Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

K ÖLTSÉGVETÉS – 2016 P ÁLYÁZATOK - 2015 B ELÜGYMINISZTÉRIUM P OGÁCSÁS T IBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "K ÖLTSÉGVETÉS – 2016 P ÁLYÁZATOK - 2015 B ELÜGYMINISZTÉRIUM P OGÁCSÁS T IBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR."— Előadás másolata:

1 K ÖLTSÉGVETÉS – 2016 P ÁLYÁZATOK - 2015 B ELÜGYMINISZTÉRIUM P OGÁCSÁS T IBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR

2 K ÖLTSÉGVETÉS – 2016

3 2016. évi költségvetés célkitűzései kiszámíthatóság az életszínvonal és életminőség javítása a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése a kistelepülések további felzárkózásának elősegítése jóléti intézkedések erősítése gyermekek esélyegyenlőségének a megteremtése stabil pénzügyek, tartós gazdasági növekedés 3

4 Feladatmegosztás az állam és az önkormányzatok között 2010-től kezdődő önkormányzati megújulás, feladatok újrastrukturálása. Megyei önkormányzatoknál csak a területfejlesztési feladatok maradtak 2013-tól az államigazgatási feladatok nagyrészt elkerültek az önkormányzatoktól, csak a helyi szinten szabályozandó ügyek maradtak Köznevelési feladatok közül csak az óvodai ellátás és 3000 fő felett az iskola működtetés maradt önkormányzati feladat Egészségügyi feladatok közül csak az alapellátás és a járó-beteg szakellátás helyi feladat Szociális feladatok közül a települési segélyezés, alapszolgáltatások, nappali ellátás, hajléktalanok ellátása, gyermekek átmeneti gondozása Kulturális területen a könyvtárak, múzeumok (megyei jogú városok) és a kiállítóhelyek, tájházak, mozgókönyvtár 4

5 Helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatásainak alakulása Év IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet teljesítés adatok (mFt) 2008.1 421 716,0 2009.1 308 451,9 2010.1 259 386,6 2011.1 195 626,5 2012.*1 066 707,2 2013.*674 808,4 2014.*715 854,9 2015. *649 264,6 2016. tv. javaslat*661 741,7 5 *A Kormány önkormányzati rendszermegújító programjának eredményeként, az állam és önkormányzatok közötti feladatok újraelosztása 2012-től a megyei, majd 2013-tól a települési feladatok csökkenését, és így a helyi önkormányzatoknak juttatandó támogatási források szűkülését is jelentette. A tervezetet most tárgyalja az Országgyűlés ennek eredményeképpen még változhat a főösszeg.

6 Változások a 2015. évi költségvetéshez képest 6 2015. év: 649 264,6 mFt  2016. évi tervezet : 661 741,7 mFt Keretszámot befolyásoló csökkentő tényezők: a segélyezési rendszer átalakításából származó forrás átrendezés, a fővárosi közösségi közlekedés támogatásának csökkentése (6, 0 milliárd forinttal) önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatás fokozatos kivezetése, Keretszámot befolyásoló növelő tényezők: ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztése, óvodapedagógusoknak jogszabály szerinti járó bérnövekedése, az adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatásának növelése és a felsőfokú bölcsődei szakgondozók életpályájának támogatása.

7 Tervezett erőforrások 2016-ban 7 MegnevezésTámogatás mFt A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása: A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása154 094,9 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása179 795,1 A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 187 719,7 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása31 015,3 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai107 074,7 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak működésének támogatása 2 042,0 Összesen:661 741,7

8 Beszámítás és kiegészítés 8 2016. évben is indokolt a „kiegyenlítő” rendszer fenntartása, a 2015. évi elvek és mértékek változatlanul hagyása mellett. 2016-ban a 8500 Ft/lakos adóerő-képesség alatt található településeket továbbra sem érinti a csökkentés, e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat a 36 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő- képesség esetén elérve a 0,55 százalékpontos beszámítási mértéket, a jóval az átlag feletti bevétellel rendelkező települések támogatáscsökkentése nem változik, a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-át is meghaladhatja, változatlanul elismerésre kerül a közös hivatal székhely önkormányzatainak fokozott anyagi elterheltsége a rá irányadó %-os beszámításnál, az alacsony gazdasági potenciállal rendelkező települések továbbra is számíthatnak a 2015-től bevezetett pozitív „kiegyenlítésre”.

9 ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK 1. 9 Általános működés, igazgatás Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása(új jogcím) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása a gyengébb jövedelem- termelő képességű települések esetén emelkedik a 2015. évhez képest az adóerő-képesség határ az idei 20 000 Ft-ról 32 000 Ft-ra emelkedik 1000 fő lakosságszám alatti települések 4 mFt helyett 5 mFt 1000 fő lakosságszám feletti települések 5 mFt helyett legalább 6 mFt egyéb települések legalább 3 mFt helyett 3,5 mFt támogatásra lesznek jogosultak. Összességében 3,1 milliárd forinttal magasabb összeg szolgálja e feladatok ellátását 2016-ban, mint 2015-ben.

10 ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK 2. 10 Általános működés, igazgatásTámogatás mFt 2015. évi előirányzat209 837,8 Ebből: A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális feladatokhoz és beszámítás 150 994,9 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai58 842,9 Változások: Fővárosi közösségi közlekedés támogatásának csökkentése-6 000,0 Üdülőhelyi feladatok támogatásának többletigénye1 100,0 Az előre nem látható gazdasági folyamatok és jogszabály-változásokból adódó módosulások, illetve ellátotti létszám-mozgások kezelésére szolgáló keretösszeg (az Önkormányzati elszámolások előirányzatát növelve) 5 000,0 Alacsony adóerő-képességű önkormányzatok egyéb támogatásának átalakítása (fejezeten belüli forrásból) 2 000,0 2015. évről áthúzódó kifizetési kötelezettségek fedezetének átrendezése és egyéb fejezeten belüli forrás-átcsoportosítás 3 150,0 2016. évi javasolt előirányzat215 087,8

11 ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK 3. - KÖZNEVELÉS 1.- A települések fő feladata a köznevelés területén 2016. évben is az óvodai ellátás biztosítása Négyelemű finanszírozás: átlagbér alapú bértámogatás jár a pedagógusok és a nevelő munkát segítők jogszabályi előírások alapján elismert létszáma alapján, kiegészítő támogatás jár az óvodapedagógusok minősítéséből fakadó többletkiadásokhoz, létszámuk alapján, óvodaműködtetési támogatás szolgálja a nem szakmai dolgozók bérének és az intézmény szakmai eszközei beszerzésének, dologi kiadásainak támogatását, a bejáró gyermekek utaztatásához is forrást kapnak az érintett települések. 11

12 ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK 4. - KÖZNEVELÉS 2.- KöznevelésTámogatás mFt 2015. évi előirányzat165 485,3 Ebből: A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása165 485,3 Változások: A pedagógusok életpálya modell többletigényének óvodapedagógusokra jutó része 3 592,3 A pedagógiai szakképzettséggel rendelkező óvodai segítőkre jutó többlettámogatás 1 100,0 Az Nkt.8.§ (2) bekezdése szerinti kötelező óvodáztatás bevezetése miatt ellátotti létszámnövekedésre jutó többlettámogatás (bértámogatás) 3 500,0 Az Nkt.8.§ (2) bekezdése szerinti kötelező óvodáztatás bevezetése miatt ellátotti létszámnövekedésre jutó többlettámogatás (működési támogatás) 1 100,0 Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás3 000,0 A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékban részesülő óvodapedagógusok körének kiterjesztése miatti többlettámogatás 517,5 A tényleges működtetési költségekhez igazodó kiegészítésre1 500,0 2016. évi javasolt előirányzat179 795,1 12

13 ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK 5. - SZOCIÁLIS ÁGAZAT 1.- A március 1-étől bevezetett új finanszírozási rendszerről Kormányzati cél  a segélyezettek visszavezetése a munka világába, az állam és az önkormányzatok által adható szociális támogatások elhatárolása Állam  főként alanyi jogon járó juttatás Önkormányzatok  rászorultság alapján nyújthatott támogatás A járási hivatal dönt: a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról, az időskorúak járadékáról, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásról, alanyi ápolási díjról A képviselő-testület települési támogatást állapíthat meg: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére, a gyógyszer-kiadások viseléséhez, a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére, rendkívüli települési támogatás, továbbá önkormányzat által létrehozott egyéb jogcím. A központi költségvetés a települési támogatás nyújtásához differenciált támogatást biztosít a 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok részére. 13

14 ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK 6. - SZOCIÁLIS ÁGAZAT 2.- A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően a 2016. évben is az alapellátások biztosítása. A segélyezési rendszer 2015. március 1-jével való átalakítására, a pénzbeli ellátások terén jelentős hangsúlyeltolódás történt. Az állami és önkormányzati feladatok éles elválasztásával járási kormányhivatali hatáskörbe került valamennyi normatív alapon járó támogatás  E változáshoz igazodva a Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz jogcím előirányzata jelentősen lecsökken. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen a költségvetés továbbra is forrást biztosít szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok (50,2 milliárd forint) szociális szakosított ellátások (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása, gyermekek átmeneti gondozása) 22,5 milliárd forint gyermekétkeztetés (9,4 milliárd forint) szociális ágazati pótlék (5,9 milliárd forint) Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak működésének támogatása  normatív alapon pályázat helyezett 14

15 ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK 7. - SZOCIÁLIS ÁGAZAT 3.- Szociális ágazatTámogatás 2015. évi előirányzat195 094,4 Ebből: A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 192 094,4 A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (nyári gyermekétkeztetés támogatása) 3 000,0 Változások: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének változásából, az önkormányzati és járási feladatok elválasztásából adódó átcsoportosítás (átadás a XX. fejezet részére) -13 891,5 A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének változásából, egyes segélytípusok megszűnéséből adódó csökkenés (fejezeten belüli átcsoportosítás) - 4 000,0 Ingyenes gyermekétkeztetés bővítése 2015. évre jutó része (bázisba épülve)3 080,0 Ingyenes gyermekétkeztetés bővítése 2016. évi többlete (szintrehozás)6 160,0 A bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bérének kiegészítő támogatása 1 276,8 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása – önkormányzati ellátások fedezetét a IX. fejezet biztosítja 2 042,0 2016. évi javasolt előirányzat189 761,7 15

16 ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK 8. - KULTURÁLIS ÁGAZAT 1.- A kulturális javak védelmére a 2015. évivel azonos összeg 19,4 milliárd forint fordítható A Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása, valamint a Megyei könyvtárak feladatainak támogatása jogcímek esetében megváltozott a támogatás szerkezete – a törvényjavaslat csak a keretösszeget határozza meg. A színházak támogatási rendszere nem változik. 2016. évtől a kiemelt minősítésű színházművészeti, táncművészeti és zeneművészeti szervezetek köre bővülni fog. (250,0 millió Ft növekedés) Az érintett települési önkormányzatokat összességében mintegy 11,6 milliárd forint illeti meg e célra 2016-ban. 16

17 ÁGAZATI TÁMOGATÁSOK 9. - KULTURÁLIS ÁGAZAT 2.- Kulturális feladatokTámogatás mFt 2015. évi előirányzat31 265,3 Ebből: A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása30 765,3 Kulturális célú, működési jellegű egyedi önkormányzati támogatás500,0 Változások: Előadó-művészeti szervek minősítése miatt fejezeten belüli átcsoportosítás 250,0 2016. évi javasolt előirányzat31 515,3 17

18 Önkormányzati fejlesztések támogatása 1. Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására a költségvetés tervezete 2016-ban 12,5 milliárd forintos forrást biztosít. (út-/járdaépítések, egyéb infrastrukturális beruházások munkahelyteremtést szolgáló fejlesztések stb. ) a kisösszegű fejlesztések, felújítások támogatására 5,4 milliárd forintos keretösszeg áll majd rendelkezésre (az egyes önkormányzati feladatot ellátó intézmények kisösszegű fejlesztései, a belterületi utak, hidak, járdák felújítása, az óvodai, iskolai és utánpótlás sportlétesítményekkel kapcsolatos kisebb beruházások) fontos változás, hogy a korábbi években a fővárosi kerületi önkormányzatokat külön jogcímen megillető 1,5 milliárd forintos, a belterületi utak szilárd burkolattal való ellátását szolgáló előirányzat beépül a Belterületi, utak, járdák hidak felújítása jogcímbe. (fővárosi kerületeknek is pályázniuk kell) Továbbra is biztosított lesz a felhalmozási célú támogatások között a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, a muzeális intézmények szakmai támogatása. 18

19 Önkormányzati fejlesztések támogatása 2. Megnevezés 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat Változás (2016-2015) Lakossági közműfejlesztés támogatása1 200,0 0,0 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása300,0 0,0 Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (2016. évben kizárólag a „determinációk” kifizetésére, az Önkormányzati elszámolások előirányzaton belül) 16 900,05 900,0-11 000,0 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések5 400,0 0,0 Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása2 500,0 0,0 "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 100,00,0-100,0 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 806,0 0,0 Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása 300,0 0,0 19 millió forintban

20 Önkormányzati fejlesztések támogatása 3. Megnevezés 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat Változás (2016-2015) A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása 1 000,0 0,0 Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatása (2015-ben az Önkormányzati fejezeti tartalékon belül szerepelt) 6 000,012 500,06 500,0 Az egy és kétszámjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása (2015-ben az Önkormányzati fejezeti tartalékon belül szerepelt) 500,0 0,0 Egyedi önkormányzati támogatások: (2015-ben az Önkormányzati fejezeti tartalékon belül szerepeltek): 12 575,815 175,82 600,0 Fejlesztési célú támogatások összesen47 581,8 45 581,8-2 000,0 20 millió forintban

21 Az önkormányzatok egyéb kiegészítő támogatásai 21 millió forintban A 2016. évben az Önkormányzati fejezeti tartalék megszűnik, kerete a korábbi célcsoportoknak megfelelő előirányzatokra tagozódik. Önkormányzatok rendkívüli támogatása  egyedi problémák kezelése Önkormányzati elszámolások  az előző évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak rendezésére szolgál Egyedi önkormányzati támogatások  az egyes települési önkormányzatok beruházásaihoz és egyedi működési kiadásaihoz nyújtott támogatás Vis maior támogatás

22 P ÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÚJ ELJÁRÁSI REND 2015 - BEN

23 Költségvetési támogatások új eljárási rendje I. 23 millió forintban 2015. január 1-étől – a Költségvetési Törvénnyel és az Áht. módosítással hatályba lépett – új szabályok jelentős mértékben érintik a Belügyminisztérium által kezelt forrásokat. A Költségvetési Törvény határozza meg  a pályázat kiírásáért felelős minisztériumot (nem minden esetben a BM) + a közreműködő, egyetértési joggal rendelkező társtárcák megnevezését A pályázati kiírás tartalma lényegében megegyezik a korábbi BM rendelet tartalmával A kiírás tervezetét a Kincstárnak meg kell küldeni  KMR–ben rögzítés Közzétételi kötelezettség a minisztérium honlapján Döntés  tárcaközi bizottság javaslata alapján A pályázati kiírások közül már kettő megjelent, a többi előkészítése folyamatban van, a megjelenésekről leghamarabb a Kormányzati portálon, illetve az ebr42 önkormányzati információs rendszerben lehet tájékozódni.

24 Költségvetési támogatások új eljárási rendje II. 24 millió forintban Támogató és kedvezményezett közötti jogviszony  polgárjogi jogviszony (kétoldalú!), formái: támogatói okirat, vagy támogatói szerződés Támogatói okirat A támogatói okirat elfogadásáról (is) nyilatkoznia kell a kedvezményezettnek (elfogadásnak tekinthető, ha az okiratban meghatározott időpontig nem tesz nyilatkozatot), Támogatói szerződések a kedvezményezett önkormányzatoknak legkésőbb a szerződéskötés, illetve támogatói okirat kiadásakor nyilatkozniuk kell arról, hogy a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkeznek. (fejlesztési támogatásban engedélyköteles beruházások esetén csak érvényes engedélyekkel rendelkező projektekre köthető támogatási szerződés, adható ki támogatói okirat!), a szerződés a kedvezményezett javára egyoldalúan módosítható, nem kell szerződést módosítani, ha a változása eredményeképpen kedvezőbb vagy az eredetivel azonos értékű műszaki, szakmai megoldás valósul meg, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség arányában csökkenteni kell (több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően), A támogatás folyósítására kizárólag elfogadott támogatói okirat, megkötött támogatási szerződés követően kerülhet sor.

25 Pályázati lehetőségek I. 25 millió forintban helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (költségvetési törvény szerinti előirányzat: 1 200 millió Ft) pályázati kiírás megjelent, megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása (500 millió Ft), pályázati kiírás megjelent átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (180 millió Ft), önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása (16 900 millió Ft). rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások (MÜKI), pályázati kiírás megjelent

26 Pályázati lehetőségek II. 26 millió forintban egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások (összesen: 5 400 millió Ft)  pályázati kiírás megjelent –kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (2 000 millió Ft), –szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása (400 millió Ft, új fejlesztési cél, az NGM a pályázat kiírója), –belterületi utak, járdák, hidak felújítása (1 000 millió Ft, új fejlesztési cél), –óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (500 millió Ft), óvodai kapacitás bővítését célzó beruházások támogatása (2 500 millió Ft, új fejlesztési cél, az NGM a pályázat kiírója)  döntés született adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása (12 500 millió Ft, amennyiben a támogatások egy része más költségvetési forrásból – így különösen EU-s forrásból – nem biztosítható), vis maior támogatás (7 700 millió Ft).

27 27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "K ÖLTSÉGVETÉS – 2016 P ÁLYÁZATOK - 2015 B ELÜGYMINISZTÉRIUM P OGÁCSÁS T IBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR."

Hasonló előadás


Google Hirdetések