Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Önkormányzati ASP Központ felállítása projekt Készítette: Kócsáné Horváth Erika Belügyminisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Önkormányzati ASP Központ felállítása projekt Készítette: Kócsáné Horváth Erika Belügyminisztérium."— Előadás másolata:

1 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Önkormányzati ASP Központ felállítása projekt Készítette: Kócsáné Horváth Erika Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

2 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ A projekt célja 1.Az elektronikus közigazgatás kiterjesztése és minden önkormányzat részére való hozzáférés biztosítása. 2.Az önkormányzati feladatellátás egységesítésével a hatékony forrásfelhasználás mellett a belső működés támogatása. 3.Térítésmentes korszerű informatikai megoldások, szolgáltatások igénybevételének biztosítása Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

3 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ A projekt megvalósítása Az Elektronikus Közigazgatási Operatív Program keretében az ASP projekt magvalósítására konzorcium jött létre. A konzorcium vezetője a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) tagjai Magyar Államkincstár Belügyminisztérium Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. (KINCSINFO Kft.) Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

4 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Jogszabályi háttér Az Önkormányzati ASP Központ felállításáról és működtetési, üzemeltetési feladatairól az önkormányzati ASP központról és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. Rendelet módosításáról szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. Rendelet rendelkezik. Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

5 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Az önkormányzati ASP központ szakrendszerei a)Keretrendszer b)Iratkezelő szakrendszer c)Önkormányzati adó szakrendszer d)Gazdálkodási szakrendszer e)Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer f)Ipar- és kereskedelmi szakrendszer g)Önkormányzati települési, és elektronikus ügyintézési portál Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

6 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Az önkormányzati ASP központ szakrendszereivel kapcsolatos hatáskörök A szakrendszerek működésének ellenőrzésére és a fejlesztés irányainak meghatározására  az iratkezelő szakrendszer esetében a közokiratok kezelésének szakmai irányításáért,  az önkormányzati adó, a gazdálkodási, az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer esetében az államháztartásért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével,  az ipar- és kereskedelmi szakrendszer esetében az iparügyekért felelős miniszter a kereskedelemért felelős miniszter egyetértésével,  az önkormányzati települési, és elektronikus ügyintézési portál esetében az önkormányzatokért felelős miniszter jogosult,  az ASP Központ vezetőjét a Belügyminiszter javaslata alapján a Magyar Államkincstár Elnöke nevezi ki. Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

7 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Az önkormányzati ASP központ működtetője és a működtetési feladatok Központ működtető: Magyar Államkincstár Informatikai üzemeltető: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás feltétele, hogy az önkormányzat a)megfeleljen a Kincstár által közzétett műszaki minimumfeltételeknek, b)teljesítse az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényben előírt követelményeket, c)biztosítsa az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges helyi feltételeket és a meglévő adatok migrációját, d)vállalja, hogy a szakrendszer által támogatott feladatait a szakrendszer útján látja el. Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

8 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Az önkormányzati ASP központ feladatai Az ASP Menedzsment Szervezet a szolgáltatásrendszer legfontosabb, központi eleme, amely kapcsolatban áll, koordinálja és irányítja a szolgáltatási folyamatban résztvevő szervezetetek tevékenységét. Ezen túl feladatai közé tartozik a csatlakozás- és szolgáltatás-menedzsment ellátása, ügyfél kapcsolattartás, ügyfélszolgálat biztosítása, csatlakozási és szolgáltatási szerződések megkötése, IT biztonság, adatvédelem biztosítása, igénykezelés és igazgatásszervezés, jogszabály követési, önkormányzati fejlesztési igények kezelése, fejlesztés menedzsment, képzési, oktatás feladatok menedzselése, felhasználói szerződés megkötése az informatikai üzemeltetést végző NISZ Zrt.-vel Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

9 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ A NISZ Zrt. feladatai A NISZ Zrt. végzi az önkormányzati ASP központ informatikai infrastruktúrájának, a keretrendszer, az iratkezelő szakrendszer, illetve az önkormányzati Portál szakrendszer alkalmazásainak üzemeltetetését. Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

10 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Az önkormányzati ASP központ szolgáltatásai Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

11 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Keretrendszer felhasználói felület Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

12 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Keretrendszer funkciói Az ASP szakrendszerek egy központi keretrendszerre épülő, egységes futtató környezetet és szolgáltatást használó modulárisan felépülő alkalmazások összessége, így biztosítja az  ASP programrendszer működési kereteit,  az egyes szakrendszerek közötti kapcsolatot,  a szakrendszerek felhasználói adatainak és jogosultságainak beállításait,  a különböző, felhasználói igények szerinti statisztikák készítését (pl. létrehozott un. tenantok, azok jogosultságai alapján, stb) Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

13 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Iratkezelő Szakrendszer Az Iratkezelő rendszer az ASP keretében működő szakrendszerekkel integrált módon biztosítja a jogszabályokban előírt - megfelel a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV.18) KIM rendeletben foglalt előírásoknak - az önkormányzati iratkezelési feladatok ellátását. Az iratkezelő rendszer képes az ügyiratforgalmi kimutatások, az ügyintézés mennyiségi és minőségi adatait tartalmazó vezetői információk, éves hatósági statisztikai jelentés, ISO jelentések stb. elkészítésére. Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

14 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Gazdálkodási Szakrendszer A Gazdálkodási szakrendszer – 4 modulból áll. Ezek a következők. 1.KASZPER – Központi Analitikai Számviteli - Pénzügyi Rendszer 2.KATI – Tárgyi eszköz és készletnyilvántartó modul 3.ETRIUSZ – Költségvetési, tervezési és beszámoló készítő modul 4.VIR – Vezetői információs rendszer A rendszer a jogszabályoknak megfelelően alkalmazza a gazdálkodási folyamatokat, és az ezzel kapcsolatos feladatokat komplex módon ismeri, biztosítja a gyors, és hatékony kommunikációt, tervezésénél elsődleges szempont volt a rendszerszemlélet ű gondolkodásmód megvalósítása Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

15 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Adó szakrendszer Az ASP adó szakrendszer biztosítja  a helyi adózással kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátását,  a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adókkal kapcsolatos nyilvántartásának vezetését,  a kapcsolódó ügyiratok előállítását,  a pénzügyi – számviteli feladatok ellátását, támogatja az elektronikus ügyintézést,  a hatósági tevékenységet, valamint  kezeli a külső adatkapcsolatokat. Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

16 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Ingatlanvagyon - kataszter szakrendszer Az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer a az önkormányzati ingatlanok nyilvántartását biztosítja a következők szerint.  Ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartása, az adatok karbantartása.  Ingatlanvagyon-kataszter különböző igények szerinti lekérdezési lehetőségek.  Elkészíthetők a programmal az ingatlanvagyon-kataszter statisztikai kimutatásai, jelentései (OSAP 1616).  A gazdálkodási szakrendszer eszköznyilvántartásával történő egyeztetetések elkészítése. Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

17 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Ipar- és kereskedelmi szakrendszer Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM IPAR szakrendszer modulok Üzletek Telephelyek Üzleti célú szálláshelyek Nem üzleti célú szálláshelyek Rendezvények Vásár, piac és bevásárlóközpont

18 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Önkormányzati portál és elektronikus ügyintézési szakrendszer Az önkormányzati ASP projektben összesen négy portál valósul meg.  Települési portál: helyi információs, tájékoztató felület,  Elektronikus Ügyintézési portál: az elektronikus ügyintézés helyszíne,  Intranet portál: önkormányzati ügyintézői és testületi belső munkafelület,  ASP tájékoztató honlap: az önkormányzati alkalmazásközpont portálja, hibabejelentő. Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

19 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Az önkormányzati ASP központról a következő linken lehet további információt elérni. http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/ Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM

20 EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Köszönöm a figyelmet! Belügyminisztérium ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM


Letölteni ppt "EKOP-2.1.25.-2012-2012-0001 Önkormányzati ASP Központ Önkormányzati ASP Központ felállítása projekt Készítette: Kócsáné Horváth Erika Belügyminisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések