Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DR. GORDOS TAMÁS PROGRAMIRODA VEZETŐ BUDAPEST, 2015. 05. 29. T ERÜLET - ÉS T ELEPÜLÉS - FEJLESZTÉS A RÉGIÓBAN A VEKOP KERETÉBEN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DR. GORDOS TAMÁS PROGRAMIRODA VEZETŐ BUDAPEST, 2015. 05. 29. T ERÜLET - ÉS T ELEPÜLÉS - FEJLESZTÉS A RÉGIÓBAN A VEKOP KERETÉBEN."— Előadás másolata:

1 DR. GORDOS TAMÁS PROGRAMIRODA VEZETŐ BUDAPEST, 2015. 05. 29. T ERÜLET - ÉS T ELEPÜLÉS - FEJLESZTÉS A RÉGIÓBAN A VEKOP KERETÉBEN

2 Területfejlesztés a fővárosban Területfejlesztési törvény (1996. évi XXI.) – területi tervezés: megyei hatáskör – a fővárosban a megyei szintnek a fővárosi önkormányzat felel meg 1115/2013. kormányhatározat – koncepciót, programot, és ún. – Részprogramokat, majd ITP-t kell készítenie

3 Területfejlesztés forrásai Elsősorban uniós források – EU Strukturális és Beruházási alapjai Hazai központi költségvetési támogatás – területfejlesztési célelőirányzat – helyi önkormányzati források (járda, útfelújítás stb.) Önkormányzat saját fejlesztési forrásai (pl. TÉR_KÖZ pályázat)

4 Folyamat Egymásra épülő tervek Többéves egyeztetés Széleskörű partnerség Kerületi kapcsolódás Igényfelmérés http://budapest.hu/Lapok/tematikus-Fejleszt%C3%A9si- Programok.aspx

5 A tervi háttér Dokumentum Jóváhagyó közgyűlési határozat Elfogadás időpontja Budapest 2030 Hosszú távú Városfejlesztési Koncepció 767/2013. (IV.24.) Főv. Kgy. határozat 2013. április 24. Budapest Területfejlesztési Koncepciója 1213/2014. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat 2014. június 30. Fővárosi területfejlesztési Program (FŐTEP) - Stratégiai és Operatív munkarész 215/2015. (II. 25.) Főv. Kgy. határozat 2015. február 25. Tematikus Fejlesztési Programok (TFP) 1211/2014. (VI.30.) Főv. Kgy. határozat 2014. június 30. Integrált Területi Program – 2.02015. május 27.

6 A koncepció „megvalósítási terve” Két részből áll: Stratégiai és Operatív programrész (munkarész). Tartalma: fejlesztési célok prioritások, és intézkedések előzetes költség-igények

7 Intézkedés 2.2 Prioritás 1.Prioritás 2. Intézkedés 1.1 Intézkedés 1.2. Intézkedés 1.x. Intézkedés 2.1 Intézkedés 2.x Prioritás x. Intézkedés x.x Intézkedés x.2 Intézkedés x.1 VEKOP IKOP, KEHOP Megvalósítás - eszközei Fővárosi Területfejlesztési Program ITP 2.0

8 Az operatív programok rendszere ESZAERFAKA 1. cél- terület Emberi erő- forrás EFOP Gazdaság (GINOP) Közleke- dés (IKOP) Környezet (KEHOP) 3. cél- terület Közép-Mo.: ~287 Mrd Ft Terület és település fejlesz- tési OP VEKOP 1199/2015. (III.31.) Korm. hat

9 VEKOP F ELÉPÍTÉSE A VEKOP „részben területi szempontú operatív programként területi fejlesztéseket, részben ágazati fejlesztések megvalósulását támogató intézkedéseket tartalmaz”.  Területileg decentralizált fejlesztések Területi szereplők a megadott fejlesztési irányok mentén az indikatív forrás- keret terhére határozták meg saját fejlesztési elképzeléseiket  ITP  Ágazati fejlesztések megvalósítása A fejlesztési irányok kijelölése a szaktárcák hatáskörébe tartozik Ágazati programok Közép-magyarországi beavatkozásai („tükörprogramok”) Országos hatású fejlesztések, melyek arányosítva megjelennek a régió területén is

10 VEKOP P RIORITÁSAI VEKOP prioritásAlap Ágazati OP / TKR OP % Teljes forrás (Mrd HUF) 1. Vállalkozások versenyképességének javításaERFA GINOP / TKR 8,24%23,7 2. Kutatás, fejlesztés és technológiai innovációERFA GINOP 20,40%58,7 3. Infokommunikációs fejlesztésekERFA GINOP 2,19%6,3 4. Turisztikai és természetvédelmi fejlesztéseiERFA GINOP / KEHOP 3,68%10,6 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása ERFA GINOP / TKR 11,75%33,8 6. Települési környezet és közszolgáltatás-fejlesztésERFA EFOP / TKR 9,38%27 7. Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás fejlesztést támogató programok ESZA EFOP 13,21%38 8. Foglalkoztathatóságot szolgáló programokESZA GINOP 13,14%37,8 9. Közigazgatási és közszolgáltatási fejlesztésekESZA KÖFOP 18%51,8 287,7

11 ELJÁRÁSREND KIALAKÍTÁSA: KIINDULÁSI PONT A VEKOP bizonyos intézkedései esetében a területi szereplő megyék, megyei jogú városok és a főváros az integrált területi programjaikon keresztül valósítják meg az OP célokat. A területi programok adott intézkedései végrehajtásához ún. területi kiválasztási rendszer eljárásrend került bevezetésre, amelyhez a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet egyedi intézkedéseket rendelt.

12 Előzmények 2.0

13 Keretösszegek A területi szereplők forráskeretének a VEKOP TKR intézkedései közötti forrásmegosztása (Mrd forint) Intézkedés nevePest megye Budapest Főváros Érd MJV 1. Vállalkozások versenyképességének javítása 1.2 Vállalkozások növekedési potenciáljának erősödése Pest megyében (üzleti infra) 5,700 5. Az energiahatékonyság, az intelligens energia- használat és a megújuló energiák fel használásának támogatása 5.3 Fenntartható multimodális mobilitás elősegítése (kerékpárút) 1,88,40 6. Települési környezet-és közszolgáltatás-fejlesztés 6.1 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése (ovi-bölcsi) 5,12,00,8 6.2 A leromlott településrészeken élő hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja 1,911,460 Összesen:14,521,860,8

14 TERÜLETI SZEREPLŐ SZEREPE A VÉGREHAJTÁSI RENDSZERBEN A területi szereplő : Összeállítja az integrált területi programot és kezdeményezi annak módosítását Közreműködik a felhívások előkészítésében Adatot szolgáltat az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállításához Végrehajtja az integrált területi programot Tervezési jogkörbe utalt források rögzítése: VEKOP: 1707/2014. (XII. 3.) Korm. határozat

15 Tervezett ütemterv

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! palyazat.gov.hu


Letölteni ppt "DR. GORDOS TAMÁS PROGRAMIRODA VEZETŐ BUDAPEST, 2015. 05. 29. T ERÜLET - ÉS T ELEPÜLÉS - FEJLESZTÉS A RÉGIÓBAN A VEKOP KERETÉBEN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések