Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az óvópedagógus tevékenység IKT elemeinek kidolgozása „Együttműködés az észak magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért” TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az óvópedagógus tevékenység IKT elemeinek kidolgozása „Együttműködés az észak magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért” TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005."— Előadás másolata:

1 Az óvópedagógus tevékenység IKT elemeinek kidolgozása „Együttműködés az észak magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért” TÁMOP B.2-13/ Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása

2 Tartalom Szakirodalom nemzetközi áttekintése.
Az óvodapedagógus professziógram  IKT összetevői. Az óvópedagógus munkában feltárt IKT elemek meghatározása és elemzése. Film elkészítése, elemzési szempontok.

3 Irodalmi áttekintés Európai Unió célkitűzései Megvalósítás:
egyik módszere az élethosszig tartó tanulás, eszköze az IKT magas szintű és széleskörű alkalmazása. Feltétel: a pedagógusok, pedagógusjelöltek módszertani felkészítése.

4 Irodalmi áttekintés Közoktatás szintjeinek nemzetközi osztályai (ISCED) óvodai nevelés (ISCED 0 – 1), alapfokú oktatás (ISCED 1 + 2), középfokú oktatás (ISCED 2 – 3). Óvodapedagógus képzés az EU tagállamokban párhuzamos modell egymást követő modell

5 Irodalmi áttekintés Párhuzamos modell: Franciaország, Portugália (2011-től) Magyarország Mindkét modell: Bulgária, Észtország, Izland, Lengyelország, Szlovénia és az Egyesült Királyság. Forrás: Euridyce

6 Irodalmi áttekintés Amerika oktatási rendszere
Nincs egységes követelmény az államok iskoláiban, minden állam maga határozza meg. Oktatási Technológiák használata függ a diákok ismeretségi, tanárok képzettségétől és érdekeltségétől. Összes iskola rendelkezik internettel, videó konferencia lehetőséggel. Használják a interaktív táblát, iPod-okat és mobiltelefonokat.

7 Irodalmi áttekintés Ausztrália oktatási rendszere
Az ausztráli tantervi szorgalmazza és elvárja, hogy a diákok megtanulják hatékonyan és helyesen használni az IKT. Csoportszoba rendelkezik interaktív táblával, az óvodapedagógusok interaktív történeteket olvasnak a gyerekeknek. iPad is megtalálható a csoportszobákban, amelyet játékidőben használnak. Számítógép, telefon és fényképezőgép stb.

8 Óvodapedagógus professziógram IKT elemei
A pedagógusképzésben az informatika eszközrendszeréhez kétféle módon közelíthetünk: az informatikát a nevelés-tanítás-tanulás, illetve az óvodai adminisztráció eszközeként kezeljük, informatika a nevelés-oktatás tárgyaként jelenik meg az óvodai tevékenységekben.

9 Óvodapedagógus professziógram IKT elemei
Professziógramok létrejöttének a szándéka, hogy professzionalizálják a pedagógusfoglalkozást, ahol: a pedagógiai képzés egyenrangúvá válik a szaktudományos képzéssel, hivatássá lesz, ahol előírt képesítés(eke)t kell megszerezni, értelmiségi pályává formálódik.

10 Óvodapedagógus professziógram IKT elemei
A pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről, közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény, 8. § (3) bekezdésében határozza meg a köznevelési intézményekben alkalmazott pedagógusok értékelésének elemeit, a pedagóguskompetenciákat.

11 Óvodapedagógus professziógram IKT elemei
8. § (2) bekezdésében a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódnak az indikátorok. Ezek együttes rendszerét az óvodapedagógusi professziógram váza, hiszen a tevékenységek eredményes elvégzéséhez kapcsolható ismereteket, képességeket és attitűdöket gyűjtik egybe.

12 Óvodapedagógus professziógram IKT elemei
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Ismeri a nyomtatott és nem nyomtatott és digitális információforrásokat. A rendelkezésére álló tananyagokat ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.

13 Óvodapedagógus professziógram IKT elemei
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. Ismeri a tervezéshez szükséges információk forrását. Használja a digitális, online eszközöket. Az óvodában alkalmazható digitális eszközöket célszerűen használja (interaktív tábla, számítógép, fényképezőgép stb).

14 Óvodapedagógus professziógram IKT elemei
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat. Ismeri a számítógépek és az okostelefonok egyéb kommunikációs lehetőségeit (Skype, Viber, FaceTime, MSN stb.).

15 Óvodapedagógus professziógram IKT elemei
Óvodapedagógus professzió vizsgálata Kutatás helye: Carolina Óvoda és Bölcsőde Milyen szinten ismeri az IKT eszközök használatát? (60% ismeri, 40 % kevésbé) Szívesen használna-e IKT eszközöket a pedagógia gyakorlatában? (60% használna, 40 % kevésbé) Igényelne-e szakmai továbbképzést, amelyen az IKT elemeit felhasználó módszertani kultúra kerül bemutatásra? (60 % igen, 20 % kevésbé)

16 óvodapedagógus munkában feltárt IKT elemek
Óvodapedagógusképzés mintatanterve az EKF-n Alapozó ismeretek Információs és kommunikációs technológiák Az informatika óvodai alkalmazásai Speciális programok Elektronikus tananyagok Szabadon választható Gyermekinformatika

17 óvópedagógus munkában feltárt IKT elemek
IKT eszközök óvodai alkalmazása Korszerű IKT eszközök az óvodában Interaktív tábla Egyrészről szemléltetésre, másrészről gyakorlásra használható a tábla. vizuális és auditív élmény átadó – nagyon jó minőségben, gyakorló feladatok – a gyakorlati tudás megszerzésének kiváló eszköze.

18 óvodapedagógus munkában feltárt IKT elemek
Interaktív táblák szoftverei SMART (SmartBook, Smart Response) Cleverboard (Lynx 4.0, WordWall) Promethean (ActivInspire)

19 óvodapedagógus munkában feltárt IKT elemek
Mobileszközök Táblagépek (Apple, Samsung) Okostelefonok (várható) Felhő alapú rendszerek Szolgáltatók (GoogleDrive, OneDrive, iCloud stb.) Szolgáltatásai (szövegkezelés, táblázat, kérdőív készítés, rajz stb.)

20 óvodapedagógus munkában feltárt IKT elemek
Óvodai oktatóprogramok DVD-n elérhető oktatóprogramok (MiniNyár, MiniŐsz, MiniTél, MiniTavasz ) Játékos, motiváló feladatokat tartalmazó sorozat. Online oktatóprogramok Játékos, algoritmikus, logikus gondolkodást fejlesztő programok.

21 óvodapedagógus munkában feltárt IKT elemek
IKT az óvodában IKT használata az óvodákban (referencia óvoda) Rákosmenti Csicsergő Óvoda (Budapest) Maglód Napsugár Óvoda SMART Referencia Óvodát (Budapest)

22 Film elkészítése, elemzése
Projektterv elkészítése sárospataki Carolina Óvodában A tevékenységek folyamatában közvetlen, konkrét tapasztalatszerzésre van lehetőség. Interaktív tábla használata a tevékenység során A tevékenységről videófelvétel készült: két fix kamera a gyerekek reakcióit rögzítette, egy mozgó kamera, pedig az óvodapedagógus interakciókat.

23 Film elkészítése, elemzése
Az eredmények elemzése a Noldus Observer XT interakció-elemző szoftver segítségével. A megfigyelési alanyai az óvodapedagógus, illetve az óvodások voltak. A folyamatban minden viselkedési típus pontos időbeli kezdete és lezárása rögzítésre lehetséges volt.

24 Film elkészítése, elemzése
Viselkedési típus, ami elemzésre került: a jelentkezik - nem jelentkezik a gyerek, szóbeli válasz, szóbeli fegyelmezés, az óvodapedagógusra néz - társára néz, óvodapedagógus utasításra végzett eszközhasználat Ezen viselkedési típusok kiértékelése napjainkban valósul meg.

25 zárótanulmány Dr. Kis-Tóth Lajos főiskolai tanár Dr. Antal Péter főiskolai docens Dr. Stóka György egyetemi docens Stókáné Palkó Mária főiskolai docens Sontráné Bartus Franciska PaedDr tanársegéd Sasi Gábor oktatástechnológus Halmi Zsolt rendszergazda-informatikus

26 Film elkészítése, elemzése
VIDEOFILM Készítette: Sasi Gábor Halmi Zsolt

27 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Az óvópedagógus tevékenység IKT elemeinek kidolgozása „Együttműködés az észak magyarországi pedagógusképzés minőségi megújításáért” TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0005."

Hasonló előadás


Google Hirdetések