Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉPÍTETT TEREK, KÖRNYEZETTERVEZÉS ÉS PARTICIPÁCIÓ - Bevezetés 2/2/0/v/5 BME_201 1 /1 2 _őszi félév_szeptember 6. Eplényi Anna, M. Sc. Tájépítészmérnök,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉPÍTETT TEREK, KÖRNYEZETTERVEZÉS ÉS PARTICIPÁCIÓ - Bevezetés 2/2/0/v/5 BME_201 1 /1 2 _őszi félév_szeptember 6. Eplényi Anna, M. Sc. Tájépítészmérnök,"— Előadás másolata:

1 ÉPÍTETT TEREK, KÖRNYEZETTERVEZÉS ÉS PARTICIPÁCIÓ - Bevezetés 2/2/0/v/5 BME_201 1 /1 2 _őszi félév_szeptember 6. Eplényi Anna, M. Sc. Tájépítészmérnök, B. A. rajztanár, BCE_Kertművészeti Tanszék, egy. tanársegéd

2 Témakörök Tájkép-preferenciák Tájképfestészet-történet Tájépítészet szakterületei Térépítő elemek morfológiája (terek, térfalak, fókuszok, ösvények, küszöbterek) Szabadkézi rajzfeladatok Helyszíni park/szabadtér analizálás Kerttörténet 1. – Tevékenységek a kertben Kerttörténet 2. – Kertek téri dimenziói: vegetáció – épített terek – útvonalak – vízarchitektúra – jelentés – kompozíció Fenomenológia – saját téri tapasztalatok, érzelmek a Budai Arborétumban Gyermekkori csúcs természetélmények Természetélményre, természeti kötődésekre vonatkozó kísérletek bemutatása Városi zöldélmények – ökológia – környezet-, és természetvédelem Kaplanék alapelvei és a természetvédelmi területek menedzsmentje Természet + ökoépítészet Hely/tér – önéletrajz: helytörténeti források, terek identitása

3 Bevezetés Bemutatkozás Célok: –Gondolkodás, önálló vélemény, megfigyelés –Rajz, manualitás > „anti-internet” –Esztétika, grafika, design > Photoshop, jó.ppt > KI HOGY ÁLL? –Táj – kert – tér – építészet – ökológia kapcsolata –Állandó figyelem > hétről – hétre történő készülés Szabadtéri feladatok > időjárás – függőség, előrehozni? Részvétel > maximum 4 hiányzás, pótlás 9 félévközi feladat ( 5,5 pont x 9: jegy 50% - TVSZ) –2 feladat pótlása a pótlási héten -2 jegy levonással, kihagyni nem lehet Vizsgafeladat (50%) – kis A5-s színes könyvportfolió, 12 lap Írásbeli vizsga Moodle ? Szoc.bme.hu?

4 TÁJ-KÉP-ESZTÉTIKA Mit tanulhatunk, miért lehet fontos a táj képiesítése és annak története számunkra … ? MA, 2011. szept. 5. Eplényi Anna

5 TÁJPREFERENCIÁK Hajtsd le a fejed, csukd be szemed… Képzelj magad elé egy képkeretet, benne egy tájképpel…. Milyen a kép hangulata? Milyen típusú táj látható rajta? Mi a kép legfontosabb, legjellemzőbb eleme? Milyen térformák, tájformák láthatóak rajta? Hegyek, - síkság, - dombok,- víz,- növények? Épített elemek vannak-e? Ismerősek-e vagy idegenek? Hogyan vannak az elemek a képen elhelyezve? Látható-e ember, munkavégzés a képen, vagy inkább idilli? Fontos az időjárás szerepe? Milyen évszak van?

6 Melyek lehetnek a világ természeti csodái?

7

8 Man and Nature ( Gina Crandell: Nature Pictorized – szöveggyűjteménybe) Látvány, szépség, képiesség alapján… az már több, mint természet > TÁJKÉP –A vad hegyek, az Alpok, a Grand Canyon amikor a keretbe került, képiesült és a természetből > tájképpé vált! –A vad természet szépsége ma hétköznapi… képek befolyásolják az észleléseinket, véleményünket dolgokról NAGYBAN AZ EDDIGI KÉPI HAGYOMÁNYOK ALAPJÁN DÖNTÜNK We have defined and judged nature on the basis of its corformity with pictures

9 Tájkép Emberek azt gondoljuk, hogy függetlenek vagyunk a természettől, amire mint egy (kép)tárgyra néznek > megjelenik az arány, a keret, a mélység… A táj-képet ezáltal az ember (festő és a megrendelő) tervezi meg! Háziasítás: Kiválasztom az egyes elemeket és az emberi kedv/szükség szerint formálom> manipulálom a természet saját törvényeit! A tájnak képi megjelenítése, képiesítése nem öröktől fogva létező jelenség, hanem hosszú története van. Földek elkerítése, ország, telek – épület határok építése, mind mesterséges objektum! A tájépítész is határokat épít (kerítés, terep, landform) csak mi „természetes designnak mondjuk” /natural landscaping > A TÁJ ÍGY AZ ÉLET SZÍNTERE, A HATÁROK, A KÖZÖSSÉG EGYÜTTESE… AMIN AZ EGYÉN FÜGGETLENSÉGE TÜKRÖZŐDIK = the landscape represent deliberate chanche. It is a cumulative product of everyone’s boundaries … but always recognising their independence

10 A látvány – The view A határok megjelenítésével, művészeti konvenciók jönnek létre Táj(kép) =landscape: we can speak of the landscape of a country, but in doing so we introduce, wheater we want or not, notions of value and form which relate not just to seeing the land, but also seeing it in a pictorial way. Mindenkiben él a táj(kép)-archetípus.. De az honnan jön, … származik? A természet képi ábrázolásával olyan alkotások születtek, amelyek ábrázolási konvencióikkal meggyőző illúziókat teremtettek a körülvevő világról Azt gondoljuk, hogy az egy nézőpontból rögzített táj látványa mindig is természetes volt, de ez nem igaz. Több, mint 2000 éven át nem a néző szemének helyzete jelentette a kiindulási alapot. Ma „felmagasztaljuk” a nézőt (az ő helyét) > az válik a szervező ponttá, ahonnan ellenőrzi, szervezi a objektummá vált tájat. <> felülnézeti / Térképészeti attitűd ettől eltér

11 Egyiptomi ábrázolás: nem egy pontból kell nézni, hiszen minden a maga legJELLEMzőbb formájában van bemutatva No_1

12 Görög színházak: a templomok 360 fokos tájolásával szemben megjelenik a leültetett néző > látványt jelöl ki No_2

13 Képek - Pictures A képek a való világ reprezentálásait szolgálják.. De eközben: we take the world to be a picture Magát a látványt is a képek befolyásolják > még a fényképek (leghitelesebb) is módisítják a hely/táj szemlélési folyamatainkat Ma alapvetően képek alapján szerezzünk információinkat a világról (tájépítészek különösképpen!): „All of these represenatation affect what we see when we actually see the real thing, and they affect what we imagine when we have never seen the original” Rajzolás: a way of filtering impressions and illustrating proposals A tájak iránti érdeklődés éppen a tájképfestészet/ rajzolás hatására jelent meg (?) A technológia újítások (camera, video, Googleearth) tágítják a táji világunkat, de csak miután az érdeklődésünk megvan hozzá: Pictures have proven to be crucial in developing our interest in the landscape A „tájkép-értelmezésünk” ezért egy hosszabb, történettel rendelkező tanulási folyamat eredménye Sok táj szépsége éppen azért kedves számunkra mert egy tájképre emlékeztet.

14 Az idyll – kanonizálódott képtípus, a pásztoreszmény esszenciája No_3 Az Idyll – Villa de Boscotrecase

15 Középkori narratív ábrázolás – a táj a történet elmondásához kell Égi, paradicsomi tájak> profanizálódása: földi éden, nincs megfigy. No_4 Jézus az olajfák hegyén, 1200-50, Mozaik, Szent Márk Bazilika, Velence Stanza di Re Ruggero - PROFÁN Szicília – Palermo, Palazzo Reale: arab – bizánci – norman hatás: I. Vilmos, 1061 -1166.

16 Térkép – tájak: gazdálkodás színtere, városi viszonylatban válik Fontossá, hiszen a városi hűbérúr tulajdona, (nincs enyészpont) No_5 Ambr i ggio Lorenzetti: A Jó kormányzás hatása a városra és a vidékre, Siéna Városháza, Sala di Nove – 1337-39. 14 m x 7,7 m

17 Középkori „befelé fordulás” kinyílik, kitekint a természetre, előbb ablakon, architektúrán át > persp. > enyészpont ÉN vagyok No_6 Ambrogio Lorenzetti Angyali üdvözlet– 1344 Fra Filippo Lippi Angyali üdvözlet - 1440

18 SZIMBOLIKUS Táj, mint üzenet hordozója: kisváros <> nagyváros, még oltárkép jelleggel, de alakok „kinéznek a messzeségbe” No_7 Jan van Eyck: Rolin kancellár Madonnája, 1435

19 TÁJ- TULAJDON: én vagyok a földem, saját önazonosság igazolása, Tájat nem tudja formailag az előtér/témához kötni > „backdrop” No_8 Piero della Francesca: Federico del Montefeltro és Battista Sfoza – 1474.

20 Honos táj, a szimbolikus (távoli) esemény > valóságosan, a lokális, helyi életvitel, tájformák részévé válik No_9 Konrad Witz: Csodálatos halászat, 1444

21 TÁJMEGFIGYELÉS – Saját magam a táj részévé válok! Én nézem, és az én értékítéletemben lesz fontos! Amit nekem mond!... No_10 Leonardo Da Vinci: Paisagem do Arno, 190 x 285 mm, 1473

22 No_11 BELLINI, Giovanni Szent Ferenc extázisa 1480-85, Oil on panel, 120 x 137 cm, Frick Collection, New York EGGYÉ VÁLÁS A TERMÉSZETTEL, extatikus természetfelfogás, Érdeklődés a táj-komplexitása iránt

23 GYÖNYÖR-, BOLDOGSÁGTÁJ, ahol igazán magam lehetek, gátlá- sok nélküli, teljes szabadság (idill újrafelfedezése + erotika) No_12 Giorgione: Koncert a szabadban (Tiziano fejezi be) – 1510, Louvre

24 ALPESI TÁJAK, a hegyek szépségének felfedezése, már nem a mesék, félelmek világa – hanem megismerhető No_13 A. Altdorfer: Dunai Táj, 1520-30. Alte Pinakothek, München

25 TÁJI DIMEZIÓK MEGNYITÁSA, vidék – távlati panorámák, hegyvidékek hatása látható, komplexitás bemutatása > túl (ál-)geográfiai No_14 Joachim Patenier: Landscape with St Jerome, 1515-19, Oil on panel, 74 x 91 cm, Museo del Prado, Madrid

26 IDŐJÁRÁS TÁJ – erős, hatalmas természeti elemek, kiszolgáltatott emberek, léptékváltás, dinamika – expresszió, félelem No_15 El Greco: Toledo vihar idején, 1610, 120x108. N.Y.: The Metropolitan M. of Art

27 TEVÉKENYSÉG-TÁJAK, a táj csak az emberi használat, megművelés Által válhat érthetővé No_16 The Hunters in the Snow (January), 1565,Oil on panel, 117 x 162 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienna

28 Olaszos festés / Északi holland szemlélet Protestáns, Profán témák – nincs vallásos, mitologikus, udvari irány > ? új Művész függetlenedik a megrendelőtől Nincs patrónus csak „a közönség ízlése/ igénye” > Versengés alakul ki > egy-egy ágazatra specializálódnak a festők > „Kismesterek” Nagyon alapos és pontos képek, a kompozíciós elemek azonban ugyanazok, csak variálva > típusképek Egyszerű, lényegre törő, a természet mesterkéletlen szépségei > NATURAL Méltatja a honi jellegzetességeket Ókor, pasztoralitás Árkádia, Olasz táj, Róma História, mitológia, vallásos témák Helyszíni megfigyelések, tanulmányok de tudatos összerendezés –Claude Gellé, le Lorrain –Poussin: hősies, idealizált, stilizált –Salvator Rosa: vadregényes, ábrándos, zord Akadémiai irányzat Divat, konvencionális lesz

29

30

31 A tájképi kertek hatása a táj képiesítésére Természetből merít a tájképi kert > ami mára annyira általános, hogy a nyírt gyepet, a facsoportot tarjuk természetesnek ott is, ahol homokos talaj, buja növényzet lenne? Amikor a természetről képet alkotunk nem esőerdő, sivatag, vagy vörösfenyves jut eszünkbe, hanem: kis szikla, sötét facsoport, nyírt gyep és szerpentin-tó… Tájkép (XVII. sz. hollandia) – landscape szó megjelenése: nem valami kültéri látvány, hanem festészeti kifejezés: természeti szárazföldi látvány, amit megkülönböztet a tengeri látványtól, portrétól… Kertek ihletői a XVII.sz.-i olasz tájképek – a klasszikus költészet színpadai, melyek szigorú konvenciókon alapulnak: a festő által tervezett tökéletes táj, melyet studióban terveztek + festettek Képet alkalmaznak a valóságban: a képi konvenciók alapján > nemcsak a tájtervezésbe szólt bele, hanem a abba is, hogy mi hogyan komponáljuk meg gondolataink eszményi tájait > Senki sem gondolta/ja, hogy e tájak valósak, mégis ez vált a természetesség mintájává > És a „kert <> vad természet” helyet cserél egymással (az előtt a vad természet vette körül a fenntartott kerteket – most a vad kertet veszi körbe a feltartott agrártáj)

32 Valósághű-realista tájak, nem tesz hozzá semmit, csak láttat… No _17 Esias van der Velde: Ferry Boat, 1622, Oil on panel, 62 x 113 cm,Rijksmuseum, Amsterdam

33 A romantikus táj, érzelmek – érzések tükrözésének Lehetősége, hasson – küldjön üzenetet, többlettartalmat No _18 FRIEDRICH, Caspar David, Evening Landscape with Two Men, 1830-35 Oil on canvas, 25 x 31 cm, The Hermitage, St. Petersburg

34 Valósághű-realista tájak újra, nem kell történés – a természet/erdő Békéje, nyugalma - menekülés a iparosodás elől, remeteség No _19 Esias van der Velde: Ferry Boat, 1622, Oil on panel, 62 x 113 cm,Rijksmuseum, Amsterdam

35 Csak a szem – nem kell tartalom, gyors komponáltság! Idő, fény, szél, atmoszféra… is a táj része? Pillanatnyiság… No _20 E. Monet: Etiret sziklái

36 Cézanne: XX. század: „természet és a rend”, örök érvényű Állandóságot teremteni meg, objektív valóság//szubjektív alkotó No _21

37 Amsterdam, 1888, Stedelijk Museum

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Otto Dix: Flandria, 1934 Német expresszionizmus, politikai tartalom, Harcolt a I. vh-ban

47 Edward Hopper (1882 – 1967) A TÁJNAK RÉSZEI AZ IPAROSODOTT „CSÚNYA” ELEMEK IS? Amerikai realizmus – új témák: autópálya, benzinkút, vasút, gyár Különleges nézőpontok, perspektíva, részlet-gazdag, hiteles

48 Andrew Wyeth: Christina világa, 1948, N.Y. MoMA Amerikai realizmus, reneszánsz megfigyelő formanyelv + erős érzelmek tükrözése

49

50 Han Lorzing: Different views (4.fejezet) – 1. Cultural shock in the mountains – Leavenworth Seattle, Washington állam, Bavarian Village 1960: Ipar hanyatlása idején > turizmus Transplant an existing local Environment to another part of the world Talán sokkal inkább hagyományos … to create something definetly foreign Original <> Copy, Real <> Fake

51 Han Lorzing: Different views (4.fejezet) – 2. Borrowed environment: English river valley LA –Meanderező folyók, partok, facsoportok, vidékies jelleg, … –Became a collective memory of England… immortalized by John Constable –Európa és a közparkok világa is átveszi –1. first adopted by the aristocracy as an ideal layout for the landscape park > 2. then it became the source of inspiration for modern invention of urban parks

52 Our place or their place? Sonoran desert, Arizona <> Burger Zoo, Arnhem Teljes valósághűség: NATIVE <> FOREIGN A megismerés által magunkának érezhetjük-e? > Növényalkalmazás kérdése: exotikus? … there is a profound wish in LA profession to maintain a minimum of authenticity in our landscapes… Han Lorzing: Different views (4.fejezet) – 3.

53 Essential counterparts: Man and NATURE together defines the face of landscape > every landscape we find a human and natural component > therefore the distinction between HUMAN INFLUENCE and NATURAL INFLUENCE is vi t al to desc r ibe LA + LA also distinguish themselves by the ext e nt to which their origin are NATIVE of FOREIGN Han Lorzing: Different views (4. fejezet) – 4.

54 Exploring the diamond: AUTENTIKUS körny./ TRADICIONALISTA NÉZET: feeling for authenticity is idealized, local, unchanged, preserved LA, heritage = Hagyományos, honos, megőrző RACIONALISTA nézet/ MESTERSÉGES táj: influence of human culture, value for foreign content – internationally excepted norms, technological aspect – modernist, technocrats / man as creator = mesterséges, technokrata, nemzetközi ROMANTIKUS nézet / Idilli táj: C. Lorrain, angol tájképi kertek, Rousseau : FEEL GOOD NATURE, szépség – áltermészetesség, bukolikusság, de ahol jó lenni TERMÉSZETES Körny., / ökológia szemlélet, sokszor mégis ott az átvitt emberi hatás, ecological correctness Han Lorzing: Different views (4.fejezet) – 5.

55 Han Lorzing: Different views (4.fejezet) – 6. HILL Natural hill ARIZONA Rational hill Slagheap, Saxony Romantic hill, Parc Buttes- Chamount Párizs Traditional hill Silbury, UK

56

57

58 HF_1: Preferált tájképmontázs készítése, A3 -nyomtatva, Photoshop Kb. 10-15 kép/ képrészlet összevágása a saját elképzelt tájképemhez… (saját fotó/net) S zínes fényképek …. Photoshop programmal (moodle- handout) Nem egy kép összeállítása, hanem asszociatív képek gyűjteménye, amelyeknek vagy formái, színei, hangulata, elemei válnak fontos képalkotó vá A képek rendezetlenül, spontán, laza formában jelenjenek meg…

59 HF_ 2 : MINDSCAPE tájkép-diagram készítése A3 -nyomtatva, Photoshop Kettős tengelyű diagram // négy tetszőleges rész Photoshop programmal (moodle- handout) Néhány felirat A négy fogalomhoz tartozóan főleg MŰVÉSZETTÖRTÉNETI alkotásokat, festményeket, fényképeket kell rendelni! Rendezett, szerkesztett formában…


Letölteni ppt "ÉPÍTETT TEREK, KÖRNYEZETTERVEZÉS ÉS PARTICIPÁCIÓ - Bevezetés 2/2/0/v/5 BME_201 1 /1 2 _őszi félév_szeptember 6. Eplényi Anna, M. Sc. Tájépítészmérnök,"