Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K/5 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TELJES VERTIKUMÁT BIZTOSÍTÓ SZERVEZETI INTEGRÁCIÓK MEGVALÓSÍTÁSA Feladatfelelős: Kállai Ernő A „Roma kultúra” műveltségterület kidolgozása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K/5 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TELJES VERTIKUMÁT BIZTOSÍTÓ SZERVEZETI INTEGRÁCIÓK MEGVALÓSÍTÁSA Feladatfelelős: Kállai Ernő A „Roma kultúra” műveltségterület kidolgozása."— Előadás másolata:

1 K/5 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TELJES VERTIKUMÁT BIZTOSÍTÓ SZERVEZETI INTEGRÁCIÓK MEGVALÓSÍTÁSA Feladatfelelős: Kállai Ernő A „Roma kultúra” műveltségterület kidolgozása. (Kállai E., Finta É.) A Tolerancia szakkollégium ismeretanyagának kidolgozása, tanulmány írása,prezentáció készítése. (Vinnainé V.M. DráMÁS műhely elindítása, a műhely tantárgyi programjának elkészítése.(Jaskóné G.M.)

2 T OLERANCIA SZAKKOLLÉGIUM HOGYAN KERÜL A CSIZMA AZ ASZTALRA ? A Nemzeti Alaptanterv meghatározó gondolatait követve az iskolák és a pedagógusok egyik fő feladata, hogy elősegítsék a különböző társadalmi osztályok, kultúrák, etnikumok iránti nyitottságot, és az együttműködés közvetítőivé váljanak. A kurzus szorosan kapcsolódik a NAT bizonyos műveltségterületi blokkjaihoz, felhasználható ismeretforrásként épít rájuk.

3 MIÉRT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA? az intolerancia megelőzésének leghatékonyabb eszköze az oktatás a pedagógiai gondolkodás és cselekvés során egyre inkább nélkülözhetetlenné válnak ezek a hiánypótló interdiszciplináris ismeretek.

4 A KURZUS FELÉPÍTÉSE T OLERANCIA AZ ISKOLÁBAN ÉS AZ ÓVODÁBAN Elméleti alapvetés A képzés célja Megszerezhető kompetenciák A képzés során alkalmazott módszerek Tantárgyi követelményrendszer Értékelési alapelvek Tananyagtartalom A kurzus felépítése A tantárgyi program megvalósítási terve a tanegység leírása

5 CÉLRENDSZER Megismertetni a hallgatókat az intolerancia problémakörével, társadalomban előforduló gyűlöletformákkal, az idegengyűlölet okával és mechanizmusával a kisebbségi csoportok helyzetével. Olyan pedagógusok nevelése, akik fogékonyak a társadalmi problémák iránt, elutasítják a kirekesztést. A kurzus elsődleges célja a szemléletformálás, a megszerzett ismeretek és kompetenciák birtokában a hallgatók tudják értelmezni és értékelni a tolerancia hazai és nemzetközi jelenségeit, megnyilvánulási formáit.

6 MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK A kurzus végeztével a hallgatók képesek lesznek felismerni és értelmezni diszkriminációs helyzeteket. Képet kapnak a különböző kultúrák, szubkultúrák és kisebbségi csoportok jellemzőiről és ezáltal nagyobb hatékonysággal tudnak információt értelmezni, azzal dolgozni és foglalkozni a társadalmi kirekesztés potenciális áldozataival. Fogékonnyá válnak a kisebbségi csoportok speciális problémái iránt, kifejlődnek azon képességeik, mely segítségével felismerik és kezelni tudják saját előítéleteiket. A prezentációk és saját élményű gyakorlatok és esetmegbeszélések során mélyül a résztvevők önismerete.

7 É RTÉKELÉSI ALAPELVEK Mivel a tolerancia érzékeny, nehezen definiálható készség- és képesség együttes és attitűd, számokkal és százalékos arányban kifejezve nem mérhető, ezért az osztályozó keretek alkalmazása nem javasolt, kizárandó az ötfokú skálán való minősítés éppúgy, mint a feszültségekkel teli vizsgaszituáció. Közvetlen megfigyelésére ritkán adódik lehetőség, a személyiség különböző megnyilvánulásaiból vonhatók le következtetések. Folyamatos tanári visszajelzés javasolt az aktív részvétellel, a saját vélemény mások elé tárásával, a társak meghallgatásával, a feladatok megoldásával kapcsolatban. Nem kategorikus kijelentések megtétele, hanem sokkal inkább egy meglévő állapot tükröződjön a motiváló, további lehetőségeket feltáró szöveges értékelésben.

8 NEM SPANYOLVIASZ! A kurzus ötvözi és helyezi egységes keretbe a pedagógia, az andragógia, a szociológia, a pszichológia, és a művelődéstörténet alapvetéseit,interdiszciplinális megközelítéssel foglalja céljainak megfelelő sajátos rendszerbe.

9 A KURZUS EGYEDI JELLEGE óvodapedagógusoknak, általános iskolai tanítóknak és tanároknak szóló témakörök kiemelten foglakozunk az erre a problémakörre irányuló foglalkozás- és óratervezéssel, a szituációs- és drámajátékokkal valamint a mesék szerepével Tolerancia az óvodai és az iskolai mindennapokban. A tolerancia megjelenése az általános iskolai tankönyvekben, az illusztrációk üzenete. A tolerancia megjelenése a mesékben és a népmesékben. A nyelvtanulás és tolerancia lehetséges kölcsönhatásai. A tolerancia és a kisgyermek. Művészet és tolerancia.

10 A Z INTERKULTURÁLIS OKTATÁS, A HALLGATÓI ÖNISMERET ÉS TOLERANCIÁRA NEVELÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI A NYELVTANÍTÁS TÜKRÉBEN Elsőként felhívom a figyelmet az önismeret szerepére az általános iskolai tanárképzésben, majd rávilágítok arra, hogy miért is olyan nehéz hatékony segítséget adni tanítványainknak a tanárrá fejlődés folyamatában. Ezt követően érveket sorakoztatok fel, hogy a kulturális ismeretek tanításának miért is van döntő jelentősége a nyelvi órákon, hogyan befolyásolja e folyamat az elfogadás folyamatát, milyen lehetőségek tárulnak fel a toleranciára való nevelésben. Továbbá kísérletet teszek arra, hogy alátámasszam az interkulturális tudatosság jelentőségét a tanárképzésben. Végezetül a saját tanítási gyakorlatomból merített példákkal igazolom elméleti fejtegetéseimet, felhívva a figyelmet a tanárképzők felelősségére.

11 EMBRACING DIVERSITY IN TEACHER TRAINING Marta Vinnai Vékony Eszterházy Károly College

12 CONTENTS  DIVERSITY  DIVERSITY IN EDUCATION  PREJUDICE  INTERCULTURAL LEARNING  A NEW COURSE  THE ROLE OF THE TEACHERS

13 DIVERSITY IS NOT ONLY  black and white  female and male  homosexual and heterosexual  young and old

14 BUT ALSO  slow learner and fast learner  introvert and extrovert  scholar and sports-person

15 DIVERSITY IN EDUCATION  Why is it a key issue in the 21th century?  our society is very diverse  many communities have become increasingly multicultural  diversity enriches our lives  appropriate educational framework is needed

16 THE ROOTS OF INTOLERANCE  Categories  gender  race  religion  e thnicity  language  income  age  sexual orientation  Unfortunately, these categories are sometimes used to label people unfairly.  Stereotypes.

17 INTERCULTURAL LEARNING Main goal : to develop intercultural competence the ability to act and relate appropriately and effectively in various cultural contexts WHAT DOES IT INVOLVE? A CERTAIN SKILL-SET intercultural attitudes: openness, curiosity, readiness CULTURALLY SENSITIVE KNOWLEDGE how social groups etc. work and interact

18 WHAT IS TO BE DONE? Teacher education programs are responsible for:  developing culturally sensitive curricula /they should address the histories and contributions of various ethno cultural groups/  giving much attention to socio-cultural research knowledge about the relationships among language, culture, and learning  integrating multicultural viewpoints and histories  giving information about the characteristics and learning styles of various groups and individuals  preparing future teachers to promote meaningful, engaged learning for all students / regardless of their race, gender,ethnic heritage, or cultural background/

19 THE ROLE OF THE TEACHERS THEY SHOULD BE AWARE OF THAT  no one learning style is superior to another  rather, one style may be more or less effective in given situations  understand how culture shapes learning styles  teach behaviours  in culturally diverse classrooms, teachers must clearly communicate the ground rules for classroom routines and procedures so that all students know what behaviour is expected in the classroom.


Letölteni ppt "K/5 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TELJES VERTIKUMÁT BIZTOSÍTÓ SZERVEZETI INTEGRÁCIÓK MEGVALÓSÍTÁSA Feladatfelelős: Kállai Ernő A „Roma kultúra” műveltségterület kidolgozása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések