Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Transzparencia Együttműködés 2.0

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Transzparencia Együttműködés 2.0"— Előadás másolata:

1 Transzparencia Együttműködés 2.0
Transzparencia Kódex 2015-től

2 Gyógyszeripar

3 Gyógyszeripar

4 Milyen a gyógyszeripar reputációs indexe?

5 Az átláthatóság iránti igény erősödése
Világszerte fokozatosan szigorodnak a gyógyszer-promócióra vonatkozó jogszabályok A társadalom részéről egyre inkább elvárás a szervezetekkel szemben a tiszta, etikus, átlátható működés Vannak szervezetek, ahol „Reputation and Trust Director” foglalkozik a hírnév védelmével és a bizalom erősítésével. Sokan nem gondolnak arra, hogy egy vállalkozás, vállalat számára a hírnév nem csupán elvont fogalom, hanem az immateriális vagyontárgyak egyike. A szabadalmi jogok, márkanevek és egyéb immateriális vagyontárgyak között foglal helyet. A jó hírnév sérülése, elvesztése súlyos anyagi károkat is okoz a vállalkozásnak, legyen az multinacionális nagyvállalat vagy családorvosi praxis. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének tagvállalati elkötelezettek az átláthatóság, a betegközpontúság és a tisztelet mint értékek iránt

6 Mi a Transzparencia kezdeményezés?
Önszabályozó irányelv, amelyet az EFPIA alakított ki, és Magyarországon az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete honosított 2013-ban. Az önszabályozó irányelv célja a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek és szolgáltatók/szervezetek anyagi kapcsolatának átláthatóvá tétele a Transzparencia Kódex előírásai alapján. 2015 áprilisban az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének tagvállalatai, úgyis, mint a Transzparencia Kódexet kezdeményező EFPIA tagjai és a Kódex aláírói úgy döntöttek, hogy Magyarországon minden gyógyszeripari szereplő előtt megnyitják a csatlakozás lehetőségét a Kódexhez és létrehozzák a önálló belépési jogukkal élve létrehozták a független Transzparencia Együttműködést.

7 Miért jött létre a Transzparencia Együttműködést megalapozó Transzparencia Kódex?
A Transzparencia Kódex által előírt közzétételen keresztül a gyógyszeripar és az egészségügyi intézmények, illetve orvosok kapcsolata a közvélemény számára is átláthatóvá válik, így növekszik az érintettek bizalma a gyógyszeripar és a gyógyító munkát végző szakemberek irányában A gyógyszeriparnak fontos, hogy a vállalatok működésük során mindig etikusan járjanak el Vannak szervezetek, ahol „Reputation and Trust Director” foglalkozik a hírnév védelmével és a bizalom erősítésével. Sokan nem gondolnak arra, hogy egy vállalkozás, vállalat számára a hírnév nem csupán elvont fogalom, hanem az immateriális vagyontárgyak egyike. A szabadalmi jogok, márkanevek és egyéb immateriális vagyontárgyak között foglal helyet. A jó hírnév sérülése, elvesztése súlyos anyagi károkat is okoz a vállalkozásnak, legyen az multinacionális nagyvállalat vagy családorvosi praxis.

8 Mi a Transzparencia Együttműködés?
A Transzparencia Kódexhez csatlakozó vállalatok a Transzparencia Együttműködést a Transzparencia Kódexben előírt szabályok és követendő etikai magatartás betartása céljából hozzák létre. A Transzparencia Együttműködés tagvállalatai a kódex szó szerinti előírásait és a Transzparencia Kódex szellemiségét magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik A Transzparencia Együttműködés egy non-profit önszabályozó független platform, melyhez egyesületi hovatartozástól függetlenül bármely Magyarországon működő gyártó csatlakozhat, amely kötelezőnek ismeri el magára nézve a Transzparencia Kódex előírásait és szellemiségét. A Transzparencia Együttműködés biztosítja, hogy a Transzparencia Kódex megfeleljen az EFPIA Transzparencia kódexének és a magyar jogszabályi előírásoknak. A Transzparencia Együttműködés tagvállalatai az Együttműködéssel és a Transzparencia Kódexszel kapcsolatos döntéseiket az évente összehívott Transzparencia Gyűlésen vagy elektronikus szavazással hozzák meg

9 Mi a kódex előírásainak lényege?
A Transzparencia Együttműködésben részt vevő gyógyszeripari vállalatok nyilvánosságra hozzák az orvosokkal, a gyógyszerészekkel és az egészségügyi intézményekkel létrejött szerződéseik és a nekik nyújtott támogatások értékét A közzétételből azonosítható lesz a támogatott, valamint a támogatás célja és összege A közzététel azon együttműködések és szerződések anyagi vetületét teszi nyilvánossá, amelyek egyfelől az orvosok képzését támogatják, másfelől a tőlük érkező visszajelzéseket és szakértelmet hasznosítják az új gyógyszerek létrehozása során. A kódex a közzététel révén elősegíti, hogy a közvélemény megértse és támogassa a gyógyszergyárak és az orvosok átlátható kapcsolatát, amely nélkülözhetetlen az új terápiák kifejlesztésében

10 Kikre vonatkozik a közzététel?
Az EFPIA tagvállalataira és leányvállalataikra minden országban így Magyarországon is szövetségi hovatartozástól függetlenül és az önkéntesen csatlakozó vállalatokról Minden Magyarországon praktizáló egészségügyi szakemberre és magyarországi székhellyel rendelkező egészségügyi szolgáltatóra/szervezetre Azaz: orvosokra, gyógyszerészekre, egészségügyi szakdolgozókra (nővérek, védőnők, ápolók, szülésznők stb.) és az orvostársaságokra, -egyesületekre, egészségügyi intézményekre, alapítványokra és szakmai szervezetekre

11 Mi minősül juttatásnak a kódex alapján?
Közvetlen vagy közvetett értéktranszfer, amely akár pénzbeli, akár természetbeni módon történik, kizárólag emberi felhasználásra szolgáló vényköteles gyógyszerkészítmények kifejlesztésével és értékesítésével kapcsolatban. Az üzleti vendéglátás, valamint az orvosi és edukációs célokat szolgáló eszközök költségeit nem tesszük közzé Egészségügyi szakembereknek nyújtott juttatások Egészségügyi szolgáltatóknak/szervezeteknek nyújtott juttatások Rendezvényeken való részvétel költségei (utazási és szállásköltség, regisztrációs díjak) Szerződés alapján végzett tudományos együttműködés, előadás tartása, konzultáció és K+F tevékenység, különös tekintettel a klinikai vizsgálatokra Támogatások, adományok Hozzájárulás rendezvényekhez (regisztrációs díjak, megállapodások, utazási és szállásköltségek) Szolgáltatói és tanácsadói díjak

12 Milyen adatokból áll az egyéni közzététel?
A közzétételből azonosítható lesz a támogatott, valamint a támogatás célja és összege Egészségügyi szakember (magánemberként) Egészségügyi szakember (jogi személyiségű vállalkozásán keresztül) Egészségügyi szervezet Név Praxis helye Pecsétszám Székhely Nyilvántartási szám Regisztrációs díjak Utazási és szállásköltség Szolgáltatási díjak (szerződés alapján) éves összege A szolgáltatási és tanácsadói szerződésben meghatározott járulékos költségek éves összege Támogatások, adományok Rendezvény-hozzájárulás (regisztrációs díjak, megállapodások, utazási és szállásköltségek) Szolgáltatói és tanácsadói díjak

13 Mikortól és hol történik a közzététel?
Az első közzététel 2016-ban lesz, a jelentési időszak 2015 egészét öleli fel. A kódexet elfogadó vállalatok a honlapjuk nyilvánosan elérhető felületén teszik közzé a juttatásokat, a saját döntésük szerinti adattartalommal, ahol erre lehetőséget ad a kódex A közzététel naptári évenként történik és a közzététel évét megelőző teljes naptári évre terjed ki A gyógyszeripari vállalatoknak a közzétételt a vonatkozó jelentéstételi időszak végét követő év június 30-ig kell végrehajtaniuk, és a közzétett információknak az első közzétételt követően legalább 3 évig nyilvánosnak kell maradniuk, kivéve, ha a kedvezményezett a közzétételhez való hozzájárulását visszavonja

14 Mi biztosítja az érintett orvosok adatainak megfelelő védelmét?
Csak olyan információ kerülhet nyilvánosságra, amihez az érintett hozzájárul Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete a közzététel bevezetése előtt kikérte a Nemzeti Adatvédelmi Hivatal állásfoglalását, hogy a közzététel megfeleljen a magyar jogi és adatvédelmi előírásoknak Amennyiben az érintett orvosnak kifogása merül fel valamely közzététellel kapcsolatban, a juttatást nyújtó gyógyszeripari vállalathoz fordulhat

15 MIÉRT FONTOS AZ ÁTLÁTHATÓ
ETIKUS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKKEL A GYÓGYSZERFEJLESZTÉS ÉS KÉPZÉSEK SORÁN?

16 Az orvosok és a gyógyszerfejlesztők egymás nélkülözhetetlen partnerei
Fejlesztés Képzés A gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek közötti együttműködés jelentős és pozitív hatást gyakorol a mai modern betegellátás minőségére és a jövőbeni kutatások eredményére. A gyakorlati munkát végző orvos betegismeretével, terápiás jártasságával járul hozzá a beteg számára új esélyt nyújtó gyógyszerek kifejlesztéséhez, tudása és visszajelzései nélkül nem lehet új gyógyszereket fejleszteni. A gyógyszeripari vállalatok biztosítják, hogy az orvosok a szakmai kongresszusokon és képzéseken keresztül hozzáférjenek a legújabb terápiás gyakorlathoz és szakmai innovációhoz és információkhoz. Ez a folyamatos képzés emeli a gyógyítás színvonalát, betegek széles rétegeinek ad új esélyt állapotuk és életminőségük javítására. Az orvos a napi gyógyító tevékenységén túl idejét és tudását fekteti a közös munkába a gyógyszergyártókkal a betege számára minél jobb hatóanyagok megtalálásáért, ezért méltányos díjazást és tudományos és társadalmi elismerést érdemel.

17 Miért elengedhetetlen az átláthatóság a gyógyszeriparban?
Szakmai és tudományos együttműködések anyagi vetülete Bizalomépítés „Az egészségügy forráshiánya miatt iparági támogatás nélkül nagyon csekély lenne a szakmai továbbképzés Magyarországon” Az átláthatóság mind a bizalom, mind pedig a hitelesség garanciája, és mint ilyen, a társadalommal, de még inkább a betegekkel való, bizalomra építő kapcsolat kialakulásának alapját képezi „Több mint egymilliárd forintot költöttek tavaly fél év alatt szakmai rendezvények támogatására a gyógyszer- és orvostechnikai cégek” (Világgazdaság online) Az első kérdés, hogy miért szükséges egyáltalán a gyógyszeripar hozzájárulása. A paradigmaváltásnak az egészségügyi szakemberek és a gyógyszeripar együttműködésén kell alapulnia

18 Szakmai szervezetek támogatása
„A nyilvánosságra kerülő összegeket kifejezetten többletmunkáért kapják az orvosok. A gyógyszerfejlesztők, valamint az orvos közötti folyamatos kapcsolat biztosítja a naprakész ellátást és a legkorszerűbb tudás felhasználását. Az orvos szakmai és terápiás függetlensége megkérdőjelezhetetlen, ám a közzététel megerősíti az orvos szakmai hitelességét.” Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke „A Magyar Kórházszövetség a kezdetektől támogatta a gyógyszeripari szereplők törekvését az átláthatóságra, hiszen nincs takargatnivalója a kórházi világnak és az orvosoknak. A klinikai kutatások révén évente közel 20 ezer beteg jut hozzá kísérleti gyógyszerekhez itthon, miközben az intézmények a legkorszerűbb eszközökkel dolgozhatnak, a kutatásba bekapcsolódó magyar szakemberek pedig megérdemelt juttatást kapnak.” Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke

19 A közzététel előkészítésének eddigi tapasztalata
Az orvosok kiemelkedő arányban írták alá az együttműködési megállapodásokat a gyógyszergyártókkal A Transzparencia Kódex megalkotásának és alkalmazásának első tapasztalata alapján az orvosok és más egészségügyi szakemberek döntő többsége támogatja a dokumentumban foglalt közzétételi kötelezettséget, és megértette az átlátható együttműködés jelentőségét és előnyeit a betegek számára is FSA_Transparenzkodex_HUN_V1.mpg

20 Gyógyszeripar

21


Letölteni ppt "Transzparencia Együttműködés 2.0"

Hasonló előadás


Google Hirdetések