Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BEJELENTŐ-VÉDELEM HELYE ÉS SZEREPE AZ OMBUDSMANI TEVÉKENYSÉGBEN Dr. Gulyás Attila Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közérdekű Bejelentő-védelmi és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BEJELENTŐ-VÉDELEM HELYE ÉS SZEREPE AZ OMBUDSMANI TEVÉKENYSÉGBEN Dr. Gulyás Attila Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közérdekű Bejelentő-védelmi és."— Előadás másolata:

1

2 A BEJELENTŐ-VÉDELEM HELYE ÉS SZEREPE AZ OMBUDSMANI TEVÉKENYSÉGBEN Dr. Gulyás Attila Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közérdekű Bejelentő-védelmi és Ügyfélkapcsolati Főosztály 1

3 2 AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK ALAPFELADATA Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény alapján az ombudsman alapjogvédelmi tevékenységet lát el. Legfőbb feladata, hogy a tudomására jutott, alapjogokkal kapcsolatos visszásságokat kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. 2

4 ÚJ FELADATOK Gondoskodik a közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről. Emellett kérelemre vizsgálja az egyes közérdekű bejelentéseknek az eljárásra jogosult szerv általi megfelelő intézését, valamint hivatalból vizsgálja a közérdekű bejelentések az eljáró hatóságok általi kezelésének gyakorlatát. A nemzeti megelőző mechanizmus keretében az alapvető jogok biztosa látja el a vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatokat. Kezdeményezésre és hivatalból vizsgálja a nemzetbiztonsági ellenőrzés felülvizsgálati eljárásának elrendelését és lefolytatását, valamint annak gyakorlatát. 3

5 AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ELJÁRÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság: közigazgatási szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, kötelező tagság alapján működő köztestület, a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében, nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve, közjegyző, törvényszéki végrehajtó, önálló bírósági végrehajtó vagy közszolgáltatást végző szerv tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár. 4

6 AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK INTÉZKEDÉSEI ajánlást tehet a visszásságot előidéző szerv felügyeleti szervének az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság orvoslására, kezdeményezheti az érintett szerv vezetőjénél a visszásság orvoslását, indítványozhatja az Alkotmánybíróság eljárását, kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet más jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát, a legfőbb ügyész útján kezdeményezheti az ügyészség fellépését, az illetékes szervnél felelősségre vonásra irányuló eljárást kezdeményezhet, ha szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját észleli, bűncselekmény észlelése esetén pedig köteles kezdeményezni, javasolhatja a jogalkotásra vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására jogosult szervnél a jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását, végső intézkedésként az ügyet az éves beszámoló keretében az Országgyűlés elé terjesztheti. 5

7 AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HELYE A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERÉBEN Gondoskodik a közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről. Kérelemre vizsgálja az egyes közérdekű bejelentéseknek a Pkbt. szerinti eljárásra jogosult szerv általi megfelelő intézését. Hivatalból vizsgálja a Pkbt. szerinti közérdekű bejelentéseknek az Ajbt. 18. § (1) bekezdés a)-k) pontja szerinti hatóságok általi kezelésének gyakorlatát. Éves beszámolójában tájékoztat az alapjogvédelmi tevékenységéről, külön fejezetekben bemutatva a közérdekű bejelentések vizsgálatával kapcsolatos tevékenységét is. 6

8 Vizsgálatok szabályozási háttere Ajbt. Az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 2/2012 (I.20) AJB utasítás 7

9 Vizsgálati módszerek Adat, felvilágosítás, valamint iratmásolat bekérése Felkérés vizsgálat lefolytatására Részvétel közmeghallgatáson és helyszíni ellenőrzés 8

10 Összegzés Az alapvető jogok biztosához telepített új feladatkör ellátása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlik, mind tartalmi, mind eljárási szempontból is beilleszkedett a biztosi alaptevékenység keretei közé. 9

11 Köszönöm a figyelmet! 10


Letölteni ppt "A BEJELENTŐ-VÉDELEM HELYE ÉS SZEREPE AZ OMBUDSMANI TEVÉKENYSÉGBEN Dr. Gulyás Attila Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közérdekű Bejelentő-védelmi és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések