Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Hornyacsek Júlia őrnagy

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Hornyacsek Júlia őrnagy"— Előadás másolata:

1 Dr. Hornyacsek Júlia őrnagy
egyetemi docens ZMNE, Katasztrófavédelmi tanszék A polgári védelem komplexitása, a polgári védelmi kirendeltségek feladatai Oktatási/felkészítési anyag 2011.

2 Fő kérdések Milyen veszélyek között élünk? Milyen választ ad a hazánk kihívásokra? Hogyan értelmezzük ma a polgári védelmet? Hol helyezkedik el a védelem komplex rendszerében? Ki a felelős a településeken a polgári védelmi feladatok végrehajtásáért? Milyen védelmi teendői vannak? Hogyan segítik a polgári védelmi kirendeltségek a polgármesterek védelmi feladatait? Ismerik-e egymás munkáját a különböző védelmi területek?

3 A világ egy lőporgyár, amelyben nem tilos a dohányzás. Dürenmatt

4 Milyen veszélyek között élünk? Milyen választ ad a hazánk kihívásokra?

5 Magyarország biztonságát veszélyeztető tényezők
ÚJ KIHÍVÁSOK VÁLSÁGOK VÁLSÁGOK Nem katonai jellegű Katonai jellegű Globális Belső Környezeti Regionális KATASZTRÓFÁK Természeti eredetű Civilizációs eredetű Egyéb veszélyek

6 A Magyar Köztársaság honvédelmi rendszere
ALAPVETŐ KÉRDÉS: Létezik e hazánkban olyan komplex védelmi rendszer, amely integrálja a védelmi feladatokat, a védelmi szervezeteket, és képes az ország erőforrásait, védelmi potenciálját, hatékonyan mozgósítani, működtetni? A Magyar Köztársaság honvédelmi rendszere IGEN

7 katonai rendvédelmi katasztrófák gazdasági
Hazánk a különböző kihívásokra, adekvát választ adó védelmi szervezeteket működtet kihívások katonai rendvédelmi katasztrófák gazdasági Értelmezze az ábrát. válaszok Magyar Honvédség Rendvédelmi szervek Katasztrófavédelmi rendszer Pénzügyi és gazdasági szervezetek rendszere Ezek keretében jelentkeznek a polgári védelmi-katasztrófavédelmi feladatok.

8 (honvédelmi rendszer)
A VÉDELMI FELADATOK KOMPLEXITÁSA a polgári védelem helye a KOMPLEX VÉDELMI RENDSZERBEN (honvédelmi rendszer)

9 Polgári védelmi feladatok és tevékenységek
Honvédelmi rendszer feladatcsoportjai A fegyveres védelem feladatainak csoportja A fegyveres védelem feladatainak csoportja A polgári védekezés feladatainak csoportja A feladatcsoportok egymással összefüggnek! Az ország fegyveres védelme Az ország fegyveres védelme Kat. jelleg. válságok kezelése Kat. jelleg. válságok kezelése Kat. elleni védekezés A feladatcsoportok egymással összefüggnek! Nem kat. jell.váls. kezelése Polgári veszély- helyzeti tervezés Polgári védelmi feladatok és tevékenységek (A lakosság és az anyagi javak védelmét célzó feladatok)

10 ALAPVETŐ KÉRDÉS!! Igaz e, hogy a polgári védelem a „honvédelem” része és a „katasztrófavédelem” rendszerében végzi alaprendeltetéséből adódó feladatait? 1996. évi XXXVII. törvényi szabályozás írja elő (Pv. Tv.) Alaprendeltetése, fegyveres küzdelem és katasztrófák esetés a lakosság és az anyagi javak védelme - Alapja: a polgári védelmi kötelezettség (HV. Tv.) IGEN! 10

11 2. 1. 5. 4. 3. A honvédelmi rendszer elemei: igazgatás
A katasztrófavédelem alapvető szervezeti elemei: a) + b)+ C) Hol helyezkedik el a polgári védelem a honvédelem rendszerében? 2. 1. A honvédelmi rendszer elemei: 1. Katonai védelem 2. Rend- védelem 3. Gazdasági 4. Polgári A megvalósítási út: 5. Védelmi igazgatás Rendvédelmi és egyéb védelmi szervek tűzoltóságok b) A HM és a Magyar Honvédség Katonai alakulatai, szervezetei Hivatásos állami tűzoltóság a) HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELEM:OOKF, Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, FPVI. 5. OGY, KE, HT, Korm. Hivatásos helyi polgári védelemi szerv Min., Orsz. hat.sz., Véd biz-ok A gazdaság működőképességét biztosító szervek, szervezetek c) Polgári védelmi kötelezettségen polgári védelemi alapuló szervezetek 4. 3.

12 Mi a polgári védelem? Mi a rendeltetése?
Kell? Milyen a jelene? Milyen a jövője? Nem kell? Mi a feladata? Milyen a múltja? A polgári védelem a társadalom önvédelmi reflexe

13 Mi a polgári védelem? „… a polgári védelem a honvédelem rendszerében megvalósuló szervezet, feladat- és intézkedési rendszer, amelynek célja a fegyveres összeütközés, a katasztrófa és más veszélyhelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásainak leküzdése és a túlélés feltételeinek megteremtése érdekében…” ÉRTELMEZZE A POLGÁRI VÉDELEM FOGALMÁT. (1996. évi XXXVII. Törvény) 13 13

14 A polgári védelem rendeltetése
Fegyveres összeütközés vagy annak veszélye és katasztrófahelyzet esetén a lakosság életének megóvása, az életben maradás feltételeinek biztosítása, valamint az állampolgárok felkészítése azok hatásának leküzdésére és a túlélés feltételeinek megteremtésére.

15 Mint intézkedési rendszer Mint szervezet- és intézmény rendszer
Hol jelenik meg mint feladat-rendszer? Hol jelenik meg mint intézkedési rendszer? Hova tagolódott, mint szervezet-rendszer? Mint intézkedési rendszer Mint szervezet- és intézmény rendszer Mint feladat- rendszer Belügyminisztérium Mindegyik minisztérium Mindegyik minisztérium Katasztrófavédelem

16 A polgári védelem, mint irányítási/intézkedési rendszer

17 A KATASZTRÓFAVÉDELEM IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE** Országgyűlés Kormány
Országos szint Országgyűlés Kormány Kormányzati Koordinációs Bizottság KKB. Titkárság Operatív Törzs Veszélyhelyzeti Központ Ágazati minisztériumok Védekezési munkabizottságai HM BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megyei szint Egyéb megyei védelmi szervek Megyei Védelmi Bizottságok Operatív Törzsek Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Helyi szint Helyi Védelmi Bizottságok * * A mindenkori jogutódok, utódszervezetek átveszik a katasztrófavédelmi feladatokat is. Polgári védelmi kirendeltségek, irodák Egyéb helyi védelmi szervek Polgári szervek, gazdálkodó egységek POLGÁRMESTEREK Civil szervezetek, önkéntesek Állampolgárok Polgári védelmi szervezetek

18 A polgári védelem, mint szervezeti- és intézményi rendszer
a társadalom önvédelmi reflexe A polgári védelem, mint szervezeti- és intézményi rendszer

19 A katasztrófavédelem szervezeti kialakítása
CIVIL ÁG PILLÉREI HIVATÁSOS ÁG Állami és önkormányzati szervek, szervezetek Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatásos mentő és védelmi szervezetek Gazdálkodó szervek, polgári szervek Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok Köteles Polgári védelmi szervezetek Milyen ágai vannak a polgári védelemnek? Önkéntes társadalmi- és civil szervezetek PV. Kirendeltségek Irodák Önkéntes állampolgárok 19

20 A katasztrófavédelem hivatásos szervei
Országos hatáskörű központi szerv: OSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Megyei szint: MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGOK (19) FŐVÁROSI POLGÁRI VÉDELMI IGAZGATÓSÁG Szakmai felügyelet Reptéri KVI. Helyi szint: POLGÁRI VÉDELMI KIRENDELTSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOK POLGÁRI VÉDELMI IRODÁK

21 A polgári védelem, mint feladat-rendszer
GENFI EGYEZMÉNYEKBEN POLGÁRI VÉDELMI TÖVÉNYBEN +

22 A polgári védelem feladatai
Genfi Egyezmény: figyelmeztetés, kiürítés, mentés; óvóhelyek kezelése (óvóhelyvédelem); elsötétítési rendszabályok bevezetése; orvosi ellátás; veszélyeztetett területek felmérése, megjelölése; fertőtlenítés és hasonló óvintézkedések; szükségelszállásolás és ellátás; szükségintézkedések az ellenséges csapás vagy katasztrófa által sújtott területek rendjének helyreállítására és fenntartására; létfontosságú közművek sürgős megjavítása; közreműködés a létfenntartáshoz nélkülözhetetlen létesítmények megmentésében; a fenti feladatok végrehajtásához szükséges egyéb tevékenység, ideértve többek között a tervezést, a szervezést is. Polgári védelmi törvény: a lakosság felkészítése a védekezés során irányadó magatartási szabályokra; a polgári védelmi szervezetek létrehozása és felkészítése, valamint a működéshez szükséges anyagi készletek biztosítása; a polgári védelmi tervezés, szervezés; a szakhatósági tevékenység ellátása; a települések veszélyeztetettségének felmérése; a figyelmeztetés, a tájékoztatás, a riasztás; az egyéni védőeszközökkel történő ellátás; az óvóhelyi védelem, elsötétítés; a lakosság kimenekítése és kitelepítése; a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme; a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegély-nyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések; közreműködés a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, a vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályokban meghatározott feladatainak ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában, továbbá a tűzoltásban, illetőleg a nemzetközi szerződésekből adódó tájékoztatás és kölcsönös segítségnyújtás feladatainak ellátásában.

23 IGEN! Megelőzés felkészülés időszak Veszélyhelyzet- kezelés időszak
Igaz-e, hogy a polgári védelmi feladatok három védelmi időszakhoz köthetőek? 3? Megelőzés felkészülés időszak IGEN! Veszélyhelyzet- kezelés időszak Helyreállítás időszak

24 Milyen veszélyek fenyegetik a településeket?
A települések védelmével kapcsolatos alapvető kérdések Milyen veszélyek fenyegetik a településeket? Milyen elv alapján és mikor kell a települések lakosságának és anyagi javainak védelmét biztosító polgári védelmi feladatokat végrehajtani? Ki a felelős a településeken a polgári védelmi feladatok irányításáért és végrehajtásáért?

25 A településeket fenyegető
veszélyek A természet erőinek pusztító hatása Földrengés Robbanások, tüzek FPVI 2009. Kép forrása:

26 ÁRVÍZ, BELVÍZ, HELYI VÍZKÁROK
RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS

27 TÖMEGKÖZLEKEDÉSI BALESETEK
Fotók: Monor Tűzoltó-parancsnokság munkatársai Lánglovagok honlap Google képkereső Euro-news.net E EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

28 Ipari tevékenységből adódó helyzetek
Környezetszennyezés Ipari tevékenységből adódó helyzetek Repülőgép-szerencsétlenségek On Monday, October 4th, a large Hejcei repülőbaleset Vörösiszapömlés 2011.

29 „SUFNI”- TŰZSZERÉSZEK
TÖMEGRENDEZVÉNYEK „SUFNI”- TŰZSZERÉSZEK Képforrások : Bucsák Mihály őrnagy hadműveleti főnök 2006. december 11. BEMUTATÓ a Polgári Védelem RÉSZÉRE előadása: nev=ipolytarnoc/&a=/var/www/www.falvak.hu/ipolytarnoca 1. Forrás:www.goggle.hu erdőtűz/képek

30 Minden olyan esetben, amikor azt valami veszélyezteti.
Milyen elv alapján és mikor kell a települések lakosságának és anyagi javainak védelmét biztosító feladatokat végrehajtani? Minden olyan esetben, amikor azt valami veszélyezteti. A lakosság védelme a szubszidiaritás és a segítségnyújtás alapelvén működik A POLGÁRMESTER felelőssége!!! 30

31 Amilyen a karmester szerepe egy zenemű lejátszásában,
Olyan a polgármester szerepe a védelmi feladatok szervezésében

32 A polgári védelmi kirendeltség
A „polgármesterség” Magyarországon nincs semmilyen végzettséghez kötve. Polgármester? !!!! ALAPVETŐ KÉRDÉS: Igaz-e, hogy szakmai segítségre van szüksége a védelmi feladatokban? A polgári védelmi kirendeltség SEGÍT NEKI VALAKI? IGAZ Milyen módon valósul meg a helyi védekezés?

33 „DELFIN – raj” elmélet ÖNKÉNTES FELKÉSZÍTŐK

34 IGEN! Védelmi képességek területei A polgármesternek kötelessége
a települések védelmi képességeinek kialakítása? Védelmi képességek területei A veszélyeztetettségnek megfelelő pv szervezet létrehozása, működtetése Folyamatos és pontos védelmi tervezés. Korszerű riasztási és tájékoztatási rendszer Megfelelő színvonalú felkészítési rendszer A védekezéshez szükséges anyagi-technikai készletek kialakítása, tárolása, működtetése Korszerű híradó és informatikai rendszer Működő vezetési és irányítási rendszer IGEN!

35 A polgármester a védelmi ügyekben felelős mindazért, amit megtett, illetve amit megtenni elmulasztott...

36 IGEN! Hogyan, mely területeken?
Igaz e, hogy a polgári védelmi kirendeltségek közreműködnek a polgármesterek védelmi feladatainak ellátásában? A polgári védelmi kirendeltségek a hivatásos katasztrófavédelem helyi szervei. Egyik feladatuk a települések és a polgármesterek segítése a polgári védelmi feladataik ellátásában. IGEN! Hogyan, mely területeken?

37 települési feladatainak tervezésében, szervezésében irányításában.
A polgári védelmi kirendeltségek segítik a polgármestert A megelőzés a felkészülés a mentés és a helyreállítás települési feladatainak tervezésében, szervezésében irányításában. Mely területeken?

38 1.Megelőzés, felkészülés területén
Veszélyeztetettség felmérése Szakhatósági tevékenység S E G Í T J Ü K VÉDELMI TERVEZÉS Polgári védelmi szervezetek Erő/eszköz adatbázis Lakosság- felkészítés Helyi szabályzók Figyelő-jelző- szolgálat

39 2.Mentés területén S E G Í T J Ü K Riasztás, tájékoztatás
Mentőerők segítése koordináció Helyi erők bevetése Kríziskommunikáció Média-kezelés Mentés szervezése Logisztika Kitelepítés befogadás

40 3. Helyreállítás területén
Fertőtlenítés Károk felmérése S E G Í T J Ü K Segélyszállítmányok elosztása Vis-maior Újjáépítés, prioritások Erő/eszköz visszapótlás Adatbázis javítása Tapasztalatok összegzése Vizsgálatok Helyi szabályzók módosítása

41 A TELEPÜLÉSI VÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
PILLANATKÉPEK A TELEPÜLÉSI VÉDELMI FELADATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

42 A POLGÁRMESTEREK Szervezik és irányítják a lakosság riasztását, tájékoztatását védelmét, kitelepítését, kimenekítését, illetőleg befogadását és visszatelepítését. képkereső

43 A biztosítják a kitelepítettek befogadását, ellátását, a befogadó-helyek rendjének fenntartását.
Fotó: INDEX: Nagy Attila|

44 Segítik a hivatásos mentőerők munkáját.
Hejcei, kolontári képek középen New York-i, oklahomai tűzoltók képei két oldalt

45 Gondoskodnak az elhelyezésükről, ellátásukról.

46 Szükség esetén elhelyezési körzeteket, ellátási központot alakítanak ki, gondoskodnak a rendről, fogadják a segély-szállítmányokat, szervezik a kiosztást. A polgármester államigazgatási jogkörben jár, el, a védekezési munkákhoz határozattal erőket, eszközöket vehet igénybe. Forrás:

47 Átmeneti jelleggel elrendeli az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges intézkedéseket.
Gondoskodik a mentéshez átadott eszközök rendeltetés-szerű használatáról, elszámolásáról.

48 Kríziskommunikáció, média-kezelés
Tájékoztatja a lakosságot a teendőkről, A megtett intézkedésekről. informálja a hatóságokat, kapcsolatot tart a védelmi szervekkel, információval látja el a médiát. LOVE Parade Németország Kapcsolatot tart az áldozatok hozzátartozóival.

49 Gondoskodik a munkaórák, Felelős az elszámolásokért.
MENNYI??? Gondoskodik a munkaórák, az üzemanyag-, anyag- és eszköz-felhasználás regisztrálásáról, a védelmi dokumentációk, jelentések elkészítéséről , a védekezési napló vezetéséről. Felelős az elszámolásokért.

50 Irányítja a kárfelmérést, helyreállítást, újjáépítést
Gondoskodik a járványok megelőzéséről A képek a Sz-SZ-B megyei fertőtlenítési és újjáépítési munkálatokat ábrázolják Irányítja a kárfelmérést, helyreállítást, újjáépítést

51 A védelmi rendszer minden területén felmerülő kérdés:
Mennyire ismerjük egymás tevékenységét? Ki? Mit? Miből? Hogyan? Mivel? Kinek az irányításával? Milyen az együtt-működésünk? Azért, hogy a kérdésekre választ kapjunk! Miért van szükség ilyen továbbképzésekre? 51

52 IGEN! Minden védelmi vezetőben és oktatóban felmerül a kérdés:
Ha igaz, hogy minden védelmi szervezet szükség esetén részt vesz a katasztrófák felszámolásában, akkor fel kell-e készíteni az állományukat e feladatok végrehajtására? IGEN! Szükséges lenne-e az oktatásuk átalakítása során a katasztrófavédelmi ismeretek tantárgyat beilleszteni a tanrendjükbe?

53 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Dr. Hornyacsek Júlia őrnagy"

Hasonló előadás


Google Hirdetések