Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium diákönkormányzata Készítette: Csiszárik Zsuzsa szabadidő-szervező.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium diákönkormányzata Készítette: Csiszárik Zsuzsa szabadidő-szervező."— Előadás másolata:

1 A Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium diákönkormányzata Készítette: Csiszárik Zsuzsa szabadidő-szervező

2 Helyünk a térségben Intézményünk 1961-ben kezdte meg működését Intézményünk 1961-ben kezdte meg működését (47. tanév). 1550 diák érkezik több mint 120 településről. 1550 diák érkezik több mint 120 településről. Képzéseink: szakiskolai és szakközépiskolai képzés, felnőttképzés, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás. Képzéseink: szakiskolai és szakközépiskolai képzés, felnőttképzés, felnőttoktatás, kollégiumi ellátás.

3

4 A diákönkormányzat célja: Az oktatási törvényben és miniszteri rendeletben rögzített tanulói, ill. gyermeki jogok érvényesítése. Az oktatási törvényben és miniszteri rendeletben rögzített tanulói, ill. gyermeki jogok érvényesítése. Olyan demokratikus fórum biztosítása a diákok számára, ahol képviselőik segítségével megfogalmazhatják problémáikat, segítséget kérhetnek ezek megoldására. Olyan demokratikus fórum biztosítása a diákok számára, ahol képviselőik segítségével megfogalmazhatják problémáikat, segítséget kérhetnek ezek megoldására. A diákok döntési jogának érvényesítése és véleményezési jogának biztosítása minden, iskolát érintő kérdésben. A diákok döntési jogának érvényesítése és véleményezési jogának biztosítása minden, iskolát érintő kérdésben. A diákok javaslatait, kérdéseit koordinálni és eljuttatni a címzetthez. A diákok javaslatait, kérdéseit koordinálni és eljuttatni a címzetthez. Megteremteni a tanulók iskolai és helyi közéletben való részvételének lehetőségeit. Programok szervezésével biztosítani az iskola tanulói részére tartalmas, élményekben gazdag diákéletet. Megteremteni a tanulók iskolai és helyi közéletben való részvételének lehetőségeit. Programok szervezésével biztosítani az iskola tanulói részére tartalmas, élményekben gazdag diákéletet.

5 A diákönkormányzat jogai: A diákönkormányzat döntési, egyetértési, véleményezési, javaslattevő jogkörrel rendelkezik. saját működésének meghatározásában saját működésének meghatározásában egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásában egy tanítás nélküli munkanap programjának meghatározásában iskolaszéki képviselők megválasztásában iskolaszéki képviselők megválasztásában a diákönkormányzatot segítő pedagógus személyét illetően a diákönkormányzatot segítő pedagógus személyét illetően a diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásában a diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásában az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor és módosításakor az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor és módosításakor a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzösszegek felhasználásakor az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzösszegek felhasználásakor a Házirend elfogadásakor, módosításakor a Házirend elfogadásakor, módosításakor

6 tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, segédkönyvek tankönyvrendelésbe való felvételében a tanulók jellemzésében, dicséret, jutalmazás és a tanulók jellemzésében, dicséret, jutalmazás és fegyelmi ügyek esetében az iskola munkájának, a tanulók helyzetének átfogó elemzésében, értékelésében, beszámolók elfogadásában az iskola munkájának, a tanulók helyzetének átfogó elemzésében, értékelésében, beszámolók elfogadásában a diákotthonba, speciális tanterű osztályba való felvétel, az externátusi elhelyezés elveinek, feltételeinek megállapításában a diákotthonba, speciális tanterű osztályba való felvétel, az externátusi elhelyezés elveinek, feltételeinek megállapításában az iskolai munkarend tanulókat érintő kérdéseiben az iskolai munkarend tanulókat érintő kérdéseiben a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásában a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásában a könyvtár és a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában a könyvtár és a sportlétesítmények működési rendjének kialakításában tankönyvvásárlási támogatás módjának kialakításában az iskolai költségvetés fenntartói meghatározása és módosítása előtt tankönyvvásárlási támogatás módjának kialakításában az iskolai költségvetés fenntartói meghatározása és módosítása előtt az iskolavezető megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos fenntartói döntés előtt az iskolavezető megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatos fenntartói döntés előtt

7 A diákönkormányzat felépítése és kapcsolatrendszere: ISKOLA KOLLÉGIUM IKGY Iskolai Közgyűlés Diák Közgyűlés Kollégiumi Közgyűlés ÉKGY Évfolyam Közgyűlés IDB gyűlés Osztály Közgyűlés IDB Iskolai Diákbizottság ODB Osztály Diákbizottság Kollégiumi Diáktanács Szabadidő- szervező Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős

8 I. Iskolai Közgyűlés (IKGY) Az IKGY a diákönkormányzat legfelsőbb szerve. Az IKGY tagjai: minden Osztály Diákbizottság (ODB) titkár és helyettese, minden Osztály Diákbizottság (ODB) titkár és helyettese, az Iskolai Diákbizottság (IDB) tagjai, az Iskolai Diákbizottság (IDB) tagjai, diákkörök és más diákcsoportok képviselője, diákkörök és más diákcsoportok képviselője, a Kollégiumi Diáktanács képviselője. a Kollégiumi Diáktanács képviselője. Az IKGY évente legalább kétszer ülésezik, de a tagcsoportok egyharmadának javaslata vagy a IDB döntése alapján rendkívüli közgyűlés hívható össze. II. Évfolyamközgyűlés (ÉKGY) Az IKGY-t megelőző időszakban hívható össze igény szerint. Az IKGY-t megelőző időszakban hívható össze igény szerint. Célja: a diákokat érintő kérdések, problémák, javaslatok, kezdeményezések évfolyamonkénti megbeszélése. Célja: a diákokat érintő kérdések, problémák, javaslatok, kezdeményezések évfolyamonkénti megbeszélése. Az ÉKGY-n az adott évfolyamok ODB tagjai illetve az IDB tagjai vesznek részt. Az ÉKGY-n az adott évfolyamok ODB tagjai illetve az IDB tagjai vesznek részt.

9 III. Az Iskolai Diákbizottság (IDB) Az Iskolai Diákbizottság a DÖK képviselőtestülete. Az IDB szükség szerint ülésezik. A tagcsoportok egyharmadának kérésére vagy az elnök döntése alapján hívható össze. Összehívását a diákönkormányzatot segítő tanár az elnöknek javasolhatja. Működési rendje: Havonta egy alkalommal összeül, értékeli az elmúlt időszak munkáját és kijelöli a következő hónap, ill. hónapok feladatait. Havonta egy alkalommal összeül, értékeli az elmúlt időszak munkáját és kijelöli a következő hónap, ill. hónapok feladatait. A tervszerű munkavégzés érdekében munkatervet és eseménytervet készít. A tervszerű munkavégzés érdekében munkatervet és eseménytervet készít. Munkája során szorosan együttműködik a szabadidő-szervezővel. Munkája során szorosan együttműködik a szabadidő-szervezővel. Az IDB akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van, a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az IDB akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van, a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az IDB összehívásáért, működtetéséért az IDB elnöke, szükséges esetben annak helyettese a felelős. Az IDB összehívásáért, működtetéséért az IDB elnöke, szükséges esetben annak helyettese a felelős.

10 Az IDB feladatai A DÖK szerveinek tevékenységével kapcsolatban: A DÖK szerveinek tevékenységével kapcsolatban: a) az IKGY összehívása, ülésének előkészítése b) beszámolás a két IKGY közötti munkáról c) az IKGY jegyzőkönyvének elkészíttetése d) a hozott határozatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenység Dönt: Dönt: a) az Elnök megválasztásának kitűzéséről és a választási szabályzatról b) a megbízatásának ellátásában tartósan akadályozott elnök helyettesítéséről Gyakorolja mindazokat a véleményezési, egyetértési és javaslattevő jogokat, melyek a diákönkormányzatot megilletik. Gyakorolja mindazokat a véleményezési, egyetértési és javaslattevő jogokat, melyek a diákönkormányzatot megilletik. Testületként képviseli a diákönkormányzatot az iskola vezetése, a tantestület, a külső szervek és a nyilvánosság előtt. Testületként képviseli a diákönkormányzatot az iskola vezetése, a tantestület, a külső szervek és a nyilvánosság előtt.

11 IV. Osztály Diákbizottság (ODB) Az osztály képviseletére létrejött, 3-5 főből álló szerv. Az osztály tanulói az osztályfőnökkel egyetértésben határozzák meg az ODB tagjait. Tagjai: osztálytitkár és helyettese osztálytitkár és helyettese kultúrfelelős kultúrfelelős sportfelelős sportfelelős gazdasági felelős gazdasági felelős tanulmányi felelős tanulmányi felelős A választott funkcionáriusok feladataik ellátásakor szorosan együttműködnek az IDB hasonló feladatkört ellátó tagjaival.

12 Az Iskolai Diákbizottság tagjai a 2007/2008-as tanévben Sándor György Tamás 11/C (elnök) Horváth Eszter 11/C (alelnök) Bastyur Leonárd 9/D Gondor Henrietta 9/D Kató Kitti 9/C Kucsma Martina 9/3 Zwillinger Péter 10/2 Kiss Marcella Tünde 10/D Juhász Éva 10/C Szöllősi Péter 10/4 Kiss Tibor 10/3 Csorba Csilla 11/C Setét Renáta 11/C Lukács Csilla 11/D Elek Zita 11/D Partizer Petra 12/5 Tóth Alexandra 12/4 Bartha Roland 13/B

13 Az Iskolai Diákbizottság tagjai a 2007/2008-as tanévben

14 A diákbizottság összetétele Létszám: 18 fő ( 100 tanulóból 1 képviselő + elnök, alelnök) Létszám: 18 fő ( 100 tanulóból 1 képviselő + elnök, alelnök) + a diákbizottság munkáját segítő tanulók A delegálás módja: évfolyamok, iskolatípusok arányának figyelembevételével történik. A delegálás módja: évfolyamok, iskolatípusok arányának figyelembevételével történik. (Évfolyamonként: 9. évf. – 4 fő, 10. évf. - 5 fő, 11. évf. – 6 fő, 12. évf. - 2 fő, 13. évf. – 1 fő Iskolatípus alapján: szakközépiskola - 12 fő, szakiskola - 6 fő) Együttműködés: Együttműködés: szabadidő-szervező  általános és nevelési igazgatóhelyettes, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, ifjúsági védőnő

15 A diákbizottság kiemelt rendezvényei Közgyűlések (IKGY, ÉKGY, IDB gyűlések) Közgyűlések (IKGY, ÉKGY, IDB gyűlések) Surányi diáknapok rendezvénysorozat Surányi diáknapok rendezvénysorozat 11. évfolyamos osztályok vetélkedője 11. évfolyamos osztályok vetélkedője Hatalomátadás Hatalomátadás 9. évfolyamos verébvetélkedő 9. évfolyamos verébvetélkedő Diáknap Diáknap Kazincbarcikai diákparádé Kazincbarcikai diákparádé Mikulásjárás Mikulásjárás Teremfoci bajnokság Teremfoci bajnokság Karácsonyi dekoráció Karácsonyi dekoráció Karácsonyi ajándékvásár Karácsonyi ajándékvásár Teaház Teaház Karaoke rendezvények Karaoke rendezvények Vers- és prózamondó házi verseny Vers- és prózamondó házi verseny Valentin-napi programok: rádiós kívánságműsor, Szív szava pályázat, IDB posta Valentin-napi programok: rádiós kívánságműsor, Szív szava pályázat, IDB posta Surányi vetélkedő Surányi vetélkedő Surányi ünnepség és szoborkoszorúzás Surányi ünnepség és szoborkoszorúzás Üzenőfal (karácsony, tanév vége) Üzenőfal (karácsony, tanév vége) Rádiós megemlékezések Rádiós megemlékezések Gyűjtési akciók (kupak, 1 és 2 forintos érmék, játékok) Gyűjtési akciók (kupak, 1 és 2 forintos érmék, játékok) Drogprevenciós rendezvény (filmvetítés és előadás) Drogprevenciós rendezvény (filmvetítés és előadás) „Egyensúly” (Egészséges, drogmentes élet, hogyan? diákszemmel) „Egyensúly” (Egészséges, drogmentes élet, hogyan? diákszemmel)

16 Egyéb tevékenység Tanévnyitó ünnepség Tanévnyitó ünnepség Iskolai ünnepségek (október 23., március 15.) Iskolai ünnepségek (október 23., március 15.) Szalagavató Szalagavató Ballagás Ballagás Pályaválasztási nyílt nap Pályaválasztási nyílt nap Pályázatok készítése Pályázatok készítése Találkozó a 9. évfolyamos tanulókkal Találkozó a 9. évfolyamos tanulókkal Belügyi bűnmegelőzési nap Belügyi bűnmegelőzési nap Rendhagyó osztályfőnöki órák Rendhagyó osztályfőnöki órák Sportrendezvények Sportrendezvények Adminisztrációs tevékenység (munkatervek, beszámolók, jegyzőkönyvek készítése) Adminisztrációs tevékenység (munkatervek, beszámolók, jegyzőkönyvek készítése)

17 Iskolarádió Célja: Az iskolarádió szükség szerint gondoskodik rendszeres adásról, ami magában foglalja hírek, felhívások, közlemények és egyéb műsorok közlését. Ennek célja, hogy valamennyi tanuló időben értesüljön az iskola eseményeiről, a diákokat érintő programokról, ezzel megkönnyítve az információk továbbítását. Emellett célja a nagyszünetekben a kulturált zeneszolgáltatás.

18 Műsoraink 1. Rendszeres műsorok (beszámolók az elmúlt időszak iskolai eseményeiről, interjúk, helyszíni riportok, meghívott vendégek; hírek, felhívások, aktuális közlemények) További témák – ünnepek, emléknapok: aradi vértanúk, AIDS ellenes világnap, mikulás, advent, karácsony, újév, Valentin-nap, a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, nőnap, holokauszt, költészet napja, Föld napja, pedagógusnap, stb. 2. Naptár rovat (naponta jelentkező műsor) a névnapok eredete a napi események, egyéb közéleti témák: filmajánló, sztárhírek, egészség, életmód, könyvajánló, CD ajánló 3. Aktuális közlemények 4. Nagyszüneti zeneszolgáltatás „Egyensúly” (Egészséges, drogmentes élet, hogyan? diákszemmel)

19 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium diákönkormányzata Készítette: Csiszárik Zsuzsa szabadidő-szervező."

Hasonló előadás


Google Hirdetések