Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A polgári védelem komplexitása, a polgári védelmi kirendeltségek feladatai Dr. Hornyacsek Júlia őrnagy egyetemi docens ZMNE, Katasztrófavédelmi tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A polgári védelem komplexitása, a polgári védelmi kirendeltségek feladatai Dr. Hornyacsek Júlia őrnagy egyetemi docens ZMNE, Katasztrófavédelmi tanszék."— Előadás másolata:

1 A polgári védelem komplexitása, a polgári védelmi kirendeltségek feladatai Dr. Hornyacsek Júlia őrnagy egyetemi docens ZMNE, Katasztrófavédelmi tanszék Oktatási/felkészítési anyag 2011.

2 Milyen veszélyek között élünk? Milyen választ ad a hazánk kihívásokra? Hogyan értelmezzük ma a polgári védelmet? Hol helyezkedik el a védelem komplex rendszerében? Hogyan segítik a polgári védelmi kirendeltségek a polgármesterek védelmi feladatait? Ismerik-e egymás munkáját a különböző védelmi területek? Fő kérdések Ki a felelős a településeken a polgári védelmi feladatok végrehajtásáért? Milyen védelmi teendői vannak?

3 2015. 06. 14. A világ egy lőporgyár, amelyben nem tilos a dohányzás. Dürenmatt

4 Milyen veszélyek között élünk? Milyen választ ad a hazánk kihívásokra?

5 ÚJ KIHÍVÁSOK VÁLSÁGOK KATASZTRÓFÁK Globális Regionális Belső Katonai jellegű Nem katonai jellegű Természeti eredetűCivilizációs eredetűEgyéb veszélyek VÁLSÁGOK Környezeti

6 Létezik e hazánkban olyan komplex védelmi rendszer, amely integrálja a védelmi feladatokat, a védelmi szervezeteket, és képes az ország erőforrásait, védelmi potenciálját, hatékonyan mozgósítani, működtetni? ALAPVETŐ KÉRDÉS: IGEN A Magyar Köztársaság honvédelmi rendszere

7 7 Hazánk a különböző kihívásokra, adekvát választ adó védelmi szervezeteket működtet katonai rendvédelmi katasztrófák gazdasági kihívások válaszok Ezek keretében jelentkeznek a polgári védelmi-katasztrófavédelmi feladatok. Magyar Honvédség Rendvédelmi szervek Katasztrófavédelmi rendszer Pénzügyi és gazdasági szervezetek rendszere

8 A VÉDELMI FELADATOK KOMPLEXITÁSA a polgári védelem helye a KOMPLEX VÉDELMI RENDSZERBEN (honvédelmi rendszer)

9 Honvédelmi rendszer feladatcsoportjai A fegyveres védelem feladatainak csoportja A polgári védekezés feladatainak csoportja Az ország fegyveres védelme Kat. jelleg. válságok kezelése Kat. elleni védekezés Nem kat. jell.váls. kezelése (A lakosság és az anyagi javak védelmét célzó feladatok) Polgári védelmi feladatok és tevékenységek A feladatcsoportok egymással összefüggnek! A fegyveres védelem feladatainak csoportja Az ország fegyveres védelme Kat. jelleg. válságok kezelése Polgári veszély- helyzeti tervezés

10 10 Igaz e, hogy a polgári védelem a „honvédelem” része és a „katasztrófavédelem” rendszerében végzi alaprendeltetéséből adódó feladatait? ALAPVETŐ KÉRDÉS!! IGEN! -1996. évi XXXVII. törvényi szabályozás írja elő (Pv. Tv.) -Alaprendeltetése, fegyveres küzdelem és katasztrófák esetés a lakosság és az anyagi javak védelme - Alapja: a polgári védelmi kötelezettség (HV. Tv.) 10

11 A honvédelmi rendszer elemei: 1. Katonai védelem 2. Rend- védelem 3. Gazdasági védelem 4. Polgári védelem A megvalósítási út: 5. Védelmi igazgatás 2. 3. 4. 5. b) tűzoltóságok Hivatásos állami tűzoltóság Hivatásos helyi polgári védelemi szerv c ) Polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelemi szervezetek Rendvédelmi és egyéb védelmi szervek A HM és a Magyar Honvédség Katonai alakulatai, szervezetei A gazdaság működőképességét biztosító szervek, szervezetek OGY, KE, HT, Korm. Min., Orsz. hat.sz., Véd biz-ok a) HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELEM:O OKF, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, FPVI. A katasztrófavédelem alapvető szervezeti elemei: a) + b)+ C) 1. Hol helyezkedik el a polgári védelem a honvédelem rendszerében?

12 Mi a polgári védelem? Mi a rendeltetése? Kell? Nem kell? Milyen a múltja? Milyen a jelene? Milyen a jövője? Mi a feladata ? A polgári védelem a társadalom önvédelmi reflexe

13 13 „… a polgári védelem a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési rendszer, amelynek célja a fegyveres összeütközés, a katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében…” Mi a polgári védelem? (1996. évi XXXVII. Törvény) 13

14 A polgári védelem rendeltetése Fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásának leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére.

15 Mint feladat- rendszer Mint szervezet- és intézmény rendszer Mint intézkedési rendszer Mindegyik minisztérium Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Hol jelenik meg mint feladat-rendszer? Hol jelenik meg mint intézkedési rendszer? Hova tagolódott, mint szervezet-rendszer?

16 A polgári védelem, mint irányítási/intézkedési rendszer

17 17 Kormány Kormányzati Koordinációs Bizottság Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megyei Védelmi Bizottságok Operatív Törzsek Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Helyi Védelmi Bizottságok POLGÁRMESTEREK Polgári szervek, gazdálkodó egységek Állampolgárok KKB. Titkárság Operatív Törzs Veszélyhelyzeti Központ Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai Civil szervezetek, önkéntesek Országos szint Megyei szint A KATASZTRÓFAVÉDELEM IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE** Polgári védelmi kirendeltségek, irodák Polgári védelmi szervezetek Helyi szint Egyéb helyi védelmi szervek Országgyűlés Egyéb megyei védelmi szervek HMBM

18 A polgári védelem, mint szervezeti- és intézményi rendszer A polgári védelem a társadalom önvédelmi reflexe

19 A katasztrófavédelem szervezeti kialakítása HIVATÁSOS ÁG Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság PV. Kirendeltségek Irodák Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Állami és önkormányzati szervek, szervezetek CIVIL ÁG PILLÉREI Hivatásos mentő és védelmi szervezetek Gazdálkodó szervek, polgári szervek Köteles Polgári védelmi szervezetek Önkéntes társadalmi- és civil szervezetek Önkéntes állampolgárok

20 A katasztrófavédelem hivatásos szervei Országos hatáskörű központi szerv: OSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Megyei szint: MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGOK (19) FŐVÁROSI POLGÁRI VÉDELMI IGAZGATÓSÁG Helyi szint: POLGÁRI VÉDELMI KIRENDELTSÉGEK POLGÁRI VÉDELMI IRODÁK ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOK Szakmai felügyelet Reptéri KVI.

21 A polgári védelem, mint feladat-rendszer GENFI EGYEZMÉNYEKBEN POLGÁRI VÉDELMI TÖVÉNYBEN +

22 A polgári védelem feladatai Genfi Egyezmény:  figyelmeztetés, kiürítés, mentés;  óvóhelyek kezelése (óvóhelyvédelem);  elsötétítési rendszabályok bevezetése;  orvosi ellátás;  veszélyeztetett területek felmérése, megjelölése;  fertőtlenítés és hasonló óvintézkedések;  szükségelszállásolás és ellátás;  szükségintézkedések az ellenséges csapás vagy katasztrófa által sújtott területek rendjének helyreállítására és fenntartására;  létfontosságú közművek sürgős megjavítása; közreműködés a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen létesítmények megmentésében;  a fenti feladatok végrehajtásához szükséges egyéb tevékenység, ideértve többek között a tervezést, a szervezést is. Polgári védelmi törvény:  a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra; a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítása; a polgári védelmi tervezés, szervezés; a szakhatósági tevékenység ellátása; a települések veszélyeztetettségének felmérése;  a figyelmeztetés, a tájékoztatás, a riasztás; az egyéni védőeszközökkel történő ellátás; az óvóhelyi védelem, elsötétítés; a lakosság kimenekítése és kitelepítése; a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme; a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegély-nyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések;  közreműködés a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, illetőleg a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak ellátásában.

23 Megelőzés felkészülés időszak Igaz-e, hogy a polgári védelmi feladatok három védelmi időszakhoz köthetőek? Veszélyhelyzet- kezelés időszak Helyreállítás időszak IGEN! 3?

24 Milyen veszélyek fenyegetik a településeket? Ki a felelős a településeken a polgári védelmi feladatok irányításáért és végrehajtásáért? Milyen elv alapján és mikor kell a települések lakosságának és anyagi javainak védelmét biztosító polgári védelmi feladatokat végrehajtani? A települések védelmével kapcsolatos alapvető kérdések

25 A településeket fenyegető veszélyek A természet erőinek pusztító hatása Földrengés Robbanások, tüzek

26 ÁRVÍZ, BELVÍZ, HELYI VÍZKÁROK RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS

27 TÖMEGKÖZLEKEDÉSI BALESETEK EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

28 KörnyezetszennyezésIpari tevékenységből adódó helyzetek Repülőgép-szerencsétlenségek

29 TÖMEGRENDEZVÉNYEK „SUFNI”- TŰZSZERÉSZEK

30 Milyen elv alapján és mikor kell a települések lakosságának és anyagi javainak védelmét biztosító feladatokat végrehajtani? Minden olyan esetben, amikor azt valami veszélyezteti. A lakosság védelme a szubszidiaritás és a segítségnyújtás alapelvén működik 30 A POLGÁRMESTER felelőssége!!!

31 Amilyen a karmester szerepe egy zenemű lejátszásában, Olyan a polgármester szerepe a védelmi feladatok szervezésében

32 ALAPVETŐ KÉRDÉS: Igaz-e, hogy szakmai segítségre van szüksége a védelmi feladatokban? A „polgármesterség” Magyarországon nincs semmilyen végzettséghez kötve. IGAZ Polgármester? !!!! A polgári védelmi kirendeltség SEGÍT NEKI VALAKI? Milyen módon valósul meg a helyi védekezés?

33 ÖNKÉNTES FELKÉSZÍTŐK „DELFIN – raj” elmélet

34 34 A polgármesternek kötelessége a települések védelmi képességeinek kialakítása? IGEN! Védelmi képességek területei A veszélyeztetettségnek megfelelő pv szervezet létrehozása, működtetése Folyamatos és pontos védelmi tervezés. Korszerű riasztási és tájékoztatási rendszer Megfelelő színvonalú felkészítési rendszer A védekezéshez szükséges anyagi-technikai készletek kialakítása, tárolása, működtetése -Korszerű híradó és informatikai rendszer -Működő vezetési és irányítási rendszer

35 A polgármester a védelmi ügyekben felelős mindazért, amit megtett, illetve amit megtenni elmulasztott...

36 36 Igaz e, hogy a polgári védelmi kirendeltségek közreműködnek a polgármesterek védelmi feladatainak ellátásában? IGEN! A polgári védelmi kirendeltségek a hivatásos katasztrófavédelem helyi szervei. Egyik feladatuk a települések és a polgármesterek segítése a polgári védelmi feladataik ellátásában. Hogyan, mely területeken?

37 A polgári védelmi kirendeltségek segítik a polgármestert A megelőzés a felkészülés a mentés és a helyreállítás települési feladatainak tervezésében, szervezésében irányításában. Mely területeken?

38 1.Megelőzés, felkészülés területén VÉDELMI TERVEZÉS Polgári védelmi szervezetek Erő/eszköz adatbázis Szakhatósági tevékenység Veszélyeztetettség felmérése Lakosság- felkészítés Figyelő-jelző- szolgálat SEGÍTJÜKSEGÍTJÜK Helyi szabályzók

39 39 2.Mentés területén Helyi erők bevetése Kríziskommunikáció Média-kezelés Riasztás, tájékoztatás Mentés szervezése Kitelepítés befogadás Logisztika Mentőerők segítése koordináció SEGÍTJÜKSEGÍTJÜK

40 40 3. Helyreállítás területén Segélyszállítmányok elosztása Vis-maior Újjáépítés, prioritások Erő/eszköz visszapótlás Adatbázis javítása Károk felmérése Fertőtlenítés Tapasztalatok összegzése Vizsgálatok Helyi szabályzók módosítása SEGÍTJÜKSEGÍTJÜK

41 PILLANATKÉPEK A TELEPÜLÉSI VÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

42 42 Szervezik és irányítják a lakosság riasztását, tájékoztatását védelmét, kitelepítését, kimenekítését, illetőleg befogadását és visszatelepítését. A POLGÁRMESTEREK

43 43 A biztosítják a kitelepítettek befogadását, ellátását, a befogadó-helyek rendjének fenntartását.

44 44 Segítik a hivatásos mentőerők munkáját.

45 45 Gondoskodnak az elhelyezésükről, ellátásukról.

46 46 Szükség esetén elhelyezési körzeteket, ellátási központot alakítanak ki, gondoskodnak a rendről, fogadják a segély- szállítmányokat, szervezik a kiosztást. A polgármester államigazgatási jogkörben jár, el, a védekezési munkákhoz határozattal erőket, eszközöket vehet igénybe. Forrás: www.dorcas.hu/_upload/dah/files/pics/007b%20M http://www.dorcas.hu/_upload/dah/files/pics/007b%20Megerkezett%20az%20elelmiszer.

47 47 Átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket. Gondoskodik a mentéshez átadott eszközök rendeltetés-szerű használatáról, elszámolásáról.

48 48 Kríziskommunikáció, média-kezelés Tájékoztatja a lakosságot a teendőkről, A megtett intézkedésekről. informálja a hatóságokat, kapcsolatot tart a védelmi szervekkel, információval látja el a médiát. Kapcsolatot tart az áldozatok hozzátartozóival.

49 Gondoskodik a munkaórák, az üzemanyag-, anyag- és eszköz-felhasználás regisztrálásáról, a védelmi dokumentációk, jelentések elkészítéséről, a védekezési napló vezetéséről. Felelős az elszámolásokért. MENNYI???

50 Gondoskodik a járványok megelőzéséről Irányítja a kárfelmérést, helyreállítást, újjáépítést

51 51 Ki? Hogyan? Miből? Mit? Kinek az irányításával? Mivel? A védelmi rendszer minden területén felmerülő kérdés: Mennyire ismerjük egymás tevékenységét? Miért van szükség ilyen továbbképzésekre? Azért, hogy a kérdésekre választ kapjunk! 51 Milyen az együtt- működésünk?

52 Minden védelmi vezetőben és oktatóban felmerül a kérdés: Ha igaz, hogy minden védelmi szervezet szükség esetén részt vesz a katasztrófák felszámolásában, akkor fel kell-e készíteni az állományukat e feladatok végrehajtására? IGEN! Szükséges lenne-e az oktatásuk átalakítása során a katasztrófavédelmi ismeretek tantárgyat beilleszteni a tanrendjükbe?

53 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A polgári védelem komplexitása, a polgári védelmi kirendeltségek feladatai Dr. Hornyacsek Júlia őrnagy egyetemi docens ZMNE, Katasztrófavédelmi tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések