Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉPÍTETT TEREK, KÖRNYEZETTERVEZÉS ÉS PARTICIPÁCIÓ - Bevezetés 2/2/0/v/5 BME_2011/12_őszi félév_szeptember 6. Eplényi Anna, M. Sc. Tájépítészmérnök, B.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉPÍTETT TEREK, KÖRNYEZETTERVEZÉS ÉS PARTICIPÁCIÓ - Bevezetés 2/2/0/v/5 BME_2011/12_őszi félév_szeptember 6. Eplényi Anna, M. Sc. Tájépítészmérnök, B."— Előadás másolata:

1 ÉPÍTETT TEREK, KÖRNYEZETTERVEZÉS ÉS PARTICIPÁCIÓ - Bevezetés 2/2/0/v/5 BME_2011/12_őszi félév_szeptember 6. Eplényi Anna, M. Sc. Tájépítészmérnök, B. A. rajztanár, BCE_Kertművészeti Tanszék, egy. tanársegéd

2 Témakörök Tájkép-preferenciák Tájképfestészet-történet
Tájépítészet szakterületei Térépítő elemek morfológiája (terek, térfalak, fókuszok, ösvények, küszöbterek) Szabadkézi rajzfeladatok Helyszíni park/szabadtér analizálás Kerttörténet 1. – Tevékenységek a kertben Kerttörténet 2. – Kertek téri dimenziói: vegetáció – épített terek – útvonalak – vízarchitektúra – jelentés – kompozíció Fenomenológia – saját téri tapasztalatok, érzelmek a Budai Arborétumban Gyermekkori csúcs természetélmények Természetélményre, természeti kötődésekre vonatkozó kísérletek bemutatása Városi zöldélmények – ökológia – környezet-, és természetvédelem Kaplanék alapelvei és a természetvédelmi területek menedzsmentje Természet + ökoépítészet Hely/tér – önéletrajz: helytörténeti források, terek identitása

3 Bevezetés Bemutatkozás Célok:
Gondolkodás, önálló vélemény, megfigyelés Rajz, manualitás > „anti-internet” Esztétika, grafika, design > Photoshop, jó .ppt > KI HOGY ÁLL? Táj – kert – tér – építészet – ökológia kapcsolata Állandó figyelem > hétről – hétre történő készülés Szabadtéri feladatok > időjárás – függőség, előrehozni? Részvétel > maximum 4 hiányzás, pótlás 9 félévközi feladat (5,5 pont x 9: jegy 50% - TVSZ) 2 feladat pótlása a pótlási héten -2 jegy levonással, kihagyni nem lehet Vizsgafeladat (50%) – kis A5-s színes könyvportfolió, 12 lap Írásbeli vizsga Moodle? Szoc.bme.hu?

4 TÁJ-KÉP-ESZTÉTIKA Mit tanulhatunk, miért lehet fontos a táj képiesítése és annak története számunkra… ? MA, szept. 5. Eplényi Anna

5 TÁJPREFERENCIÁK Hajtsd le a fejed, csukd be szemed…
Képzelj magad elé egy képkeretet, benne egy tájképpel…. Milyen a kép hangulata? Milyen típusú táj látható rajta? Mi a kép legfontosabb, legjellemzőbb eleme? Milyen térformák, tájformák láthatóak rajta? Hegyek, - síkság, - dombok,- víz,- növények? Épített elemek vannak-e? Ismerősek-e vagy idegenek? Hogyan vannak az elemek a képen elhelyezve? Látható-e ember, munkavégzés a képen, vagy inkább idilli? Fontos az időjárás szerepe? Milyen évszak van?

6 Melyek lehetnek a világ természeti csodái?

7

8 Man and Nature (Gina Crandell: Nature Pictorized – szöveggyűjteménybe)
Látvány, szépség, képiesség alapján… az már több, mint természet > TÁJKÉP A vad hegyek, az Alpok, a Grand Canyon amikor a keretbe került, képiesült és a természetből > tájképpé vált! A vad természet szépsége ma hétköznapi… képek befolyásolják az észleléseinket, véleményünket dolgokról NAGYBAN AZ EDDIGI KÉPI HAGYOMÁNYOK ALAPJÁN DÖNTÜNK We have defined and judged nature on the basis of its corformity with pictures

9 Tájkép Emberek azt gondoljuk, hogy függetlenek vagyunk a természettől, amire mint egy (kép)tárgyra néznek > megjelenik az arány, a keret, a mélység… A táj-képet ezáltal az ember (festő és a megrendelő) tervezi meg! Háziasítás: Kiválasztom az egyes elemeket és az emberi kedv/szükség szerint formálom> manipulálom a természet saját törvényeit! A tájnak képi megjelenítése, képiesítése nem öröktől fogva létező jelenség, hanem hosszú története van. Földek elkerítése, ország, telek – épület határok építése, mind mesterséges objektum! A tájépítész is határokat épít (kerítés, terep, landform) csak mi „természetes designnak mondjuk” /natural landscaping > A TÁJ ÍGY AZ ÉLET SZÍNTERE, A HATÁROK, A KÖZÖSSÉG EGYÜTTESE… AMIN AZ EGYÉN FÜGGETLENSÉGE TÜKRÖZŐDIK = the landscape represent deliberate chanche. It is a cumulative product of everyone’s boundaries … but always recognising their independence

10 A látvány – The view A határok megjelenítésével, művészeti konvenciók jönnek létre Táj(kép) =landscape: we can speak of the landscape of a country, but in doing so we introduce, wheater we want or not, notions of value and form which relate not just to seeing the land, but also seeing it in a pictorial way. Mindenkiben él a táj(kép)-archetípus.. De az honnan jön, … származik? A természet képi ábrázolásával olyan alkotások születtek, amelyek ábrázolási konvencióikkal meggyőző illúziókat teremtettek a körülvevő világról Azt gondoljuk, hogy az egy nézőpontból rögzített táj látványa mindig is természetes volt, de ez nem igaz. Több, mint 2000 éven át nem a néző szemének helyzete jelentette a kiindulási alapot. Ma „felmagasztaljuk” a nézőt (az ő helyét) > az válik a szervező ponttá, ahonnan ellenőrzi, szervezi a objektummá vált tájat. <> felülnézeti / Térképészeti attitűd ettől eltér

11 No_1 Egyiptomi ábrázolás: nem egy pontból kell nézni,
hiszen minden a maga legJELLEMzőbb formájában van bemutatva

12 No_2 Görög színházak: a templomok 360 fokos tájolásával
szemben megjelenik a leültetett néző > látványt jelöl ki

13 Képek - Pictures A képek a való világ reprezentálásait szolgálják.. De eközben: we take the world to be a picture Magát a látványt is a képek befolyásolják > még a fényképek (leghitelesebb) is módisítják a hely/táj szemlélési folyamatainkat Ma alapvetően képek alapján szerezzünk információinkat a világról (tájépítészek különösképpen!): „All of these represenatation affect what we see when we actually see the real thing, and they affect what we imagine when we have never seen the original” Rajzolás: a way of filtering impressions and illustrating proposals A tájak iránti érdeklődés éppen a tájképfestészet/ rajzolás hatására jelent meg (?) A technológia újítások (camera, video, Googleearth) tágítják a táji világunkat, de csak miután az érdeklődésünk megvan hozzá: Pictures have proven to be crucial in developing our interest in the landscape A „tájkép-értelmezésünk” ezért egy hosszabb, történettel rendelkező tanulási folyamat eredménye Sok táj szépsége éppen azért kedves számunkra mert egy tájképre emlékeztet.

14 No_3 Az idyll – kanonizálódott képtípus, a pásztoreszmény esszenciája
Az Idyll – Villa de Boscotrecase

15 No_4 Középkori narratív ábrázolás – a táj a történet elmondásához kell
Égi, paradicsomi tájak> profanizálódása: földi éden, nincs megfigy. Jézus az olajfák hegyén, , Mozaik, Szent Márk Bazilika, Velence Stanza di Re Ruggero - PROFÁN Szicília – Palermo, Palazzo Reale: arab – bizánci – norman hatás: I. Vilmos,

16 No_5 Térkép – tájak: gazdálkodás színtere, városi viszonylatban válik
Fontossá, hiszen a városi hűbérúr tulajdona, (nincs enyészpont) Ambriggio Lorenzetti: A Jó kormányzás hatása a városra és a vidékre, Siéna Városháza, Sala di Nove – m x 7,7 m

17 No_6 Középkori „befelé fordulás” kinyílik, kitekint a természetre,
előbb ablakon, architektúrán át > persp. > enyészpont ÉN vagyok Fra Filippo Lippi Angyali üdvözlet Ambrogio Lorenzetti Angyali üdvözlet– 1344

18 Jan van Eyck: Rolin kancellár Madonnája, 1435
No_7 SZIMBOLIKUS Táj, mint üzenet hordozója: kisváros <> nagyváros, még oltárkép jelleggel, de alakok „kinéznek a messzeségbe” Jan van Eyck: Rolin kancellár Madonnája, 1435

19 No_8 TÁJ- TULAJDON: én vagyok a földem, saját önazonosság igazolása,
Tájat nem tudja formailag az előtér/témához kötni > „backdrop” Piero della Francesca: Federico del Montefeltro és Battista Sfoza – 1474.

20 Konrad Witz: Csodálatos halászat, 1444
No_9 Honos táj, a szimbolikus (távoli) esemény > valóságosan, a lokális, helyi életvitel, tájformák részévé válik Konrad Witz: Csodálatos halászat, 1444

21 No_10 TÁJMEGFIGYELÉS – Saját magam a táj részévé válok! Én nézem,
és az én értékítéletemben lesz fontos! Amit nekem mond!... Leonardo Da Vinci: Paisagem do Arno, 190 x 285 mm , 1473

22 No_11 EGGYÉ VÁLÁS A TERMÉSZETTEL, extatikus természetfelfogás,
Érdeklődés a táj-komplexitása iránt BELLINI, Giovanni Szent Ferenc extázisa , Oil on panel, 120 x 137 cm, Frick Collection, New York

23 No_12 GYÖNYÖR-, BOLDOGSÁGTÁJ, ahol igazán magam lehetek, gátlá-sok nélküli, teljes szabadság (idill újrafelfedezése + erotika) Giorgione: Koncert a szabadban (Tiziano fejezi be) – 1510, Louvre

24 No_13 ALPESI TÁJAK, a hegyek szépségének felfedezése, már nem a
mesék, félelmek világa – hanem megismerhető A. Altdorfer: Dunai Táj, Alte Pinakothek, München

25 No_14 TÁJI DIMEZIÓK MEGNYITÁSA, vidék – távlati panorámák, hegyvidékek
hatása látható, komplexitás bemutatása > túl (ál-)geográfiai Joachim Patenier: Landscape with St Jerome, , Oil on panel, 74 x 91 cm, Museo del Prado, Madrid

26 No_15 IDŐJÁRÁS TÁJ – erős, hatalmas természeti elemek, kiszolgáltatott
emberek, léptékváltás, dinamika – expresszió, félelem El Greco: Toledo vihar idején, 1610, 120x108. N.Y.: The Metropolitan M. of Art

27 No_16 TEVÉKENYSÉG-TÁJAK, a táj csak az emberi használat, megművelés
Által válhat érthetővé The Hunters in the Snow (January), 1565,Oil on panel, 117 x 162 cm, Kunsthistorisches Museum, Vienna

28 Olaszos festés / Északi holland szemlélet
Ókor, pasztoralitás Árkádia, Olasz táj, Róma História, mitológia, vallásos témák Helyszíni megfigyelések, tanulmányok de tudatos összerendezés Claude Gellé, le Lorrain Poussin: hősies, idealizált, stilizált Salvator Rosa: vadregényes, ábrándos, zord Akadémiai irányzat Divat, konvencionális lesz Protestáns, Profán témák – nincs vallásos, mitologikus, udvari irány > ? új Művész függetlenedik a megrendelőtől Nincs patrónus csak „a közönség ízlése/ igénye” > Versengés alakul ki > egy-egy ágazatra specializálódnak a festők > „Kismesterek” Nagyon alapos és pontos képek, a kompozíciós elemek azonban ugyanazok, csak variálva > típusképek Egyszerű, lényegre törő, a természet mesterkéletlen szépségei > NATURAL Méltatja a honi jellegzetességeket

29

30

31 A tájképi kertek hatása a táj képiesítésére
Természetből merít a tájképi kert > ami mára annyira általános, hogy a nyírt gyepet, a facsoportot tarjuk természetesnek ott is, ahol homokos talaj, buja növényzet lenne? Amikor a természetről képet alkotunk nem esőerdő, sivatag, vagy vörösfenyves jut eszünkbe, hanem: kis szikla, sötét facsoport, nyírt gyep és szerpentin-tó… Tájkép (XVII. sz. hollandia) – landscape szó megjelenése: nem valami kültéri látvány, hanem festészeti kifejezés: természeti szárazföldi látvány, amit megkülönböztet a tengeri látványtól, portrétól… Kertek ihletői a XVII.sz.-i olasz tájképek – a klasszikus költészet színpadai, melyek szigorú konvenciókon alapulnak: a festő által tervezett tökéletes táj, melyet studióban terveztek + festettek Képet alkalmaznak a valóságban: a képi konvenciók alapján > nemcsak a tájtervezésbe szólt bele, hanem a abba is, hogy mi hogyan komponáljuk meg gondolataink eszményi tájait > Senki sem gondolta/ja, hogy e tájak valósak, mégis ez vált a természetesség mintájává > És a „kert <> vad természet” helyet cserél egymással (az előtt a vad természet vette körül a fenntartott kerteket – most a vad kertet veszi körbe a feltartott agrártáj)

32 No_17 Valósághű-realista tájak, nem tesz hozzá semmit, csak láttat…
Esias van der Velde: Ferry Boat, 1622, Oil on panel, 62 x 113 cm,Rijksmuseum, Amsterdam

33 No_18 A romantikus táj, érzelmek – érzések tükrözésének
Lehetősége, hasson – küldjön üzenetet, többlettartalmat FRIEDRICH, Caspar David, Evening Landscape with Two Men, Oil on canvas, 25 x 31 cm, The Hermitage, St. Petersburg

34 No_19 Valósághű-realista tájak újra, nem kell történés – a természet/erdő Békéje, nyugalma - menekülés a iparosodás elől, remeteség Esias van der Velde: Ferry Boat, 1622, Oil on panel, 62 x 113 cm,Rijksmuseum, Amsterdam

35 E. Monet: Etiret sziklái
No_20 Csak a szem – nem kell tartalom, gyors komponáltság! Idő, fény, szél, atmoszféra… is a táj része? Pillanatnyiság… E. Monet: Etiret sziklái

36 No_21 Cézanne: XX. század: „természet és a rend”, örök érvényű
Állandóságot teremteni meg, objektív valóság//szubjektív alkotó

37 Amsterdam, 1888, Stedelijk Museum

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Német expresszionizmus, politikai tartalom, Harcolt a I. vh-ban
Otto Dix: Flandria, 1934 Német expresszionizmus, politikai tartalom, Harcolt a I. vh-ban

47 Amerikai realizmus – új témák: autópálya, benzinkút, vasút, gyár
Edward Hopper (1882 – 1967) A TÁJNAK RÉSZEI AZ IPAROSODOTT „CSÚNYA” ELEMEK IS? Amerikai realizmus – új témák: autópálya, benzinkút, vasút, gyár Különleges nézőpontok, perspektíva, részlet-gazdag, hiteles

48 Andrew Wyeth: Christina világa, 1948, N.Y. MoMA
Amerikai realizmus, reneszánsz megfigyelő formanyelv + erős érzelmek tükrözése

49

50 Han Lorzing: Different views (4.fejezet) – 1.
Cultural shock in the mountains – Leavenworth Seattle, Washington állam, Bavarian Village 1960: Ipar hanyatlása idején > turizmus Transplant an existing local Environment to another part of the world Talán sokkal inkább hagyományos … to create something definetly foreign Original <> Copy, Real <> Fake

51 Han Lorzing: Different views (4.fejezet) – 2.
Borrowed environment: English river valley LA Meanderező folyók, partok, facsoportok, vidékies jelleg, … Became a collective memory of England… immortalized by John Constable Európa és a közparkok világa is átveszi 1. first adopted by the aristocracy as an ideal layout for the landscape park > 2. then it became the source of inspiration for modern invention of urban parks

52 Han Lorzing: Different views (4.fejezet) – 3.
Our place or their place? Sonoran desert, Arizona <> Burger Zoo, Arnhem Teljes valósághűség: NATIVE <> FOREIGN A megismerés által magunkának érezhetjük-e? > Növényalkalmazás kérdése: exotikus? … there is a profound wish in LA profession to maintain a minimum of authenticity in our landscapes…

53 Han Lorzing: Different views (4. fejezet) – 4.
Essential counterparts: Man and NATURE together defines the face of landscape > every landscape we find a human and natural component > therefore the distinction between HUMAN INFLUENCE and NATURAL INFLUENCE is vital to describe LA + LA also distinguish themselves by the extent to which their origin are NATIVE of FOREIGN

54 Han Lorzing: Different views (4.fejezet) – 5.
Exploring the diamond: AUTENTIKUS körny./ TraDICIONALISTA NÉZET: feeling for authenticity is idealized, local, unchanged, preserved LA, heritage = Hagyományos, honos, megőrző RACIONALISTA nézet/ MESTERSÉGES táj: influence of human culture, value for foreign content – internationally excepted norms, technological aspect – modernist, technocrats / man as creator = mesterséges, technokrata, nemzetközi ROMANTIKUS nézet / Idilli táj: C. Lorrain, angol tájképi kertek, Rousseau : FEEL GOOD NATURE, szépség – áltermészetesség, bukolikusság, de ahol jó lenni TERMÉSZETES Körny., / ökológia szemlélet, sokszor mégis ott az átvitt emberi hatás, ecological correctness

55 Han Lorzing: Different views (4.fejezet) – 6. HILL
Rational hill Slagheap, Saxony Romantic hill, Parc Buttes- Chamount Párizs Natural hill ARIZONA Traditional hill Silbury, UK

56

57

58 HF_1: Preferált tájképmontázs készítése, A3-nyomtatva, Photoshop
Kb kép/ képrészlet összevágása a saját elképzelt tájképemhez…(saját fotó/net) Színes fényképek…. Photoshop programmal (moodle- handout) Nem egy kép összeállítása, hanem asszociatív képek gyűjteménye, amelyeknek vagy formái, színei, hangulata, elemei válnak fontos képalkotóvá A képek rendezetlenül, spontán, laza formában jelenjenek meg…

59 HF_2: MINDSCAPE tájkép-diagram készítése A3-nyomtatva, Photoshop
Kettős tengelyű diagram // négy tetszőleges rész Photoshop programmal (moodle- handout) Néhány felirat A négy fogalomhoz tartozóan főleg MŰVÉSZETTÖRTÉNETI alkotásokat, festményeket, fényképeket kell rendelni! Rendezett, szerkesztett formában…


Letölteni ppt "ÉPÍTETT TEREK, KÖRNYEZETTERVEZÉS ÉS PARTICIPÁCIÓ - Bevezetés 2/2/0/v/5 BME_2011/12_őszi félév_szeptember 6. Eplényi Anna, M. Sc. Tájépítészmérnök, B."

Hasonló előadás


Google Hirdetések