Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Budapest,"— Előadás másolata:

1 Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Budapest, 2015. 05. 29.
Terület- és Település- fejlesztés a régióban a VEKOP keretében Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Budapest,

2 Területfejlesztés a fővárosban
Területfejlesztési törvény (1996. évi XXI.) területi tervezés: megyei hatáskör a fővárosban a megyei szintnek a fővárosi önkormányzat felel meg 1115/2013. kormányhatározat koncepciót, programot, és ún. Részprogramokat, majd ITP-t kell készítenie

3 Területfejlesztés forrásai
Elsősorban uniós források – EU Strukturális és Beruházási alapjai Hazai központi költségvetési támogatás területfejlesztési célelőirányzat helyi önkormányzati források (járda, útfelújítás stb.) Önkormányzat saját fejlesztési forrásai (pl. TÉR_KÖZ pályázat)

4 Folyamat Egymásra épülő tervek Többéves egyeztetés
Széleskörű partnerség Kerületi kapcsolódás Igényfelmérés

5 A tervi háttér Dokumentum Jóváhagyó közgyűlési határozat
Elfogadás időpontja Budapest 2030 Hosszú távú Városfejlesztési Koncepció 767/2013. (IV.24.) Főv. Kgy. határozat 2013. április 24. Budapest Területfejlesztési Koncepciója 1213/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat 2014. június 30. Fővárosi területfejlesztési Program (FŐTEP) - Stratégiai és Operatív munkarész 215/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozat 2015. február 25. Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) 1211/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozat Integrált Területi Program – 2.0 2015. május 27.

6 A koncepció „megvalósítási terve”
Két részből áll: Stratégiai és Operatív programrész (munkarész). Tartalma: fejlesztési célok prioritások, és intézkedések előzetes költség-igények

7 Megvalósítás - eszközei
Intézkedés 2.2 Prioritás 1. Prioritás 2. Intézkedés 1.1 Intézkedés 1.2. Intézkedés 1.x. Intézkedés 2.1 Intézkedés 2.x Prioritás x. Intézkedés x.x Intézkedés x.2 Intézkedés x.1 Fővárosi Területfejlesztési Program ITP 2.0 IKOP, KEHOP VEKOP

8 Az operatív programok rendszere
ESZA ERFA KA 1. cél-terület Emberi erő-forrás EFOP Gazdaság (GINOP) Közleke-dés (IKOP) Környezet (KEHOP) 3. cél-terület Terület és település fejlesz-tési OP 1199/2015. (III.31.) Korm. hat Az ábra a fontosabb as OP-k rendszerét mutatja be. A KMR szempontjából a VEKOP lesz a legfontosabb. A KA-ból finanszírozott 2 program is tartalmaz majd itt megvalósuló projekteket, azonban ezek kedvezményezettjei között nem a vállalkozások szerepelnek. 310,1 Ft/ 1 EUR tervezési árfolyamon Példák a 1199/2015. (III. 31.) sz. Korm. Határozat alapján Repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása Budapest –Nyugati pályaudvar épület-felújítás M3 metró vonal infrastruktúra rekonstrukciója BKSZ csatornázás II. szakasz Csillaghegyi öblözet védelme VEKOP Közép-Mo.: ~287 Mrd Ft

9 VEKOP Felépítése A VEKOP „részben területi szempontú operatív programként területi fejlesztéseket, részben ágazati fejlesztések megvalósulását támogató intézkedéseket tartalmaz”. Területileg decentralizált fejlesztések Területi szereplők a megadott fejlesztési irányok mentén az indikatív forrás- keret terhére határozták meg saját fejlesztési elképzeléseiket  ITP Ágazati fejlesztések megvalósítása A fejlesztési irányok kijelölése a szaktárcák hatáskörébe tartozik Ágazati programok Közép-magyarországi beavatkozásai („tükörprogramok”) Országos hatású fejlesztések, melyek arányosítva megjelennek a régió területén is

10 VEKOP Prioritásai VEKOP prioritás Alap Ágazati OP / TKR OP %
Teljes forrás (Mrd HUF) 1. Vállalkozások versenyképességének javítása ERFA GINOP / TKR 8,24% 23,7 2. Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció GINOP 20,40% 58,7 3. Infokommunikációs fejlesztések 2,19% 6,3 4. Turisztikai és természetvédelmi fejlesztései GINOP / KEHOP 3,68% 10,6 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása 11,75% 33,8 6. Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztés EFOP / TKR 9,38% 27 7. Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok ESZA EFOP 13,21% 38 8. Foglalkoztathatóságot szolgáló programok 13,14% 37,8 9. Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztések KÖFOP 18% 51,8 287,7

11 Eljárásrend kialakítása: Kiindulási pont
A VEKOP bizonyos intézkedései esetében a területi szereplő megyék, megyei jogú városok és a főváros az integrált területi programjaikon keresztül valósítják meg az OP célokat. A területi programok adott intézkedései végrehajtásához ún. területi kiválasztási rendszer eljárásrend került bevezetésre, amelyhez a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet egyedi intézkedéseket rendelt.

12 Integrált Területi Program
Előzmények Koncepció Program stratégiai és operatív munkarész + TFP-k Integrált Területi Program 2.0

13 Keretösszegek A területi szereplők forráskeretének a VEKOP TKR intézkedései közötti forrásmegosztása (Mrd forint) Intézkedés neve Pest megye Budapest Főváros Érd MJV 1. Vállalkozások versenyképességének javítása 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében (üzleti infra) 5,7 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energia-használat és a megújuló energiák fel használásának támogatása 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése (kerékpárút) 1,8 8,4 6. Települési környezet-és közszolgáltatás-fejlesztés 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (ovi-bölcsi) 5,1 2,0 0,8 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 1,9 11,46 Összesen: 14,5 21,86

14 Területi szereplő szerepe a végrehajtási rendszerben
A területi szereplő : Összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezi annak módosítását Közreműködik a felhívások előkészítésében Adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához Végrehajtja az integrált területi programot Tervezési jogkörbe utalt források rögzítése: VEKOP: 1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

15 Tervezett ütemterv Időpont Tevékenység 2015. április 6.
ITP leadása az IH számára minőségbiztosításra 2015. május 11. ITP véglegesítése 2015. május 27. Közgyűlési jóváhagyás 2015. június Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság általi jóváhagyás Felhívások megjelenése

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! palyazat.gov.hu


Letölteni ppt "Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések