Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BEJELENTŐ-VÉDELEM HELYE ÉS SZEREPE AZ OMBUDSMANI TEVÉKENYSÉGBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BEJELENTŐ-VÉDELEM HELYE ÉS SZEREPE AZ OMBUDSMANI TEVÉKENYSÉGBEN"— Előadás másolata:

1 A BEJELENTŐ-VÉDELEM HELYE ÉS SZEREPE AZ OMBUDSMANI TEVÉKENYSÉGBEN
1 Dr. Gulyás Attila Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Közérdekű Bejelentő-védelmi és Ügyfélkapcsolati Főosztály 1

2 AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK ALAPFELADATA
Az alapvető jogok biztosáról szóló évi CXI. törvény alapján az ombudsman alapjogvédelmi tevékenységet lát el. Legfőbb feladata, hogy a tudomására jutott, alapjogokkal kapcsolatos visszásságokat kivizsgálja, és orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezzen. 2 2 2 2

3 ÚJ FELADATOK Gondoskodik a közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről. Emellett kérelemre vizsgálja az egyes közérdekű bejelentéseknek az eljárásra jogosult szerv általi megfelelő intézését, valamint hivatalból vizsgálja a közérdekű bejelentések az eljáró hatóságok általi kezelésének gyakorlatát. A nemzeti megelőző mechanizmus keretében az alapvető jogok biztosa látja el a vonatkozó jogszabályban meghatározott feladatokat. Kezdeményezésre és hivatalból vizsgálja a nemzetbiztonsági ellenőrzés felülvizsgálati eljárásának elrendelését és lefolytatását, valamint annak gyakorlatát. 3 3

4 AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA ELJÁRÁSÁNAK KEZDEMÉNYEZÉSE
Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint valamely hatóság: • közigazgatási szerv, • helyi önkormányzat, • nemzetiségi önkormányzat, • kötelező tagság alapján működő köztestület, • a Magyar Honvédség, • rendvédelmi szerv, • közigazgatási jogkörben eljáró egyéb szerv e jogkörében, • nyomozó hatóság vagy az ügyészség nyomozást végző szerve, • közjegyző, • törvényszéki végrehajtó, • önálló bírósági végrehajtó vagy • közszolgáltatást végző szerv tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár. 4 4 4

5 AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK INTÉZKEDÉSEI
• ajánlást tehet a visszásságot előidéző szerv felügyeleti szervének az alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság orvoslására, • kezdeményezheti az érintett szerv vezetőjénél a visszásság orvoslását, • indítványozhatja az Alkotmánybíróság eljárását, • kezdeményezheti a Kúriánál az önkormányzati rendelet más jogszabállyal való összhangjának felülvizsgálatát, • a legfőbb ügyész útján kezdeményezheti az ügyészség fellépését, • az illetékes szervnél felelősségre vonásra irányuló eljárást kezdeményezhet, ha szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját észleli, bűncselekmény észlelése esetén pedig köteles kezdeményezni, • javasolhatja a jogalkotásra vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására jogosult szervnél a jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítását, hatályon kívül helyezését vagy kiadását, • végső intézkedésként az ügyet az éves beszámoló keretében az Országgyűlés elé terjesztheti. 5 5 5

6 AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HELYE A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK SZABÁLYOZÁSI RENDSZERÉBEN
Gondoskodik a közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről. Kérelemre vizsgálja az egyes közérdekű bejelentéseknek a Pkbt. szerinti eljárásra jogosult szerv általi megfelelő intézését. Hivatalból vizsgálja a Pkbt. szerinti közérdekű bejelentéseknek az Ajbt. 18. § (1) bekezdés a)-k) pontja szerinti hatóságok általi kezelésének gyakorlatát. Éves beszámolójában tájékoztat az alapjogvédelmi tevékenységéről, külön fejezetekben bemutatva a közérdekű bejelentések vizsgálatával kapcsolatos tevékenységét is. 6 6

7 Vizsgálatok szabályozási háttere
Ajbt. Az alapvető jogok biztosa vizsgálatának szakmai szabályairól és módszereiről szóló 2/2012 (I.20) AJB utasítás 7 7

8 Vizsgálati módszerek Adat, felvilágosítás, valamint iratmásolat bekérése Felkérés vizsgálat lefolytatására Részvétel közmeghallgatáson és helyszíni ellenőrzés 8 8

9 Összegzés Az alapvető jogok biztosához telepített új feladatkör ellátása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zajlik, mind tartalmi, mind eljárási szempontból is beilleszkedett a biztosi alaptevékenység keretei közé. 9 9

10 Köszönöm a figyelmet! 10 10


Letölteni ppt "A BEJELENTŐ-VÉDELEM HELYE ÉS SZEREPE AZ OMBUDSMANI TEVÉKENYSÉGBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések