Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Falusi szállásadás Zala Andrea 2015.06.03..

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Falusi szállásadás Zala Andrea 2015.06.03.."— Előadás másolata:

1 Falusi szállásadás Zala Andrea

2 Hatályon kívül helyezett jogszabályok
A magánszálláshelyek idegenforgalmi hasznosításáról szóló 110/1997.( VI.25.)Korm. rendelet A kereskedelmi és fizető vendéglátásról szóló 45/1998 IKIM rendelet Falusi és Agroturisztikai szolgáltató tevékenységről szóló 136/2007. Korm.rendelet Helyettük: Szálláshely szolgáltatási tevékenységről szóló 239/2009 (X.20) Kormányrendelet 2011. évtől egységes védjegyrendszer

3 Egyéb jogszabályok 1995.évi CXVII. Tv SZJA
1997.évi CLV. Tv. Fogyasztóvédelem 2008.évi XLVII. Tv. Tisztességtelen kereskedelem 52/2010.(IV.30.) FVM rendelet kistermelői élelmiszer előállítás 4/2010. (VII.5.) VM rendelet kistermelői élelmiszer előállítás 2007.évi II. TV Harmadik országból érkezett állampolgárok Szerzői jogról szóló LXXVI. tv Vendéglátás és Étkeztetés Útmutatója ( GHP)

4 Falusi szállásadás a 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján
Falusi szálláshely:  a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló évi CXII. törvény szerint kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek. Szálláshely szolgáltatási tevékenységről szóló 239/2009. (X.20.korm. rendelet)

5 Falusi szálláshely Kiemelt üdülőkörzethez nem tartozó települések, valamint a törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, illetve a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt bemutatásra kerüljenek.

6 Egyéb szálláshely Szálláshely-szolgáltatás céljára hasznosított,
nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás rendeltetéssel létesített önálló épület vagy annak lehatárolt része,ahol az e célra hasznosított szobák száma legfeljebb nyolc az ágyak száma legfeljebb tizenhat

7

8 239/2009. Korm. rendelet a szálláshely szolgáltatásról 2011
239/2009. Korm. rendelet a szálláshely szolgáltatásról évtől védjegyrendszer

9 Védjegyrendszer Tulajdonos: Nemzetgazdasági Minisztérium
Koordinálói: Szakmai Civil szervezetek Szállodák: Magyar Szállodák Szövetsége Ifjúsági Szállások: Magyarországi Ifjúsági Szállásadók Szövetsége Kempingek: Kempingek Szakmai Szövetsége Magánszállásadók: Magánszállásadók Országos Szövetsége Falusi szálláshelyek: Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége Fürdők: Magyar Fürdőszövetség

10 Falusi szálláshelyek minősítésének menete I.
A szállásadónak a szálláshely szerinti település jegyzőjétől a Szálláshely szolgáltatási tevékenységről szóló 239/2009. ( X.20.) Korm.rendelet alapján szálláshely üzemeltetési engedélyt kell kérnie. Ezt követően a minősítést kérelmező (a szállásadó) letölti a FATOSZ, illetve a megyei falusi turizmus szervezetének honlapjáról a Pályázati Formanyomtatványt A Pályázati Formanyomtatványt a kitöltést követően postai vagy elektronikus úton az illetékes megyei falusi turizmus szervezethez kell eljuttatni. A megyei falusi turizmus szervezetek postázási címe és címe megtalálható a FATOSZ honlapjának szakmai oldalak menüpontjában : .A pályázati formanyomtatvány mellett a minősítés díját a FATOSZ bankszámlájára kell átutalnia a kérelmezőnek és az erről szóló igazolást vagy bankkivonat másolatot is csatolni kell a Pályázati Formanyomtatványhoz. A megyei falusi turizmus szervezet kiválasztja a szálláshelyhez legközelebbi minősítőt, aki a helyszíni szemlét elvégzi, jegyzőkönyvet vesz fel a szálláshely alapkövetelményeiről, fakultatív szolgáltatásairól és igény szerint a szakosodásról. A minősítés során a szálláshely épülete, udvara, berendezési tárgyai, szolgáltatásai, személyi feltételei egyaránt értékelésre kerülnek pontozási rendszer alapján.

11 Falusi szálláshelyek minősítésének menete II.
A helyszíni bejárás során a minősítő külső-belső fényképeket készít a szálláshelyről vagy a szállásadó saját maga fényképeket bocsát a minősítő rendelkezésére en. A minősítő által elkészített Jegyzőkönyv a minősítő által eljuttatásra kerül a megyei falusi turizmus szervezethez. A megyei falusi turizmus szervezet a beérkezett jegyzőkönyv és fotódokumentáció alapján javaslatot készít a falusi szálláshely besorolására. Javaslatát az összes dokumentummal együtt elküldi a FATOSZ Központi Információs Irodájába (1077. Budapest, Király u.93.). A FATOSZ Központi Információs Irodába érkező dokumentációt a FATOSZ Minősítő Bizottság véleményezi és amennyiben hiánytalan, úgy a Bíráló Bizottság elé terjeszti. A Nemzetgazdasági Minisztérium delegáltjaiből és a FATOSZ által kijelölt Alelnökből álló Bíráló Bizottság meghozza a döntést a Védjegy odaítéléséről. Sikeres pályázat esetében a Központi Információs Irodája postázza a tanúsító Bizonyítványt, Védjegytáblát és Védjegyhasználati szerződést a szállásadónak. A minősítés 5 évig érvényes, de minden évben várható egy alkalommal ellenőrzés.

12 Egyéb szálláshely minimális követelményei
Egyéb szálláshely engedélyezési követelményei: 1. A szoba nagysága: a) egyágyas: legalább 8 négyzetméter, b) két- vagy több ágyas: legalább 12 négyzetméter, a harmadik ágytól ágyanként további 4 négyzetméter, c) legmagasabb ágyszám: szobánként 4 ágy, gyermekek számára emeletes ágy használata is megengedett. 2. Vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba/zuhanyozó vagy mosdó, WC, -kefe tartóval, WC- papírtartó papírral, higiéniai hulladéktárolóval. 3. Kávékonyha: kávé-, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), a vendégek számára elkülönített hűtőszekrény használattal.

13 Szálláshely üzemeltetési engedély
Közös háztartásban élő személyek közül csak 1 személy vehető nyilvántartásba. Az ingatlan tulajdonosa vagy használója is kérelmezheti a nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vételt a szálláshely szerint illetékes jegyző állítja ki. Lakásbérlet, házbérlet,albérlet, és az ágybérlet nem tekintendő magánszálláshely adásnak.

14 A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemben jelölendő
a szálláshely-szolgáltató nevét, címét, illetve székhelyét, a szálláshely-szolgáltató adóazonosító számát, statisztikai számjelét, a szálláshely címét, helyrajzi számát, helyszínrajzát, a szálláshely befogadóképességét: a vendégszobák, továbbá - kemping esetén - területegységek száma, és az ágyak száma, a szálláshely használatának jogcímét, a szálláshely elnevezését, azt, hogy a szálláshely-szolgáltató mely szálláshelytípusra kéri az üzemeltetési engedélyt, azt, hogy a szálláshely-szolgáltató a szálláshelyen kíván-e élelmiszert, élelmiszer-nyersanyagot előállítani, felhasználni vagy forgalomba hozni, azt, ha a szálláshely-szolgáltató helyszíni szemle tartását kéri. A szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével, haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot, közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

15 ........................................................ Önkormányzat jegyzője
/ /szám Nyilvántartási szám: / Igazolás a szálláshely-üzemeltetési engedélyről A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján szálláshely-szolgáltató részére helységben irányítószám utca (tér, út) szám alatt típusú szálláshely üzemeltetését elnevezéssel engedélyeztem. A szálláshely-szolgáltató székhelye: település neve, irányítószám kerület utca (tér, út) szám. A szálláshely-szolgáltató adóazonosító száma: A szálláshely-szolgáltató statisztikai számjele: Kelt: , év hónap nap. P. H. aláírás

16 Adózás Szálláshely szolgáltatói tevékenység adóköteles tevékenység,amely az alábbi módon végezhető: Adószám birtokában Adószámos magánszemélyként Egyéni vállalkozóként Társas vállalkozóként is végezhető Adószám igénylése: Egyéni vállalkozóként okmányirodánál Adószámos magánszemélyként – NAV ügyfélszolgálatán ( 14T101 jelű formanyomtatvány)

17 ÖVTJ számok

18 Szolgáltatások ÖVTJ számai
Falusi szálláshely ÖVTJ száma: 552011 Reggeliztetés: nem engedélyköteles (Nemzeti higiéniai útmutató) Az egyes tevékenységekhez tartozó ÖVTJ számok:  562103: falusi vendégasztal : falusi élethez, munkakultúrához kapcsolódó hagyományok bemutatása : helyi gazdálkodási módok bemutatása : helyi népművészeti, néprajzi , kulturális örökségek bemutatása

19 Pénztárgép I. Pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 1. melléklete szerint a TEÁOR szerinti szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató valamennyi adóalany nyugtaadási kötelezettségét kizárólag pénztárgéppel teljesítheti.

20 Pénztárgép II. NAV tájékoztatás szerint a nyilatkozat elektronikus beküldéséhez szükséges Ügyfélkapus regisztráció elvégezhető a Kormányhivatal bármely járási (illetve fővárosi kerületi) hivatalában, vagy a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervénél (a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala - KEK KH - , Visegrádi u. 110.) valamint, az állami adóhatóság központi ügyfélszolgálatain a megyeszékhelyeken, valamint Budapesten

21 Pénztárgép III. A regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki a nyilatkozatot el fogja küldeni az adóhatósághoz, illetve aki az adóügyeket elektronikusan akarja intézni. Ez a személy lehet az adózó önmaga (adószámmal rendelkező magánszemély, egyéni vállalkozó), jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetében a képviseleti joggal rendelkező személy (pl.: egy kft. ügyvezetője), továbbá valamennyi adózó tekintetében annak állandó meghatalmazottja, megbízottja (pl.: könyvelő, adótanácsadó, stb.) is. NAV PTGSZLAB nyomtatványon

22 Hasznos honlapok


Letölteni ppt "Falusi szállásadás Zala Andrea 2015.06.03.."

Hasonló előadás


Google Hirdetések