Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma"— Előadás másolata:

1 Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma
A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK FOLYAMATA, FŐ SZEMPONTJAI Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 A felülvizsgálat jogszabályi környezete
Szétválik a szak létesítése és indítása 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény Az OH jár el a felsőoktatási intézmény, a közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezésével A felsőoktatási intézmény, és a közösségi felsőoktatási képzési központ engedélyezésének eljárásaiban, valamint a képzések indításával kapcsolatos eljárásban az köteles beszerezni a MAB szakvéleményét. Az OH mesterképzés indítása esetén a MAB szakértői véleményéhez kötve van. Az alap- és mesterképzés, felsőoktatási szakképzés indítása esetén a felsőoktatási intézmény kezdeményezheti, hogy a MAB helyett a felsőoktatási intézmény által javasolt, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő szervezet kerüljön felkérésre.

3 A felülvizsgálat jogszabályi környezete
A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza az alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint a felsőoktatási szakképzéseket és a szakképzettségeket. A szakképzettségek az MKKR szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az EKKR szintjeinek. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit – a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően – az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg.

4 A felülvizsgálat jogszabályi környezete
87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (18. §) Alap- és mesterképzési szak indítását, új szakirányának vagy specializációjának indítását az OH-nál a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi. A meghirdetni kívánt képzés, a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év augusztus 31-éig, a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-áig kezdeményezhető. Az OH a MAB szakértői véleményének figyelembevételével veszi nyilvántartásba a képzés indítását, a MAB a szak-, szakirányindítás nyilvántartásba vételi eljárása során arról nyilvánít véleményt, hogy a) a felsőoktatási intézmény által benyújtott tanterv összhangban van-e képzési és kimeneti követelményeivel, b) hogyan segíti elő a tanterv a kimeneti kompetenciák hallgató általi elsajátítását, milyen a tanulástámogatás intézményi eszközrendszere, módszertana, és c) megvannak-e a szükséges személyi és tárgyi feltételek. A MAB szakértői véleményének fejlesztési javaslatokra is ki kell térnie.

5 Az alap- és mesterképzési szakokról szóló 15/2006. (IV. 3
Az alap- és mesterképzési szakokról szóló 15/2006. (IV. 3.) EMMI rendelet módosítása A fentiek alapján a rendelet módosítása magában foglalja a képzési szintek [5., 6., 7. és 8. (MKKR)] általános kompetencia leírását, valamennyi szak KKK-inak tanulási eredményekre épülő MKKR szerinti leírását, teljesen új szakok KKK-inak (beleértve az osztatlan új szakot is) MKKR szerinti kidolgozását, több szak szakiránnyá válásával létesülő új szak KKK-inak MKKR szerinti kidolgozását. Módosítási alapelvek A kormányrendeletben megnevezett szak, szakirányok KKK-i módosulnak. E szakok esetében a képzési idő, a képzés jellege, az összegyűjtendő kreditek belső aránya - a kivételektől eltekintve – az eredeti akkreditációt kell, hogy tükrözze. Az alapképzési szakrendszer a képzési területek szakmai konszenzusán alapszik, a mesterképzés – az egyenes irányú belépés kivételével – lehet a felsőoktatási intézmény képzési program fejlesztésének eredménye. A KKK-k tanulási eredmény szempontú megfogalmazása.

6 A felülvizsgálatot támogató eszközök
A munkához segítséget nyújtanak: Az MRK és szakmai bizottságai. Az MKKR projekt szakterületi szakembereinek bevonása Az MKKR projekt képesítések szintbesorolásának eredményei A szak képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti (ISCED) tanulmányi területi besorolását 3 jegyű kód jelöli. https://www.firgraf.educatio.hu Derényi András – Vámos Ágnes: A felsőoktatás képzési területeinek kimeneti leírása – ajánlások (kérjük, használják a tudományterületekhez készült leírásokat is); Declan Kennedy (2007) Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató. WatermansPrinters, University College Cork; magyarul: Tuning honlap – itt a szakértő kollégák több szakterületre vonatkozóan találnak példákat A Magyar Képesítési Keretrendszer módosított szintleíró jellemzői (MRK honlap)

7 Képzési területi jellemzők
új osztatlan szak következményei az alapképzés rendszerében alapképzésben megszűnt a képzési ág, amely egyes képzési területeken több szakra közös bemenetet fogalmazott meg a szakirány önálló szakképzettséget eredményező képzési elem, tartalma újragondolandó egyes esetekben szakon belüli specializáció képzési területenkénti megítélése (intézményi hatáskör, rendeleti szintű, zártkörű felsorolás) figyelemmel az oklevél záradékolására az NKE-ről szóló törvény alapján módosulhat az intézmény képzési szerkezete a szakindítási jogosultságok következtében a szakmai gyakorlat követelményeinek megtartása, illetve az új követelményekhez (Nftv., duális képzés újragondolása) idegen-nyelvi követelmények egyes képzési területeken, illetve az Nftv. rendelkezései figyelembevételével új szakok gondozóinak megtalálása

8 Hatálybaléptetés A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet az irányadó jóváhagyott szakjegyzék a képzési és kimeneti követelmények rendeletben történő közzététele a 2006/2007-es tanévben megkezdett tanulmányokat a 15/2006. OM rendelet, illetve a 39/2012. EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatók szakindítási jogosultságok - a képzési előzmények figyelembevételével - a §-ban foglaltak szerint új szakindítás a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint

9 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések