Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet"— Előadás másolata:

1 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos Győr, március 10.

2 Témakörök I. A magán-állatorvosok szerepe a Rendelet végrehajtásában
II. C001 III. A telepellátási szerződés átgondolása a számok tükrében IV. A 65/2008. (V.14.) FVM rendeletben megfogalmazott módosítások

3 Témakörök V. Összesítő kitöltése VI. Gyakoribb hibák

4 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
I. A magán-állatorvosok szerepe a Rendelet végrehajtásában Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos Győr, március 10.

5 Tevékenységek 1. Előkészítés 2. Bonyolítás, munkavégzés
3. Támogatás ügyvitele 4. Támogatás finanszírozása 5. Jogorvoslatok 6. És az ördög dolgozik

6 1. Előkészítés 1.1. Az állatorvos felkészülése
1.2. Az állattartó felkészítése

7 1.1 Az állatorvos felkészülése
Kamarai működési engedély (pl. IBR oltás, PRRS oltás) Szerződés jogosult feladatok ellátására (pl. TBC vizsgálat, BRU vérvétel) Ügyfél-regisztrációs szám Szerződés az állat tartójával (pl. MÁOK minta) VHT nyilatkozat – (nyilvántartásba felvétel) Pénzügyi bizonylatok Vizsgálathoz szükséges anyag, eszköz

8 1.1.3. Ügyfél-regisztrációs szám
G001 bejelentő lap kitöltése - beszerezhető: internet, falugazdász - Támogatást igénylő (az adatlap nem ismer olyan kategóriát, hogy „ENGEDÉLYES”) - banki számlakivonat fejlécének másolata - területileg illetékes MVH-hoz elküldeni (tértivevényesen)

9 1.2. Az állattartó felkészítése
Nyilatkozat küldése – (nagyüzem, kisüzem) Bejelentkezési lap – (internet, falugazdász) Hatósági igazolás – (kerületi hivatal) (Igazgatási szolgáltatási díj: 1670 Ft) Kérelem elküldése a területileg illetékes MgSzH ÉbÁI-hoz (Tértivevénnyel: 410 Ft) Határozat kézhezvételét követően az állatorvos megkeresése Megjegyzés: ÉVENTE ISMÉTELNI KELL

10 1.2.1. Nyilatkozat (értesítés)

11 1.2.1. Nyilatkozat Miért van rá szükség?
Tetten érhető, hogy az államilag kötelezően előírt vizsgálatok elmulasztása miatt kit terhel a felelősség.

12 2. Bonyolítás, munkavégzés
2.1. Határozat ellenőrzése, másolat készítése - intézeti kísérőirathoz - támogatás igényléséhez - egyéb (jogorvoslati eljáráshoz) 2.2. Állategészségügyi beavatkozás elvégzése 2.3. Vizsgálattal összefüggő iratok - jegyzőkönyvek, vérkísérők 2.4. Pénzügyi bizonylatok kitöltése 2.5. Kérelem az MgSzH-hoz (hónap végén) 2.6. Iratok megküldése a Terméktanácshoz

13 2.4. Pénzügyi bizonylatok - Számla az állami támogatáshoz
- Bevételi pénztárbizonylat Számla vagy egyszerűsített számla vagy nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz

14 2.4. Pénzügyi bizonylatok Számla (A001) Számla (B002) BPT

15 2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla)
Számla fejléce: Sorszám től Fizetési mód és határidő

16 2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla)
Számla tartalma: Állategészségügyi szolgáltatás Támogatás tartalom

17 2.4. Pénzügyi bizonylatok (számla)
Számla záradékolása: Igazolás, kötelezettség vállalás Ügyfél-regisztrációs szám

18 2.4. Pénzügyi bizonylatok (BPT)
Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA átvételéről, ha készpénzben fizetik Banki utalás esetén nem kell! Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA mentes összeg átvételéről, ha készpénzben fizetik. Banki utalás esetén nem kell! Igazolás, kötelezettség vállalás Ügyfél-regisztrációs szám

19 2.4. Pénzügyi bizonylatok (C001)
Állategészségügyi szolgáltatás: - kiszállás - gyógyszer, eszköz - egyéb költség - irodaszer - posta, telefon - hitel kamat - munkadíj - előkészítés - munkavégzés - állami támogatás ügyintézése

20 3. Támogatás ügyvitele Résztvevők: KKV státusz:
Kedvezményezett: állattartó Engedélyes: támogatott állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó Szolgáltató: terméktanácsok MgSzH: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal MVH: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal KKV státusz: Mikro vállalkozás (1): alkalmazott < 10, éves forgalom < 40 mó euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró Kis vállalkozás (2): alkalmazott < 50, éves forgalom < 40 mó Középvállalkozás (3): alkalmazott < 250, éves forgalom < 40 mó euró, mérleg-főösszeg < 27 mó euró

21 3. Támogatás ügyvitele Eljárás: Napok
a.) Számlákról fénymásolat készítése. (2 példány/számla) b.) Összesítő (3. számú melléklet) elkészítése. (2 példány/összesítő) c.) Összesítő elküldése (2 példányban) tértivevényes küldeményként, a kedvezményezett (állattartó) telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz. (pl. Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 7402 Kaposvár, Csokonai utca 3.) d.) MgSzH ellenőriz, igazol, majd a szolgáltatónak elküldi az iratokat. i.) Baromfifélék: Baromfi Terméktanács (1054 Budapest, Akadémia utca 1.) ii.) Egyéb állatfajok: Vágóállat- és Hús Terméktanács (1097 Budapest, Gubacsi út 6/b.) e.) Szolgáltató a támogatási kérelmet megküldi a MVH-nak. f.) Az MVH határozatot hoz a támogatás összegéről, melyet megküld a szolgáltatónak. g.) A szolgáltató az MVH határozata alapján az elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatás támogatástartalmának megfelelő összeget folyósítja az engedélyes részére. Napok 15 60 7

22 3. Támogatás ügyvitele Eljárás: Napok Gyakorlat:
Megjegyzés: Mivel a rendeletben nincs meghatározva a határozathozatal, illetve a kifizetés időpontja, ezért a elvégzett munkától a kifizetésig tartó időintervallumot nem lehet pontosan meghatározni. Napok 112 Gyakorlat: A visszajelzések alapján már 44 napra is megtörtént a kifizetés. Saját tapasztalat alapján a számla kiállításától számítva nap nap

23 4. Finanszírozás 4.1. Rendeletek 4.2. Ügyvitel 4.3. Források
1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 4.2. Ügyvitel 4.3. Források

24 4.1. Rendeletek (EK rendelet)
A BIZOTTSÁG 1857/2006/EK RENDELETE (2006. december 15.) 10. Cikk Állat- és növénybetegségek és kártevő fertőzés tekintetében adott támogatás (1) A mezőgazdasági termelőket az állat- és növénybetegségek vagy kártevő fertőzések megelőzése és felszámolása során felmerült költségekhez, az egészségügyi ellenőrzések, tesztek és más szűrési intézkedések, az oltóanyagok, gyógyszerek és növényvédő szerek megvásárlásának és alkalmazásának költségeihez, az állatok vágási és megsemmisítési költségeihez és a termények megsemmisítési költségeihez nyújtott támogatás a Szerződés 87. cikke (3) bekezdésének c) pontja értelmében összeegyeztethető a közös piaccal, és mentesül a Szerződés 88. cikkének (3) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség alól, amennyiben megfelel az alábbi, illetve a (4)–(8) bekezdésben foglalt feltételeknek: a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 100 %-ot; b) a támogatást támogatott szolgáltatások formájában kell nyújtani és nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen pénzkifizetéseket.

25 4.1. Rendeletek (FVM rendelet)
148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet A támogatás jellege, mértéke 3. § (3) A támogatás összege a szolgáltatásról kiállított számla nettó (áfát nem tartalmazó) értékének 100 százalékáig, de legfeljebb az 1. számú melléklet szerinti fajlagos összegig terjedhet. A támogatott szolgáltatás igénybevétele 5. § (6) A kedvezményezett az engedélyesnek a bruttó számlaérték és a támogatástartalom különbözetét fizeti meg. A támogatási keret kimerülése esetén a kedvezményezett köteles a számla teljes összegét kifizetni. Támogatási kérelem, kifizetés 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni.

26 (Az állatorvos elő finanszíroz)
4.2. Ügyvitel Kincstár M V H Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők Mg Sz H Terméktanács (szolgáltató) Mg Sz H Állattartó (kedvezményezett) Állatorvos (engedélyes)

27 (Az állatorvos elő finanszíroz)
4.2. Ügyvitel Kincstár M V H Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. X Mg Sz H Terméktanács (szolgáltató) Mg Sz H Állattartó (kedvezményezett) Állatorvos (engedélyes)

28 (Az állatorvos elő finanszíroz)
4.2. Ügyvitel Kincstár M V H Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. - 148/2007. (XII. 8.) FVM r. - Munkavégzés X Mg Sz H Terméktanács (szolgáltató) Mg Sz H Állattartó (kedvezményezett) Állatorvos (engedélyes)

29 (Az állatorvos elő finanszíroz)
4.2. Ügyvitel Kincstár M V H Utófinanszírozásos modell (Az állatorvos elő finanszíroz) - Résztvevők - 1857/2006/EK (XII. 15.) r. - 148/2007. (XII. 8.) FVM r. - Munkavégzés - Ügyiratok mozgása X Mg Sz H Terméktanács (szolgáltató) Mg Sz H Állattartó (kedvezményezett) Állatorvos (engedélyes)

30 4.3. Források - Saját erő - Hitel - Állat tartója (előfinanszírozás)
A jelenlegi szabályozás szerint az állami támogatás összegét a számla készítésétől az állami támogatás kézhezvételéig (cca. 112 nap) az állat-egészségügyi szolgáltatást nyújtó (engedélyes) finanszírozza. - Saját erő - Hitel - Állat tartója (előfinanszírozás) - Egyéb cégek (pl. gyógyszer nagykereskedők)

31 5. Jogorvoslatok Amennyiben az állat tartója a vizsgálati díjat nem tudja, vagy nem akarja kifizetni, akkor azt peres úton lehet követelni. a.) A fizetés meghiúsulásáról tértivevényes levélben értesíteni a területileg illetékes MgSzH ÉbÁI-t, kérve a forgalmi korlátozás elrendelését. b.) Az állat tartóját tértivevényes levélben kell felszólítani a fizetésre. c.) Amennyiben az állat tartója erre sem fizet, úgy ügyvéd útján elindítani a peresítést és a behajtási eljárást. Miután az eljáró engedélyes állatorvosnak nincs joga vizsgálni a határozattal rendelkező állattartót, ezért a behajtási eljárás során a következő szempontokat érdemes figyelembe venni. i.) Az állat tartója a nyilatkozatában a valóságnak megfelelő adatokat közölt-e. ii.) Az államilag támogatott vizsgálatok jóváhagyásának határozatát kibocsátó MgSzH ÉbÁI-nak joga van meggyőződni arról, hogy a nyilatkozatot tevő állattartónak valóban nincs köztartozása. Ennek értelmében a határozat kiadását megelőzően kérheti az állattartót, hogy az APEH-től szerezzen be adóigazolást. Ennek elmulasztása az eljáró hatóságnak felróható.

32 6. És az ördög dolgozik I. 1200-as szarvasmarha állomány Javaslat:
- Az állományt 2007-ben, szerződés alapján magán-állatorvos látja el. - Szerződött állatorvos elvégzi az állami támogatásos munkákat. - A rendeletben meghatározott és a kamara által javasolt díjak alapján dolgozik, és készíti a számlákat. - Év végén a szerződés lejár. - Állattartó oszt szoroz. - Az új telepellátási szerződés megkötésekor az állat tartó ajánlata az állami támogatással járó térítések ismeretében: havi Ft - Állatorvos ennyi összegért nem vállalja az állomány ellátását. - A termelés folyik, anélkül, hogy az állattartónak szerződése lenne magánpraxis folytatására jogosult állatorvossal. Javaslat: A telepellátási szerződés megkötésekor meg kell vizsgálni, hogy az államilag támogatott munkák, mekkora részt képeznek a telepen mindennaposan elvégzendő feladatok között. Ennek arányában érdemes változtatni az összegeken, szem előtt tartva, hogy amennyiben megszűnik az állami támogatás, úgy ismételten felül kell vizsgálni a szerződést.

33 6. És az ördög dolgozik II. 1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez - Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a mintaküldés költségeit - B002 > IBR/IPV > szarvasmarha > Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalom Példa: - A vizsgált állományban 5 egyed van, ebből egy IBR pozitív - Állomány oltására felhasználható vakcina kiszerelése 10 illetve 25 adagos. Beszerzési ára meghaladja az állami támogatásban meghirdetett összeget. - Állattartó kifogásol, hogy miért kell a meghirdetett összegnél többet fizetnie. Javaslat: Az állattartók szélesebb körű tájékoztatása, hogy az állami támogatás összege, nem azonos az állat-egészségügyi beavatkozás során felmerült valamennyi költséggel.

34 6. És az ördög dolgozik III.
148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet - 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy a kedvezményezett az MVH határozata alapján az állat-egészségügyi szolgáltatásról kiállított számla támogatástartalmának összegét köteles a 7. § (1) bekezdése szerinti számlára befizetni. - C001 > Kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás, gyógykezelés, immunizálás > sertés, baromfi > Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb 3000 Ft/vágóhídra értékesített állategység (ÁE)* Példa: - A baromfi állomány gyógykezelése, immunizálása és annak anyagi finanszírozása folyamatos és hosszabb időszakon keresztül tart. - A támogatási keret kimerülését a szállítás előtti időszakban teszik közzé. Javaslat: Az eljáró állatorvos jogbiztonságának a megteremtése. VHT nyilatkozat szerint 80 %-os kimerülésnél közzé teszik a keretet.

35 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
II. C001 Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos Győr, március 10.

36 Mottó 1. Számonkérhetőség
Két nap múlva, még lehet hogy tudod, hogy mit csináltál, de két év múlva ez már koránt sem biztos!

37 Mottó 2. ÁllatEgység hitelessége
A számlában feltüntetett adatokért a számla készítője a felelős, függetlenül attól, hogy milyen információt kap!

38 Tevékenységek 1. Előkészítés 2. Pénzügyi bizonylatok
3. A számla háttérbizonylatai 4. Patkószeg

39 1. Előkészítés 1.1. A telepre kidolgozott
Állategészségügyi Technológiai leírás felülvizsgálata, és kiegészítése a támogatási rendelet ismeretében 1.2. A telepi munkafolyamatok és állatmozgatások nyomon követhetőségének bizonylati rendszere (állattartó felvilágosítása)

40 2. Pénzügyi bizonylatok 2.1. Számla az állami támogatáshoz
2.2. Bevételi pénztárbizonylat 2.3. Számla vagy egyszerűsített számla vagy nyugta a kapcsolódó szolgáltatásokhoz

41 2.1. Pénzügyi bizonylatok (Számla)
Számla fejléce: Sorszám től Fizetési mód és határidő

42 2.1. Pénzügyi bizonylatok (Számla)
Számla tartalma: Állat-egészségügyi szolgáltatás Támogatás tartalom OIE betegség megnevezése is

43 2.1. Pénzügyi bizonylatok (Számla)
Számla záradékolása: Igazolás, kötelezettség vállalás Ügyfél-regisztrációs szám

44 2.2. Pénzügyi bizonylatok (BP)
Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA és az állami támogatás feletti átvételéről, ha készpénzben fizetik Banki utalás esetén nem kell! Bevételi pénztárbizonylat az ÁFA mentes összeg átvételéről, ha készpénzben fizetik. Banki utalás esetén nem kell!

45 3. A számla háttérbizonylatai
3.1. Állat-egészségügyi szolgáltatás 3.2. ÁllatEgység elszámolása

46 3.1. Állat-egészségügyi szolgáltatás
Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett egységárak csak a megértést szolgálják

47 3.1. ÁllatEgység elszámolása
Javaslat: A sertés szállítólevél (2611) másolata is képezze a mellékleteket

48 4. Patkószeg Az állami támogatásra szánt összeg, az állat-egészségügyi szolgáltató (engedélyes) által kiállított SZÁMLÁKON keresztül jut el az állatokat tartókig. Ezért kiemelt fontosságú, hogy az utólagos ellenőrzésekkor, ezen pénzösszegek felhasználása, nyomon követhető, és szigorúan a támogatáshoz kapcsolódó tartalommal legyen kitöltve.

49 4. Patkószeg „A patkószeg elveszett,
a patkószeg miatt a patkó elveszett, a patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a király elveszett, a király miatt az ország elveszett, TEHÁT jól verd be a patkószeget.”

50 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
III. A telepellátási szerződés átgondolása a számok tükrében Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos Győr, március 10.

51 Tevékenységek 1. Felkészülés 2. Gazdasági számítások 3. Tárgyalás

52 1. Felkészülés 1.1. Telepellátási szerződés áttekintése
1.2. Szakmai irányelvek áttekintése 1.3. Telepen végzett munka felmérése és értékelése a munkanapló alapján

53 2. Gazdasági számítások 2.1. A telepen eltöltött munkaidő kiszámítása
2.2. A szakmai irányelvek alapján a telepi tevékenységek súlypontozása 2.3. Az egyes tevékenységek forintosítása 2.4. Államilag Támogatott szolgáltatások kiemelése 2.5. Szolgáltatási szimulációs modulok alkalmazása az egyes Állami Támogatással összefüggő feladatok ellátása alkalmával

54 2.1. Gazdasági számítások (munkaidő)
Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

55 2.2-3. Gazdasági számítások
(súlypontozás – forintosítás – ÁT kijelölése) Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

56 (Állami Támogatás számítása)
2.4. Gazdasági számítások (Állami Támogatás számítása) Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

57 (szolgáltatási szimulációs modul)
2.5. Gazdasági számítások (szolgáltatási szimulációs modul) Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

58 2.5. Gazdasági számítások (grafikus értékelés)
Megjegyzés: a táblázatban feltüntetett értékek csak a megértést szolgálják

59 3. Tárgyalás 3.1. Telepi tevékenység összefoglalása
3.2. Szakmai irányelvek alapján az egyes tevékenységek elemzése 3.3. A gazdasági számítások tükrében ajánlat tétele Megjegyzés: A tárgyaló partner gazdasági szakember, ezért érvelésünket sokkal jobban elfogadja akkor, ha azt a számok tükrében mutatjuk be.

60 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
IV. A 65/2008. (V.14) FVM rendeletben megfogalmazott módosítások Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos Győr, március 10.

61 Módosítások 1. R. 3. § (2) bekezdés 2. R. 6. § (8) bekezdés

62 1. R. 3. § (2) bekezdés - OIE lista (pl. www.vht.hu)
3. § (2) Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az állat-egészségügyi kiadásokról szóló, június 26-i 90/424/EGK tanácsi határozatban foglaltak szerinti és a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal állatbetegségeket felsoroló jegyzékében szereplő állatbetegségekkel kapcsolatos azon intézkedések, monitoring vizsgálatok, tesztek és más szűrési intézkedések, gyógykezelések, immunizálások, illetve az e tevékenységek elvégzéséhez szükséges állat-egészségügyi szolgáltatások költségeihez, a) amelyeket az elfogadott hazai állat-egészségügyi programok alapján kötelezően végre kell hajtani, b) amelyeket az állat-egészségügyi hatóság rendelt el, vagy c) amelyek az állatállományok állat-egészségügyi programjában szerepelnek. - OIE lista (pl. - Állat-egészségügyi programok, és benne meghatározott !! HATÁRIDŐK !!

63 2. R. 6. § (8) bekezdés - Engedélyes jogi biztonsága biztosított, a
6. § (8) Amennyiben az MVH megállapítja, hogy a kedvezményezett a támogatásra nem vagy az összesítőben feltüntetettnél kisebb összegben jogosult, határozatban értesíti a kedvezményezettet, és felhívja a figyelmét arra, hogy köteles az igénybe vett szolgáltatás támogatástartalmának - az elutasítás mértékének megfelelő - összegét a szolgáltató részére megfizetni. - Engedélyes jogi biztonsága biztosított, a támogatás jogtalan igénybevétele esetén.

64 3. R. 6. § (9) bekezdés 6. § (9) Amennyiben a támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásról szóló számla kibocsátását követően a támogatási keret kimerül, úgy arról a kedvezményezettet az MVH határozatban értesíti, és felhívja a figyelmét arra, hogy köteles az igénybe vett szolgáltatás értékének teljes összegét a szolgáltató részére megfizetni. - Engedélyes jogi biztonsága biztosított, a keret kimerülése esetén.

65 4. R. 9. § (2) bekezdés - Tértivevény dátumának ellenőrzése.
9. § (2) A 6. § (1) bekezdésétől eltérően a december 11-e és február 29-e között igénybe vett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásokról az engedélyesnek az általa kiállított számlák másolatát a 3. számú melléklet szerinti összesítőhöz csatolva május 31-ig kell megküldenie postai úton, két példányban a kedvezményezett telephelye szerint illetékes MgSzH-hoz. - Tértivevény dátumának ellenőrzése. - MgSzH-ra rákérdezni, hogy mi lett a korábban beküldött iratokkal.

66 5. R. 9. § (3) bekezdés - Tértivevény dátumának ellenőrzése.
9. § (3) A november 1-je és december 10-e között elvégzett támogatott állat-egészségügyi szolgáltatásokról a támogatási kérelmet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 53/2007. (VII. 2.) FVM rendelet december 10-én hatályos 3. számú melléklete szerint május 31-ig lehet benyújtani a szolgáltató székhelye szerint illetékes MgSzH-hoz. Az MgSzH az így benyújtott kérelmeket június 16-ig továbbítja az MVH területileg illetékes Megyei Kirendeltségéhez. - Tértivevény dátumának ellenőrzése. - MgSzH-ra rákérdezni, hogy mi lett a korábban beküldött iratokkal.

67 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
V. Összesítő kitöltése Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos Győr, március 10.

68 Összesítő kitöltése 1. Szolgáltató adatai
2. Szolgáltatások részletezése 3. Nyilatkozat, igazolás

69 1. Szolgáltató adatai

70 2. Szolgáltatások részletezése

71 3. Nyilatkozat, igazolás

72 Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
VI. Gyakoribb hibák Dr. Mekis Gábor magán-állatorvos Győr, március 10.

73 Gyakoribb hibák Jóváhagyási kérelem Vizsgálati kísérőiratok
3. Összesítők, számlák

74 1. Jóváhagyási kérelem 1.1. A kérelem kitöltése hiányos, pontatlan
- foglalkoztatott létszám - éves forgalom - a vállalkozás minősítése - technikai kód - betegség megnevezése - ügyfél-regisztrációs szám - tenyészetkód

75 1. Jóváhagyási kérelem 1.2. Egy jóváhagyási kérelmen több állo-
mányra igényel támogatást az állat- tartó.

76 1. Jóváhagyási kérelem 1.3. A jóváhagyási kérelem kötelező „mel-
lékletei” hiányosan kerülnek csatolás- ra - hatósági állatorvosi igazolás - nyilatkozat az állatorvossal megkötött szerződés meglétéről - igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló számlamásolat

77 1. Jóváhagyási kérelem 1.4. Az igazgatási szolgáltatási díj kiszám-
lázása „véletlenszerű” - van amikor megtörtént állományvizsgá- latot követően tény-adat igazolás díja kerül kiszámlázásra, - és van mikor ellenőrzés nélkül állomány- vizsgálati díjat számol fel a kolléga

78 1. Jóváhagyási kérelem 1.5. A kérelem benyújtásának ideje
- alig előzi meg, illetve esetenként csak követi a szolgáltatás elvégzését, amely felesleges extra mun- kát (extra gyors ügyintézést) követel meg a hatós- ágtól. 1.6. A kérelem benyújtásának módja - a gyors ügyintézés érdekében, a személyes ügyin- tézés mellett dönt az ügyfél, szemben a – jogsza- bályban előírt – POSTAI ÚTON TÖRTÉNŐ BE- NYÚJTÁSSAL.

79 2. Vizsgálati kísérőiratok
2.1. Határozat másolati példánya - minden évben új határozatot kell kérni - első alkalommal a másolati, példányt mel- lékelni kell a kísérő irathoz - az adott évben csak egyszer kell valame- lyik MgSzH ÁDI Intézetbe eljuttatni a ha- tározatot. Az intézetek „látják” egymás anyagait - a további alkalmakkor elég a határozat szá- mát ráírni a kísérőiratra

80 2. Vizsgálati kísérőiratok
2.2. Kísérőirat (megrendelő) - ha az eljáró jogosult állatorvos a MgSzH ÁDI határozatra kéri a vizsgálatot, akkor a megrendelőn az a helységnév szerepeljen, ami a határozaton van feltüntetve - a beküldött mintavétel dátuma ne előzze meg a határozat kiadási dátumát - olvasható kitöltés - a tulajdonos, számlaátvevő adatainak fel- tüntetése - a tulajdonos aláírása

81 3. Összesítők, számlák 3.1. Az összesítő és a számla is csak egy
példányban kerül benyújtásra Jogszabályi előírás szerint KÉT PÉLDÁNYBAN kell benyújtani.

82 3. Összesítők, számlák 3.2. Az összesítő és a számla késedelmesen
kerül benyújtásra JOGVESZTŐ HATÁLYÚ Benyújtási határidő: munka elvégzését követő hónap 15. napjáig

83 3. Összesítők, számlák 3.3. Az összesítő hiányosan vagy pontat-
lanul van kitöltve - tárgyidőszak mező kitöltetlen - jogosultságot megállapító MgSzH ÉbÁI határozat száma hiányzik - a kiállított számla száma pontatlan, hibás - hiányzik az engedélyes állatorvos aláírása - a megyei MgSzH „Igazolás” részt kitölti az engedélyes állatorvos

84 3. Összesítők, számlák 3.4. Az összesítőhöz mellékelt számlamá- solat
- nem olvasható 3.5. A számla kitöltése hiányos - technikai kód - ügyfél-regisztrációs szám - a számla támogatás tartalma - a teljesítés igazolása (az állattartó aláírása) - fizetési kötelezettségvállalás

85 3. Összesítők, számlák 3.6. Egy szolgáltatás többször kerül elszá-
molásra (Például a szarvasmarha VÉRVÉTEL ese- tén az engedélyes állatorvos, a brucellára, IBR-re, leukózisra is külön-külön elszámol- ja a jogszabály szerinti mintavételi költsé- get.) A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK EGY VÉRMINTÁBÓL IS ELVÉGEZHE- TŐEK.

86 www.smaok.hu (Állatorvosoknak) info@mekisland.hu

87 Köszönöm a figyelmet

88


Letölteni ppt "Az állatorvosok és a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések