Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A számítástechnika története

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A számítástechnika története"— Előadás másolata:

1 A számítástechnika története
„Egy történetnek soha nincs olyan kezdete, ami előtt semmi lényeges nem történt…” (H. H. Goldstine) „Mélységesen mély a múltnak kútja.” (Thomas Mann) © BZ A számítástechnika története

2 A számítógépek története
kommunikáció -50e 2e számolás 1500 2000 számítógépek 1940 2000 PC-k, Net 1970 2000 © BZ A számítástechnika története

3 A kommunikáció története (Fülöp Géza nyomán)
1. A beszéd forradalma ~ 50 ezer év ember megszületése tapasztalatok átadása 2. Az írás forradalma ~ 5 ezer év (sumér ékírás, egyiptomi hieroglifa, föníciai betűírás) információ függetlenné válik az emlékezettől „az emberiség emlékezete” idő és tér legyőzése © BZ A számítástechnika története

4 A kommunikáció története folyt.
3. A könyvnyomtatás forradalma ~ 500 év (Gutenberg-1440, de: 868 – Kína: Gyémánt Sutra!) információ tömeges terjesztése 4. A távközlés forradalma ~ 100 év (Bell-1876, Marconi-1894, Forest-1910, Zworykin-1931) az információ behálózza a Földet „emberiség” 5. Az elektronika forradalma ~ 50 év „információs társadalom” „digitális írástudás”  „digitális analfabéta” „digitális szakadék” © BZ A számítástechnika története

5 Információs társadalom, digitális szakadék 1.
© BZ A számítástechnika története

6 Információs társadalom, digitális szakadék 2.
© BZ A számítástechnika története

7 2. A SZÁMÍTÁStechnika története
Idő Eszköz Személy Jelentősége < 15. sz. abakusz (szoroban) algoritmikus gondolkodás sz. Mechanikus számológépek Schickard, Pascal, Leibnitz számolási munka gépesítése 19. sz. Differencia-gép Babbage számolási folyamat automatizálása Analitikus-gép Babbage, Ada Byron univerzális eszk. programozhatóság ~1900 lyukkártya Hollerith információtárolás, adatfeldolgozás ~1930 relés gépek Moulton, Zuse programvezérlés ~1945 elektronikus gépek Neumann, Ecker, Mauchly Neumann-elv sorozatgyártás, számítógép generációk, programozás, szoftver-történelem © BZ

8 2.1 Képek a számítógép-ókorból
Pascal ( ) gépe királyi adószedő apja számára összeadás és kivonás végezhető ma is működik! Analytical Engine Charles Babbage ( ) Ada Byron, ( ) az első programozó © BZ A számítástechnika története

9 Képek a számítógép-ókorból
Herman Hollerith ( ) 1890-es népszámlálás Tabulating Machine Company Grace Hopper, Howard Aiken Mark I. Harvard Egyetem relékből épült fel tízes számrendszer 800 km huzal © BZ A számítástechnika története

10 Képek a számítógép-ókorból
John Atanasoff ( ) Cliffor Berry ( ) ABC (1939) az első elektronikus gép 1943 Colossus Alan Turing, Max Newman Enigma visszafejtésére 50 évre titkosítva, szétszedve első elektronikus, digitális számítógép © BZ A számítástechnika története

11 Képek a számítógép-ókorból
Az ENIAC ünnepélyes átadása (1946. február 15) „Curta II” az első kalkulátor (1948) 15 tizedesjegy pontosság mechanikus © BZ A számítástechnika története

12 3. Számítógép-generációk / programozás
Elektroncsöves gépek ~103 műv./sec., nagy energiaigény, alacsony megbízhatóság Gépi kódú programozás magasszintű nyelvek 2.generáció( ) Félvezetős gépek ~106 műv./sec., méret csökken, megbízhatóság nő Alapvető programszerkezetek, Nyelvek: ALGOL, Fortran, Cobol 3.generáció( ) Integrált áramkörök ~107 műv./sec., Strukturált programozás Operációs rendszerek Nyelvek: Pascal, Simula 4.generáció(1970- ?) Mikroprocesszorok ~1010 műv./sec., drámai méret/ár csökkenés, személyi gépek Alkalmazói szoftverek Ablak, ikon (GUI) Felhasználó-irányultság SW HW © BZ idő

13 3.1. Képek a számítógép-középkorból
1. generáció Az ENIAC programozói néhány kisebb alkatrésszel 2. generáció IBM 360 3. generáció HP-2115 © BZ A számítástechnika története

14 Főbb szakaszok (L. G. Tesler nyomán)
Idő Jelleg Hely Felhasz-náló Helyzete Adat Cél 60-as évek tételes adatfel-dolgozás számító-gép-terem szakértő aláren-deltség alfanu-merikus számítás 70-es évek osztott idejű terminál-szoba szakem-ber függőség szöveg, vektor elérhető-ség 80-as évek asztali íróasztal bárki függet-lenség fontok, gráfok megjele-nítés 90-es évek hálózat mozgat-ható csoportok szabad-ság írás, hang, kép kommu-nikáció © BZ A számítástechnika története

15 4. Személyi számítógépek
1964. Egér (Douglas Engelbart) 1971. Intel mikroprocesszor -„chip” (34 mm, 2300 tranzisztor; ma: P4 42 millió tr.) floppy disk (Alan Shugart, IBM) winchester (IBM) © BZ A számítástechnika története

16 Személyi számítógépek
1974. Altair (Ed Roberts) az első személyi számítógép 1976. Apple I. (Steve Wozniak, Steve Jobs) Commodore PET © BZ A számítástechnika története

17 Személyi számítógépek
1978. Apple II. (Steve Wozniak, Steve Jobs) VisiCalc (Dan Bricklin & Bob Frankston) 1979. WordStar S. Rubenstein, R. Barnaby) 1981. Osborne 1 Az első „hordozható” gép © BZ A számítástechnika története

18 Személyi számítógépek
1981. IBM PC (4,77 MHz, 16 kB, floppy, $1,565) Microsoft MS-DOS QDOS, Tim Paterson "Quick and Dirty Operating System" $50,000 1984. Apple Macintosh Graphical User Interface (GUI) $2,495 © BZ A számítástechnika története

19 Személyi számítógépek
1984. IBM AT („286”) „minden mai számítógép atyja” több program egymás melletti működése 1 MB, színes EGA monitor 1985. Windows 1.0 (bukás!, DE: Aldus Pagemaker, Excel, Word, stb.) 1990. Windows 3.0 1992. Linux (Linus Torvalds) 1993. Apple Newton 1994. Pentium 1995. Windows 95 © BZ A számítástechnika története

20 A számítástechnika története
5. Hálózatok 1957 „Szputnyiksokk”. USA: ARPA (Advanced Research Projects Agency) 1962 Tanulmány egy központ nélküli csomagkapcsolt hálózatról 1969 Négy központi géppel megkezdi működését az ARPANET. 1971 megszületése (Ray Tomlison) 1973 Az ARPANET első külföldi kapcsolatai: Anglia, Norvégia. 1982 A TCP (Transmission Control Protocol) és az IP (Internet Protocol) 1983 Az ARPANET-ből kiválik a MILNET 1986 Clevelandban üzembe helyezik az első Freenet szolgáltatást. 1988 Az Internet worm „átrágja” magát az egész Hálón. IRC 1991 A CERN létrehozza a WWW-t (World Wide Web). (Vannevar Bush, Memex 1945; Ted Nelson, 1965 Xanadu) © BZ A számítástechnika története

21 A számítástechnika története
Hálózatok (folyt.) 1992 Lezajlik az első élő rádió-, majd tv adás. 1993 Elkészül a Mosaic, az első grafikus web-böngésző. Megjelennek az első WWW keresők. Megkezdi adásait az Internet Talk Radio. 1994 Az Interneten megjelennek az online-áruházak, cyber-bankok. Arizonában megszületik az első spam-ellenes törvény. 1996 A Netscape és a Microsoft között kitör a „böngészőháború". 1999 Az első nagykiterjedésű „Cyberwar”, (~Szerbia-Koszovo) 2000 Megindul Internet2, ill. a IPv6 működése. Napster zenecserélő diadalmenete és bukása 2001 projekt: Interneten együttműködő gépek erősebbek mint a legerősebb Cray... 2002 Az év slágere a „blogok” megjelenése. 2003 Az SQL Slammer féreg kb. 10 perc alatt terjed el a világon és bénítja meg az 5 legfontosabb DNS szervert. © BZ A számítástechnika története

22 A számítástechnika története
Internet-boom 1. © BZ A számítástechnika története

23 A számítástechnika története
Internet-boom 2. Website-ok száma © BZ A számítástechnika története

24 Az Internet „térképe” (forrás: Opte project)
© BZ A számítástechnika története

25 A számítástechnika története
6. Magyarok itt is… Neumann János ( ) (John von Neumann) „First Draft of a Report on the EDVAC” (1945) 1. A számítógép legyen teljesen elektronikus. 2. Külön vezérlő és végrehajtó egysége legyen. 3. Kettes számrendszert használjon. 4. Az adatok és a programok ugyanabban a belső tárban legyenek. Kemény János ( ) (John G. Kemeny) Neumann tanítványa, Einstein munkatársa - időbeosztásos rendszer (time sharing) - az első emberbarát programozási nyelv: a BASIC © BZ A számítástechnika története

26 A számítástechnika története
Magyarok itt is… Gróf András (1936- ) (Andy Grove) az Intel főnöke ENIAC: tizenhétezer elektroncső, Intel 286-os: 130 ezer tranzisztor, 486-os: 1,2 millió, Pentium Pro: 5,5 millió. 1979, Time magazin: „az év embere” Ifj. Simonyi Károly ( ) (Charles Simonyi) „WYSIWYG” Word, Excel, Windows „az ember, aki Bill Gates-t gazdaggá tette.” © BZ A számítástechnika története

27 Magyarok … (még mindig)
Juhász István ( ) GAMMA-Juhász lőelemképző, 1933 elektromechanikus analóg számítógép (Közraktár utca 20.) Kalmár László ( ) jelfogós logikai gép (1958) szegedi katicabogár (1960) formula-vezérlésű számítógép © BZ A számítástechnika története

28 Magyarok … (még mindig)
Jánosi Marcell MCD-1 (1974) kazettás floppy , BRG Roska Tamás (1940- ) analogikai számítógép 1992 Roska és Chua CNN Univerzális Gép (Cellular Neural Network) „érzékelő számítógép” © BZ A számítástechnika története

29 7. Egy kis LKG info-történelem
1983. School-Computer HT 1080Z/64 Z80-as processzor órajele 1.7 MHz, a RAM 16 kB, ROM-ban BASIC interpreter, szalagos háttértár, fekete-fehér tévé, (128x48-as "grafika"), 58 ezer Ft Fotólabor, szakkör 1985. Primo 4 db gép, 15 négyzetméteres „szaktanterem” szakkör © BZ A számítástechnika története

30 Egy kis LKG info-történelem
1986. C+4-esek (10 db) „hálózat”, kabinet, 1 floppy-drive (180 kB), 1 nyomtató fakultáció 1988. IBM XT (6 db) (4.77 MHz, 640 Kbyte RAM, 32 Mbyte merevlemez + egy Epson FX-1050-es). Újabb kabinet, fakultáció, indul a szt tagozat, Leövey Software Kupa © BZ A számítástechnika története

31 Egy kis LKG info-történelem
1990. IBM AT-terem, „kötelező” inf. tárgy 9. évfolyamon gépterem, Novell, Internet (havi 30 óra, 28,8k) osok, színes monitorral, 1997. „szórt” hálózat, bérelt vonal, LKG-website, internet mindenkinek, LKG-netikett 1998. SuliNet-labor 2003. Innovatív iskola (ENIS-tagság) otthon: 92% PC; 63% internet 2004. LKG a „Hónap Digitális Iskolája” © BZ A számítástechnika története

32 A számítástechnika története
8. A jövő? Hirdetés 1986-ból: „PROPER-16/W1 (IBM PC XT kompatibilis): 439 000 Ft PROPER-16/MT (IBM PC AT kompatibilis): 850 000 Ft” (fizetés ~7000 Ft  62 hó, 5 év / 121 hó, 10 év!) „Azt hiszem, hogy a világpiacon talán ha öt számítógépre van igény.” (Thomas Watson, az IBM elnöke, 1943.) „A jövőben a számítógépek súlya nem haladhatja meg a másfél tonnát.” (Popular Mechanics, 1949.) „Biztosíthatom önöket, hogy az adatfeldolgozás egy divathóbort, ami nem fog eltartani ez év végéig sem.” (Prentice Hall, 1957.) „Semmi okot nem látok arra, hogy bárki számítógépet szerezzen be otthonra.” (Ken Olson, a Digital Equipment igazgatója, 1977.) „A 640 kilobájt memória elég kell, hogy legyen bárki számára.” (Bill Gates, Microsoft, 1981.) © BZ A számítástechnika története

33 A számítástechnika története
A jövő? 5. generáció (? - ?) Roska Tamás: „az első hullám a mikroprocesszorok megjelenése volt, amikor olcsó lett a digitális számítási teljesítmény. Ez vezetett a nyolcvanas években a pc-iparhoz. Azután a nyolcvanas évek végén megjelent az olcsó lézer, olcsók lettek a nagy sávszélességű berendezések és az átvitel. Így jutottunk el a kilencvenes években a távközlés forradalmához, az internet iparhoz. Most pedig a szenzorok forradalmának kezdetén vagyunk, amikor olcsón lehet előállítani különböző, nagyon sokrétű célt szolgáló ,,intelligens'' - azaz processzort és tárolót tartalmazó - érzékelőket. A legegyszerűbbek a nagy felbontóképességű kamerák, de szinte minden, még a szaglás is feldolgozható velük, már most is beszélnek például elektronikus orról.” © BZ A számítástechnika története

34 A számítástechnika története
Irodalom: Fülöp Géza: Ember és információ, Múzsák, 1984 Marx György: A MARSLAKÓK ÉRKEZÉSE, Akadémiai Kiadó, 2000, Hermann H. Goldstine: A számítógép Pascaltól Neumannig (Műszaki Könyvkiadó, 2003) The Virtual Museum of Computing The History of Computers Hobbes' Internet Timeline v7.0 Az előző évezred számítógépei Computer History Museum © BZ A számítástechnika története


Letölteni ppt "A számítástechnika története"

Hasonló előadás


Google Hirdetések