Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az iszlám az Európai Unióban: a multikulturalizmus kudarca? Budapest, 2011. április 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az iszlám az Európai Unióban: a multikulturalizmus kudarca? Budapest, 2011. április 20."— Előadás másolata:

1 Az iszlám az Európai Unióban: a multikulturalizmus kudarca? Budapest, 2011. április 20.

2 Társadalomtudományi Kar Európa iszlamizációja? Dr. Rostoványi Zsolt

3 Társadalomtudományi Kar Dr. Rostoványi Zsolt

4 Társadalomtudományi Kar Problémák  őshonos lakosság – muszlim kisebbségek  kölcsönös radikalizálódás  “idegenség” és európaiság  civilizációk összecsapása? és/vagy  gazdasági/társadalmi/politikai tényezők  megoldás: asszimiláció, integráció, szeparáció, multikulturalizmus?  európai identitás – keresztény(zsidó) [iszlám?] gyökerek  (Törökország EU tagsága) Dr. Rostoványi Zsolt

5 Társadalomtudományi Kar Európai iszlám-kép  Homogén, esszencialista  Általánosító  Idegenség, “importált” kultúra  Civilizációs törés: –alapvető értékek különbözősége –keresztény - iszlám  Identitás fenyegetettsége  Erőszak, radikalizmus Dr. Rostoványi Zsolt

6 Társadalomtudományi Kar Iszlám esszencialista felfogása  Iszlám mint vallási/kulturális rendszer meghatározza a muszlimok viselkedését  Fő szereplők nem a muszlimok hanem az iszlám  “iszlám kontinuum”: az iszlám a muszlim történelem meghatározó tényezője  “individualista” Nyugat vs. “kollektivista” iszlám  Nyugat: pozitív értékek, iszlám: negatív értékek Dr. Rostoványi Zsolt

7 Társadalomtudományi Kar Iszlám “szekuláris” felfogása  Iszlám mint “zárt rendszer” utópia – “elképzelt iszlám”  Iszlám világ tényleges gyakorlata ennek sohasem felelt meg  Iszlám civilizáció: lokális kultúrák  Iszlám örökség: változatlan tradíciók helyett olyan diskurzus- és interpretáció-készlet, amely az adott kor igényeit tükrözi  Iszlám helyett muszlimok vizsgálata Dr. Rostoványi Zsolt

8 Társadalomtudományi Kar Iszlám mint veszélyforrás  1400 éves konfrontáció (dzsihád)  Korán – erőszak  2001. 09/11, London, Madrid  Terror elleni háború  Biztonságiasítás – fenyegetettség –Közbeszéd, politikai diskurzus része –Vezető politikusok –Közvélemény elfogadja Dr. Rostoványi Zsolt

9 Társadalomtudományi Kar Az iszlám tematizálása az ARD és a ZDF műsoraiban Dr. Rostoványi Zsolt

10 Társadalomtudományi Kar Muszlimok Európában: 4 hullám 1. Andalúzia, Szicília, Észak-Itália, 8-11.sz. –781 éven át, conviviencia 2.Volga-medence, Kaukázus, 13.sz-tól (mongolok) 3.Balkán és Közép-Európa, 15.sz-tól (oszmánok) –Őshonos iszlám 4.Nyugat-Európa, főként II. Világháború után Dr. Rostoványi Zsolt

11 Társadalomtudományi Kar Dr. Rostoványi Zsolt

12 Társadalomtudományi Kar Iszlám hatása Európára  Kihívás, fenyegetés - európai válaszok –Pirenne: keresztény Európa születése –Két rivális, univerzalizáló vallás és civilizáció –Keresztes háborúk vs. dzsihád  Szellemi megtermékenyítés –Hellenizáció, iszlám racionalizmus –Hellén örökség áthagyományozása –Felvilágosodás és reneszánsz előestéje –Iszlám jelentős hozzájárulása a nyugati civilizációhoz Dr. Rostoványi Zsolt

13 Társadalomtudományi Kar Mit köszönhetünk az iszlámnak?  9-10.sz.: görög filozófiai munkák lefordítása  Ibn Sziná (Avicenna) –450 könyv (filozófia, orvostudományok, matematika, asztronómia, állattan stb.) –Az orvostudomány kánonja - öt évszázadon át alapm ű Európában  Ibn Rusd (Averroes) – legnagyobb peripatetikus (arisztoteleánus) filozófus Dr. Rostoványi Zsolt

14 Társadalomtudományi Kar Természettudományok  Föld gömb alakja  Szélességi és hosszúsági fokok  Csillagászat - csillagképek  Matematika, algebra  Orvostudomány (fertőző betegségek érintkezéssel terjednek)  Kémia  Botanika  Szirup, szóda, alkohol, lombik, alkáli, elixir, benzin, algoritmus, algebra, almanach Dr. Rostoványi Zsolt

15 Társadalomtudományi Kar Dr. Rostoványi Zsolt

16 Társadalomtudományi Kar Főbb körzetek  Németország: Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart, Dortmund, Essen, München, Hamburg - 1/3 Ruhr- vidék  Hollandia: Amszterdam, Rotterdam, Utrecht  Franciaország: Ile-de-France, Provence-Alpes, Cote d’Azur, Rhone Alpes, Nord-Pas-de-Calais - 1/3 Párizs  Britannia: London, West Midlands, West Yorkshire, Greater Manchester, Lancashire, Skócia nyugati part - 2/5 London  Marseille: 25%, Malmö: 20%, Brüsszel, Birmingham, Párizs: 15%, London, Amszterdam, Rotterdam, Hága, Oslo, Koppenhága: 10%

17 Társadalomtudományi Kar Európai muszlimok differenciáltsága  Nem monolit csoport, igen tagolt  Különbségek: –Etnikai (arab, török, kurd stb.) –Származási hely szerinti (vidék, város stb.) –Szektariánus (szunnita, síita) –Vallásjogi iskola (málikita [Fr.o.], hanafita [Német o.] stb.) –Generációs (első, második, harmadik) –Szocio-politikai –Befogadó társadalomhoz való viszony –Modernizáció, akkulturáció –Vallásosság  Identifikáció: elsősorban muszlimság Dr. Rostoványi Zsolt

18 Társadalomtudományi Kar Európai iszlám  Nincs monolit iszlám - differenciált, eltérő interpretációk  Nincs egységes “európai iszlám”  Nincs párhuzamos iszlám társadalom –Muszlim közösségek Iszlám különböző interpretációi Identitások eltérő hierarchiája Dr. Rostoványi Zsolt

19 Társadalomtudományi Kar Muszlimok – keresztények  Egymás eltérő megítélése  Muszlimok pozitívabban ítélik meg a keresztényeket mint fordítva  Másként ítélik meg magukat, mint a keresztények őket  Eltérő megítélés: –Rossz viszony okai –Iszlám és modern társadalom kompatibilitása –Muszlimok integrációs hajlandósága –Muszlimok lojalitása Dr. Rostoványi Zsolt

20 Társadalomtudományi Kar Vallásosság: Fontos része-e a vallás az ön mindennapi életének? (igennel válaszolók, %) Forrás: The Gallup Coexist Index 2009. 16.o. Dr. Rostoványi Zsolt

21 Társadalomtudományi Kar Identitás: Minek tartja magát elsősorban? (muszlim és nem muszlim lakosság %-a) Dr. Rostoványi Zsolt

22 Társadalomtudományi Kar Iszlám és modernség: Van-e konfliktus a hívő muszlimság és egy modern társadalomban élés között? Dr. Rostoványi Zsolt

23 Társadalomtudományi Kar Iszlám és nyugati értékek: Dr. Rostoványi Zsolt

24 Társadalomtudományi Kar Integrációs hajlandóság: Az önök országában élő muszlimok szándéka az.. Dr. Rostoványi Zsolt

25 Társadalomtudományi Kar Lojalitás: Milyen erősen azonosul a következőkkel (“különösen erősen” és “nagyon erősen” választ adók, %) Forrás: The Gallup Coexist Index 2009 Dr. Rostoványi Zsolt

26 Társadalomtudományi Kar Európa: multikulturalizmus kudarca?  Eddig nincs megoldás muszlim problémára  Multikulturalizmus (ein Leben nebeneinander) vs. kulturális pluralizmus (ein Leben miteinander) - Tibi  Multikulturalizmus vs. integráció –Multikulturalizmus = gettóizáció –Integráció = asszimiláció  Közös értékek, közös társadalmi mező Dr. Rostoványi Zsolt

27 Társadalomtudományi Kar Geert Wilders  Mr Wilders says the Qur'an (Koran) is a fascist book which promotes violence and is similar to Adolf Hitler’s Mein Kampf.  “The book incites hatred and killing and therefore has no place in our legal order.” Dr. Rostoványi Zsolt

28 Társadalomtudományi Kar Ayaan Hirsi Ali Dr. Rostoványi Zsolt

29 Társadalomtudományi Kar  Civilizációs és strukturális (gazdasági, politikai, szociális) törésvonalak egybeesése  Törésvonalak, differenciáltság iszlám és nyugati civilizáción belül is  Bevándorlók problémája –Muszlimok a “legláthatóbbak” Dr. Rostoványi Zsolt

30 Társadalomtudományi Kar Láthatóság Muszlim jelképek, szimbólumok korlátozása: minaret-tilalom burka/nikáb- tilalom Dr. Rostoványi Zsolt

31 Társadalomtudományi Kar Multikulturalizmus kudarca  Merkel: potsdami beszéd –de: iszlám része Németországnak  David Cameron  Nicolas Sarkozy Dr. Rostoványi Zsolt

32 Társadalomtudományi Kar Kisebbségpolitikák  Asszimiláció: egyoldalú beolvasztás a domináns kultúrába  Integráció:két- vagy többirányú összeolvadás, egységes nemzeti keret  Szegregáció: “gettóizáció”, “párhuzamos társadalmak” (teljes kulturális elkülönülés)  Multikulturalizmus: sokféleség előnyei, de elsődleges lojalitás a társadalomhoz, másodlagos “kulturális örökséghez” Dr. Rostoványi Zsolt

33 Társadalomtudományi Kar Multikulturalizmus ellentétes értelmezései  Pozitív –Asszimiláció ellentéte: megakadályozza domináns kultúra asszimilációs törekvéseit –Pluralitás elismerése –Demokratikusabb, nyitottabb közös kultúra  Negatív –Integrált társadalom ellentéte – dezintegrál, fragmentál –Értéksemlegesség (Tibi), nincs összekötő kapocs –Kultúra = etnikai identitás –Kulturális különbségek fetisizálása – kulturális fundamentalizmus –Egyes kultúrák negatív megnyilvánulásai Dr. Rostoványi Zsolt

34 Társadalomtudományi Kar Euro-iszlám, Leitkultur: Bassam Tibi Dr. Rostoványi Zsolt

35 Társadalomtudományi Kar Iszlám vs. Nyugat  Frontvonal iszlám és Nyugat közt (“civilizációk összecsapása”) –Értékek kibékíthetetlen ellentéte –(“Az ellenszenv akadályozza a megértést”)  Frontvonal iszlám világon belül –Fundamentalisták – mérsékeltek  Frontvonal iszlám és a Nyugat fundamentalistái közt Dr. Rostoványi Zsolt

36 Társadalomtudományi Kar Civilizációs különbségek – eltérő diskurzusok – értékek ütközése  A Mohamed-karikatúrák vs. sajtószabadság  A pápa kijelentései  Hidzsáb, burka, nikáb viselete illetve tilalma  Jelentések és értelmezések különbsége Dr. Rostoványi Zsolt

37 Társadalomtudományi Kar Korán-égetés, 2011. március, USA  Terry Jones és Wayne Sapp  Gainesville, Florida, USA  8 perces “tárgyalás”, Korán “bűnös”  2010-ben szeptember 11-én - elhalasztották Dr. Rostoványi Zsolt

38 Társadalomtudományi Kar Dr. Rostoványi Zsolt


Letölteni ppt "Az iszlám az Európai Unióban: a multikulturalizmus kudarca? Budapest, 2011. április 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések