Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Regionális ellátásszervezés Észak-Norvégiában: üzenetek és tanulságok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Regionális ellátásszervezés Észak-Norvégiában: üzenetek és tanulságok"— Előadás másolata:

1 Regionális ellátásszervezés Észak-Norvégiában: üzenetek és tanulságok
Tótth Árpád, Észak-Norvég Regionális Egészségügyi Szervezet Forming, regulating and monitoring waiting lists in state owned health care system in Norway. Magyar Kórházszövetség XXVII. Kongresszusa 2015. április Debrecen

2 Norvégia Alkotmányos királyság 385 000 km2 (50 000 sziget)
lakos (2013.) GDP 174,4 milliárd USD GDP USD/fő 19 tartomány (fylke/megye) 430+ kistérségi önkormányzat Eü. költségvetés: 132 Mrd NOK (2015.) [4 620 Mrd Ft] Norway – Kingdom, territory ( islands), population, GDP, 19 counties, 430 kommunes, Total Budget of Health Care térkép: wikitravel.org

3

4 Az Északi Régió Bodø 173 000 km2 (45%) 476 000 lakos (9%) 3 megye
88 helyi önkormányzat Eü. költségvetés: 15 Mrd NOK (13%) Nothern Norway Region

5 Az Észak-norvég Régió felépítése
Egészségügy miniszter Egészségügyi és Szociális Minisztérium Tulajdonosi Osztály (ÁEEK) Regionális Betegválasztmány Regionális Eü. Tanács Regionális Szervezet (RHF) Regionális Főigazgató Finnmark-i Kórház Vállalat Kórházi Gyógyszertár Vállalat Struktur av Helse Nord Kórház Tanács Kórház Főigazgató

6 13 Körzeti pszichiátriai gondozó
Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF (+Spitzbergák) Nordlandssykehuset HF 4 Kórházcég (+ 1) 11 Kórház 2 Pszichiátriai kórház 13 Körzeti pszichiátriai gondozó 146 mentőautó 4 Hospital Trusts, 1 Pharmacy Trust, 11 Hospitals, 2 psychiatry hospitals, 13 DPS, 146 ambulance car units Helgelandsykehuset HF

7 Alapelvek „Olyan kiváló minőségű szolgáltatások nyújtása, amelyek elfogadható várakozás és térbeli elérhetőség mellett, vagyoni és társadalmi helyzettől, nemtől, kortól és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül mindenki által igénybe vehetők.” (in: Norway and Health, 2009.) Basic values To „provide services of high quality, available within acceptable waiting times and distances, reaching out to everyone regardless of their financial situation, social status, age, gender and ethnic background.” (in: Norway and Health, 2009.)

8 Ellátási felelősségek
Az egészségügyi ellátás adókból finanszírozott állami feladat és felelősség. Ezt az állam az alapellátás (lakosság-közeli ellátások) esetében a járások (kommune), szakellátás esetében (ideértve mentés, betegszállítás) a régiók hatáskörébe delegálja. Basic values To „provide services of high quality, available within acceptable waiting times and distances, reaching out to everyone regardless of their financial situation, social status, age, gender and ethnic background.” (in: Norway and Health, 2009.)

9 Feladat- és felelősség megosztás
Nemzeti szint (kormány) Nemzeti tervek és stratégiák kidolgozása, Költségvetés tervezése Forráselosztás koncepciója Alapvető működési elvek és prioritások meghatározása, Jogalkotás Nemzeti alaprendszerek (kódtörzsek, minőségi indikátorrendszer, jelentési rendszerek, eljárásrendek) Tulajdonosi monitoring, beszámoltatás Éves feladat/elvárás kidolgozása (régióspecifikus) Innholde Beskrivelse av finansieringsregler av spesialisthelsetjenestene Presentasjon av Regional Innteksmodell i Nord-Norge.

10 Éves feladat/elvárás Részletes elvárások, célkitűzések és útmutatások a teljesítéshez, hozzárendelt többlet források részletezése. (7 fejezet, 11 oldal) Területek: Források, céltámogatások, szabályok Egészségügyi szolgáltatások, Minőség és betegbiztonság, HR, képzés és kompetenciák Kutatás és innováció Indikátorok, jelentési kötelezettségek Monitorozás és jelentés (határidők) Yearly Requirements: Detailed demands of requirements, goals to be fulfilled, and some guidelines, what way it should be implemented. Regarding to waitning times: The average waiting time should not be more than 65 days; consider and obey given deadlines for all treatment cases; decrease of waiting time. Az elvárásdokumentumot az minisztérium és a régiók együttműködését szabályozó protokoll egészíti ki.

11 Éves feladat/elvárás - példák
2015. március 1-től eltörli előzetes engedélyezést az EU-ban igénybe vett ellátások esetében. Ezen ellátásokat a régiók kötelesek finanszírozni. A régióban kerüljön kialakításra 1 prosztata centrum. A daganatos ellátási protokollok határidőn belüli teljesítése az esetek min. 70%-ában . Az átlagos várakozási idő legyen 65 napnál rövidebb, Zéró ellátási késedelem priorizált betegek esetében, A daganatos betegeket ellátó kórházak alkalmazzanak szükséges teljhatalommal felruházott koordinátorokat. A pszichiátriai kényszergyógykezelések aránya csökkenjen. Yearly Requirements: Detailed demands of requirements, goals to be fulfilled, and some guidelines, what way it should be implemented. Regarding to waitning times: The average waiting time should not be more than 65 days; consider and obey given deadlines for all treatment cases; decrease of waiting time.

12 Rendszerszintű priorizálás
Akiknek szól: Járási önkormányzatok Megyei önkormányzatok Régionális egészségügyi igazgatóságok („TIG”) Megyei kormánymegbízottak Szereplőkre lebontva 2015-ben a minisztérium a célok megvalósulása érdekében milyen szempontok, tevékenységek érvényesítését kéri.

13 Szakmai priorizálás 32 szakterületre konkrét szakmai priorizálási útmutatók, áttekintést és a döntés könnyítő, támogató táblázatokkal. Cél: a várólistára helyezés egységes szempontok szerint történjen. Az útmutatók betartását monitorozzák, és az eredményeket publikálják.

14 Priorizálási útmutató - példa
Medical rules II.: (example of a guideline and supportive materials)

15 Feladat- és felelősség
Regionális hatóságok - RHF Felelős a szakellátás biztosításáért, egyenlő esélyű hozzáférhetőségéért, a szakellátáshoz szükséges minden kompetencia rendelkezésre állásáért, a források célszerű és hatékony felhasználásáért. Kutatási és képzési/továbbképzési tevékenységet is köteles végezni. Szinte teljeskörű önállósággal rendelkezik a nemzeti irányelvek végrehajtásában. Innholde Beskrivelse av finansieringsregler av spesialisthelsetjenestene Presentasjon av Regional Innteksmodell i Nord-Norge.

16 Feladat- és felelősség megosztás
Regionális szint (regionális szervezet - RHF) Regionális szakmai tervek és stratégiák kidolgozása, (nemzeti tervek és prioritások mentén) Regionális forráselosztás Fejlesztési projektek tervezése és lebonyolítása, Éves kórházi feladat/elvárás kidolgozása Elemző és monitoring rendszerek fejlesztése, működtetése (teljesítmény, várólista, nemzeti minőségi indikátorok, gazdasági és HR adatok) Tulajdonosi jogok gyakorlása Betegbiztonság, betegelégedettség Katasztrófa-menedzsment Innholde Beskrivelse av finansieringsregler av spesialisthelsetjenestene Presentasjon av Regional Innteksmodell i Nord-Norge.

17 Regionális Szervezet (RHF) – speciális feladatok
Nemzeti feladatok delegálása 1-1 régióra (arányosan, forrással) – pl. Nemzeti Telemedicina Központ Egységes szolgáltatási környezet (informatika) Elemzési, benchmark jelentési tevékenységek összehangolása. Egyes beszerzések, és az infrastrukturális beruházások regionális összehangolása, támogatása Innholde Beskrivelse av finansieringsregler av spesialisthelsetjenestene Presentasjon av Regional Innteksmodell i Nord-Norge.

18 Mit jelent ez a gyakorlatban
Magyar és norvég folyamatok, eszközök párhuzamba állítása – aktualitásokkal: Stratégia alkotás – nemzeti egészség- és kórházterv koordináció, döntéshozatal – megyei Forrásgazdálkodás – valódi felelősség és döntési szabadság. Innholde Beskrivelse av finansieringsregler av spesialisthelsetjenestene Presentasjon av Regional Innteksmodell i Nord-Norge.

19 Összehasonlítás – stratégia alkotás
Kormányváltás szept. Új nemzeti egészségügyi- és kórházterv szükséges okt. Határidő: 2015 okt., addig minden tevékenység az érvényes régi tervek szerint. Minden szereplő bevonása, munkacsoportok felállítása, nevek, szerzők ismertek. Kormányátalakítás jún. Új ágazati stratégia dec. Határidő: ? Ki készítette? Kiket vontak be? Milyen vélemények érkeztek? Mikor lesz hatályos? Addig minden a Semmelweis terv szerint halad? Innholde Beskrivelse av finansieringsregler av spesialisthelsetjenestene Presentasjon av Regional Innteksmodell i Nord-Norge.

20 Összehasonlítás – koordináció
Rendszeres munkaértekezletek (éves menetrend és munkaterv szerint) Kórházigazgatóknak Orvosigazgatóknak Gazdasági igazgatóknak Az itt született konszenzusokat, megállapodásokat a döntéshozó tanács elfogadja, jóváhagyja. Összesen 15 „testület”, hierarchiában: 3 nemzeti, 4x3 regionális. Új megyei/országos bizottságok felállítása főigazgatók gazdasági igazgatók részére. 47 „mellérendelt” testület. Csak 1 kérdés: a 47 bizottság jelentéseit, döntéseit ki fogja rendszeresen átnézni, értékeli, azok mentén döntés hozni, intézkedni? Technikailag és emberileg is lehetetlennek tűnik. Innholde Beskrivelse av finansieringsregler av spesialisthelsetjenestene Presentasjon av Regional Innteksmodell i Nord-Norge.

21 Összehasonlítás – felelősség, döntéshozatal
A nemzeti szint (parlament, kormány, minisztérium) irányokat szab, kereteket ad, elvárásokat fogalmaz meg, forrásokat rendel. Régió dönti el, milyen metodika szerint, mit, hol és hogyan cselekszik. Nemzeti szint: „legyen minden régióban kijelölt prosztata központ.” Régió: eldönti, hogy melyik kórházban hozza létre, megszervezi a működését és a szakmai támogató rendszert, környezetet. Nemzeti szint: „legfeljebb 65 nap az átlagos várakozási idő” Régió: monitorozza, hol (szakterület / földrajzi terület), nem teljesül ez, megvizsgálja és megvitatja az okokat, szükség esetén kapacitást (finanszírozási, infrastrukturális, HR) módosít. Innholde Beskrivelse av finansieringsregler av spesialisthelsetjenestene Presentasjon av Regional Innteksmodell i Nord-Norge.

22 Összefoglalás A norvég egészségügy szervezésének alapelve a kölcsönös bizalom és egymás tisztelete, a szakmaiságra és konszenzusra törekvés, nyílt kommunikáció és együttműködés A feladat, felelősség, hatáskör, forrás, felhatalmazás harmóniában áll, átlátható – tevékenység mérhető és számonkérhető. Valamennyi érintett szereplő bevonása (ld. betegszervezetek!) A célkijelölésre, tervezésre és megvalósításra elegendő időt biztosítanak – a hatékonyság és fenntarthatóság érdekében. (Instead of) Summary: Regional resource allocation/redistribution has high impact and key role on the financem of special (hospital-related) health services. 2. Regional resource allocation/redistribution has a compensating function and supports the elimination/correction of differences within the region and between institutions 3. There is no perfect model, there are always any actor which dissatisfied with the result of the model. Therefore continuous, regular correction and improvement of the model is necessary.

23 Disclaimer Az előadás a szerző saját véleményét és tapasztalatait, és nem a Helse Nord RHF (Észak-norvég Regionális Egészségügyi Szervezet) véleményét, álláspontját tükrözi. Innholde Beskrivelse av finansieringsregler av spesialisthelsetjenestene Presentasjon av Regional Innteksmodell i Nord-Norge.

24 Köszönöm a figyelmet! Thank you for your attention! dr. Tótth Árpád Helse Nord RHF (Bodø, Norvégia)


Letölteni ppt "Regionális ellátásszervezés Észak-Norvégiában: üzenetek és tanulságok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések