Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kormány – önkormányzatok érdekegyeztetésének alakulása, lehetséges továbbfejlesztése Dr. Szegvári Péter önkormányzati szakértő Oslo, Norvégia 2015. április.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kormány – önkormányzatok érdekegyeztetésének alakulása, lehetséges továbbfejlesztése Dr. Szegvári Péter önkormányzati szakértő Oslo, Norvégia 2015. április."— Előadás másolata:

1 Kormány – önkormányzatok érdekegyeztetésének alakulása, lehetséges továbbfejlesztése Dr. Szegvári Péter önkormányzati szakértő Oslo, Norvégia 2015. április 23. „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013

2 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Tartalom - Az önkormányzatok érdekvédelmének jogi garanciái - Az önkormányzati érdekegyeztetés eddigi formái - Az ÖNET jelentősége - Az önkormányzati érdekegyeztetés továbbfejlesztésének céljai és lehetőségei

3 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Az önkormányzatok érdekvédelmének jogi garanciái - Az önkormányzatok érdekvédelmének szabályait az Alaptörvény és sarkalatos törvények szabályozzák - Az önkormányzatok alapvető jogait az Alkotmánybíróság és a bíróságok védik. - Az önkormányzatok törvényben meghatározott feltételekkel országos önkormányzati érdekszövetséget alapíthatnak. - Az önkormányzatok nemzetközi érdekvédelmi szövetséghez és lobbiszervezethez csatlakozhatnak. - Az önkormányzatok tagjai lehetnek ETE/EGTC szervezetnek.

4 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Az önkorkormányzati érdekegyeztetés eddigi formái - 1990-2006. Nem intézményesített együttműködés a kormányzati szereplők és az országos önkormányzati érdekszövetségek között - 2006- 2015. Kormányhatározattal intézményesített kapcsolatrendszer - 2006 - 2010. - Kormány – Önkormányzatok Egyeztető Fóruma ( KÖEF) - 2010 - 2012. - Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma ( ÖNEF) - 2012 – 2015. - Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa ( ÖNET)

5 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 KÖEF elnöke a belügyminiszter, társelnökei a BM államtitkár és a szövetségek által delegált elnök, hét tárca és hét szövetség A KÖEF csaknem hároméves időszakában összesen 19 plenáris ülést tartott. A KÖEF legfontosabb eredménye az akkor hét országos önkormányzati szövetség vezetése együttműködésének rendszeressé válása, a szövetségi elnökök, tisztségviselők közötti szakmai és emberi kapcsolatok intenzívebbé válása. A KÖEF kudarca több okra vezethető vissza: 1/ tényleges szerepe és viszonya nem tisztázódott egyértelműen 2/ ritkán került a fórum elé koncepcionális állapotában egy-egy kormányzati kezdeményezés 3/ nem sikerült tisztázni a KÖEF viszonyát az egyéb ágazati egyeztető fórumokhoz. 4/ nem történt lényegi változás a jogszabálytervezetek véleményezésére adott határidő kérdésében sem Kormány – Önkormányzatok Egyeztető Fóruma (KÖEF) 1126/2006. (XII. 12.) Kormányhatározat + 7 országos önkormányzati érdekszövetség egyetértése Elnöke: Belügyminiszter Társelnökei: BM államtitkár + önkormányzati szövetségek delegáltja Tagok: 7 minisztérium + 7 önkormányzati szövetség Működése: 3 év alatt 19 ülés

6 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma (ÖNEF) - A 2010. évi XLIII. törvény alapján a kormány tanácsadó testületeként a KÖEF helyére lépett a 1220/2010. (X. 25.) Korm. határozat szerint. - Az ÖNEF elnöke a belügyminiszter, tagjai: a BM önkormányzati államtitkára, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, a nemzeti fejlesztésért felelős miniszter és az NGM államháztartásért felelős államtitkára + az országos önkormányzati érdekszövetségek elnökei - 2011. június 16-án alakult meg (8 hónappal a kormányhatározat után) és összesen 3 ülést tartott

7 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) - A 2010. évi XLIII. törvény alapján a kormány tanácsadó testületeként az ÖNEF helyére lépett az ÖNET a 1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat szerint. - Az ÖNET feladat- és hatáskörei: - konzultáció a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésekről, különös figyelemmel az önkormányzati rendszer megújítására; - konzultáció az éves költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseiről; - javaslattétel a kormány számára, különös tekintettel a jogalkotási feladatokra. - Az ÖNET tagjai: a belügyminiszter, a BM önkormányzati államtitkára, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos önkormányzati érdekszövetségek elnökei

8 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 Mi indokolja az ÖNET megújítását? - Összeférhetetlen az országgyűlési képviselői mandátummal az önkormányzati választott funkció - más típusú lobbizás kell. - Eltérő önkormányzati típusok és adottságok – eltérő működési támogatás és fejlesztési lehetőségek figyelembe vétele. - A Szövetségek közötti bizalom erősítése szükséges - a megosztottság megszüntetése. - Az önkormányzati szolidaritás és szakmaiság növelése az önkormányzati érdek-képviselet kialakítása érdekében. - A hatékony és eredményes kormányzás feltételeinek kialakítása a partnerség elve alapján.

9 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A kormány-önkormányzatok konzultációs fórum továbbfejlesztésének céljai - A kormányzati és önkormányzati szint megegyezzen a feladatokról és a hozzájuk kapcsolódó finanszírozási forrásokról. - A források felhasználásának meghatározása a két oldal által egyeztetett prioritások mentén megtörténjen; csökkenjen a céltámogatásokra, központi szabályozásokra alapuló állami kontroll. - A helyi szabadság növelése közös megoldásokon keresztül az erőforrások hatékonyabb felhasználásához, valamint a helyi demokrácia megerősödéséhez vezessen. - Az önkormányzati szektor számára kiszámíthatóbb, biztos keretek alakuljanak ki. - A Kormányzat és a Parlament számára megbízható információs bázis szolgáltatásának lehetővé tétele az állami és önkormányzati menedzsment hatékony tervezéséhez. - Az átláthatóság és elszámoltathatóság megteremtése.

10 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A kormány-önkormányzatok érdekegyeztetése továbbfejlesztésének elvárt eredményei - A konzultációs rendszer lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok és a kormányzat között hatékony és eredményes együttműködés alakulhasson ki, valamint a politikai és végrehajtói szintek összehangolásra kerüljenek. - A konzultációs rendszeren keresztül az önkormányzati szektor tapasztalatai és véleményei eljutnak a kormányzathoz. - A kormányzat a partnerség elve alapján koordinált egyeztetéseket folytat az önkormányzati szektor kihívásairól, a helyi szinthez kapcsolódó irányelvekről, szabályozásokról.

11 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A kormány-önkormányzatok érdekegyeztetése továbbfejlesztésével kapcsolatos lehetőségek: - Az önkormányzati érdek-képviseleti tevékenység tartalmát is vagy csak az egyeztetési és konzultációs formákat, eljárásokat rögzítse a Kormány és az önkormányzati szövetségek közötti Megállapodás, figyelemmel a nemzetközi tapasztalatokra? - Az önkormányzati érdek-képviseleti tevékenység keretében kötött Megállapodás kiterjedjen-e a speciális (pl. munkáltatói) érdek-képviseleti tevékenység ellátására, figyelemmel a KS és a KS BEDRIFT tapasztalataira? - Az önkormányzati érdek-képviseleti tevékenység ellátásához milyen mértékű együttműködés, illetve milyen kapacitás- és munka-megosztás biztosítása szükséges az önkormányzati szövetségek részéről?

12 „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013 A munkacsoport összetétele és tevékenységének fő célja Tagjai: - Az önkormányzati érdek-képviseleti rendszer megújításában együttműködő önkormányzati szövetségek vezető képviselői - A Belügyminisztérium, a Miniszterelnökség, az Nemzetgazdasági Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztérium, a Magyar Államkincstár és a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete képviselője Vezetője: Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, a MANORKA projekt Értékelő Csoportjának vezetője Munkaszervezete: TÖOSZ titkársága és felkért szakértők Tevékenységének fő célja: 2015. szeptember 30-ra a kormányzat és az önkormányzati szövetségek közötti megállapodás előkészítése az ÖNET megújítására vonatkozóan, figyelemmel a norvég tapasztalatokra.

13 Köszönöm a figyelmet! www.toosz.hu www.manorka.net „Önkormányzati kapacitásépítés norvég‐magyar együttműködéssel” projekt HU11-0005-HU11-PP1-2013


Letölteni ppt "Kormány – önkormányzatok érdekegyeztetésének alakulása, lehetséges továbbfejlesztése Dr. Szegvári Péter önkormányzati szakértő Oslo, Norvégia 2015. április."

Hasonló előadás


Google Hirdetések