Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális ellátásszervezés Észak-Norvégiában: üzenetek és tanulságok Tótth Árpád, Észak-Norvég Regionális Egészségügyi Szervezet Magyar Kórházszövetség.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális ellátásszervezés Észak-Norvégiában: üzenetek és tanulságok Tótth Árpád, Észak-Norvég Regionális Egészségügyi Szervezet Magyar Kórházszövetség."— Előadás másolata:

1 Regionális ellátásszervezés Észak-Norvégiában: üzenetek és tanulságok Tótth Árpád, Észak-Norvég Regionális Egészségügyi Szervezet Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszusa 2015. április 23. - Debrecen

2 Norvégia Alkotmányos királyság 385 000 km 2 (50 000 sziget) 5 060 000 lakos (2013.) GDP 174,4 milliárd USD GDP 64 000 USD/fő 19 tartomány (fylke/megye) 430+ kistérségi önkormányzat Eü. költségvetés: 132 Mrd NOK (2015.) [4 620 Mrd Ft] térkép: wikitravel.org

3

4 Az Északi Régió Bodø 173 000 km 2 (45%) 476 000 lakos (9%) 3 megye 88 helyi önkormányzat Eü. költségvetés: 15 Mrd NOK (13%)

5 Az Észak-norvég Régió felépítése Egészségügy miniszter Egészségügyi és Szociális Minisztérium Tulajdonosi Osztály (ÁEEK) Regionális Eü. Tanács Regionális Főigazgató Regionális Betegválasztmány Regionális Szervezet (RHF) Finnmark-i Kórház Vállalat Kórház Tanács Kórház Főigazgató Kórházi Gyógyszertár Vállalat

6 4 Kórházcég (+ 1) 11 Kórház 2 Pszichiátriai kórház 13 Körzeti pszichiátriai gondozó 146 mentőautó Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF (+Spitzbergák) Nordlandssykehuset HF Helgelandsykehuset HF

7 Alapelvek „Olyan kiváló minőségű szolgáltatások nyújtása, amelyek elfogadható várakozás és térbeli elérhetőség mellett, vagyoni és társadalmi helyzettől, nemtől, kortól és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül mindenki által igénybe vehetők.” (in: Norway and Health, 2009.)

8 Ellátási felelősségek Az egészségügyi ellátás adókból finanszírozott állami feladat és felelősség. Ezt az állam az alapellátás (lakosság- közeli ellátások) esetében a járások (kommune), szakellátás esetében (ideértve mentés, betegszállítás) a régiók hatáskörébe delegálja.

9 Feladat- és felelősség megosztás 1.Nemzeti szint (kormány) - Nemzeti tervek és stratégiák kidolgozása, - Költségvetés tervezése - Forráselosztás koncepciója - Alapvető működési elvek és prioritások meghatározása, - Jogalkotás - Nemzeti alaprendszerek (kódtörzsek, minőségi indikátorrendszer, jelentési rendszerek, eljárásrendek) - Tulajdonosi monitoring, beszámoltatás - Éves feladat/elvárás kidolgozása (régióspecifikus)

10 Éves feladat/elvárás Részletes elvárások, célkitűzések és útmutatások a teljesítéshez, hozzárendelt többlet források részletezése. (7 fejezet, 11 oldal) Területek: 1.Források, céltámogatások, szabályok 2.Egészségügyi szolgáltatások, 3.Minőség és betegbiztonság, 4.HR, képzés és kompetenciák 5.Kutatás és innováció 6.Indikátorok, jelentési kötelezettségek 7.Monitorozás és jelentés (határidők) Az elvárásdokumentumot az minisztérium és a régiók együttműködését szabályozó protokoll egészíti ki.

11 Éves feladat/elvárás - példák 1.2015. március 1-től eltörli előzetes engedélyezést az EU- ban igénybe vett ellátások esetében. Ezen ellátásokat a régiók kötelesek finanszírozni. 2.A régióban kerüljön kialakításra 1 prosztata centrum. 3.A daganatos ellátási protokollok határidőn belüli teljesítése az esetek min. 70%-ában. 4.Az átlagos várakozási idő legyen 65 napnál rövidebb, 5.Zéró ellátási késedelem priorizált betegek esetében, 6.A daganatos betegeket ellátó kórházak alkalmazzanak szükséges teljhatalommal felruházott koordinátorokat. 7.A pszichiátriai kényszergyógykezelések aránya csökkenjen.

12 Rendszerszintű priorizálás Akiknek szól: 1.Járási önkormányzatok 2.Megyei önkormányzatok 3.Régionális egészségügyi igazgatóságok („TIG”) 4.Megyei kormánymegbízottak Szereplőkre lebontva 2015-ben a minisztérium a célok megvalósulása érdekében milyen szempontok, tevékenységek érvényesítését kéri.

13 Szakmai priorizálás 32 szakterületre konkrét szakmai priorizálási útmutatók, áttekintést és a döntés könnyítő, támogató táblázatokkal. Cél: a várólistára helyezés egységes szempontok szerint történjen. Az útmutatók betartását monitorozzák, és az eredményeket publikálják.

14 Priorizálási útmutató - példa http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/Sider/default.aspx

15 Regionális hatóságok - RHF Felelős a szakellátás biztosításáért, egyenlő esélyű hozzáférhetőségéért, a szakellátáshoz szükséges minden kompetencia rendelkezésre állásáért, a források célszerű és hatékony felhasználásáért. Kutatási és képzési/továbbképzési tevékenységet is köteles végezni. Szinte teljeskörű önállósággal rendelkezik a nemzeti irányelvek végrehajtásában. Feladat- és felelősség

16 Feladat- és felelősség megosztás 2.Regionális szint (regionális szervezet - RHF) - Regionális szakmai tervek és stratégiák kidolgozása, (nemzeti tervek és prioritások mentén) - Regionális forráselosztás - Fejlesztési projektek tervezése és lebonyolítása, - Éves kórházi feladat/elvárás kidolgozása - Elemző és monitoring rendszerek fejlesztése, működtetése (teljesítmény, várólista, nemzeti minőségi indikátorok, gazdasági és HR adatok) - Tulajdonosi jogok gyakorlása - Betegbiztonság, betegelégedettség - Katasztrófa-menedzsment

17 - Nemzeti feladatok delegálása 1-1 régióra (arányosan, forrással) – pl. Nemzeti Telemedicina Központ - Egységes szolgáltatási környezet (informatika) - Elemzési, benchmark jelentési tevékenységek összehangolása. - Egyes beszerzések, és az infrastrukturális beruházások regionális összehangolása, támogatása Regionális Szervezet (RHF) – speciális feladatok

18 Magyar és norvég folyamatok, eszközök párhuzamba állítása – aktualitásokkal: 1.Stratégia alkotás – nemzeti egészség- és kórházterv 2.koordináció, döntéshozatal – megyei 3.Forrásgazdálkodás – valódi felelősség és döntési szabadság. Mit jelent ez a gyakorlatban

19 1. Kormányváltás 2013. szept. 2. Új nemzeti egészségügyi- és kórházterv szükséges 2013. okt. 3. Határidő: 2015 okt., addig minden tevékenység az érvényes régi tervek szerint. 4. Minden szereplő bevonása, munkacsoportok felállítása, nevek, szerzők ismertek. Összehasonlítás – stratégia alkotás 1. Kormányátalakítás 2014. jún. 2. Új ágazati stratégia 2014. dec. 3. Határidő: ? 4. Ki készítette? 5. Kiket vontak be? 6. Milyen vélemények érkeztek? 7. Mikor lesz hatályos? 8. Addig minden a Semmelweis terv szerint halad?

20 Rendszeres munkaértekezletek (éves menetrend és munkaterv szerint) 1.Kórházigazgatóknak 2.Orvosigazgatóknak 3.Gazdasági igazgatóknak Az itt született konszenzusokat, megállapodásokat a döntéshozó tanács elfogadja, jóváhagyja. Összesen 15 „testület”, hierarchiában: 3 nemzeti, 4x3 regionális. Összehasonlítás – koordináció Új megyei/országos bizottságok felállítása 1. főigazgatók 2. gazdasági igazgatók részére. 47 „mellérendelt” testület. Csak 1 kérdés: a 47 bizottság jelentéseit, döntéseit ki fogja rendszeresen átnézni, értékeli, azok mentén döntés hozni, intézkedni? Technikailag és emberileg is lehetetlennek tűnik.

21 A nemzeti szint (parlament, kormány, minisztérium) irányokat szab, kereteket ad, elvárásokat fogalmaz meg, forrásokat rendel. Régió dönti el, milyen metodika szerint, mit, hol és hogyan cselekszik. Nemzeti szint: „legyen minden régióban kijelölt prosztata központ.” Régió: eldönti, hogy melyik kórházban hozza létre, megszervezi a működését és a szakmai támogató rendszert, környezetet. Nemzeti szint: „legfeljebb 65 nap az átlagos várakozási idő” Régió: monitorozza, hol (szakterület / földrajzi terület), nem teljesül ez, megvizsgálja és megvitatja az okokat, szükség esetén kapacitást (finanszírozási, infrastrukturális, HR) módosít. Összehasonlítás – felelősség, döntéshozatal

22 Összefoglalás 1.A norvég egészségügy szervezésének alapelve a kölcsönös bizalom és egymás tisztelete, a szakmaiságra és konszenzusra törekvés, nyílt kommunikáció és együttműködés 2.A feladat, felelősség, hatáskör, forrás, felhatalmazás harmóniában áll, átlátható – tevékenység mérhető és számonkérhető. 3.Valamennyi érintett szereplő bevonása (ld. betegszervezetek!) 4.A célkijelölésre, tervezésre és megvalósításra elegendő időt biztosítanak – a hatékonyság és fenntarthatóság érdekében.

23 Az előadás a szerző saját véleményét és tapasztalatait, és nem a Helse Nord RHF (Észak-norvég Regionális Egészségügyi Szervezet) véleményét, álláspontját tükrözi. Disclaimer

24 Köszönöm a figyelmet! dr. Tótth Árpád Helse Nord RHF (Bodø, Norvégia) Email: arpad.totth@helse-nord.no


Letölteni ppt "Regionális ellátásszervezés Észak-Norvégiában: üzenetek és tanulságok Tótth Árpád, Észak-Norvég Regionális Egészségügyi Szervezet Magyar Kórházszövetség."

Hasonló előadás


Google Hirdetések