „Mindenható” név 31-szer fordul elő Jób könyvében és 6-szor Mózes első könyvében, azonban a Bibliában másutt sehol.Az El-Shaddai, vagyis a „Mindenható” név 31-szer fordul elő Jób könyvében és 6-szor Mózes első könyvében, azonban a Bibliában másutt sehol.

10 A név megváltozott Úz földje a mai Szíria területén Jób Mózes kortársa lehetett

11 A könyvre jellemző nem említi az Egyiptomból való kivonulást vagy valamelyik azt követő eseménytnem említi az Egyiptomból való kivonulást vagy valamelyik azt követő eseményt arábiai sivatagi kultúraarábiai sivatagi kultúra nem ismerhető fel izraelita környezetnem ismerhető fel izraelita környezet nincs utalás politikai, katonai vagy papi viszonyokranincs utalás politikai, katonai vagy papi viszonyokra

12 A könyv központi kérdése: Ki okozza szenvedéseinket? Mi az oka szenvedésünknek? A könyv központi kérdése: Ki okozza szenvedéseinket? Mi az oka szenvedésünknek? vagy vagy IstenSátán

13 Két szempont segítségével adja meg erre a választ 1 – A „barátok” megdöbbentő magyarázatainak segítségével, valamint Isten Jóbbal folytatott párbeszéde által.1 – A „barátok” megdöbbentő magyarázatainak segítségével, valamint Isten Jóbbal folytatott párbeszéde által. 2 – Az első két fejezetben leírt háttérhelyzet rendkívüli bemutatásával.2 – Az első két fejezetben leírt háttérhelyzet rendkívüli bemutatásával.

14 A három barát szempontjai Jób szenvedésének mértéke mutatja bűneinek mértékét.Jób szenvedésének mértéke mutatja bűneinek mértékét. Amilyen mértékben bűnös valaki, olyan mértékben szenved miatta.Amilyen mértékben bűnös valaki, olyan mértékben szenved miatta.

15 Három barát szempontjai bűnösség = szenvedés /

16 Elifáz legidősebb a barátok közüllegidősebb a barátok közül Nem érez együtt JóbbalNem érez együtt Jóbbal „Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.” Jób 5:18.„Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak.” Jób 5:18. Cserna Károly: Férfi fejtanulmány, 1886

17 Elifáz felemelne lesújtana Ha ez így lenne, akkor Isten valóban egy despota lenne!

18 Bildád Az ősök bölcsességét idéziAz ősök bölcsességét idézi Tiszteli Isten igazságosságát, de hibásan ítéli meg azt.Tiszteli Isten igazságosságát, de hibásan ítéli meg azt. Az ember egyszerűen csak tárgya az igazságszolgáltatásnak.Az ember egyszerűen csak tárgya az igazságszolgáltatásnak.

19 Czófár Kevés újat fűz két barátja gondolataihoz.Kevés újat fűz két barátja gondolataihoz. Jób tiltakozása kirobbantja haragját.Jób tiltakozása kirobbantja haragját. Pór Bertalan: Fejtanulmány (Laokóon), 1899

20 Czófár beszéde 1. Az a vágya, bárcsak Isten meg tudná győzni Jóbot bűnösségéről (11:2–6. v.);1. Az a vágya, bárcsak Isten meg tudná győzni Jóbot bűnösségéről (11:2–6. v.); 2. szeretné, hogy Jób elismerje Isten bölcsességének hatalmasságát, amit a bűnös ember nem lát értéknek (11:7–12. v.);2. szeretné, hogy Jób elismerje Isten bölcsességének hatalmasságát, amit a bűnös ember nem lát értéknek (11:7–12. v.); 3. csak Jób megtérése lehet az alapja annak, hogy visszanyerhesse előző gazdagságát (11:13–20. v.).3. csak Jób megtérése lehet az alapja annak, hogy visszanyerhesse előző gazdagságát (11:13–20. v.).

21 Elihu Nevének jelentése: „Isten az én Istenem”.Nevének jelentése: „Isten az én Istenem”. Filozófus alkatFilozófus alkat Tézise: Van-e joga az embernek Isten ellen panaszkodni?Tézise: Van-e joga az embernek Isten ellen panaszkodni? Elihu mind Jóbot, mind barátait vádolja.Elihu mind Jóbot, mind barátait vádolja. Vaszary János: Fejtanulmány,1885

22 Isten beszédének célja Önmaga kinyilatkoztatása. Azt karja, hogy világosan, tisztán megértsük Őt. Nem akar véget vetni a vitának. Nem magyarázza el Jób szenvedésének okát, sem gondviselésének minden egyes lépését. Azt sem, hogyan fogja kompenzálni a szenvedőket.

23 Isten beszédének célja Egyszerűen csak kijelenti önmagát, igazságosságát,hatalmát,bölcsességét, és beszél szeretetéről.

24 Isten beszédének célja „Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak.” 42:5 SzIT

25

26 A könyv bepillantást enged a mennyei trónterem egy jelentébe A könyv bepillantást enged a mennyei trónterem egy jelentébe Isten - Jézus Sátán - Lucifer

27 Lucifer úgy akarja beállítani, mintha Isten gonosz volna, és nem a szeretet Istene lenne. Mintha Isten nem az volna, akinek mondja magát. El akarja ezt hitetni a világegyetem minden teremtményével.

28 Jób könyve azt mondja el, hogy szenvedésünket nem Isten okozza. Isten meg akar menteni a szenvedéstől, nem Ő rendeli el azt. Ezt hirdeti Jézus keresztje is az Újszövetségben.

29 Kérdéseket a zarkapeter@adventista.hu

30 Következő előadás: Krónikák könyve


Letölteni ppt "El ő adó: Zarka Péter Kérjük halkítsák le vagy kapcsolják ki a mobiltelefonjaikat! KÖSZÖNJÜK!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések