Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kreatív Iparágak a Digitális térben Új Széchenyi Terv konzultációs konferencia és eFestival Gála Digitális stratégia Közérdekű és kulturális adatok és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kreatív Iparágak a Digitális térben Új Széchenyi Terv konzultációs konferencia és eFestival Gála Digitális stratégia Közérdekű és kulturális adatok és."— Előadás másolata:

1 Kreatív Iparágak a Digitális térben Új Széchenyi Terv konzultációs konferencia és eFestival Gála Digitális stratégia Közérdekű és kulturális adatok és dokumentumok Mottó: „Soha korábban nem volt ilyen nagy az egyetértés abban, hogy a kreatív gazdaság alapja a kulturális tartalmakhoz való hozzáférés. A kultúrában gyökerezik a kreativitás, a kreativitás pedig elvezet a társadalmi innovációhoz és a kulturális, gazdasági növekedéshez.” Jill Cousins, az Európai Digitális Könyvtár Alapítvány igazgatója

2 Európa 2020 A program kiemelt célkitűzései A foglalkoztatás szintjének a jelenlegi 69 %-ról legalább 75 %-ra növelése a 20–64 évesek körében. A K+F beruházások mértékének a GDP 3 %-ára történő emelését kitűző cél megvalósítása, elsősorban a magánszektor K+F beruházásaira érvényes feltételek javításával; az innováció mérésére alkalmas új mutató kidolgozása. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 20 %-os csökkentése az 1990-es szinthez képest, vagy megfelelő feltételek esetén a kibocsátás 30 %-os csökkentése; a megújuló energiaforrások arányának 20 %-ra történő növelése a végső energiafogyasztásban, valamint az energiahatékonyság legalább 20 %-os növelése. Az iskolából kimaradók arányának a jelenlegi 15 %-ról 10 %-ra csökkentése, és a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányának 31 %-ról legalább 40 %-ra növelése 2020-ig a 30–34 éves korosztály körében. Az országos szegénységi küszöbök alatt élő európaiak számának 25 %-os csökkentése, 20 millió ember kiemelése a szegénységből.

3 Európa 2020 INTELLIGENS NÖVEKEDÉSFENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉSINKLUZÍV NÖVEKEDÉS „Innovatív Unió” -kutatás és az innováció keretfeltételeinek javítása; -finanszírozási forrásainak bővítése az innovációs lánc megerősítése és a beruházások Unió-szerte megvalósítandó növelése érdekében. „Erőforrás-hatékony Európa” elnevezésű - gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztása; -gazdaság szén-dioxidmentesítése; -a megújuló energiaforrások növekvő mértékű alkalmazása; -a közlekedési ágazat modernizálása; -az energiahatékonyság elősegítése. „Új készségek és munkahelyek menetrendje” - a munkaerőpiacok modernizálása; - munkavállalók mobilitásának fokozása; -az egész életen át tartó készségfejlesztés; -a munkaerő-piaci részvétel ösztönzése; a munkaerő-piaci kínálat és kereslet jobb összehangolása érdekében. „Mozgásban az ifjúság” -az oktatási rendszerek teljesítményének és az európai felsőoktatás nemzetközi vonzerejének növelése. „Iparpolitika a globalizáció korában” - a vállalkozások – különösen a kkv-k – üzleti környezetének javítása -a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis kialakításának támogatása. „Szegénység elleni európai platform” -társadalmi és területi kohézió biztosítása, -a szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők társadalmi integrációja. „Európai digitális menetrend” -nagy sebességű internethálózat bővítésének felgyorsítása -egységes digitális piac előnyeinek kamatoztatása a háztartások és a vállalkozások számára.

4 Európai digitális menetrend: akcióterv az európai jólét fellendítésére (IP/10/581)

5 Európai digitális menetrend és a Digitális Magyarország Program DIGITÁLIS MENETREND CÉLJAIDIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM PRIORITÁSAI Élénk, egységes digitális piac -tartalmakhoz való könnyebb hozzáférés; -határokon átnyúló internetes tranzakciók egyszerűsítése; -bizalomépítés a digitális szolgáltatások terén; -a távközlési szolgáltatások egységes piacának erősítése. Interoperabilitás és közös szabványok -IKT szabványok optimális meghatározása; -A szabványok optimálisabb alkalmazása; -Átjárhatóság növelése koordináció révén. Bizalom és biztonság Nagy sebességű, szupergyors internet hozzáférés -szélessávú lefedettség biztosítása; -új generációs hozzáférési hálózatok; -nyílt, és technológiailag semleges internet. Kutatás és innováció -hatékonyság ösztönző intézkedések; -IKT innováció ösztönzése; -nyitott innováció előmozdítása. Digitális jártasság, esélyegyenlőség növelése -digitális jártasság és készségek; -Inkluzív digitális szolgáltatások; Az IKT előnyei az uniós társadalom számára -IKT a környezet szolgálatában; -fenntartható egészségügy és önálló életvitel; -kulturális sokszínűség és kreatív tartalmak; -elektronikus kormányzat; -intelligens közlekedés, nagyfokú mobilitás.

6 Európai digitális menetrend: Kiemelt kezdeményezések (MEMO/10/200) 1. Élénk egységes digitális piac 1. kulcsintézkedés: Szerzői jogok tisztázása, kezelése és határokon átnyúló engedélyezése: kollektív jogok kezelése, gazdátlan művekről szóló irányelv,szerzői jogi adatbázisok létrehozása A közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv felülvizsgálata, különösen tárgyi hatálya, valamint a hozzáférési és felhasználási díjakra vonatkozó elvek tekintetében. 2. Interoperabilitás és közös szabványok 5. kulcsintézkedés: az EU szabványosítási politikája felülvizsgálata 5. Kutatás és innováció 9. kulcsintézkedés: köz- és magánszféra közötti partnerségek tervszerű felhasználása

7 A kreatív iparágak és a Digitális menetrend Európa 2020 célkitűzéseiKreatív iparág a megvalósítás szolgálatában „Innovatív Unió”szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés „Mozgásban az ifjúság”film és videó, elektronikus és nyomtatott sajtó „Európai digitális menetrend”elektronikus és nyomtatott sajtó, reklám- és hirdetési ipar, film és videó „Iparpolitika a globalizáció korában”reklám- és hirdetési ipar, film és videó, szoftverkészítés és digitális játékfejlesztés „Új készségek és munkahelyek menetrendje” 12 kreatív iparág

8 Jogi környezet megteremtése

9 A szolgáltatás megvalósítása

10 Európa 2020: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_HU_ACT_pa rt1_v1.pdf Digitális Menetrend: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.d o?reference=IP/10/581&format=HTML&aged= 0&language=HU&guiLanguage=en Digitális Magyarország: http://www.nfm.gov.hu/data/cms2085344/digit alis_magyarorszag_program_vitairat.pdf Dokumentumok

11 Köszönöm figyelmüket! Kodaj Katalin kodaj.katalin@neumannhaz.hu


Letölteni ppt "Kreatív Iparágak a Digitális térben Új Széchenyi Terv konzultációs konferencia és eFestival Gála Digitális stratégia Közérdekű és kulturális adatok és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések