Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Avagy törökellenes harcok Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Avagy törökellenes harcok Magyarországon"— Előadás másolata:

1 Avagy törökellenes harcok Magyarországon
lord of the Török Avagy törökellenes harcok Magyarországon

2

3 „Három gyűrű ragyogjon a tünde-királyok kezén, Hét a nemes törpök jussa, kiknek háza cifra kő, Kilencet halandó ember ujján csillantson a fény, Egyet hordjon a Sötét Úr, szolganyájat terelő, mordor éjfekete földjén, sűrű árnyak mezején, Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, Bilincs az Egyetlen! mordor éjfekete földjén, sűrű árnyak mezején.”

4 Miről lesz szó? A Török „mordori” Birodalom létrejötte – a kezdetek
Az első összecsapások Hunyadi a Nyugati Kósza kalandjai és hányattatásai A Mohács „szurdoki” csata és a 3 részre szakadás rohani Zrínyi Miklós tevékenysége A gyűrű háborújának vége és a török kiűzése Középföldéről

5 A török birodalom A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények A szeldzsuk Szultánság válsága után nomád török törzsek érkeztek Kis-Ázsiába A széthulló törzseket Oszmán emír ( ) egyesítette Fia Orhán kibővítette a birodalmat Megszerezte Nikaiát 1352-ben csapatai Gallipolinál partra szálltak A kialakult birodalom két fő része: Anatólia Rumélia Orhán vetette meg a későbbi török birodalom közigazgatási alapjait is

6

7 I. nagy lajos I. Nagy Lajos (1342-1382)
A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények I. Nagy Lajos ( ) Károly Róbert ( ) békésebb uralkodása után a nyughatatlan fia került a trónra Lajos uralkodásának mindössze három békés esztendeje volt Igaz hittel harcolt a litvánok és a bogumilok ellen Ő volt az első aki megütközött a törökkel Hadjáratait a katolicizmus erőszakos terjesztésére is használta Emiatt gyengült a későbbi ellenállás a törökkel szemben

8 hunyadi janos Szláv neve Ugrin Janko, vagy magyarul Oláh János
Kiváló katona, aki Zsigmond király oldalán világot járt Szláv neve Ugrin Janko, vagy magyarul Oláh János Szilágyi Erzsébetet vette feleségül – vagyonos lett Hadvezetése Huszita zsoldosok Személyes hívei, rokonai, familiárisai Felkelő nép A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

9 hunyadiak kora A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények 1389-ben I. Murád legyőzi Lázár szerb fejedelmet Rigómezőn 1392-ben kisebb nemzetközi koalíciót szervez 1395-ben elkezdi szervezni török elleni hadjáratát 1396-ban megindul Nikápoly elfoglalására cél a török kiűzése a Balkánról – sikertelen 1397 – temesvári gyűlés 1402 – Timur Lenk legyőzi a törököket Ankaránál Megkezdődik a kettős végvárvonal kiépítése 1428 – Galambóc sikertelen visszafoglalási kísérlete

10 hunyadi janos Első győzelme 1441-ben – Erdély vajdája lett
1442 – gyurgyevói csata Támadásra alapozott Különböző fegyvernemek összehangolása Ellenség átkarolása Váratlan csapások Huszita szekérvár A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

11 hunyadi jános – téli hadjárat
Domi Mazsi Tomi Sorozatos győzelmek – balkáni népek is csatlakoztak Hunyadiék eljutottak a Balkán – hegységig, de a törökök is fevonultak Török békeajánlat – 1444 Drinápolyi béke Török visszaadja Szendrő és Galambóc várát 100e hadisarcot fizet Ulászlónak 10 évre szólt volna A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

12 hunyadi jános Megszegték a békét és folytatták a hadjáratot
1444. november 10-én Várnánál vereség Ulászló király meghal, Hunyadi elmenekül 1446-ban V. László kiskorúsága idejére Gubernátorrá nevezik ki 1448 – II. rigómezei csata 1453 – V. László elfoglalja a trónt II. Mehmed elfoglalja Konstantinápolyt Hunyadi főparancsnok A török megkezdi hadjáratát Európa ellen A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

13 hunyadi jános – a török hadjárata
1456 – Nándorfehérvár ostroma 150 ezer katona 300 ágyú 200 hajó V. László Bécsbe menekült Szilágyi Mihály a várkapitány 1456. július 21-én megindul a döntő támadás A roham napnyugtakor kezdődött III. Callixtus pápa – déltáji harangozás Hunyadi 3 héttel a győzelem után pestisben meghalt A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

14 Hunyadi mátyás 1458-ban Mátyást a Duna jegén királlyá választották
II. Mohamed kihasználta a magyar politikusok lekötöttségét és elfoglalta Szerbiát 1463-ban Mátyás Bosznia védelmére indult Bosznia északi része magyar Déli része török kézre került A déli végvárvonal megerősült és kibővült – kettős szerep (védeni és feltartani) A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

15 Hunyadi mátyás Állóháború alakult ki – Mátyás nyugati törekvéseire koncentrált Mátyás többször átengedte a törököt III. Frigyes ellen A török 1474-ben új várat épített a Száva mocsarában 1479 – rigómezei csata 1483 – öt éves béke (1520-ig megújították) A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

16 Mohács

17 „Hosszú árny hever ország hosszán, sötétség nyugat-seprő szárnya
„Hosszú árny hever ország hosszán, sötétség nyugat-seprő szárnya. Remeg a Torony: királykriptákhoz végzet közelít. Kelnek a Holtak; mert jön az esküszegők órája: Erech Kövénél állnak megint majd, kürt a hegyek közt harsan, hallják. Kié e kürt majd? Ki hívja őket, félhomályból, feledett népet? Kinek esküdtek, örököse annak. Északról érkezik, szükség űzi: Holtak Ösvényének Kapuján át.” A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

18 előzmények Évszázados harcok – egyre kedvezőtlenebb erőviszonyok
A töröké a kor legnagyobb hadserege Magyarországon a királyi hatalom meggyengült II. Ulászló és utána II. Lajos is szembe fordult a rendekkel 1521 – a török elfoglalja Szabácsot és Nándorfehérvárt Pétervárad is török kézre kerül A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

19 Mohács A törökök továbbjutnak Eszékig (utánpótlás)
Nem csak a magyar nemesség hibája Gyenge király Alapjaiban kisebb sereg Kedvezőtlen külpolitikai környezet Dózsa György féle felkelés nem rontott sokat a helyzeten Harmad akkora sereg (25 ezer kb 60 ezer katonával szemben) A hadsereg élén Tomori Pál Rossz taktika (síkság vs dombság) A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

20 Mohács után II. Lajos is elesett – Belefulladt a Csele(s) patakba
A nemesség két csoportra oszlik Az egyik fele Habsburg Ferdinánd párti A másik fele Szapolyai Jánost támogatja Szapolyai a törökkel köt szövetséget A török átadja neki Budát 1538 – Váradi béke a két jelölt között 1540 – Szapolyai meghal – fia János Zsigmond Fráter György a törökhöz fordul 1541 – a török elfoglalja Budát A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

21 3 részre szakadás

22 3 rész Királyi Magyarország Hódoltság Kb 1,5 millió fő Helytartók
Pénzügyek – Magyar Kamara (Udvari Kamara) Udvari Haditanács Új végvárrendszer – Kanizsa, Szigetvár, Győr, Eger Hódoltság Török államberendezkedés, közigazgatás Vilajetek és szandzsákok Igazságszolgáltatás – Korán (muftik és kádik) Adó – defterdárok Minden a szultán kezében Többszörös adózás - harádzs, tized A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

23 3 rész A későbbiekben a török célja az országrészek elszigetelése
Ali pasa és Ahmed vezír Ali – Veszprém, Nógrád, Drégely (Szondi) Ahmed – Temesvár (elesett), EGER Eger – szept 16-tól, okt. 17-ig Kb 1800 védő 6 ágyú Akadozó utánpótlás – segítség hiánya Dobó István a várkapitány Jumurdzsák a Gollam Éjszakai rajtaütés a törökön A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

24 3 rész 1566 – Szigetvár ostroma 1568 – Drinápolyi béke
Zrínyi Miklós a várvédő Szulejmán viszont meghal az ostrom alatt 1568 – Drinápolyi béke Miksa császár és II. Szelim A szétszakadás tartóssá vált Jellegzetes végvári élet Legjelentősebb végvárak Győr, Szigetvár, Eger Végvári katonaság önálló réteg A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

25 15 éves háború 1566 – Ferdinánd elismeri a kis Zsigát
’90-es évekre a török meggyengül (perzsák) 1591-ben határvillongásokkal kezdődik IV. Mehmed a végvárakat támadja – keresztény ellentámadás 1594 – I. Rudolf létrehozza a Szent Szövetséget 1595 – Erdély is belép 1595 – Gyurgyevónál keresztény győzelem 1596 – Erdély elesik 1600 – Kanizsát is elfoglalják – kanizsai vilajet A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

26 15 éves háború Zsitvatoroki béke
A Habsburgok és a rendek kapcsolata romlik Koholt vádak – perek Bocskai is beleesik a szórásba Visszaüt – hajdúk 1605-re a Magyarország fejedelme 1606 – bécsi béke Bocskai segít lezárni a 15 éves háborút Zsitvatoroki béke A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

27 Zrínyi Miklós 1618 – 1648 – 30 éves háború
Habsburg hatalom tovább csökken Csehországot és Magyarországot „fejik” Sokan nem törődtek bele ebbe a helyzetbe 1620 – 1664 – Zrínyi Miklós horvát bán Politikus, költő, hadvezér Szigeti veszedelem Tábori kis tracta Vitéz hadnagy II. Rákóczi Györgytől vár segítséget I. Lipót kinevezi magyar parancsnoknak A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

28 1663 - 1664 Érsekújvár elveszik Zrínyi nemzetközi összefogást sürget
1663 telén hadjáratot indít Távolabbi cél – a török kiűzése Közelebbi – Kanizsa várának visszafoglalása Csak az eszéki hidat sikerült felégetni Bécs leváltja – helyette Montecuccoli A török újra támad 1664 – Szentgotthárdi győzelem „szégyenteljes” vasvári béke A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

29 1663 - 1664 Érsekújvár elveszik Zrínyi nemzetközi összefogást sürget
1663 telén hadjáratot indít Távolabbi cél – a török kiűzése Közelebbi – Kanizsa várának visszafoglalása Csak az eszéki hidat sikerült felégetni Bécs leváltja – helyette Montecuccoli A török újra támad 1664 – Szentgotthárdi győzelem „szégyenteljes” vasvári béke A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

30 A Török Kiűzése

31 előzmények 1684 – Szent Liga – törökellenes szöv. Megindul a sereg
Habsburg, Lengyelország, Velence Később oroszok, bajorok, Brandenburg, szász Megindul a sereg 4 év alatt Belgrádig jutnak el 1686. szeptember 2 – Buda felszabadítása Lotharingiai Károly – 77 napos küzdelem 5-6 ezer fős sereg A török felmentő sereg tétlenül állt A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

32 A kiűzés 1699 – karlócai béke 1687 – Habsburg fennhatóság Erdélyben
1688 – Nándorfehérvár bevétele A felszabadítás kb 10 évig tartott 1697 – török ellentámadás Savoyai Jenő Zentánál megállítja 1699 – karlócai béke Temesköz török kézen marad Az ország maradéka felszabadul A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

33 Következmények Magyarország nem tagja a Szent Ligának
Az Udvari Haditanács az eltartás 70%-át a magyar parasztokra rótta Zsoldosok fosztogatásai Porció Forspont Caraffa tábornok – Debrecen 1687 – a nemesség lemond szabad királyválasztási jogáról I. Lipót önkényesen uralkodott katonáival Újszerzeményi Bizottság A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

34 Következmények Elégedetlenkedések – Rákóczi szabadságharc
Utána lazuló Habsburg póráz Demográfiai viszonyok átalakulása 1719 – Mercy terv A Bánság betelepítése németekkel 1723 – CIII. Törvénycikk az ország benépesítéséről A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények

35 Következmények 1775 – első betelepítési hullám (Esztergom)
A Török Birodalom Az első összecsapások Hunyadiak Mohács 3 részre szakadás Kiűzés Következmények 1775 – első betelepítési hullám (Esztergom) 1763 – 1773 – 2. hullám 200e/év – A Kincstári Kamara fedezi 1768 – 1773 – betelepítési csúcspont Mária Terézia állítja le 1782 – 1787 – harmadik hullám

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Avagy törökellenes harcok Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések