Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A villamos energia egyetemes szolgáltatás az idő tükrében MESZ XXII. konferencia Székesfehérvár, 2015. április 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A villamos energia egyetemes szolgáltatás az idő tükrében MESZ XXII. konferencia Székesfehérvár, 2015. április 24."— Előadás másolata:

1 A villamos energia egyetemes szolgáltatás az idő tükrében MESZ XXII. konferencia Székesfehérvár, 2015. április 24.

2 Tartalom Előzmények Fogalmak Jogosultság Végár, egyetemes szolgáltatási ár, árösszetevők Árrés, árréseltérés (& árrésellenőrzés – Függelék) Árszabályozás A fogyasztás alakulása Költségek Jövő Függelék

3 Előzmények Ok: piacnyitás, a közüzemi szolgáltatás mint ellátási forma megszűnése Cél: hatósági árral védeni a gyenge alkupozíciójú fogyasztókat A furcsa név: EU zsargon ”Services of General Economic Interest”

4 Fogalmak Egyetemes szolgáltatás: a villamosenergia- kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergia- értékesítési mód, amely Magyarország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára méltányos, összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető;” (VET 3. § 7.) Egyetemes szolgáltatási ár Csak az energia mint termék ára (Ft/kWh) Teljes végár: még RHD, adók, (pénzeszközök) (Földgáz: más a fogalom tartalma)

5 Jogosultság 2008 (indulás) lakosság + nem lakosság 3x50 A-ig (terv: 2009-től 3x25 A-ig) 2009 (a jogosultak körének bővülése) nem lakosság 3x63 A-ig és közintézmények 2014 (a jogosultak körének bővülése) lakossági fogyasztó fogalmának kiterjesztése a társasházakra

6 A végár összetevői és megállapítási módjuk Egyetemes szolgáltatási ár RHD ÁFA Pénzeszközök törvények [miniszteri rendelet >> MEH ármegállapító határozat >>] MEKH rendelet [MEH „jóváhagyó” határozat >>] miniszteri rendelet (MEKH javaslat) 2013. novembertől csak a nem lakossági fogyasztók

7 Az egyetemes szolgáltatási ár összetevői A „piaci alapú” villamosenergia-beszerzés elismert ára (2015: 14 Ft/kWh) 2012-ig KÁT felár Árrés – elismert költségek és nyereség (…) (2015: 0,986 Ft/kWh) 2009-től: elismert külön költségek (profil & menetrend vs. valóság) – ösztönző szabályozás (2015: 0,14 Ft/kWh)

8 Elismert árrés 2008-2010: egységes „beírt” szám (becslés) 2010: költségvizsgálat 2011-2012: a vizsgálaton alapuló, szolgáltatónként eltérő értékek 2012: költségvizsgálat 2013-tól: egységes „beírt” szám (rezsicsökkentés - maradékelv) (a 2012. évi vizsgálat eredménye nem érvényesült)

9 Az elismert árrés, Ft/kWh 2008: 1,9 2009: 1,9 2010: 1,98 2011: 1,79 – 2,02 2012: 1,711 – 1,928 (hatékonyságjavítási előírás) 2013: 1,316 2014: 0,986 2015: 0,986

10 Árréseltérések A Hivatal évente ellenőrzi az elismert árrés teljesülését (VET, Vhr.) A tény árrés csak véletlenül egyezhet meg az elismert árréssel (becslés) >> hiány vagy többlet keletkezik Az eltérésről a Hivatal rendelkezik – a következő évi elismert árrés korrekciója (kivéve 2009…)

11 Árréshelyzet jelenleg Az elismert árrés tartósan és jelentősen elmarad a költség alapon indokolt szinttől A realizált árrés eltér az elismert árréstől – árszabályozási hiány vagy többlet (Függelék) A realizált árrés nem fedezi a tényleges költségeket – számviteli veszteség, veszteséges engedélyes tevékenység

12 Árszabályozás klasszikusan „Piaci alapú” beszerzési ár: tőzsdei / piaci áralakulás alapulvételével Indokolt árrés: költségvizsgálat alapján Elismert értékesítési átlagár Tarifaszámítás árszabásonként

13 Árszabályozás napjainkban A végárak alakulását törvény (rezsitörvény) írja elő, de az egyes árösszetevőket – elvileg árszabályozási elvek, illetve a piaci áralakulás mentén – különböző szervek (OGY, NFM, MEKH) határozzák meg. >> a feladat túlhatározottá válik >> a maradékelv kényszerű érvényesülése

14 Villamosenergia-fogyasztás az egyetemes szolgáltatásban, GWh

15 A fogyasztás alakulásának tényezői 2009: a jogosultak körének bővülése A nem lakossági felhasználók piacra áramlása Válság: a nem lakossági fogyasztás csökkenése Piacnyitás: a lakossági aktivitás alacsony szintű maradt kezdeti érdektelenség > meginduló aktivitás > új érdektelenség /rezsicsökkentés/

16 Költségszerkezet (a 2012. évi vizsgálat alapján) Fő költségfajták Ügyfélszolgálat: 20% Számlázás: 16% Díjbeszedés, hátralékkezelés: 26% Értékvesztés, eladott és leírt követelések: 28% Tevékenység (incl. „normál” kintlévőség) folyó finanszírozása: 9%

17 Költséggondok A költségek nagy része állandó jellegű költség, nem függ a fogyasztástól >> csökkenő fogyasztás esetén nő a fajlagos ktg. Kötelező feladatok (pl. járásonként ügyfélszolgálati iroda fenntartása) – helyenként mérsékelt igény Hátralékok kezelése – nagy görgetett teher

18 Korábbi jövőkép Lakossági piacon is vonzó kereskedői ajánlatok Fokozódó lakossági aktivitás a piacon Az egyetemes szolgáltatási szegmens szűkül, majd eltűnik

19 Mai jövőkép Szabályozási változások nélkül és a rezsicsökkentés következtében nem lehet számítani a lakosság piacra áramlására A jogosultak körének csökkentése (?) A termékár hatósági megállapítása fennmaradni látszik Megjelenik az ENKSZ (a földgáz után) Az okos mérés elterjedése jelentős változásokat hozhat A fogyasztói érdekeltség megteremtése az árrendszer átalakításával Mérők tömeges telepítése „Nincs végzet, csak ha magad is bevégzed.” (Terminátor 2.)

20 Függelék Árrésellenőrzés a villamos energia egyetemes szolgáltatóknál

21 Tartalom A 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet árképlete „Piaci alapú” beszerzési ár Elismert külön költségek Elismert árrés Az előző évi árréseltérés figyelembevétele Elismert értékesítési ár Tárgyévi árréseltérés Adatbekérés az árrésellenőrzéshez

22 Árképlet (NFM rendeletben) Átlagos elismert egyetemes szolgáltatási ár (Ft/kWh): E = (p 1 x V 1 + p 2 x V 2 + K) / (V 1 + V 2 + V 3 ) + M + + D / (V 1 + V 2 + V 3 ) V 1, p 1 : „piaci alapú” beszerzési mennyiség és elismert beszerzési ár p 2, V 2 : KÁT ár, allokált KÁT mennyiség M: elismert éves átlagos árrés D: az előző évi árréseltérés összege 2013-tól a MAVIR nem allokál KÁT energiát az ESZ-re A képlet tartalmilag: E = (p 1 x V 1 + K) / (V 1 + V 3 ) + M + D / (V 1 + V 3 )

23 Még árképlet K = Σ(kp i *VP i *pp i + kf i *VIF i *pf i + kl i *VIL i *pl i ) V 3 = Σ(kp i *VP i + kf i *VIF i – kl i *VIL i ) kp i = (VPT i – VP i )/VP i, kf i = (VIFT i – VIF i )/VIF i, kl i = (VIL i – VILT i )/VIL i, (i: az egyes hónapok) „K: az egyetemes szolgáltató által - menetrend, illetve profil megadásával - az előre jelzett és a tény fogyasztási mennyiségek különbségének elszámolása kapcsán az egyetemes szolgáltatási árban elismert éves költségtömeg (Ft)” „V 3 : a profil elszámolású felhasználók kapcsán az előre jelzett és a tény fogyasztási mennyiség közötti eltérés, valamint az idősoros elszámolású felhasználók menetrendtől való eltérése kapcsán figyelembe veendő villamosenergia-mennyiség éves összege (kWh)”

24 „Piaci alapú” beszerzési ár Országos elismert átlaga a rendeletben 2014. I-VIII.: 15,15; IX-XII.: 13,27 éves átlag: 14,52 Ft/kWh MVM-től kb. 2/3, egyéb forrásból kb. 1/3 VEASZ Országosan egységes árú termékek (zsinór, csúcs, stb.) portfóliója (6 termék) Havonta változ(tathat)ó termékárak Szolgáltatónként eltérő fogyasztási struktúra (vezérelt) >> eltérő beszerzési termékstruktúra >> eltérő beszerzési átlagár

25 Elismert „piaci alapú” beszerzési ár Szolgáltatónként eltérő elismert értékek Eltérítés: az egyes ESZ-ek tényleges vásárlási költségeinek az országos átlagtól való eltérése alapján [fő ok: eltérő fogyasztási struktúra (vezérelt)] EDF DEONELMŰÉMÁSZ 2012-2,12%-1,18%3,07%-0,70% 20131,09%-2,26%3,44%-0,93% 20144,06%-4,53%4,82%0,96%

26 Elismert külön költségek Mennyiségi eltérés a profiltól való eltérés – elszámolás az elosztóval Kiegyenlítő energia idősoros elszámolású (A3 árszabás) közintézmények Maximálva (ösztönző, nem „pass-through”) V 3 : elismert mennyiség K: az elismert mennyiséghez tartozó tényleges költség 2014-ben a többlet kb. 0,15 Ft/kWh

27 Elismert árrés Értéke a rendeletben 2014-ben 0,986 Ft/kWh

28 Az előző évi árréseltérés figyelembevétele Rendelet: az előző évi árréseltérés összegét (D) a Hivatal a tárgyév árrésellenőrzésekor beszámítja Egyszerű megvalósítás, átlátható, igazságos (2013 >>) 2014: EDF DEONELMŰÉMÁSZÖsszesen MFt147-716-72-1 036-1 677 Ft/kWh-0,090,140,020,760,15

29 Elismert értékesítési átlagár + elismert beszerzési ár + elismert külön költségek + elismert árrés +/- előző évi árréseltérés elismert értékesítési átlagár

30 Tárgyévi árréseltérés tény értékesítési átlagár - elismert értékesítési átlagár árréseltérés Összegéről és elszámolásáról a Hivatal a tárgyévet követő év március 31-ig határozatot hoz 2014-re: EDF DEONELMŰÉMÁSZÖsszesen MFt-1841 132-439-1 747-1 238 Ft/kWh-0,120,23-0,14-1,28-0,10

31 Adatbekérés az ellenőrzéshez Mennyiségek (kWh) Bevételek és költségek (Ft) Fajlagos adatok (Ft/kWh) Havi részletezettség Szolgáltatónként kb. 1500 db adat

32 Köszönöm a türelmet! (A sok könyv írásának nincs) V É G E


Letölteni ppt "A villamos energia egyetemes szolgáltatás az idő tükrében MESZ XXII. konferencia Székesfehérvár, 2015. április 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések