Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. – jún.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. – jún."— Előadás másolata:

1 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. – jún.

2 "A zene erkölcsi törvény. Lelket kölcsönöz a mindenségnek, szárnyat ad az elmének, szállni tanítja a képzeletet, bájt ad a szomorúnak, derűt és életet mindennek. Lényege a rendnek és útja minden jóhoz, igazságoshoz, széphez vezet, amelynek csak láthatatlan, (Platón) de kápráztató, szenvedélyes és örökké való alakja." (Platón)

3 Kodályi „idézetek” „Óvodával, annak zenéjével foglakozni nem mellékes kis kérdés…országépítés! Hozzon a gyermeknek mindenki amit tud: játékot, zenét, örömet…!” „…az ének felszabadít, bátorít, gátlásokból, félénkségből kigyógyít. Koncentrál, testi-lelki diszpozíción javít, munkára kedvet csinál, alkalmasabbá tesz, figyelemre- fegyelemre szoktat. Hogy egész embert mozgat, nemcsak egy-egy részét… Fejleszti a közösségi érzést Kifejleszti, csírájában minden emberben meglevő zeneérzéket, ezzel megadja a műveltség alapját, amivel eztán szebbé, gazdagabbá teszi egész életét.”

4 „a magyar óvodai nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlata" zenei értelemben a "Kodály-módszer"-ként ismert világhírű zenepedagógia Hungaricum!!!

5 Zenei anyanyelv megalapozása (többféle értelmezés lehet) - -néphagyományokból való kiindulás (minden nép a saját hagyományaiból…) - -az anya zenei nyelve meghatározó (9 hónappal a születés előtt kezdődik) - -pentatónia javasolt kezdetben - -hogyan váljon a zeneértés (kottaolvasás…stb.) az anyanyelvévé mindenkinek!!!

6 Zenei képességek fejlesztése/1 Éneklési készség= tiszta éneklés (min. 3 év) - -- a gyerek utánzási vágyára épül  óvónő gyakori éneklésével motivál, az óvodában hallás után sajátíttatjuk el a dalokat - -- a dalkiválasztás szempontjai: - -megfelelő hangkészletű dalok éneklése megfelelő magasságban (d-h  c-d’) - -+ szöveg, játék, ritmus nehézsége - -- a hamis éneklés javítása: okok keresése   - a hang ápolása

7 Zenei képességek/2 Zenei hallási készség: aktív éneklésből akusztikus hallás magasabb-mélyebb (kottaolvasás!) halkabb-hangosabb hangszín és hangirány belső hallás (tényleges hangrezgés nélkül létrejövő zenei kép) felismertetés, bújtatás

8 Zenei képességek/3 Ritmikai készség, ritmusérzék   - metrumérzék (érzékelhető a zene lüktetése)  egyenletes lüktetés, mérő   - ritmus kiemelés  ritmus-visszhang   - a mérő és ritmus kapcsolása   - tempóérzék  gyorsabb-lassabb

9 Zenei képességek / 4-5-6 Zenehallgatóvá nevelés Zenei alkotókészség kialakítása Formaérzék, motívumok UI.: A képességfejlesztés nem különül el, de mégis legyen KIEMELT ZENEI FELADAT!

10 Énekes népi játék – személyiségfejlesztés Általános feladatok – ÓNOAP  egészséges életmód (testtartás, hangszer)  az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása (körjáték, ölbeli játék, kiszámoló)  anyanyelvi, értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása (ritmizálás, szókincs) Zenei példákkal alátámasztani!

11 Kapcsolat más tevékenységekkel ÓNOAP szerint: Játék (minden helyzetben) Verselés, mesélés (ritmus, mondóka, vers) Ének, zene, énekes játék, gyermektánc!!! Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka (háttérzene?) Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Tanulás

12 Brunszvik Teréz óvodáiban felhangzó német nyelvű dalok Bezerédi Amália első kottás daloskönyve (Flóri könyve), Kiss Áron és társai szerkesztette, többször átdolgozott dalosjátékok gyűjteménye Kerényi György által rendszerezett, Magyar Népzene Tára "Gyermekjátékok" című kötete Kodály Zoltán és Forrai Katalin mai napig ható munkássága Neveléstörténeti értékeink

13 Helyi óvodai program Helyi óvodai program A programok többsége Kodály Zoltán és Forrai Katalin által teremtett hagyományokra építi a zenei nevelést, az óvodapedagógus mintaadásán túl a tervszerűséget is feltételezi.

14 Fontosak:  Az élő zene, az éneklés fontossága  Az ének-zene és a hozzá kapcsolódó mozgás a mindennapok része (mindennapos tesi+ének)  Tevékenységre és élményekre épülő zenei nevelés  Nem a szereplés, hanem a játékok öröme a fontos.  A pedagógus és a környezet modell-szerepe  Az értékközvetítés és az igényes alkalmazkodás jelentősége

15 A többi tételben!!! 1. A bölcsőde – óvoda – iskola zenei egyezősége és különbsége (átmenetek) 3. Társas kapcsolatok zenei vonatkozásai (anya-óvónő, kézfogás…stb.) 4. Érzelem-élmény… 13. Az óvodapedagógus mint modell… STB.

16 Köszönöm a figyelmet! szarka.julia@gmail.com


Letölteni ppt "Ének, zene, énekes játék, gyermektánc (2012!) Szarka Júlia 2015. Záróvizsga máj. – jún."

Hasonló előadás


Google Hirdetések