Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iszlám az Európai Unióban: a multikulturalizmus kudarca?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iszlám az Európai Unióban: a multikulturalizmus kudarca?"— Előadás másolata:

1 Az iszlám az Európai Unióban: a multikulturalizmus kudarca?
Budapest, április 20.

2 Európa iszlamizációja?
Dr. Rostoványi Zsolt

3 Dr. Rostoványi Zsolt

4 Problémák őshonos lakosság – muszlim kisebbségek
kölcsönös radikalizálódás “idegenség” és európaiság civilizációk összecsapása? és/vagy gazdasági/társadalmi/politikai tényezők megoldás: asszimiláció, integráció, szeparáció, multikulturalizmus? európai identitás – keresztény(zsidó) [iszlám?] gyökerek (Törökország EU tagsága) Dr. Rostoványi Zsolt

5 Európai iszlám-kép Homogén, esszencialista Általánosító
Idegenség, “importált” kultúra Civilizációs törés: alapvető értékek különbözősége keresztény - iszlám Identitás fenyegetettsége Erőszak, radikalizmus Dr. Rostoványi Zsolt

6 Iszlám esszencialista felfogása
Iszlám mint vallási/kulturális rendszer meghatározza a muszlimok viselkedését Fő szereplők nem a muszlimok hanem az iszlám “iszlám kontinuum”: az iszlám a muszlim történelem meghatározó tényezője “individualista” Nyugat vs. “kollektivista” iszlám Nyugat: pozitív értékek, iszlám: negatív értékek Dr. Rostoványi Zsolt

7 Iszlám “szekuláris” felfogása
Iszlám mint “zárt rendszer” utópia – “elképzelt iszlám” Iszlám világ tényleges gyakorlata ennek sohasem felelt meg Iszlám civilizáció: lokális kultúrák Iszlám örökség: változatlan tradíciók helyett olyan diskurzus- és interpretáció-készlet, amely az adott kor igényeit tükrözi Iszlám helyett muszlimok vizsgálata Dr. Rostoványi Zsolt

8 Iszlám mint veszélyforrás
1400 éves konfrontáció (dzsihád) Korán – erőszak /11, London, Madrid Terror elleni háború Biztonságiasítás – fenyegetettség Közbeszéd, politikai diskurzus része Vezető politikusok Közvélemény elfogadja Dr. Rostoványi Zsolt

9 Az iszlám tematizálása az ARD és a ZDF műsoraiban
Dr. Rostoványi Zsolt

10 Muszlimok Európában: 4 hullám
Andalúzia, Szicília, Észak-Itália, 8-11.sz. 781 éven át, conviviencia Volga-medence, Kaukázus, 13.sz-tól (mongolok) Balkán és Közép-Európa, 15.sz-tól (oszmánok) Őshonos iszlám Nyugat-Európa, főként II. Világháború után Dr. Rostoványi Zsolt

11 Dr. Rostoványi Zsolt

12 Iszlám hatása Európára
Kihívás, fenyegetés - európai válaszok Pirenne: keresztény Európa születése Két rivális, univerzalizáló vallás és civilizáció Keresztes háborúk vs. dzsihád Szellemi megtermékenyítés Hellenizáció, iszlám racionalizmus Hellén örökség áthagyományozása Felvilágosodás és reneszánsz előestéje Iszlám jelentős hozzájárulása a nyugati civilizációhoz Dr. Rostoványi Zsolt

13 Mit köszönhetünk az iszlámnak?
9-10.sz.: görög filozófiai munkák lefordítása Ibn Sziná (Avicenna) 450 könyv (filozófia, orvostudományok, matematika, asztronómia, állattan stb.) Az orvostudomány kánonja - öt évszázadon át alapmű Európában Ibn Rusd (Averroes) legnagyobb peripatetikus (arisztoteleánus) filozófus Dr. Rostoványi Zsolt

14 Természettudományok Föld gömb alakja Szélességi és hosszúsági fokok
Csillagászat - csillagképek Matematika, algebra Orvostudomány (fertőző betegségek érintkezéssel terjednek) Kémia Botanika Szirup, szóda, alkohol, lombik, alkáli, elixir, benzin, algoritmus, algebra, almanach Dr. Rostoványi Zsolt

15 Dr. Rostoványi Zsolt

16 Főbb körzetek Németország: Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Essen, München, Hamburg - 1/3 Ruhr-vidék Hollandia: Amszterdam, Rotterdam, Utrecht Franciaország: Ile-de-France, Provence-Alpes, Cote d’Azur, Rhone Alpes, Nord-Pas-de-Calais - 1/3 Párizs Britannia: London, West Midlands, West Yorkshire, Greater Manchester, Lancashire, Skócia nyugati part - 2/5 London Marseille: 25%, Malmö: 20%, Brüsszel, Birmingham, Párizs: 15%, London, Amszterdam, Rotterdam, Hága, Oslo, Koppenhága: 10%

17 Európai muszlimok differenciáltsága
Nem monolit csoport, igen tagolt Különbségek: Etnikai (arab, török, kurd stb.) Származási hely szerinti (vidék, város stb.) Szektariánus (szunnita, síita) Vallásjogi iskola (málikita [Fr.o.], hanafita [Német o.] stb.) Generációs (első, második, harmadik) Szocio-politikai Befogadó társadalomhoz való viszony Modernizáció, akkulturáció Vallásosság Identifikáció: elsősorban muszlimság Dr. Rostoványi Zsolt

18 Európai iszlám Nincs monolit iszlám - differenciált, eltérő interpretációk Nincs egységes “európai iszlám” Nincs párhuzamos iszlám társadalom Muszlim közösségek Iszlám különböző interpretációi Identitások eltérő hierarchiája Dr. Rostoványi Zsolt

19 Muszlimok – keresztények
Egymás eltérő megítélése Muszlimok pozitívabban ítélik meg a keresztényeket mint fordítva Másként ítélik meg magukat, mint a keresztények őket Eltérő megítélés: Rossz viszony okai Iszlám és modern társadalom kompatibilitása Muszlimok integrációs hajlandósága Muszlimok lojalitása Dr. Rostoványi Zsolt

20 Vallásosság: Fontos része-e a vallás az ön mindennapi életének
Vallásosság: Fontos része-e a vallás az ön mindennapi életének? (igennel válaszolók, %) Forrás: The Gallup Coexist Index o. Dr. Rostoványi Zsolt

21 Identitás: Minek tartja magát elsősorban
Identitás: Minek tartja magát elsősorban? (muszlim és nem muszlim lakosság %-a) Dr. Rostoványi Zsolt

22 Iszlám és modernség: Van-e konfliktus a hívő muszlimság és egy modern társadalomban élés között?
Dr. Rostoványi Zsolt

23 Iszlám és nyugati értékek:
Dr. Rostoványi Zsolt

24 Integrációs hajlandóság: Az önök országában élő muszlimok szándéka az ..
Dr. Rostoványi Zsolt

25 Lojalitás: Milyen erősen azonosul a következőkkel (“különösen erősen” és “nagyon erősen” választ adók, %) Forrás: The Gallup Coexist Index 2009 Dr. Rostoványi Zsolt

26 Európa: multikulturalizmus kudarca?
Eddig nincs megoldás muszlim problémára Multikulturalizmus (ein Leben nebeneinander) vs. kulturális pluralizmus (ein Leben miteinander) - Tibi Multikulturalizmus vs. integráció Multikulturalizmus = gettóizáció Integráció = asszimiláció Közös értékek, közös társadalmi mező Dr. Rostoványi Zsolt

27 Geert Wilders Mr Wilders says the Qur'an (Koran) is a fascist book which promotes violence and is similar to Adolf Hitler’s Mein Kampf. “The book incites hatred and killing and therefore has no place in our legal order.” Dr. Rostoványi Zsolt

28 Ayaan Hirsi Ali Dr. Rostoványi Zsolt

29 Törésvonalak, differenciáltság iszlám és nyugati civilizáción belül is
Civilizációs és strukturális (gazdasági, politikai, szociális) törésvonalak egybeesése Törésvonalak, differenciáltság iszlám és nyugati civilizáción belül is Bevándorlók problémája Muszlimok a “legláthatóbbak” Dr. Rostoványi Zsolt

30 Láthatóság Muszlim jelképek, szimbólumok korlátozása: minaret-tilalom
burka/nikáb- tilalom Dr. Rostoványi Zsolt

31 Multikulturalizmus kudarca
Merkel: potsdami beszéd de: iszlám része Németországnak David Cameron Nicolas Sarkozy Dr. Rostoványi Zsolt

32 Kisebbségpolitikák Asszimiláció: egyoldalú beolvasztás a domináns kultúrába Integráció:két- vagy többirányú összeolvadás, egységes nemzeti keret Szegregáció: “gettóizáció”, “párhuzamos társadalmak” (teljes kulturális elkülönülés) Multikulturalizmus: sokféleség előnyei, de elsődleges lojalitás a társadalomhoz, másodlagos “kulturális örökséghez” Dr. Rostoványi Zsolt

33 Multikulturalizmus ellentétes értelmezései
Pozitív Asszimiláció ellentéte: megakadályozza domináns kultúra asszimilációs törekvéseit Pluralitás elismerése Demokratikusabb, nyitottabb közös kultúra Negatív Integrált társadalom ellentéte – dezintegrál, fragmentál Értéksemlegesség (Tibi), nincs összekötő kapocs Kultúra = etnikai identitás Kulturális különbségek fetisizálása – kulturális fundamentalizmus Egyes kultúrák negatív megnyilvánulásai Dr. Rostoványi Zsolt

34 Euro-iszlám, Leitkultur: Bassam Tibi
Dr. Rostoványi Zsolt

35 Iszlám vs. Nyugat Frontvonal iszlám és Nyugat közt (“civilizációk összecsapása”) Értékek kibékíthetetlen ellentéte (“Az ellenszenv akadályozza a megértést”) Frontvonal iszlám világon belül Fundamentalisták – mérsékeltek Frontvonal iszlám és a Nyugat fundamentalistái közt Dr. Rostoványi Zsolt

36 Civilizációs különbségek – eltérő diskurzusok – értékek ütközése
A Mohamed-karikatúrák vs. sajtószabadság A pápa kijelentései Hidzsáb, burka, nikáb viselete illetve tilalma Jelentések és értelmezések különbsége Dr. Rostoványi Zsolt

37 Korán-égetés, 2011. március, USA
Terry Jones és Wayne Sapp Gainesville, Florida, USA 8 perces “tárgyalás”, Korán “bűnös” 2010-ben szeptember 11-én - elhalasztották Dr. Rostoványi Zsolt

38 Dr. Rostoványi Zsolt


Letölteni ppt "Az iszlám az Európai Unióban: a multikulturalizmus kudarca?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések