Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet Győr, 2009. március 10. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet Győr, 2009. március 10. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos."— Előadás másolata:

1 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet Győr, 2009. március 10. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

2 I. A magán-állatorvosok szerepe a I. A magán-állatorvosok szerepe a Rendelet végrehajtásában Rendelet végrehajtásában II. C001 II. C001 III. A telepellátási szerződés átgondolása a számok tükrében a számok tükrében IV. A 65/2008. (V.14.) FVM rendeletben megfogalmazott módosítások megfogalmazott módosítások Témakörök

3 V. Összesítő kitöltése V. Összesítő kitöltése VI. Gyakoribb hibák Témakörök

4 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet I. A magán-állatorvosok szerepe a Rendelet végrehajtásában Győr, 2009. március 10. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

5 1. Előkészítés 2. Bonyolítás, munkavégzés 3. Támogatás ügyvitele 4. Támogatás finanszírozása 5. Jogorvoslatok 6. És az ördög dolgozik Tevékenységek

6 1.1. Az állatorvos felkészülése 1.2. Az állattartó felkészítése 1. Előkészítés

7 1.1.1. Kamarai működési engedély (pl. IBR oltás, PRRS oltás) (pl. IBR oltás, PRRS oltás) 1.1.2. Szerződés jogosult feladatok ellátására (pl. TBC vizsgálat, BRU vérvétel) (pl. TBC vizsgálat, BRU vérvétel) 1.1.3. Ügyfél-regisztrációs szám 1.1.4. Szerződés az állat tartójával (pl. MÁOK minta) (pl. MÁOK minta) 1.1.5. VHT nyilatkozat – (nyilvántartásba felvétel) 1.1.6. Pénzügyi bizonylatok 1.1.7. Vizsgálathoz szükséges anyag, eszköz 1.1 Az állatorvos felkészülése

8 - G001 bejelentő lap kitöltése - beszerezhető: internet, falugazdász - beszerezhető: internet, falugazdász - Támogatást igénylő - Támogatást igénylő (az adatlap nem ismer olyan kategóriát, hogy „ENGEDÉLYES”) (az adatlap nem ismer olyan kategóriát, hogy „ENGEDÉLYES”) - banki számlakivonat fejlécének másolata - banki számlakivonat fejlécének másolata - területileg illetékes MVH-hoz elküldeni (tértivevényesen) - területileg illetékes MVH-hoz elküldeni (tértivevényesen) 1.1.3. Ügyfél-regisztrációs szám

9 1.2.1. Nyilatkozat küldése – (nagyüzem, kisüzem) 1.2.2. Bejelentkezési lap – (internet, falugazdász) 1.2.3. Hatósági igazolás – (kerületi hivatal) (Igazgatási szolgáltatási díj: 1670 Ft) 1.2.4. Kérelem elküldése a területileg illetékes MgSzH ÉbÁI-hoz illetékes MgSzH ÉbÁI-hoz (Tértivevénnyel: 410 Ft) 1.2.5. Határozat kézhezvételét követően az állatorvos megkeresése állatorvos megkeresése Megjegyzés: ÉVENTE ISMÉTELNI KELL 1.2. Az állattartó felkészítése

10 1.2.1. Nyilatkozat (értesítés)

11 1.2.1. Nyilatkozat Miért van rá szükség? Tetten érhető, hogy az államilag kötelezően előírt vizsgálatok elmulasztása miatt kit terhel a felelősség.

12 2.1. Határozat ellenőrzése, másolat készítése - intézeti kísérőirathoz - támogatás igényléséhez - egyéb (jogorvoslati eljáráshoz) 2.2. Állategészségügyi beavatkozás elvégzése 2.3. Vizsgálattal összefüggő iratok - jegyzőkönyvek, vérkísérők 2.4. Pénzügyi bizonylatok kitöltése 2.5. Kérelem az MgSzH-hoz (hónap végén) 2.6. Iratok megküldése a Terméktanácshoz 2. Bonyolítás, munkavégzés

13 - Számla az állami támogatáshoz - Bevételi pénztárbizonylat - Számla vagy egyszerűsített számla vagy nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz 2.4. Pénzügyi bizonylatok

14 Számla (A001) Számla (B002) BPT

15 Számla fejléce: 2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla) Sorszám 2008-01-01-től Fizetési mód és határidő

16 Számla tartalma: 2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla) Állategészségügyi szolgáltatás Támogatás tartalom

17 Számla záradékolása: 2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla) Igazolás, kötelezettség vállalás Ügyfél-regisztrációs szám

18 Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA átvételéről, ha készpénzben fizetik Banki utalás esetén nem kell! 2.4. Pénzügyi bizonylatok (BPT) Igazolás, kötelezettség vállalás Ügyfél-regisztrációs szám Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA mentes összeg átvételéről, ha készpénzben fizetik. Banki utalás esetén nem kell!

19 Állategészségügyi szolgáltatás: - kiszállás - gyógyszer, eszköz - egyéb költség - irodaszer - posta, telefon - hitel kamat - munkadíj - előkészítés - munkavégzés - állami támogatás ügyintézése ügyintézése 2.4. Pénzügyi bizonylatok (C001)

20 Résztvevők: Kedvezményezett: állattartó Engedélyes: támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató: terméktanácsok MgSzH: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal MVH: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal KKV státusz: Mikro vállalkozás (1): alkalmazott < 10, éves forgalom < 40 mó euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró Kis vállalkozás (2): alkalmazott < 50, éves forgalom < 40 mó euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró Középvállalkozás (3): alkalmazott < 250, éves forgalom < 40 mó euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró 3. Támogatás ügyvitele

21 Eljárás: a.) Számlákról fénymásolat készítése. (2 példány/számla) a.) Számlákról fénymásolat készítése. (2 példány/számla) b.) Összesítő (3. számú melléklet) elkészítése. (2 példány/összesítő) b.) Összesítő (3. számú melléklet) elkészítése. (2 példány/összesítő) c.) Összesítő elküldése (2 példányban) tértivevényes küldeményként, a c.) Összesítő elküldése (2 példányban) tértivevényes küldeményként, a kedvezményezett (állattartó) telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz. (pl. kedvezményezett (állattartó) telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz. (pl. Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 7402 Kaposvár, Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 7402 Kaposvár, Csokonai utca 3.) Csokonai utca 3.) d.) MgSzH ellenőriz, igazol, majd a szolgáltatónak elküldi az iratokat. d.) MgSzH ellenőriz, igazol, majd a szolgáltatónak elküldi az iratokat. i.) Baromfifélék: Baromfi Terméktanács i.) Baromfifélék: Baromfi Terméktanács (1054 Budapest, Akadémia utca 1.) ii.) Egyéb állatfajok: Vágóállat- és Hús Terméktanács (1097 Budapest, Gubacsi út 6/b.) e.) Szolgáltató a támogatási kérelmet megküldi a MVH-nak. e.) Szolgáltató a támogatási kérelmet megküldi a MVH-nak. f.) Az MVH határozatot hoz a támogatás összegéről, melyet megküld a szolgáltatónak. g.) A szolgáltató az MVH határozata alapján az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő összeget folyósítja az engedélyes részére. 3. Támogatás ügyvitele Napok 0 15 60 7

22 Eljárás: Megjegyzés: Mivel a rendeletben nincs meghatározva a határozathozatal, Megjegyzés: Mivel a rendeletben nincs meghatározva a határozathozatal, illetve a kifizetés időpontja, ezért a elvégzett munkától a illetve a kifizetés időpontja, ezért a elvégzett munkától a kifizetésig tartó időintervallumot nem lehet pontosan kifizetésig tartó időintervallumot nem lehet pontosan meghatározni. meghatározni. 3. Támogatás ügyvitele Napok 112 Gyakorlat: A visszajelzések alapján már 44 napra is megtörtént a kifizetés. A visszajelzések alapján már 44 napra is megtörtént a kifizetés. Saját tapasztalat alapján a számla kiállításától számítva Saját tapasztalat alapján a számla kiállításától számítva - 2007. -64 nap - 2008. - 109 nap

23 4.1. Rendeletek 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4.2. Ügyvitel 4.3. Források 4. Finanszírozás

24 A BIZOTTSÁG 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) 10. Cikk Állat- és növénybetegségek és kártevő fertőzés tekintetében adott támogatás (1) A mezőgazdasági termelőket az állat- és növénybetegségek vagy kártevő fertőzések megelőzése és felszámolása során felmerült költségekhez, az egészségügyi ellenőrzések, tesztek és más szűrési intézkedések, az oltóanyagok, gyógyszerek és növényvédő szerek megvásárlásának és alkalmazásának költségeihez, az állatok vágási és megsemmisítési költségeihez és a termények megsemmisítési költségeihez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben megfelel az alábbi, illetve a (4)–(8) bekezdésben foglalt feltételeknek: a)a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 100 %-ot; b) a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket. 4.1. Rendeletek (EK rendelet)

25 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet A támogatás jellege, mértéke 3. § 3. § (3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (áfát nem tartalmazó) értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet. A támogatott szolgáltatás igénybevétele 5. § (6) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése esetén a kedvezményezett köteles a számla teljes összegét kifizetni. Támogatási kérelem, kifizetés 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni. 4.1. Rendeletek (FVM rendelet)

26 4.2. Ügyvitel Terméktanács(szolgáltató) Állattartó(kedvezményezett)Állatorvos(engedélyes) Kincstár Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - Résztvevők Mg Sz H MVHMVH Mg Sz H

27 4.2. Ügyvitel Terméktanács(szolgáltató) Állattartó(kedvezményezett)Állatorvos(engedélyes) X Kincstár Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - Résztvevők - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. Mg Sz H MVHMVH Mg Sz H

28 4.2. Ügyvitel Terméktanács(szolgáltató) Állattartó(kedvezményezett)Állatorvos(engedélyes) X Kincstár Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - Résztvevők - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. 148/2007. (XII. 8.) FVM r. - 148/2007. (XII. 8.) FVM r. - Munkavégzés Mg Sz H MVHMVH Mg Sz H

29 4.2. Ügyvitel Terméktanács(szolgáltató) Állattartó(kedvezményezett)Állatorvos(engedélyes) X Kincstár Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - Résztvevők - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. 148/2007. (XII. 8.) FVM r. - 148/2007. (XII. 8.) FVM r. - Munkavégzés - Ügyiratok mozgása - Ügyiratok mozgása Mg Sz H MVHMVH Mg Sz H

30 A jelenlegi szabályozás szerint az állami támogatás összegét a számla készítésétől az állami támogatás kézhezvételéig (cca. 112 nap) az állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó (engedélyes) finanszírozza. A jelenlegi szabályozás szerint az állami támogatás összegét a számla készítésétől az állami támogatás kézhezvételéig (cca. 112 nap) az állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó (engedélyes) finanszírozza. - Saját erő - Hitel - Állat tartója (előfinanszírozás) - Egyéb cégek (pl. gyógyszer nagykereskedők) 4.3. Források

31 Amennyiben az állat tartója a vizsgálati díjat nem tudja, vagy nem akarja kifizetni, akkor azt peres úton lehet követelni. Amennyiben az állat tartója a vizsgálati díjat nem tudja, vagy nem akarja kifizetni, akkor azt peres úton lehet követelni. a.) A fizetés meghiúsulásáról tértivevényes levélben értesíteni a területileg illetékes MgSzH ÉbÁI-t, kérve a forgalmi korlátozás elrendelését. ÉbÁI-t, kérve a forgalmi korlátozás elrendelését. b.) Az állat tartóját tértivevényes levélben kell felszólítani a fizetésre. c.) Amennyiben az állat tartója erre sem fizet, úgy ügyvéd útján elindítani a peresítést és a behajtási eljárást. behajtási eljárást. Miután az eljáró engedélyes állatorvosnak nincs joga vizsgálni a határozattal rendelkező állattartót, ezért a behajtási eljárás során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni. Miután az eljáró engedélyes állatorvosnak nincs joga vizsgálni a határozattal rendelkező állattartót, ezért a behajtási eljárás során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni. i.) Az állat tartója a nyilatkozatában a valóságnak megfelelő adatokat közölt-e. ii.) Az államilag támogatott vizsgálatok jóváhagyásának határozatát kibocsátó MgSzH ÉbÁI-nak joga van meggyőződni arról, hogy a nyilatkozatot tevő állattartónak valóban nincs joga van meggyőződni arról, hogy a nyilatkozatot tevő állattartónak valóban nincs köztartozása. Ennek értelmében a határozat kiadását megelőzően kérheti az állattartót, köztartozása. Ennek értelmében a határozat kiadását megelőzően kérheti az állattartót, hogy az APEH-től szerezzen be adóigazolást. Ennek elmulasztása az eljáró hatóságnak hogy az APEH-től szerezzen be adóigazolást. Ennek elmulasztása az eljáró hatóságnak felróható. felróható. 5. Jogorvoslatok

32 1200-as szarvasmarha állomány - Az állományt 2007-ben, szerződés alapján magán-állatorvos látja el. - Az állományt 2007-ben, szerződés alapján magán-állatorvos látja el. - Szerződött állatorvos elvégzi az állami támogatásos munkákat. - Szerződött állatorvos elvégzi az állami támogatásos munkákat. - A rendeletben meghatározott és a kamara által javasolt díjak alapján dolgozik, és készíti a - A rendeletben meghatározott és a kamara által javasolt díjak alapján dolgozik, és készíti a számlákat. számlákat. - Év végén a szerződés lejár. - Év végén a szerződés lejár. - Állattartó oszt szoroz. - Állattartó oszt szoroz. - Az új telepellátási szerződés megkötésekor az állat tartó ajánlata az állami támogatással járó - Az új telepellátási szerződés megkötésekor az állat tartó ajánlata az állami támogatással járó térítések ismeretében: havi 50.000 Ft térítések ismeretében: havi 50.000 Ft - Állatorvos ennyi összegért nem vállalja az állomány ellátását. - Állatorvos ennyi összegért nem vállalja az állomány ellátását. - A termelés folyik, anélkül, hogy az állattartónak szerződése lenne magánpraxis - A termelés folyik, anélkül, hogy az állattartónak szerződése lenne magánpraxis folytatására jogosult állatorvossal. folytatására jogosult állatorvossal.Javaslat: A telepellátási szerződés megkötésekor meg kell vizsgálni, hogy az államilag támogatott munkák, mekkora részt képeznek a telepen mindennaposan elvégzendő feladatok között. Ennek arányában érdemes változtatni az összegeken, szem előtt tartva, hogy amennyiben megszűnik az állami támogatás, úgy ismételten felül kell vizsgálni a szerződést. A telepellátási szerződés megkötésekor meg kell vizsgálni, hogy az államilag támogatott munkák, mekkora részt képeznek a telepen mindennaposan elvégzendő feladatok között. Ennek arányában érdemes változtatni az összegeken, szem előtt tartva, hogy amennyiben megszűnik az állami támogatás, úgy ismételten felül kell vizsgálni a szerződést. 6. És az ördög dolgozik I.

33 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez - Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási - Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit továbbá a mintaküldés költségeit - B002 > IBR/IPV > szarvasmarha > Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalom - B002 > IBR/IPV > szarvasmarha > Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalomPélda: - A vizsgált állományban 5 egyed van, ebből egy IBR pozitív - A vizsgált állományban 5 egyed van, ebből egy IBR pozitív - Állomány oltására felhasználható vakcina kiszerelése 10 illetve 25 adagos. Beszerzési ára - Állomány oltására felhasználható vakcina kiszerelése 10 illetve 25 adagos. Beszerzési ára meghaladja az állami támogatásban meghirdetett összeget. meghaladja az állami támogatásban meghirdetett összeget. - Állattartó kifogásol, hogy miért kell a meghirdetett összegnél többet fizetnie. - Állattartó kifogásol, hogy miért kell a meghirdetett összegnél többet fizetnie.Javaslat: Az állattartók szélesebb körű tájékoztatása, hogy az állami támogatás összege, nem azonos Az állattartók szélesebb körű tájékoztatása, hogy az állami támogatás összege, nem azonos az állat-egészségügyi beavatkozás során felmerült valamennyi költséggel. az állat-egészségügyi beavatkozás során felmerült valamennyi költséggel. 6. És az ördög dolgozik II.

34 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet - 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla - 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni. támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni. - C001 > Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás > sertés, - C001 > Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás > sertés, baromfi > Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra értékesített baromfi > Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra értékesített állategység (ÁE)* állategység (ÁE)*Példa: - A baromfi állomány gyógykezelése, immunizálása és annak anyagi finanszírozása folyamatos - A baromfi állomány gyógykezelése, immunizálása és annak anyagi finanszírozása folyamatos és hosszabb időszakon keresztül tart. és hosszabb időszakon keresztül tart. - A támogatási keret kimerülését a szállítás előtti időszakban teszik közzé. - A támogatási keret kimerülését a szállítás előtti időszakban teszik közzé.Javaslat: Az eljáró állatorvos jogbiztonságának a megteremtése. Az eljáró állatorvos jogbiztonságának a megteremtése. VHT nyilatkozat szerint 80 %-os kimerülésnél közzé teszik a keretet. VHT nyilatkozat szerint 80 %-os kimerülésnél közzé teszik a keretet. 6. És az ördög dolgozik III.

35 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet II. C001 Győr, 2009. március 10. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

36 Mottó 1. Számonkérhetőség Két nap múlva, még lehet hogy tudod, hogy mit csináltál, de két év múlva ez már koránt sem biztos!

37 Mottó 2. ÁllatEgység hitelessége A számlában feltüntetett adatokért a számla készítője a felelős, függetlenül attól, hogy milyen információt kap!

38 1. Előkészítés 2. Pénzügyi bizonylatok 3. A számla háttérbizonylatai 4. Patkószeg Tevékenységek

39 1.1. A telepre kidolgozott Állategészségügyi Technológiai leírás Állategészségügyi Technológiai leírás felülvizsgálata, és kiegészítése a felülvizsgálata, és kiegészítése a támogatási rendelet ismeretében támogatási rendelet ismeretében 1.2. A telepi munkafolyamatok és állatmozgatások nyomon állatmozgatások nyomon követhetőségének bizonylati követhetőségének bizonylati rendszere rendszere (állattartó felvilágosítása) (állattartó felvilágosítása) 1. Előkészítés

40 2.1. Számla az állami támogatáshoz 2.2. Bevételi pénztárbizonylat 2.3. Számla vagy egyszerűsített számla vagy nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz 2. Pénzügyi bizonylatok

41 Számla fejléce: 2.1. Pénzügyi bizonylatok (Számla) Sorszám 2008-01-01-től Fizetési mód és határidő

42 Számla tartalma: 2.1. Pénzügyi bizonylatok (Számla) Állat-egészségügyi szolgáltatás Támogatás tartalom OIE betegség megnevezése is

43 Számla záradékolása: 2.1. Pénzügyi bizonylatok (Számla) Igazolás, kötelezettség vállalás Ügyfél-regisztrációs szám

44 2.2. Pénzügyi bizonylatok (BP) Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA és az állami támogatás feletti átvételéről, ha készpénzben fizetik Banki utalás esetén nem kell! Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA mentes összeg átvételéről, ha készpénzben fizetik. Banki utalás esetén nem kell!

45 3.1. Állat-egészségügyi szolgáltatás 3.2. ÁllatEgység elszámolása 3. A számla háttérbizonylatai

46 3.1. Állat-egészségügyi szolgáltatás Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett egységárak csak a megértést szolgálják

47 Javaslat: A sertés szállítólevél (2611) másolata is képezze a másolata is képezze a mellékleteket mellékleteket 3.1. ÁllatEgység elszámolása

48 Az állami támogatásra szánt összeg, az állat- egészségügyi szolgáltató (engedélyes) által kiállított SZÁMLÁKON keresztül jut el az állatokat tartókig. Ezért kiemelt fontosságú, hogy az utólagos ellenőrzésekkor, ezen pénzösszegek felhasználása, nyomon követhető, és szigorúan a támogatáshoz kapcsolódó tartalommal legyen kitöltve. 4. Patkószeg

49 „A patkószeg elveszett, a patkószeg miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a király elveszett, a király miatt az ország elveszett, TEHÁT jól verd be a patkószeget.” 4. Patkószeg

50 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet III. A telepellátási szerződés átgondolása a számok tükrében Győr, 2009. március 10. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

51 1. Felkészülés 2. Gazdasági számítások 3. Tárgyalás Tevékenységek

52 1.1. Telepellátási szerződés áttekintése 1.2. Szakmai irányelvek áttekintése 1.3. Telepen végzett munka felmérése és értékelése a munkanapló alapján értékelése a munkanapló alapján 1. Felkészülés

53 2.1. A telepen eltöltött munkaidő kiszámítása kiszámítása 2.2. A szakmai irányelvek alapján a telepi tevékenységek súlypontozása tevékenységek súlypontozása 2.3. Az egyes tevékenységek forintosítása 2.4. Államilag Támogatott szolgáltatások kiemelése kiemelése 2.5. Szolgáltatási szimulációs modulok alkalmazása az egyes Állami alkalmazása az egyes Állami Támogatással összefüggő feladatok Támogatással összefüggő feladatok ellátása alkalmával ellátása alkalmával 2. Gazdasági számítások

54 (munkaidő) 2.1. Gazdasági számítások Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

55 (súlypontozás – forintosítás – ÁT kijelölése) 2.2-3. Gazdasági számítások Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

56 (Állami Támogatás számítása) 2.4. Gazdasági számítások Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

57 2.5. Gazdasági számítások Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják (szolgáltatási szimulációs modul)

58 2.5. Gazdasági számítások Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják (grafikus értékelés)

59 3.1. Telepi tevékenység összefoglalása 3.2. Szakmai irányelvek alapján az egyes tevékenységek elemzése tevékenységek elemzése 3.3. A gazdasági számítások tükrében ajánlat tétele ajánlat tétele Megjegyzés: A tárgyaló partner gazdasági szakember, ezért érvelésünket sokkal jobban elfogadja akkor, ha azt a számok tükrében mutatjuk be. 3. Tárgyalás

60 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet IV. A 65/2008. (V.14) FVM rendeletben megfogalmazott módosítások Győr, 2009. március 10. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

61 1. R. 3. § (2) bekezdés 2. R. 6. § (8) bekezdés 3. R. 6. § (9) bekezdés 4. R. 9. § (2) bekezdés 5. R. 9. § (3) bekezdés Módosítások

62 3. § (2) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, 1990. június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatban foglaltak szerinti és a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket felsoroló jegyzékében szereplő állatbetegségekkel kapcsolatos azon intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szűrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat- egészségügyi szolgáltatások költségeihez, a) amelyeket az elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezően végre kell hajtani, b) amelyeket az állat-egészségügyi hatóság rendelt el, vagy c) amelyek az állatállományok állat-egészségügyi programjában szerepelnek. - OIE lista (pl. www.vht.hu) - Állat-egészségügyi programok, és benne meghatározott !! HATÁRIDŐK !! meghatározott !! HATÁRIDŐK !! 1. R. 3. § (2) bekezdés

63 6. § (8) Amennyiben az MVH megállapítja, hogy a kedvezményezett a támogatásra nem vagy az összesítőben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, határozatban értesíti a kedvezményezettet, és felhívja a figyelmét arra, hogy köteles az igénybe vett szolgáltatás támogatástartalmának - az elutasítás mértékének megfelelő - összegét a szolgáltató részére megfizetni. - Engedélyes jogi biztonsága biztosított, a támogatás jogtalan igénybevétele esetén. támogatás jogtalan igénybevétele esetén. 2. R. 6. § (8) bekezdés

64 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy arról a kedvezményezettet az MVH határozatban értesíti, és felhívja a figyelmét arra, hogy köteles az igénybe vett szolgáltatás értékének teljes összegét a szolgáltató részére megfizetni. - Engedélyes jogi biztonsága biztosított, a keret kimerülése esetén. kimerülése esetén. 3. R. 6. § (9) bekezdés

65 9. § (2) A 6. § (1) bekezdésétől eltérően a 2007. december 11-e és 2008. február 29-e között igénybe vett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásokról az engedélyesnek az általa kiállított számlák másolatát a 3. számú melléklet szerinti összesítőhöz csatolva 2008. május 31-ig kell megküldenie postai úton, két példányban a kedvezményezett telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz. - Tértivevény dátumának ellenőrzése. - MgSzH-ra rákérdezni, hogy mi lett a korábban beküldött iratokkal. beküldött iratokkal. 4. R. 9. § (2) bekezdés

66 9. § (3) A 2007. november 1-je és 2007. december 10-e között elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásokról a támogatási kérelmet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet 2007. december 10-én hatályos 3. számú melléklete szerint 2008. május 31-ig lehet benyújtani a szolgáltató székhelye szerint illetékes MgSzH-hoz. Az MgSzH az így benyújtott kérelmeket 2008. június 16-ig továbbítja az MVH területileg illetékes Megyei Kirendeltségéhez. - Tértivevény dátumának ellenőrzése. - MgSzH-ra rákérdezni, hogy mi lett a korábban beküldött iratokkal. beküldött iratokkal. 5. R. 9. § (3) bekezdés

67 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet V. Összesítő kitöltése Győr, 2009. március 10. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

68 1. Szolgáltató adatai 2. Szolgáltatások részletezése 3. Nyilatkozat, igazolás Összesítő kitöltése

69 1. Szolgáltató adatai

70 2. Szolgáltatások részletezése

71 3. Nyilatkozat, igazolás

72 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet VI. Gyakoribb hibák Győr, 2009. március 10. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos

73 1. Jóváhagyási kérelem 2. Vizsgálati kísérőiratok 3. Összesítők, számlák Gyakoribb hibák

74 1.1. A kérelem kitöltése hiányos, pontatlan - foglalkoztatott létszám - foglalkoztatott létszám - éves forgalom - éves forgalom - a vállalkozás minősítése - a vállalkozás minősítése - technikai kód - technikai kód - betegség megnevezése - betegség megnevezése - ügyfél-regisztrációs szám - ügyfél-regisztrációs szám - tenyészetkód - tenyészetkód 1. Jóváhagyási kérelem

75 1.2. Egy jóváhagyási kérelmen több állo- mányra igényel támogatást az állat- mányra igényel támogatást az állat- tartó. tartó. 1. Jóváhagyási kérelem

76 1.3. A jóváhagyási kérelem kötelező „mel- lékletei” hiányosan kerülnek csatolás- lékletei” hiányosan kerülnek csatolás- ra ra - hatósági állatorvosi igazolás - hatósági állatorvosi igazolás - nyilatkozat az állatorvossal megkötött - nyilatkozat az állatorvossal megkötött szerződés meglétéről szerződés meglétéről - igazgatási szolgáltatási díj befizetését - igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló számlamásolat igazoló számlamásolat 1. Jóváhagyási kérelem

77 1.4. Az igazgatási szolgáltatási díj kiszám- lázása „véletlenszerű” lázása „véletlenszerű” - van amikor megtörtént állományvizsgá- - van amikor megtörtént állományvizsgá- latot követően tény-adat igazolás díja latot követően tény-adat igazolás díja kerül kiszámlázásra, kerül kiszámlázásra, - és van mikor ellenőrzés nélkül állomány- - és van mikor ellenőrzés nélkül állomány- vizsgálati díjat számol fel a kolléga vizsgálati díjat számol fel a kolléga 1. Jóváhagyási kérelem

78 1.5. A kérelem benyújtásának ideje - alig előzi meg, illetve esetenként csak követi a - alig előzi meg, illetve esetenként csak követi a szolgáltatás elvégzését, amely felesleges extra mun- szolgáltatás elvégzését, amely felesleges extra mun- kát (extra gyors ügyintézést) követel meg a hatós- kát (extra gyors ügyintézést) követel meg a hatós- ágtól. ágtól. 1.6. A kérelem benyújtásának módja - a gyors ügyintézés érdekében, a személyes ügyin- - a gyors ügyintézés érdekében, a személyes ügyin- tézés mellett dönt az ügyfél, szemben a – jogsza- tézés mellett dönt az ügyfél, szemben a – jogsza- bályban előírt – POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ BE- bályban előírt – POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ BE- NYÚJTÁSSAL. NYÚJTÁSSAL. 1. Jóváhagyási kérelem

79 2.1. Határozat másolati példánya - minden évben új határozatot kell kérni - minden évben új határozatot kell kérni - első alkalommal a másolati, példányt mel- - első alkalommal a másolati, példányt mel- lékelni kell a kísérő irathoz lékelni kell a kísérő irathoz - az adott évben csak egyszer kell valame- - az adott évben csak egyszer kell valame- lyik MgSzH ÁDI Intézetbe eljuttatni a ha- lyik MgSzH ÁDI Intézetbe eljuttatni a ha- tározatot. Az intézetek „látják” egymás tározatot. Az intézetek „látják” egymás anyagait anyagait - a további alkalmakkor elég a határozat szá- - a további alkalmakkor elég a határozat szá- mát ráírni a kísérőiratra mát ráírni a kísérőiratra 2. Vizsgálati kísérőiratok

80 2.2. Kísérőirat (megrendelő) - ha az eljáró jogosult állatorvos a MgSzH - ha az eljáró jogosult állatorvos a MgSzH ÁDI határozatra kéri a vizsgálatot, akkor a ÁDI határozatra kéri a vizsgálatot, akkor a megrendelőn az a helységnév szerepeljen, megrendelőn az a helységnév szerepeljen, ami a határozaton van feltüntetve ami a határozaton van feltüntetve - a beküldött mintavétel dátuma ne előzze - a beküldött mintavétel dátuma ne előzze meg a határozat kiadási dátumát meg a határozat kiadási dátumát - olvasható kitöltés - olvasható kitöltés - a tulajdonos, számlaátvevő adatainak fel- - a tulajdonos, számlaátvevő adatainak fel- tüntetése tüntetése - a tulajdonos aláírása - a tulajdonos aláírása 2. Vizsgálati kísérőiratok

81 3.1. Az összesítő és a számla is csak egy példányban kerül benyújtásra példányban kerül benyújtásra Jogszabályi előírás szerint KÉT PÉLDÁNYBAN Jogszabályi előírás szerint KÉT PÉLDÁNYBAN kell benyújtani. kell benyújtani. 3. Összesítők, számlák

82 3.2. Az összesítő és a számla késedelmesen kerül benyújtásra kerül benyújtásra JOGVESZTŐ HATÁLYÚ JOGVESZTŐ HATÁLYÚ Benyújtási határidő: munka elvégzését követő Benyújtási határidő: munka elvégzését követő hónap 15. napjáig hónap 15. napjáig 3. Összesítők, számlák

83 3.3. Az összesítő hiányosan vagy pontat- lanul van kitöltve lanul van kitöltve - tárgyidőszak mező kitöltetlen - tárgyidőszak mező kitöltetlen - jogosultságot megállapító MgSzH ÉbÁI - jogosultságot megállapító MgSzH ÉbÁI határozat száma hiányzik határozat száma hiányzik - a kiállított számla száma pontatlan, hibás - a kiállított számla száma pontatlan, hibás - hiányzik az engedélyes állatorvos aláírása - hiányzik az engedélyes állatorvos aláírása - a megyei MgSzH „Igazolás” részt kitölti az - a megyei MgSzH „Igazolás” részt kitölti az engedélyes állatorvos engedélyes állatorvos 3. Összesítők, számlák

84 3.4. Az összesítőhöz mellékelt számlamá- solat solat - nem olvasható - nem olvasható 3.5. A számla kitöltése hiányos - technikai kód - technikai kód - ügyfél-regisztrációs szám - ügyfél-regisztrációs szám - a számla támogatás tartalma - a számla támogatás tartalma - a teljesítés igazolása (az állattartó aláírása) - a teljesítés igazolása (az állattartó aláírása) - fizetési kötelezettségvállalás - fizetési kötelezettségvállalás 3. Összesítők, számlák

85 3.6. Egy szolgáltatás többször kerül elszá- molásra molásra (Például a szarvasmarha VÉRVÉTEL ese- (Például a szarvasmarha VÉRVÉTEL ese- tén az engedélyes állatorvos, a brucellára, tén az engedélyes állatorvos, a brucellára, IBR-re, leukózisra is külön-külön elszámol- IBR-re, leukózisra is külön-külön elszámol- ja a jogszabály szerinti mintavételi költsé- ja a jogszabály szerinti mintavételi költsé- get.) get.) A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK EGY VÉRMINTÁBÓL IS ELVÉGEZHE- EGY VÉRMINTÁBÓL IS ELVÉGEZHE- TŐEK. TŐEK. 3. Összesítők, számlák

86 www.smaok.hu (Állatorvosoknak) info@mekisland.hu

87 Köszönöm a figyelmet

88


Letölteni ppt "Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet Győr, 2009. március 10. Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos."

Hasonló előadás


Google Hirdetések