Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS KUTATÁS FEJLESZTÉS A 2014-2020-as programozási időszakban DBH Project Management Kft.2015. május.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS KUTATÁS FEJLESZTÉS A 2014-2020-as programozási időszakban DBH Project Management Kft.2015. május."— Előadás másolata:

1 GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS KUTATÁS FEJLESZTÉS A 2014-2020-as programozási időszakban DBH Project Management Kft.2015. május

2 Growing Business Together GINOP a gazdaságfejlesztés programja GINOP - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program EU források felhasználásának irányadó stratégiai dokumentuma alapvető cél a magyarországi kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása a foglalkoztatás bővítése horizontális célként valamennyi területen megjelenik GOP hagyományainak tovább élése: területileg korlátozott hozzáférés preferált csoport a KKV-k Új megközelítés, új célrendszer a GOP-hoz képest: vállalkozásoknak piacképes fejlesztéseket kell megvalósítaniuk, a projekt eredményeinek pénzügyileg fenntarthatónak kell lenniük hozzáadottérték-növekedési potenciál vagy exportnövekedési potenciál növelése K+F+I tevékenység erősítése, hazai technológiai transzfer preferálása hálózatosodás kiemelt célcsoport a termelő szektor

3 Growing Business Together GINOP végrehajtás jelenlegi állás már létezik az éves keretterv (más OP-k esetében még nem került kihirdetésre) 1173/2015. Korm. Határozat; kihirdetve 2015. márcus 24. napján az intézményrendszer akkreditálása folyamatban van az intézményi és szabályozási környezetet az EU Bizottságnak jóvá kell általános keretszabályok (272/2014. Korm. rendelet) már elfogadásra került a szabályozás egységes, valamennyi OP-ra fog majd vonatkozni a rendszer indulását késlelteti a 2007-2013-as ciklus zárása gyakorlati tapasztalatok alapján jelenleg valamennyi intézményi erőforrás ezt végzi

4 Growing Business Together GINOP – VEKOP – EFOP – TOP A gazdaságfejlesztési célok elsősorban a GINOP-ból kerülnek finanszírozásra. A GINOP-ból finanszírozott projektekbe – különösen a K+I esetén – bevonhatóak közép-magyarország kapacitások, ennek a módja, formája még nem ismert. A VEKOP valamennyi GINOP célterületet tartalmazza, csökkentett forrásokkal. A TOP is tartalmaz regionális és lokális gazdaságfejlesztési célokat, amelyeket részben finanszírozni képes. A TOP-ban a közfinanszírozású szereplők és önkormányzatok túlsúlya dominál. EFOP mind a TOP célterületek, mind a GINOP célterületek esetében finanszírozni képes a humán erőforrás igény költségeit – elsősorban képzések, hátrányos helyzetű munkavállalók – esetében.

5 Growing Business Together Lehatárolások, szinergiák és határterületek komplex projekt tervezése során figyelembe kell venni a különféle OP-k célkitűzéseit és a megjelenő, vagy a várhatóan megjelenő konstrukciók konkrét követelményeit a tervezett projektet megfelelően szakaszolni szükséges, amely szakaszoknak illeszkednie kell az egyes konstrukciókhoz megfelelő partnerség kialakítása a bevonzható támogatások maximalizálása érdekében pályázó cég előzetes felkészítése a pályázaton való részvételre

6 Growing Business Together Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció GINOP 2. tengely Közösségi célkitűzések: Egészséges társadalom és jólét Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák Tiszta és megújuló energiák Fenntartható környezet Egészséges helyi élelmiszerek Agrár-innováció IKT & szolgáltatások Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet Intelligens technológiák Nemzeti célkitűzések: Rendszerszemléletű kutatás, intelligens gyártás, fenntartható társadalom.

7 Growing Business Together Intézményrendszer Új intézmények: korábbi ciklustól eltérő intézményi szereplők korábbi intézményi kapcsolatok csak kis részben élnek tovább Centralizált rendszer egységesíti a gyakorlatot a tapasztalatok alapján lassítja a lebonyolítást újra definiált folyamatok, új feladat- és hatáskörök Új hivatal: NKFIH – Nemzeti Kutatás Fejlesztési és Innovációs Hivatal (2015. január 1-től) Alapvetően új szereplő az elosztási rendszerben. Egy szervezeten belül integrálódnak a hazai és közösségi K+F+I források elosztásának feladatai. Közvetlen kormányzati alárendeltségben működik – várhatóan itt sajátos szabályok kerülnek majd alkalmazásra a gyakorlatban. Tervek szerint minden esetben szakmai zsűri bírálja majd a benyújtott pályázatokat. Az előzetes koncepció szerint két típusú pályázati felhívás jelenik majd meg: – kis összegű támogatások, homogén támogatási célokra, automatikus, szinte normatív rendszerben – átfogó, széles spektrumú felhívások jelennek meg, nagy összegű, komplex fejlesztések megvalósítására, egy projekten belül akár több tudományágat átfogó kutatási célok is meghatározhatóak.

8 Growing Business Together Nemzeti Kutatás Fejlesztési és Innovációs Hivatal NKFIH korábbiaktól eltérő koncepciója: alapkutatást csak kutatóhely végezhet, legalább két kutatási fázist magában foglaló projektek megvalósítása lehessen 3 év éves kutatási és elszámolási ciklusok kialakítása több éves kutatási projektek esetén a szakmai előrehaladás időközbeni szakmai értékelése a támogató döntést egyedül az elnök hozza, indokolási kötelezettsége nincs A Hivatal gyakorlata még kialakulatlan. A Hivatal több szervezet összevonásából jött létre, de mind céljait tekintve, mind feladatát és hatáskörét tekintve koncepcionálisan új, előzmény nélküli. Az eddig általunk ismert koncepciók és elképzelések a gyakorlati megvalósulás során jelentősen változhatnak, illetve átalakulhatnak. Az Hivatal által 2015-re tervezett konstrukciók keretterve megjelent (melléklet).

9 Growing Business Together Eszközrendszer Tudás- és technológia-intenzív vállalkozások K+I aktivitásának növelés Célok kkv-k és nagyvállalatok részére is elérhető beruházás típusú projektek támogatása termelékenység növelés támogatás a prototípus előállítási fázisig elérhető Részcélok: innovációs ökoszisztéma támogatása start up és spin-off vállalkozások közvetlen támogatása inkubáció közvetlen támogatása fokozott export orientáció Hasonló korábbi konstrukciók: GOP 1.3.1 konstrukciók (A / B / C és D) komponensek GOP 1.1.1 konstrukció ROP üzleti infrastruktúra kialakításával kapcsolatos konstrukciók ROP induló start up vállalkozások támogatás konstrukciók Várható támogatható tevékenysége: szellemi oltalommal kapcsolatos költségek támogatása hiányzó szakmai kompetenciák pótlása (igénybe vett szolgáltatások, bérek) közfinanszírozású vállalkozások és kutatóhelyek bevonása anyag jellegű ráfordítások A kiválasztás alapelvei: e sélyegyenlőség és fenntarthatóság, a kiválasztás szakmai és/vagy pénzügyi tartalom alapján történik, az értékelést szakmai csapat, bizottság végzi, amely munkáját speciális szakterület esetében szakértő(k) segíti(k), kivéve az egyszerűbb eljárás során, a projekteknek hozzá kell járulniuk közvetve a magán k+f befektetések elősegítéséhez preferált projektek: piacvezérelt fejlesztések, high-tech mikro és kis- és középvállalkozások.

10 Growing Business Together Eszközrendszer Stratégiai K+I hálózatok számának növelése Célok K+I vállalatok és közfinanszírozású kutatóhelyek együttműködése stratégiai együttműködések kialakítása intelligens szakosodás és nagyméretű együttműködések kialakítása Részcélok: alulról építkező szerveződések, de felülről vezérelt K+I projektek nagyméretű K+I projektek már meglévő együttműködések elmélyítése, támogatása projektek mentén szerveződő új együttműködések kialakítása Hasonló korábbi konstrukciók: TÁMOP 4.1.1 konstrukciók kiemelt projektek Várható támogatható tevékenységek: meglévő kutatóhelyek bázisán létrejövő új kutató központok létrehozása humánerőforrás költségei A kiválasztás alapelvei: esélyegyenlőség és fenntarthatóság a kiválasztás szakmai és/vagy pénzügyi tartalom alapján történik az értékelést szakmai csapat, bizottság végzi, amely munkáját speciális szakterület esetében szakértő(k) segíti(k), kivéve az egyszerűbb eljárás során a projekteknek hozzá kell járulniuk közvetve a magán k+f befektetések elősegítéséhez projekteknek hozzá kell járulniuk a vállalatok hálózatosodásához a projektkiválasztás során az értékelés hangsúlyát a megvalósult pénzügyi sikerre, megszerzett üzleti/technológiai előnyre, megszerzett tudásra kell helyezni, a dokumentált találkozók és konferencia-részvételek helyett platformok, klaszterek és más hálózat-szerű csoportok esetében előnyt kell, hogy élvezzenek a már korábban megalakult csoportok preferált projektek: projektek, amelyek a tudásáramlást, technológia transzfert, inkubációt vagy szektorközi kapcsolatokat segítik

11 Growing Business Together Eszközrendszer A K+I kapacitások megerősítése növekvő H2020 részvétel Célok: – közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek (kutató-ismeretterjesztő szervezetek) támogatása – vállalkozások támogatása Részcélok: – kutatási infrastruktúra kiválóságának növelése – nemzetközileg versenyképes színvonalú kutatóhelyek kialakítása / fejlesztése – nemzetközi kiválósági együttműködésekben való részvétel növelés – kutatóhelyek elavult műszerezettségének fejlesztése Hasonló korábbi konstrukciók: TÁMOP 4.1.1 konstrukciók kiemelt projektek A kiválasztás alapelvei: esélyegyenlőség és fenntarthatóság, a kiválasztás szakmai és/vagy pénzügyi tartalom alapján történik, az értékelést szakmai csapat, bizottság végzi, amely munkáját speciális szakterület esetében szakértő(k) segíti(k), preferált projektek: nemzetközileg versenyképes K+F infrastruktúrák, modern kutatásmenedzsment, hálózatosodott infrastruktúrák, spin-offok, kutatói utánpótlás

12 Growing Business Together GINOP kapacitásbővítés Korábbi GOP 2-es prioritás jó gyakorlata tovább élnek: KKV besorolás változatlan marad Támogatások csak a konvergencia régiókban érhetőek el Megkezdett beruházások továbbra sem támogathatóak Horizontális szempontok változatlanok maradnak 50% előleg igénybevételének lehetősége valamennyi konstrukcióban Új elemek, változások: Piaci ár alátámasztása 3 árajánlattal történik Pályázatok beadása online felületen történik Halasztott önerő alkalmazása a megvalósítás során Kombinált konstrukciók (visszatérítendő pénzügyi eszközök) Fókuszban a termelő szektor Kiemelt output indikátor a teremtett munkahelyek száma

13 Growing Business Together GINOP Infokommunikációs fejlesztések Versenyképes IKT szektor új IKT termékek; hálózatos együttműködések együttműködés oktatási intézményekkel tudástranszfer szakemberképzés nemzetközi piacra- jutás Fejlett digitális gazdaság KKV kompetenciák fejlesztése hardver beszerzés szoftver beszerzés e-kereskedelem kompex vállalatirányítási rendszerek mobil alkalmazás Újgenerációs szélessávú hálózatok 30 mb/sec sávszélesség elsősorban kiemelt projektek Digitális közösségi hozzáférés szolgáltatók lefedettség növelése elsősorban kiemelt projektek Az IKT szektor fejlesztése önálló prioritást képez, célterületei:

14 Growing Business Together GINOP Pénzügyi eszközök A 2007-2013-as ciklusban kis mértékben alkalmazott támogatási eszközök Visszatérítendő támogatások Piacinál kedvezőbb feltételekkel történő hitelezés Garanciatermékek Kockázati tőkebefektetési konstrukciók Kombinált támogatási eszközök egy konstrukción belül Végrehajtása közreműködő pénzintézet(ek) bevonása Konkrét feltételrendszer még nem ismert a GOP-ból ismert „kombinált-mikrohitel” konstrukcióhoz hasonlítható a kockázati tőkebefektetési alapok eljárásrendjén az EU Bizottság nem változtatott

15 Growing Business Together The moment is now Economic upturn Huge demand Highly innovative ICT start- ups

16 Growing Business Together massive call for web entrepreneurs, SMEs and startups Goal Help entrepreneurs to capture the opportunities coming from a new wave of digitalization in multiple sectors How? Creating a sustainable global open innovation ecosystem where entrepreneurs, domain stakeholders and technology providers fulfil their needs

17 Growing Business Together Looking for: SMEs and startups owning an innovative idea able to penetrate the market and the basis for sustainable development, 80 million EUR direct funding, divided to 18 accelerators MentoringCoachingSupportNetworking massive call for web entrepreneurs, SMEs and startups

18 Growing Business Together massive call for web entrepreneurs, SMEs and startups The meeting point where entrepreneurs and domain stakeholders find each other and innovation takes place. Spark your imagination The set of tools that will ease FIWARE providers to set up and operate their own FIWARE instance. Choose the one you trust. The FIWARE Acceleration Programme aims at promoting the take up of FIWARE technologies among solution integrators and application developers, with special focus on SMEs and start-ups. The path to a global Future Internet ecosystem. Mobilizing worldwide players and decision makers towards it. Going global.

19 Growing Business Together Open calls

20 Growing Business Together Open calls AcceleratorNext callDomains Financial contribution CEED TechJuly – October 2015Smart Cities, Energy & Environment, Media & Content 30.000 – 250.000 €

21 Growing Business Together AcceleratorNext callDomains Financial contribution CEED TechJuly – October 2015Smart Cities, Energy & Environment, Media & Content 30.000 – 250.000 € FI-C3June 1st to June 31st 2015 Smart territories, media & contents, care & well-being 50.000 – 150.000 € Open calls

22 Growing Business Together AcceleratorNext callDomains Financial contribution CEED TechJuly – October 2015Smart Cities, Energy & Environment, Media & Content 30.000 – 250.000 € FI-C3June 1st to June 31st 2015 Smart territories, media & contents, care & well-being 50.000 – 150.000 € INCENSeJune – September 2015 Clean Tech sectorUp to 150.000 € Open calls

23 Growing Business Together AcceleratorNext callDomains Financial contribution CEED TechJuly – October 2015Smart Cities, Energy & Environment, Media & Content 30.000 – 250.000 € FI-C3June 1st to June 31st 2015 Smart territories, media & contents, care & well-being 50.000 – 150.000 € INCENSeJune – September 2015 Clean Tech sectorUp to 150.000 € FABulousJune 2nd 20153D printing50.000 – 250.000 € Open calls

24 Growing Business Together AcceleratorNext callDomains Financial contribution CEED TechJuly – October 2015Smart Cities, Energy & Environment, Media & Content 30.000 – 250.000 € FI-C3June 1st to June 31st 2015 Smart territories, media & contents, care & well-being 50.000 – 150.000 € INCENSeJune – September 2015 Clean Tech sectorUp to 150.000 € FABulousJune 2nd 20153D printing50.000 – 250.000 € CreatiFI1st August to 30th September 2015 Media & Content, Smart Cities Up to 150.000 € Open calls

25 Growing Business Together KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET ! Búzás Anita anita.buzas@dbh-group.com Dr. Fodor András andras.fodor@dbh-group.com Keresztúri Zsolt zsolt.kereszturi@dbh-group.com


Letölteni ppt "GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS KUTATÁS FEJLESZTÉS A 2014-2020-as programozási időszakban DBH Project Management Kft.2015. május."

Hasonló előadás


Google Hirdetések