Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK FOLYAMATA, FŐ SZEMPONTJAI Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK FOLYAMATA, FŐ SZEMPONTJAI Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma."— Előadás másolata:

1 A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK FOLYAMATA, FŐ SZEMPONTJAI Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 2 A felülvizsgálat jogszabályi környezete Szétválik a szak létesítése és indítása −87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról −139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről −A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény Az OH jár el a felsőoktatási intézmény, a közösségi felsőoktatási képzési központ működésének engedélyezésével A felsőoktatási intézmény, és a közösségi felsőoktatási képzési központ engedélyezésének eljárásaiban, valamint a képzések indításával kapcsolatos eljárásban az köteles beszerezni a MAB szakvéleményét. Az OH mesterképzés indítása esetén a MAB szakértői véleményéhez kötve van. Az alap- és mesterképzés, felsőoktatási szakképzés indítása esetén a felsőoktatási intézmény kezdeményezheti, hogy a MAB helyett a felsőoktatási intézmény által javasolt, az Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Szövetség (European Association for Quality Assurance in Higher Education) teljes jogú tagjaként működő szervezet kerüljön felkérésre.

3 3 A felülvizsgálat jogszabályi környezete A felsőoktatási képesítési jegyzék képzési területenként tartalmazza az alapképzési és mesterképzési szakokat, valamint a felsőoktatási szakképzéseket és a szakképzettségeket. A szakképzettségek az MKKR szintjeire besorolt képesítések, megfeleltetve az EKKR szintjeinek. A munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség tanulási eredményeit, alapképzésben és mesterképzésben a végzettségi szint és a szakképzettség, felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzésével szerezhető tudás követelményeit – a tudás, a képesség, az attitűd, illetve az autonómia és felelősség jellemzőinek az MKKR szintleírásával összevethetően – az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet határozza meg.

4 4 A felülvizsgálat jogszabályi környezete 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról (18. §) Alap- és mesterképzési szak indítását, új szakirányának vagy specializációjának indítását az OH-nál a felsőoktatási intézmény vezetője kérelmezi. A meghirdetni kívánt képzés, a februárban induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év augusztus 31-éig, a szeptemberben induló képzések tekintetében legkésőbb a megelőző év szeptember 30-áig kezdeményezhető. Az OH a MAB szakértői véleményének figyelembevételével veszi nyilvántartásba a képzés indítását, a MAB a szak-, szakirányindítás nyilvántartásba vételi eljárása során arról nyilvánít véleményt, hogy a) a felsőoktatási intézmény által benyújtott tanterv összhangban van-e képzési és kimeneti követelményeivel, b) hogyan segíti elő a tanterv a kimeneti kompetenciák hallgató általi elsajátítását, milyen a tanulástámogatás intézményi eszközrendszere, módszertana, és c) megvannak-e a szükséges személyi és tárgyi feltételek. A MAB szakértői véleményének fejlesztési javaslatokra is ki kell térnie.

5 5 Az alap- és mesterképzési szakokról szóló 15/2006. (IV. 3.) EMMI rendelet módosítása A fentiek alapján a rendelet módosítása magában foglalja −a képzési szintek [5., 6., 7. és 8. (MKKR)] általános kompetencia leírását, −valamennyi szak KKK-inak tanulási eredményekre épülő MKKR szerinti leírását, −teljesen új szakok KKK-inak (beleértve az osztatlan új szakot is) MKKR szerinti kidolgozását, −több szak szakiránnyá válásával létesülő új szak KKK-inak MKKR szerinti kidolgozását. Módosítási alapelvek −A kormányrendeletben megnevezett szak, szakirányok KKK-i módosulnak. −E szakok esetében a képzési idő, a képzés jellege, az összegyűjtendő kreditek belső aránya - a kivételektől eltekintve – az eredeti akkreditációt kell, hogy tükrözze. −Az alapképzési szakrendszer a képzési területek szakmai konszenzusán alapszik, a mesterképzés – az egyenes irányú belépés kivételével – lehet a felsőoktatási intézmény képzési program fejlesztésének eredménye. −A KKK-k tanulási eredmény szempontú megfogalmazása.

6 6 A felülvizsgálatot támogató eszközök A munkához segítséget nyújtanak: −Az MRK és szakmai bizottságai. −Az MKKR projekt szakterületi szakembereinek bevonása −Az MKKR projekt képesítések szintbesorolásának eredményei −A szak képzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti (ISCED) tanulmányi területi besorolását 3 jegyű kód jelöli. https://www.firgraf.educatio.huhttps://www.firgraf.educatio.hu −Derényi András – Vámos Ágnes: A felsőoktatás képzési területeinek kimeneti leírása – ajánlások (kérjük, használják a tudományterületekhez készült leírásokat is); −Declan Kennedy (2007) Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. Gyakorlati útmutató. WatermansPrinters, University College Cork; magyarul: http://oktataskepzes.tka.hu/upload/docs/tanulasi%20eredmenyek%20elismerese/lo_h andbook_declan_kennedy.pdf −Tuning honlap – itt a szakértő kollégák több szakterületre vonatkozóan találnak példákat http://www.unideusto.org/tuningeu/subject-areas.html −A Magyar Képesítési Keretrendszer módosított szintleíró jellemzői (MRK honlap)

7 7 Képzési területi jellemzők −új osztatlan szak következményei az alapképzés rendszerében −alapképzésben megszűnt a képzési ág, amely egyes képzési területeken több szakra közös bemenetet fogalmazott meg −a szakirány önálló szakképzettséget eredményező képzési elem, tartalma újragondolandó egyes esetekben −szakon belüli specializáció képzési területenkénti megítélése (intézményi hatáskör, rendeleti szintű, zártkörű felsorolás) figyelemmel az oklevél záradékolására −az NKE-ről szóló törvény alapján módosulhat az intézmény képzési szerkezete a szakindítási jogosultságok következtében −a szakmai gyakorlat követelményeinek megtartása, illetve az új követelményekhez (Nftv., duális képzés újragondolása) −idegen-nyelvi követelmények egyes képzési területeken, illetve az Nftv. rendelkezései figyelembevételével −új szakok gondozóinak megtalálása

8 8 Hatálybaléptetés A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet az irányadó −jóváhagyott szakjegyzék −a képzési és kimeneti követelmények rendeletben történő közzététele −a 2006/2007-es tanévben megkezdett tanulmányokat a 15/2006. OM rendelet, illetve a 39/2012. EMMI rendelettel meghatározott követelmények alapján folytathatók −szakindítási jogosultságok - a képzési előzmények figyelembevételével - a 10- 13. §-ban foglaltak szerint −új szakindítás a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint

9 9 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATÁNAK FOLYAMATA, FŐ SZEMPONTJAI Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések