Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MONITORING FELADATOK A 2. VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVBEN ORSZÁGOS FÓRUM A FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITORING- VIZSGÁLATÁNAK HELYZETE ÉS JÖVŐJE A FELÜLVIZSGÁLT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MONITORING FELADATOK A 2. VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVBEN ORSZÁGOS FÓRUM A FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITORING- VIZSGÁLATÁNAK HELYZETE ÉS JÖVŐJE A FELÜLVIZSGÁLT."— Előadás másolata:

1 MONITORING FELADATOK A 2. VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVBEN ORSZÁGOS FÓRUM A FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITORING- VIZSGÁLATÁNAK HELYZETE ÉS JÖVŐJE A FELÜLVIZSGÁLT VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV ALAPJÁN TAHY ÁGNES

2 Definíció, típusai Mennyiségi monitoring Kémiai monitoring Az első és második VGT monitoring- rendszere A jövőbeli elképzelés Megvalósítási lehetőségek, források TARTALOM – FELSZÍN ALATTI VIZEK

3 A monitoring célja, hogy a vizek állapota minden egyes vízgyűjtő kerületben összefüggő és átfogó módon áttekinthető legyen. A monitoring program a mintavétel, a vizsgálat, és a kiértékelés összesége, amely alapján információ keletkezik a vizek aktuális állapotáról és a trendekről. A felszín alatti vizek esetében a programok a kémiai és a mennyiségi állapot monitoringjára terjednek ki a víztesteken, valamint egyes védett területekre. 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól A FELSZÍN ALATTI MONITORING

4 Mennyiségi monitoring –Vízszint (és vízhozam) Kémiai monitoring –vezetőképesség és szennyezőanyagok –Feltáró (hatásvizsgálat, tendencia, kockázat elemzés) –Operatív (nem jó állapotú, vagy kockázatos víztesteken a feltáró program közötti időszakban Védett területek monitoringja  Ivóvízbázisok  Nitrátérzékeny területek  Természetvédelmi területek FAV MONITORING ELEMEI

5 Vízrajzi tevékenység (45/2014. (XI. 23.) BM rendelet szerint) Vízszint- (nyomás-) és vízhozammérés OVF és VIZIG-ek vízrajzi szolgálata Magyar Főldtani és Geofizikai Intézet - vízszintmérés (nyomásmérés) Engedélyesek – üzemi mérések – termelés, vízhozam, vízszint, hőmérséklet - OSAP MENNYISÉGI MONITORING

6 Mennyiségi program víztestenként VIZIGMFGIENG sekély porózus941269 porózus23755124 porózus termál2320 karszt941913 termál karszt205 sekély hegyvidéki4663 hegyvidéki25511 források (hozammérés)52 egyéb22

7 Közel 5000 állomásból a VKI keretében 1729 kútban mérnek vízszintet és 119 helyen vízhozamot Problémák: megrongálódás, lopás, kiszáradás, mérőműszer hiba VGT2 újdonság az állapotértékelés modellezéssel: DTKH, Bükk, és porózus medence modellek MENNYISÉGI MONITORING

8 Cél: víztestek és változások nyomonkövetése, a terhelések hatásának mintaterületi elvű megfigyelése 4 féle feltáró: 823 db állami + 1178 db engedélyes 4 féle operatív: 321 db állami + 104 db engedélyes Védett területek: „kettő monitoring egyben” – ivóvízbázison 1408 pont, nitrátérzékeny 1763 pont Problémák: megrongálódás, eltömődés, kiszáradás, gyenge vízadóképesség, adatszolgáltatás hiányos, üzemeltető nem mért (főleg termál kutaknál hiányos) A KÉMIAI MONITORING

9 A FAV monitoring legköltségesebb eleme az állomás létesítése és fenntartása FAV MONITORING OBJEKTUM

10 Feltáró monitoring program S1: sérülékeny külterületi – évente kétszer alapkémia, hatévente peszticidek és nehézfémek S2: sérülékeny belterületi - évente kétszer alapkémia, hatévente ipari szennyezőanyagok és peszticidek S3: védett rétegvíz – évente alapkémia, hatévente 21/2002. KöViM rendelet szerinti felmérés S4: termálvíz – hatévente alapkémia Operatív monitoring program O1: évente kétszer az alapkémia paraméterek O2: évente négy mérés alapkémia paraméterekre az ivóvíz-termelők, kivéve védett vízadókat szűrőző O1 program szerint O3: évente egyszer peszticidek és alapkémia paraméterek az O1, vagy O2 program szerint O4: alifás klórozott szénhidrogénekre évi egy mérés és alapkémia paraméterek az O1, vagy O2 program szerint A KÉMIAI MONITORING

11 A MINTATERÜLETI ELVŰ MONITORING

12 VIZIG-ek 280 ponton 454 minta évente Kormányhivatalok 543 ponton 1066 minta évente, ebből 30 ponton évi 1x növényvédőszer, 18 ponton évi 1x halogénezett alifás CH Engedélyes kutak monitoringja - 1178 ponton évi 1-2-4 minta, illetve termálnál 6 évenként 1 minta OSAP1375 statisztikai adatszolgáltatás – adatgyűjtés – FAVIM adatbázisba betöltés probléma, hogy statisztikai törvény alá tartozik Általában 4-5% adathiány tárgyévenként Kiegészítő (ex-ante) monitoring 2015-ben: nehézfém és szerves szennyezőanyag mérés 320 ponton egyszeri mintavétel (jelenleg folyamatban) A KÉMIAI MONITORING

13 A FAV MONITORING

14 Sok szereplős végrehajtás, ezért OVF koordináció és adatbázis menedzselés és BM (FM/ME) utasítás szerinti végrehajtás BM-ME közös üzemeltetési útmutató (leírás), monitoring pontok jegyzéke tételes mérőprogram, komponenskör értelmezése és segédtáblák az adatfeltöltéshez, alkalmazható laborvizsgáló módszerek leírása, mintavételi jegyzőkönyvek szempontjai határidők, elérhetőségek Állapotértékeléshez történő felhasználás kritérium a megbízhatóság Monitoring kiértékelése – visszacsatolás a vizsgálatot végzők felé Szervezeti felépítés: KTF (OKTF), illetve KH (ME), továbbá MFGI-OVF - kommunikáció az államigazgatáson belül… Engedélyesekkel kommunikáció a VIZIG-en keresztül

15 A FAV MONITORING KÖLTSÉGEI A költségek becsléseken alapulnak, mivel csak a vízügyi igazgatási szerveknél van olyan költségvetési nyilvántartási rendszer, hogy azonosíthatók a pénzfelhasználások. Az elmúlt VGT periódus VKI monitoring üzemeltetési költségei: VIZIG 40 millió Ft (+ FEV Hidromorfológia 160 millió Ft) MFGI 2 millió Ft KTF 70 millió Ft Üzemeltetők 95 millió Ft + nem VKI üzemi monitoring 480 millió Ft Jövőbeli monitoring becsült költségei: VIZIG 55 millió Ft MFGI 2 millió Ft KTF 85 millió Ft (veszélyes anyag komponenskörtől függően 100 millió Ft) Üzemeltetők 100 millió Ft + nem VKI üzemi monitoring 500 millió Ft

16 A FAV MONITORING JÖVŐ Alapvetően nincs szükség jelentős módosításra a monitoringban, kisebb bővítések: Forrás és csatorna hozammérések Nitrát Irányelv miatt sekély monitoring bővítés 2014-20-as KEHOP monitoring forrás (4,8 mdFt) keretében: Felszín alatti vizek kémiai monitoringhálózatának fejlesztése: kutak felújítása, új kutak fúrása kb. 100 db kút, kb. 200 millió Ft. Vízrajzi eszközfejlesztések (FEV és FAV nem választható szét kb. 1 milliárd) Informatikai és adatmenedzsment fejlesztések azonban szükségesek: FAV adatBANK (OKIR, VIZIR…, adatmenedzser) Modell fejlesztések folytatása OSAP1375 adatszolgáltatás leszakítása a statsztikai törvényről és lényegében tartalmi és formai változtatás nélkül vízgazdálkodási törvény alapján folytatni ugyanazt.

17 A FAV CÉLKITŰZÉSEK A szervezeti együttműködés javítása államigazgatáson belül:  feladatellátás képessége  feladatellátás ára  finanszírozási mód (szűk 4 mdFt/év átcsoportosítás, )  együttműködési megállapodás Egyértelmű irányítás és koordináció Engedélyesekkel az együttműködés erősítése FAV adatBANK létrehozása és működtetése (mindenki bankja, nemcsak azé aki kezeli), adatbázisok összehangolása Modellezéssel a monitoring kényszerek csökkentése

18 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "MONITORING FELADATOK A 2. VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERVBEN ORSZÁGOS FÓRUM A FELSZÍN ALATTI VIZEK MONITORING- VIZSGÁLATÁNAK HELYZETE ÉS JÖVŐJE A FELÜLVIZSGÁLT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések