Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fizetési meghagyásos eljárás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fizetési meghagyásos eljárás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék."— Előadás másolata:

1 A fizetési meghagyásos eljárás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék

2 Fogalma Fogalma A közjegyző hatáskörébe tartozó nemperes eljárás; melynek során a közjegyző a jogosult egyoldalú kérelme alapján a kötelezett előzetes meghallgatása nélkül bizonyítási eljárás mellőzésével fizetési meghagyást bocsát ki. A meghagyásban felhívja a kötelezettet a követelés teljesítésére, illetve tájékoztatja az azzal szembeni jogorvoslat lehetőségéről (ellentmondás), az elmaradás következményeiről (jogerőre emelkedés).

3 Jogforrásai 2009. évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról 1952. évi III. törvény (Pp.) XIX. fejezete (313-323. §)

4 Fizetési meghagyás útján érvényesíthető követelések Fizetési meghagyás útján érvényesíthető követelések a) a követelés kizárólag pénz fizetésére irányul b) a követelés lejárt c) a kötelezett rendelkezik belföldi idézési címmel d) Összege a 400 millió forintot nem haladja meg. Az eljárás igénybevétele - Kötelező: X< vagy = 1 millió Ft - Választható: 1 millió Ft. < X < vagy = 400 millió Ft - Kizárt: X> 400 millió Ft.

5 A fizetési meghagyás iránti kérelem előterjesztése A fizetési meghagyás iránti kérelem előterjesztése - Formanyomtatványon! - A jogi képviselet nem kötelező - Közjegyzői eljárási díj: a követelt tőkeösszeg 3 %-a (5000-300.000 Ft) – nincs tárgyi kedvezmény – csak magánszemélynek személyes költségfeljegyzési jog! - Nem tartalmazhat mellékleteket! ( kivéve: költségkedvezmény iránti kérelem ) A jogosult magánszemély A jogosult jogi személy A jogosult jogi képviselővel jár el csak elektronikus úton A jogosult nem jár el jogi képviselővel 1.Elektronikus úton 2.Papír alapon 3.Szóban csak elektronikus úton

6 Az eljáró közjegyző Az eljáró közjegyző 1. Hatáskör: közjegyzőé 2. Illetékesség: minden közjegyző az ország egész területén (illetékességi kikötés nincs) 3. Ha a kérelmet írásban vagy szóban terjesztették elő – akinél a kérelmet előterjesztették 4. Ha a kérelmet elektronikusan terjesztették elő – automatikus szignálás MOKK rendszerén keresztül

7 A közjegyző intézkedései A közjegyző intézkedései 1. Ha nincs helye fizetési meghagyás kibocsátásának – a kérelem hivatalból elutasítása 2. Ha a kérelem hiányos – hiánypótlásra felhívás 3. A hiánytalan és szabályszerűen előterjesztett kérelem alapján – fizetési meghagyás kibocsátása

8 Jogorvoslati eszköz: Ellentmondás Jogorvoslati eszköz: Ellentmondás 1. 15 napon belül – a követelés jogalapjának, összegének vitatására irányuló közlés (a részletfizetési, halasztási kérelem nem!) 2. „Második ellentmondás”: ha a fizetési meghagyás kézbesítése vélelmen alapult, a végrehajtható okirat kézbesítésétől számított 15 napon belül is lehet ellentmondással élni, ha a kötelezett a felmerült költségeket megfizeti 3. HA a kötelezett az ellentmondásban arra hivatkozik, hogy a követelést teljesítette… … a fizetési meghagyás kézbesítését megelőzően … a fizetési meghagyás kézbesítését követően A jogosult felhívásra elismeri a teljesítést (vagy nem nyilatkozik) A közjegyző az eljárást megszünteti A fizetési meghagyás jogerőssé válik, de végrehajtásnak nincs helye A jogosult felhívásra nem ismeri el a teljesítést Az eljárás perré alakulA fizetési meghagyás jogerőssé és végrehajthatóvá válik

9 Jogorvoslati kérelem – Ellentmondás??? Vitatás = Ellentmondás A meghagyás egészére vonatkozik: az eljárás perré alakul A meghagyás egy részére vonatkozik: részben perré alakulás, részben jogerőre emelkedés Nincs vitatást = nem ellentmondás a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik

10 Az eljárás perré alakulása Az eljárás perré alakulása 1. Az ellentmondást követően a közjegyző felhívja a jogosultat, hogy 15 napon belül 2. a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság felé tegyen eleget perelőkészítési kötelezettségének, 3. rója le a nemperes és peres eljárási illeték különbözetét (3 %) 4. Nem teljesítése esetén: a bíróság a pert megszünteti (Pp. 318. §) 5. Teljesítése esetén: a bíróság tárgyalást tűz ki

11 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A fizetési meghagyásos eljárás A fizetési meghagyásos eljárás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás DE-ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék."

Hasonló előadás


Google Hirdetések