Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÖKOISKOLA, ÖKOISKOLA-HÁLÓZAT Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége Erdei Óvoda-Iskola Program Érdekegyeztető Tanács 2009.november.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÖKOISKOLA, ÖKOISKOLA-HÁLÓZAT Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége Erdei Óvoda-Iskola Program Érdekegyeztető Tanács 2009.november."— Előadás másolata:

1 ÖKOISKOLA, ÖKOISKOLA-HÁLÓZAT Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége Erdei Óvoda-Iskola Program Érdekegyeztető Tanács 2009.november. 16.

2 A fenntarthatóság ma környezet gazdaságtársadalom

3 Fenntartható fejlődés meghatározása ENSZ Környezet és Felődés Világbizottsága: „ a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is is kielégíthessék szükségleteiket.” Herman Daly: „ a fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése, anélkül, hogy az ökológiai eltartó-képességet meghaladó módon növekednénk.” A Világ Tudományos Akadémiáinak Nyilatkozata: „ A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a köryezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára megőrzésével egyidejűleg.”

4 Fenntartható fejlődés Fenntartható fejlődés vagy fenntartható gazdálkodás ? Érdemes-e fenntartható fogyasztásról beszélni ? Fenntartható növekedés! Szektorális beavatkozások célok, beavatkozások ! élővilág mezőgazdaságtársadalompiac

5 Oktatási és nevelési intézmények Az egészséges életvezetésre való képesség fejlesztése. A természeti és az épített környezetre való érzékenyítés. A szocializáció.

6 Erdei iskola logó

7 Erdei óvoda 1.1.1Erdei óvoda fogalmának meghatározása: olyan tudatosan tervezett és szervezett, a nevelési intézmény székhelyétől különböző helyszínen folytatott, a környezet adottságaira támaszkodó tevékenység, amely a külső világ tevékeny megismerése nevelés részeként segíti a gyermekek környezethez, természethez való érzékenyítését, a pozitív környezettudatos magatartás kialakulását. Az Erdei Óvoda Program olyan szakmai terv alapján valósul meg, melynek nevelési (pedagógiai) feladatai messzemenően figyelembe veszik a fenntarthatóságra nevelés elvét, a helyi nevelési programot, az óvodai nevelés folyamatjellegét, a nevelési területek kölcsönhatását, egymásra épülését. Az Erdei Óvoda sajátosságokhoz, a választott helyszín természeti, épített és szociokulturális környezetéhez, helyi adottságokhoz, lehetőségekhez igazodó, több napon keresztül (egymást követő minimum három nap) folytatott cselekvésre, cselekedtetésre, élménypedagógiára, komplex módon épülő tapasztalatszerzés, amely bentlakásos, vagy egész napos formában valósul meg.

8 Erdei óvoda logó

9 Erdei iskola Erdei iskola fogalmának meghatározása: sajátos, a környezet adottságaira építő nevelési, tanulásszervezési egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény székhelyétől különböző helyszínű tanulásszervezési mód, amely során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő, kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, ember által létesített és szociokulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmonikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységhez kötődő szocializáció.

10 Zöld Óvoda KvVM és az OKM pályázata Minden évben 281 óvoda Bázis-óvoda rendszer Mentori hálózat

11 ÖKOISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KIÍRÓ: az OKM és a KvVM. CÉLJA: a fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenítése. ELŐNYE: megkülönböztető minőségjelző, nagyobb esély a környezeti nevelési és kapcsolatos pályázatokon, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, tanulói részt vehetnek a KvVM környezet- és természetvédelmi tárgyú pályázatain, programjain, rendezvényein. Kik élveznek előny a pályázat során: az ökoiskola munkaterve illeszkedik a településfejlesztési koncepciójához, munkatervének megvalósítását külső partnerek /civil szervezetek, cégek, magánvállalkozók/ fenntarthatósági pedagógiájában törekszik a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését /óvoda-iskola-középiskola-felsőoktatás/

12 Szándéknyilatkozat ALULIROTT KIJELENTEM, HOGY AZ ÖKOISKOLA CÍM CÉLKITŰZÉSEIVEL EGYETÉRTEK: ISKOLAIGAZGATÓ DIÁKOK KÉPVISELŐJE SZÜLŐK KÉPVISELŐJE

13 PÁLYÁZATI ADATLAP A PÁLYÁZÓ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE kapcsolattartó neve A PÁLYÁZÓ FENNTARTÓJA AZ ISKOLA SZÉKHELYE AZ ISKOLA TANULÓLÉTSZÁMA AZ ISKOLA PEDAGÓGUSLÉTSZÁMA

14 ÖNÉRTÉKELÉS ÖNÉRTÉKELÉSI DOKUMENTUM: ALAPDOKUMENTUMOK: I/N 5 válasz, min. 5 pont SZERVEZETI FELTÉTELEK: I/N 21 válasz, max. 23 pont PEDAGÓGIAI MUNKA: I/N 14 válasz, max. 29 pont AZ ISKOLA MŰKÖDTETÉSE: I/N 35 válasz, max. 47 pont KOMMUNIKÁCIÓ: I/N 13 válasz, max. 24 pont EGYÜTTMŰKÖDÉSEK: I/N 10 válasz, max. 24 pont HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET: I/N 7 válasz, max. 12 pont AZ ISKOLATA ARCULATA, SPECIALITÁSA: max. 6 pont

15 AZ ÖNÉRTÉKELÉS MÓDJA ÖNÉRTÉKELÉS, CSAK MEGLÉVŐ ELÉRT EREDMÉNYEK TÜNTETHETŐK FEL, A VÁLASZADÁS KÖTELEZŐ, A PONTSZÁMON 1/3-ÁT KELL ELÉRNI, A KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK ROVATBAN KELL MEGNEVEZNI A DOKUMENTUMOT, MELY BIZONYÍTJA AZ ADOTT KRITÉRIUM MEGLÉTÉT, A FELELŐS KAPCSOLATTARTÓ ROVATBA AZT A SZEMÉLYT KELL BEÍRNI, AKI AZ ADOTT KRITÉRIUM TEKINTETÉBEN FELVILÁGOSÍTÁSSAL SZOLGÁLHAT

16 ÖKOISKOLAI KRITÉRIUMOK ALAPDOKUMENTUMOK: az iskola alapdokumentumai kiemelten és hangsúlyosan jelenítik meg a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit. kötelező pontszám: 5 pont (5) SZERVEZETI FELTÉTELEK: az iskola szervezeti működése a lehető legnagyobb mértékben támogatja a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos pedagógiai munkát. kötelező pontszám: 7 pont (23) A kritérium teljesüléséhez szükséges, hogy az iskola biztosítsa, hogy dolgozói, diákjai, partnerei közösen vegyenek rész a fenntarthatóságra nevelés céljainak elérésében. PEDAGÓGIAI MUNKA: az iskola pedagógiai munkájának meghatározó eleme a fenntarthatóságra nevelés. Kötelező pontszám: 9 pont (29) AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE: az iskola működtetése során érvényesúlnek a fenntarthatóságra törekvés elvei. Minimális pontszám: 16 pont (47) A kritérium akkor teljesül, ha az iskola lehetőségeihez mérten mindent megtesz, hogyműködésével a lehető legkevésbé terhelje, sőt ahol lehet, javítsa és gazdagítsa környezetét.

17 Ökoiskola kritériumok 2. KOMMUNIKÁCIÓ: az iskola belső kommunikációs csatornái (iskolaújság, rádió, faliújságok,honlap) és a külső médiamegjelenései tükrözik a fenntarthatóságra nevelés céljáait és programját.mális Minimális pontszám: 9 pont (24) Az ökoiskola feladata, hogy mind közvetlen partnerei, mind szűkebb és tágabb társadalmi környezete számára közvetítse a fenntarthatóságra nevelés eszméit és a gyakorlati megvalósulás erednényeit. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK: az iskola a fenntarthatóságra nevelés céljainak elérése érdekében írásbeli megállapodásokban rögzített, megtervezett együttműködéseket alakít ki külső partnerekkel. Minimális pontszám: 8 pont (24) Az együttműködéseknek konkrét közös tevékenységekben kell realizálódni.

18 Ökoiskola kritériumok 3. HELYI KÖZÖSSÉG, KÖZVETLEN KÖRNYEZET: az iskola fenntarthatósági tevékenysége illeszkedik a helyi települési közösség és önkormányzata fenntarthatósági törekvéseihez,sőt, esetleg orientálja azt, és hozzájárul az iskola közvetlen környezetének környezettudatos alakításához. Egyiskolás kistelepüléseken közösségi központként működik. Minimális pontszám: 4 pont (12) AZ ISKOLA ARCULATA ÉS SPECIALITÁSAI: az iskola fenntarthatóságra nevelési tevékenysége illeszkedik az iskola egyéni arculatához, profiljához, intézménytípusához, specialitásaihoz. Minimális pontszám: 2 pont (6) A kritérium célja, hogy az iskola bemutassa, miként kapcsolja össze fő profilját a fenntarthatóságra nevelés munkájával, hogy az a pedagógiai tevékenység főáramába kerüljön. Például művészeti iskolák számára: minden tanévben a fenntarthatóságra nevelés céljaihoz kapcsolódó tematikus kiállítás, koncert, előadás szervezése a környékbeliek bevonásával. Szakképző intézmények itt mutathatják be a szakmai tantárgyakhoz kötödő fenntarthatóságra nevelési tevékenységüket.

19 Bázis ökoiskola hálózat Cél: a regionális ökoiskola hálózat kialakítása. Előny: megtiszteltetés, többlet forrás lehet Hatékony,mert: össze kötik az OFI-t a régió többi iskoláival, jobban ismerik a helyi viszonyokat, regionális tudásforrásként működnek, könnyebb vele a személyes kapcsolattartás, mobilizálni tud regionális forrásokat, kapcsolatokat, modellként működik, eredményesen tud kommunikálni, jól működő, folyamatos kapcsolatrendszere van a társadalom többi szereplőivel

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET MÉCS CSABA csabamecs@fejernet.hu info@kokosz.hu 06/20/9893-673


Letölteni ppt "ÖKOISKOLA, ÖKOISKOLA-HÁLÓZAT Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége Erdei Óvoda-Iskola Program Érdekegyeztető Tanács 2009.november."

Hasonló előadás


Google Hirdetések