Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vitrai József, Tonté Dóra Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vitrai József, Tonté Dóra Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet"— Előadás másolata:

1 Nemzetközi helyzetkép: Népegészségügy a kórházakban Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszusa
Vitrai József, Tonté Dóra Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Debrecen, április 22.

2 Miről is lesz szó Egészségfejlesztő Kórházak (HPH)
Célkitűzés Története Koncepció, működésének 6 fő területe Nemzetközi hálózatok, példák HPH!!!!

3 Health Promoting Hospital, HPH
= Egészségfejlesztő Kórházak A mozgalom célkitűzései: Egyenlőséget javasolnak a betegellátásban, elismerve a különbségeket az egyes társadalmi csoportok sajátos szükségletei, kultúrája, értékrendjei alapján. Minőségi javulást kell elérni a betegek, hozzátartozóik és a kórház dolgozóinak közérzetében, jóllétében. Az egészségmegőrzésre a sokkal több figyelmet kell irányítani, némileg eltávolodva a kizárólagos gyógyító tevékenységtől. WHO kezdeményezés a bécsi Ludwig Boltzmann Orvos-Szociológiai Intézet eszmei támogatásával

4 Története 1986 Ottawai Karta – A WHO stratégiája először említi a HPH
1990 Kezdeményezés a HPH Nemzetközi Hálózatának létrehozására, WHO-EURO workshop, WHO Bécs 1991 Budapest Deklaráció az Egészségfejlesztő Kórházakról Európai "Pilot" Kórház Hálózat 1996 Egészségügy átalakításának Ljubljanai Kartája 1997 Bécsi Ajánlások az Egészségfejlesztő Kórházak kialakítására HPH pilot tapasztalatainak összegzése, a további szakpolitikai elvek kijelölése 2006 WHO Európai Regionális Iroda – A kórházi egészségfejlesztés standardjai Budapest Deklaráció: a hálózat alakuló ülése a célok megfogalmazására európai ország - 20 kórház legalább 5 olyan programot nyújtott be, melyek alkalmasak az egészség megőrzésére. E programokat egy független bizottság bírálta el. Hazánkat akkor egyedüli intézményként az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet képviselte A csatlakozó kórházak nagysága, ágylétszáma széles skálán mozog, 200-nál kisebb és 2000-nél nagyobb ágyszámúak is előfordulnak. Legtöbbje általános kórház, kisebb részük speciális ellátást nyújt (gyermekintézmény, geriátria, pszihiátria, rehabilitációs intézet, ill. pulmonológiai szakkórház is található közöttük). Korányi: A Korányi Intézet 5 programmal vett részt az Európai HPH mozgalomban: 1. Egészséges táplálkozás; 2. Folyamatos nővértovábbképzés; 3. Általános kórházhigiénés rendszabályok bevezetése; 4. Egészséges környezet biztosítása a személyzet részére; 5. Betegnevelés: klubfoglalkozások, kiscsoport-foglalkozások, egyéni foglalkozások keretében.

5 Története 2. 2013-ra az Egészségfejlesztő Kórházak globális mozgalommá vált 30 országos hálózattal, több mint 700 együttműködő kórházzal. A nemzetközi hálózatban jelenleg a következő specializált munkacsoportok működnek: Egészségbarát pszichiátriai szolgálat Migránsbarát és kulturálisan kompetens kórházak A gyermekek és serdülők egészségfejlesztése a kórházban Dohányfüst mentes kórház Egészséget támogató fizikai aktivitás kórházakban és az egészségügyi szolgálatban Egészségfejlesztő kórház és a környezet Idősbarát egészségfejlesztő kórház

6 Miért alkalmas egészségfejlesztésre a kórházi színtér?
A kórházban összpontosul a fogyasztás területének számos szektora: élelmiszerek, gyógyászati eszközök, gyógyszerek, műszerek, szellemi és technológiai kapacitás. A kórház jelentős szellemi tőkével rendelkezik, ugyanakkor nagyszámú szakszemélyzet részére teremt munkaalkalmat. Széles körű kapcsolatrendszere van egyéb szektorokkal, így szociális, népjóléti intézményekkel, ill. az egészségügyi hálózat számos egyéb szférájával, valamint a társadalom különböző szerveződéseivel, szakmai és civil szervezetekkel. Az egészségügy hármas feladatából (megelőzés, gyógyítás, rehabilitáció) a kórházak mindeddig elsősorban a gyógyító tevékenységre koncentrálta Szellemi tőke: magas képzettség, nemzetközi tapasztalatok, tudástárakhoz való hozzáférés

7 Az HPH koncepciója, működésének 6 fő területe - WHO,2006
1. A kórház, mint fizikai és társadalmi környezet Cél: olyan emberi-társadalmi környezet alakulhasson ki, amely ösztönzi a személyzet és a betegek aktív részvétlét az egészség fejlesztésében, gazdag információs és kommunikációs lehetőségekkel segíti a biztonság és a bizalom kialakulását. Példa: Környezeti hatások (környezetkímélő hulladékgazdálkodás) 2. A kórház, mint munkahely Cél: A kórházi dolgozók a lakosság egészségben leginkább veszélyeztetett részéhez tartoznak, a kórházi dolgozók betegségmegelőzése, egészségfejlesztése az intézmény működésének egyik kiemelt prioritása kell legyen Pillérek: HR problémák megelőzése (betegszabadság, munkakörülmények javítása), személyzet saját egészségének fejlesztése, lelki egészségvédelem, partneri viszony 6 fő működési területét meghatározó és leíró WHO kiadvány a 2008-ban kezdődött pénzügyi-gazdasági válság előtt jelent meg. Az azóta bekövetkezett költségvetési restrikció, takarékossági intézkedések az egészségügyet különösen kedvezőtlenül érintették egész Európában. A kórház finanszírozás alapvető gondokkal küzd, a népegészségügyi szempontok háttérbe szorultak a válságkezelés folyamatában. A HPH elvei továbbra is érvényesek, a területek, kritériumok mérlegelésénél azonban figyelembe kell venni a beszűkült mozgástér, kedvezőtlenebbé vált feltételek közti reális kivitelezhetőséget.

8 Az HPH koncepciója, működésének 6 fő területe
3. Oktatás, képzés, kutatás Érzékenyítés, az egészséggel összefüggő holisztikus megközelítés gyakorlati alkalmazásának készség szintű elsajátítása 4. A kórház, mint egészségügyi szolgáltató Preventív szolgáltatások növelése Minőségfejlesztés Holisztikus szemlélet alkalmazása a gyakorlatban Kommunikáció javítása 3. az egészségfejlesztési, megelőzési elemek tudatos beépítése, növelése a kórházi dolgozók képzési, továbbképzési rendszereibe, egészségindikátorok, egészségfejlesztési témák beépítése a kórház kutatási tevékenységébe, a vezetői döntések egészség hatásvizsgálata. 4. Példák: Preventív szolgáltatások növelése ( betegutakba épített tanácsadás, betegklubbok, étkeztetés, mozgáslehetőség,stb.) Minőségfejlesztés (higiéniás feltételek, hotelfunkció, beteg idejének tiszteletben tartása, partnerként való kezelés, beavatkozás kockázatainak csökkentése, dokumentáció) Holisztikus szemlélet alkalmazása a gyakorlatban ( gondozás kiterjesztése, együttműködés, prevenció/rehabilitáció szempontok figyelembe vétele a gyógyítási folyamatban Kommunikáció javítása

9 A HPH koncepciója, működésének 6 fő területe
5. A kórház, mint a pozitív változások motorja Aktív egészséggel kapcsolatos adatszolgáltatással Közös akcióprogramok más intézményekkel Együttműködhet az élelmiszer termelőkkel és forgalmazókkal, a vendéglátással A helyi társadalommal, civilekkel való együttműködés a szolgáltatások fejlesztésében, az egészségtudatos szemlélet elterjesztésében szakmai támogatással 6. Az egészségfejlesztés, mint kórházi minőségfejlesztési stratégia Jobban, hatékonyabban képesek működni egy komplex, dinamikus környezetben, és ez vonatkozik: a szervezet tanulási képességére, belső integrációjára, kooperációs kapcsolataira, a szolgáltatások hatékonyságára és minőségére. Így hozzájárulhat egy egészség alapú minőségi stratégia kialakításához 5. Aktív egészséggel kapcsolatos adatszolgáltatással. Közös akcióprogramok más intézményekkel (pl.: munkahelyek, önkormányzat, más egészségügyi szolgáltatók) Együttműködhet az élelmiszer termelőkkel és forgalmazókkal, a vendéglátással A helyi társadalommal, civilekkel való együttműködés a szolgáltatások fejlesztésében, az egészségtudatos szemlélet elterjesztésében szakmai támogatással 6. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a kórházi minőségfejlesztés általános rendszere nem helyettesíti, pótolja, és nem is tartalmazza a kórházi egészségfejlesztés specifikus minőségi standardjait

10 Jó gyakorlatok: 1. Ontario http://ontariohph.com/hph-in-action.html
Lead Program at SickKids Hospital Kapacitásfejlesztés, management képzés - Fókusz: coaching, vezetési szemléletfejlesztés, telemedicina CAMH - The Metabolic Health Monitor Addiktológiai és a Mentális Egészségcentrum összefogása – az egészségfejlesztésért kórházi környezetben CAMH - Workman Arts Project Profile Non-profit alapítvány, CAMP helyszínén sportlétesítmények és stúdiók építése The Family Council Önkéntesek támogatják a mentális betegségben szenvedőket és családjaikat The Empowerment Council Jogi segítségnyújtás, eligazodás, tanácsadás CAMH - Clients who have serious and persistent mental illness are at an increased risk for metabolic problems like diabetes, hypertension, heart disease and cholesterol due to the effects of antipsychotic medications, high rates of substance use, and issues relating to healthy eating and physical activity. Clinicians input data into the MHM that includes a client's medical history, family history, medications, laboratory results and body measurements. The MHM then processes this information to create a profile that presents risk factors such as obesity, high blood pressure, and high glucose. Clinicians along with clients then establish health promotion interventions to mediate risks. For example, interventions may focus on increasing physical activity. Two years since its implementation, 1300 tools have been completed at CAMH helping to identify numerous clients who are pre-diabetic. CAMH 2 - The Workman Arts Project Inc (WA) is a not for profit charitable arts organization that engages those that have had experiences with the mental health and addiction care system. As a program of the Centre for Addiction and Mental Health (CAMH), WA aims to build personal skills by providing studio space, arts-based training and employment opportunities. Last year, WA provided 363 training opportunities to its 250 members and $ was earned by 75 members through commissions, engagements and sales. WA members also access social support. As one past participant noted, "It (WA) gives me structure when I am going through a crisis". In addition, WA works to reduce stigma around mental health issues through its community-based presentations and partnerships. The Rendezvous with Madness Film Festival showcases the work of filmmakers whose art explores madness and addiction. In addition, WA produces Being Scene which is an annual art exhibition featuring approximately works by new, emerging and established artists who have received services from CAMH.

11 Jó gyakorlatok: 2. Massachusetts https://mass
A Népegészségügyi Létesítmények Intézete 4 többfunkciós kórház hálózatából alakult Fókusz: egészségügyi ellátás biztosítása specifikus célcsoportoknak, oktatás és kutatás Cél: egyfajta katalizátorként változtatni az egészségügyi ellátórendszeren a új kezelések, programok kifejlesztésével és modellezésével, reagálás a felmerülő igényekre Részt vevő intézetek: Lemuel Shattuck Kórház Massachusetts Oktatókórház Tewksbury Kórház Western Massachusetts Kórház Gyógyszertári Ellátások Tisztiorvosi Hivatala

12 Jó gyakorlatok: 3. ENSH – Dohányfüstmentes Egészségszolgáltatók Európai Hálózata https://ensh.org
Az Egészségfejlesztő Kórházakkal ( HPH) együttműködve Célkitűzések: A tagok közötti információcsere támogatása Összehasonlítható adatok gyűjtése értékelés és teljesítményértékelés céljából Folyamatos koncepciófejlesztés a füstmentes egészségügyi központok hálózatépítésén keresztül Azonos tevékenységi területen dolgozó szervezetek közötti együttműködés ösztönzése Közös koncepciók, stratégiák kidolgozása, azok végrehajtása és ellenőrzése a meglévő modelleket alapul véve A füstmentes egészségügyi központok hatékony kialakítása során felhasznált támogató eszközök és eljárások megosztása BackIreland set to be lead Europe on “plan packaging” 1999-ben alapított Európai országok – M.o nincs benne! ( UK, Sp, Román, Cseh, Svéd, ír, Szlovén, Francia, Német, Belga stb.) Hírek megosztása az oldalon: The Irish government has given approval for draft laws to compel tobacco companies to use plain packaging on all the products they sell in the Republic . This approval represents a significant public health initiative and reaffirms this Ireland’s reputation as a global leader in tobacco control.  Ireland likely to be the first country in the EU to bring in plain packaging on cigarettes.

13 Jó gyakorlatok: 4. GREEN and CLEAN Hospitals Program https://noharm-global.org
Globálisan 470 kórház, egészségügyi szolgáltató és szervezet hálózata, akik további 6 kontinensen 9700 kórház és egészségügyi centrumának igényeit képviselik. 10 fő cél: (2 kötelező/kórház) Vezetőség – környezetegészségügyi szemlélet átadása, alkalmazása Kemikáliák – veszélyes anyagok biztonságosabb alternatívával való helyettesítése Hulladék –csökkenteni, újrahasznosítani és kezelni az egészségügyben keletkezett veszélyes hulladékokat Energia – tiszta és hatékony energia alkalmazása, újrahasznosítható energiaforrás Ivóvíz – kórházak vízfelhasználásnak csökkentése, iható csapvíz támogatása Közlekedés – betegek és dolgozók szállításának megoldása Élelmezés – fenntartható és egészséges élelmiszer biztosítása és vásárlása Gyógyszerfogyasztás – megfelelően felírt és szabályozott, biztonságosan szedett gyógyszerfogyasztás elsegítése Építkezés – Zöld és egészséges kórházak tervezése, építése Vásárlás – biztonságosabb és fenntartható termékek vásárlásának elősegítése

14 Megtisztelő figyelmüket köszönjük!
Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet NEFI


Letölteni ppt "Vitrai József, Tonté Dóra Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések