Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Avagy törökellenes harcok Magyarországon. „Három gyűrű ragyogjon a tünde-királyok kezén, Hét a nemes törpök jussa, kiknek háza cifra kő, Kilencet halandó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Avagy törökellenes harcok Magyarországon. „Három gyűrű ragyogjon a tünde-királyok kezén, Hét a nemes törpök jussa, kiknek háza cifra kő, Kilencet halandó."— Előadás másolata:

1 Avagy törökellenes harcok Magyarországon

2

3 „Három gyűrű ragyogjon a tünde-királyok kezén, Hét a nemes törpök jussa, kiknek háza cifra kő, Kilencet halandó ember ujján csillantson a fény, Egyet hordjon a Sötét Úr, szolganyájat terelő, mordor éjfekete földjén, sűrű árnyak mezején, Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, Bilincs az Egyetlen! mordor éjfekete földjén, sűrű árnyak mezején.”

4 1. A Török „mordori” Birodalom létrejötte – a kezdetek 2. Az első összecsapások 3. Hunyadi a Nyugati Kósza kalandjai és hányattatásai 4. A Mohács „szurdoki” csata és a 3 részre szakadás 5. rohani Zrínyi Miklós tevékenysége 6. A gyűrű háborújának vége és a török kiűzése Középföldéről

5 A szeldzsuk Szultánság válsága után nomád török törzsek érkeztek Kis-Ázsiába A széthulló törzseket Oszmán emír (1299-1326) egyesítette Fia Orhán kibővítette a birodalmat Megszerezte Nikaiát 1352-ben csapatai Gallipolinál partra szálltak A kialakult birodalom két fő része: Anatólia Rumélia Orhán vetette meg a későbbi török birodalom közigazgatási alapjait is A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

6

7 I. Nagy Lajos (1342-1382) Károly Róbert (1308-1342) békésebb uralkodása után a nyughatatlan fia került a trónra Lajos uralkodásának mindössze három békés esztendeje volt Igaz hittel harcolt a litvánok és a bogumilok ellen Ő volt az első aki megütközött a törökkel Hadjáratait a katolicizmus erőszakos terjesztésére is használta Emiatt gyengült a későbbi ellenállás a törökkel szemben A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

8 Kiváló katona, aki Zsigmond király oldalán világot járt Szláv neve Ugrin Janko, vagy magyarul Oláh János Szilágyi Erzsébetet vette feleségül – vagyonos lett Hadvezetése Huszita zsoldosok Személyes hívei, rokonai, familiárisai Felkelő nép A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

9 1389-ben I. Murád legyőzi Lázár szerb fejedelmet Rigómezőn 1392-ben kisebb nemzetközi koalíciót szervez 1395-ben elkezdi szervezni török elleni hadjáratát 1396-ban megindul Nikápoly elfoglalására cél a török kiűzése a Balkánról – sikertelen 1397 – temesvári gyűlés 1402 – Timur Lenk legyőzi a törököket Ankaránál Megkezdődik a kettős végvárvonal kiépítése 1428 – Galambóc sikertelen visszafoglalási kísérlete A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

10 Első győzelme 1441-ben – Erdély vajdája lett 1442 – gyurgyevói csata Támadásra alapozott Különböző fegyvernemek összehangolása Ellenség átkarolása Váratlan csapások Huszita szekérvár A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

11 Sorozatos győzelmek – balkáni népek is csatlakoztak Hunyadiék eljutottak a Balkán – hegységig, de a törökök is fevonultak Török békeajánlat – 1444 Drinápolyi béke Török visszaadja Szendrő és Galambóc várát 100e hadisarcot fizet Ulászlónak 10 évre szólt volna A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények Domi Mazsi Tomi

12 Megszegték a békét és folytatták a hadjáratot 1444. november 10-én Várnánál vereség Ulászló király meghal, Hunyadi elmenekül 1446-ban V. László kiskorúsága idejére Gubernátorrá nevezik ki 1448 – II. rigómezei csata 1453 – V. László elfoglalja a trónt II. Mehmed elfoglalja Konstantinápolyt Hunyadi főparancsnok A török megkezdi hadjáratát Európa ellen A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

13 1456 – Nándorfehérvár ostroma 150 ezer katona 300 ágyú 200 hajó V. László Bécsbe menekült Szilágyi Mihály a várkapitány 1456. július 21-én megindul a döntő támadás A roham napnyugtakor kezdődött III. Callixtus pápa – déltáji harangozás Hunyadi 3 héttel a győzelem után pestisben meghalt A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

14 1458-ban Mátyást a Duna jegén királlyá választották II. Mohamed kihasználta a magyar politikusok lekötöttségét és elfoglalta Szerbiát 1463-ban Mátyás Bosznia védelmére indult Bosznia északi része magyar Déli része török kézre került A déli végvárvonal megerősült és kibővült – kettős szerep (védeni és feltartani) A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

15 Állóháború alakult ki – Mátyás nyugati törekvéseire koncentrált Mátyás többször átengedte a törököt III. Frigyes ellen A török 1474-ben új várat épített a Száva mocsarában 1479 – rigómezei csata 1483 – öt éves béke (1520-ig megújították) A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

16 Mohács

17 „Hosszú árny hever ország hosszán, sötétség nyugat-seprő szárnya. Remeg a Torony: királykriptákhoz végzet közelít. Kelnek a Holtak; mert jön az esküszegők órája: Erech Kövénél állnak megint majd, kürt a hegyek közt harsan, hallják. Kié e kürt majd? Ki hívja őket, félhomályból, feledett népet? Kinek esküdtek, örököse annak. Északról érkezik, szükség űzi: Holtak Ösvényének Kapuján át.” A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

18 Évszázados harcok – egyre kedvezőtlenebb erőviszonyok A töröké a kor legnagyobb hadserege Magyarországon a királyi hatalom meggyengült II. Ulászló és utána II. Lajos is szembe fordult a rendekkel 1521 – a török elfoglalja Szabácsot és Nándorfehérvárt Pétervárad is török kézre kerül A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

19 A törökök továbbjutnak Eszékig (utánpótlás) Nem csak a magyar nemesség hibája Gyenge király Alapjaiban kisebb sereg Kedvezőtlen külpolitikai környezet Dózsa György féle felkelés nem rontott sokat a helyzeten Harmad akkora sereg (25 ezer kb 60 ezer katonával szemben) A hadsereg élén Tomori Pál Rossz taktika (síkság vs dombság) A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

20 II. Lajos is elesett – Belefulladt a Csele(s) patakba A nemesség két csoportra oszlik Az egyik fele Habsburg Ferdinánd párti A másik fele Szapolyai Jánost támogatja Szapolyai a törökkel köt szövetséget A török átadja neki Budát 1538 – Váradi béke a két jelölt között 1540 – Szapolyai meghal – fia János Zsigmond Fráter György a törökhöz fordul 1541 – a török elfoglalja Budát A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

21 3 részre szakadás

22 Királyi Magyarország Kb 1,5 millió fő Helytartók Pénzügyek – Magyar Kamara (Udvari Kamara) Udvari Haditanács Új végvárrendszer – Kanizsa, Szigetvár, Győr, Eger Hódoltság Török államberendezkedés, közigazgatás Vilajetek és szandzsákok Igazságszolgáltatás – Korán (muftik és kádik) Adó – defterdárok Minden a szultán kezében Többszörös adózás - harádzs, tized A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

23 A későbbiekben a török célja az országrészek elszigetelése 1552 - Ali pasa és Ahmed vezír Ali – Veszprém, Nógrád, Drégely (Szondi) Ahmed – Temesvár (elesett), EGER Eger – 1552. szept 16-tól, okt. 17-ig Kb 1800 védő 6 ágyú Akadozó utánpótlás – segítség hiánya Dobó István a várkapitány Jumurdzsák a Gollam Éjszakai rajtaütés a törökön A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

24 1566 – Szigetvár ostroma Zrínyi Miklós a várvédő Szulejmán viszont meghal az ostrom alatt 1568 – Drinápolyi béke Miksa császár és II. Szelim A szétszakadás tartóssá vált Jellegzetes végvári élet Legjelentősebb végvárak Győr, Szigetvár, Eger Végvári katonaság önálló réteg A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

25 1566 – Ferdinánd elismeri a kis Zsigát ’90-es évekre a török meggyengül (perzsák) 1591-ben határvillongásokkal kezdődik IV. Mehmed a végvárakat támadja 1593-1594 – keresztény ellentámadás 1594 – I. Rudolf létrehozza a Szent Szövetséget 1595 – Erdély is belép 1595 – Gyurgyevónál keresztény győzelem 1596 – Erdély elesik 1600 – Kanizsát is elfoglalják – kanizsai vilajet A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

26 A Habsburgok és a rendek kapcsolata romlik Koholt vádak – perek Bocskai is beleesik a szórásba Visszaüt – hajdúk 1605-re a Magyarország fejedelme 1606 – bécsi béke Bocskai segít lezárni a 15 éves háborút Zsitvatoroki béke A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

27 1618 – 1648 – 30 éves háború Habsburg hatalom tovább csökken Csehországot és Magyarországot „fejik” Sokan nem törődtek bele ebbe a helyzetbe 1620 – 1664 – Zrínyi Miklós horvát bán Politikus, költő, hadvezér Szigeti veszedelem Tábori kis tracta Vitéz hadnagy II. Rákóczi Györgytől vár segítséget I. Lipót kinevezi magyar parancsnoknak A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

28 Érsekújvár elveszik Zrínyi nemzetközi összefogást sürget 1663 telén hadjáratot indít Távolabbi cél – a török kiűzése Közelebbi – Kanizsa várának visszafoglalása Csak az eszéki hidat sikerült felégetni Bécs leváltja – helyette Montecuccoli A török újra támad 1664 – Szentgotthárdi győzelem „szégyenteljes” vasvári béke A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

29 Érsekújvár elveszik Zrínyi nemzetközi összefogást sürget 1663 telén hadjáratot indít Távolabbi cél – a török kiűzése Közelebbi – Kanizsa várának visszafoglalása Csak az eszéki hidat sikerült felégetni Bécs leváltja – helyette Montecuccoli A török újra támad 1664 – Szentgotthárdi győzelem „szégyenteljes” vasvári béke A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

30 A Török Kiűzése

31 1684 – Szent Liga – törökellenes szöv. Habsburg, Lengyelország, Velence Később oroszok, bajorok, Brandenburg, szász Megindul a sereg 4 év alatt Belgrádig jutnak el 1686. szeptember 2 – Buda felszabadítása Lotharingiai Károly – 77 napos küzdelem 5-6 ezer fős sereg A török felmentő sereg tétlenül állt A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

32 1687 – Habsburg fennhatóság Erdélyben 1688 – Nándorfehérvár bevétele A felszabadítás kb 10 évig tartott 1697 – török ellentámadás  Savoyai Jenő Zentánál megállítja 1699 – karlócai béke  Temesköz török kézen marad Az ország maradéka felszabadul A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

33 Magyarország nem tagja a Szent Ligának Az Udvari Haditanács az eltartás 70%-át a magyar parasztokra rótta Zsoldosok fosztogatásai Porció Forspont Caraffa tábornok – Debrecen 1687 – a nemesség lemond szabad királyválasztási jogáról I. Lipót önkényesen uralkodott katonáival Újszerzeményi Bizottság A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

34 Elégedetlenkedések – Rákóczi szabadságharc Utána lazuló Habsburg póráz Demográfiai viszonyok átalakulása 1719 – Mercy terv A Bánság betelepítése németekkel 1723 – CIII. Törvénycikk az ország benépesítéséről A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

35 1775 – első betelepítési hullám (Esztergom) 1763 – 1773 – 2. hullám 200e/év – A Kincstári Kamara fedezi 1768 – 1773 – betelepítési csúcspont Mária Terézia állítja le 1782 – 1787 – harmadik hullám A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Avagy törökellenes harcok Magyarországon. „Három gyűrű ragyogjon a tünde-királyok kezén, Hét a nemes törpök jussa, kiknek háza cifra kő, Kilencet halandó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések