Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

© Deák István - 2006. 1 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK. © Deák István - 2006. 2 FOGALOM  Más vállalkozásban lekötött (pénz)eszközök, amelynek célja –Tartós jövedelem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "© Deák István - 2006. 1 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK. © Deák István - 2006. 2 FOGALOM  Más vállalkozásban lekötött (pénz)eszközök, amelynek célja –Tartós jövedelem."— Előadás másolata:

1 © Deák István - 2006. 1 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

2 © Deák István - 2006. 2 FOGALOM  Más vállalkozásban lekötött (pénz)eszközök, amelynek célja –Tartós jövedelem –Irányítás, ellenőrzés, befolyásolás –Árfolyamnyereség  Nem realizált  Realizált

3 © Deák István - 2006. 3 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK  FAJTA SZERINT ÉRTÉKPAPÍR  TULAJDONVISZONYT MEGTESTESÍTŐ  HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ –KAMATOZÓ –NEM KAMATOZÓ ADOTT KÖLCSÖN  MÁS VÁLLALKOZÁSNAK (KÖLCSÖN)  PÉNZINTÉZETNEK (LEKÖTÖTT BANKBETÉT)

4 © Deák István - 2006. 4 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK  TARTÓSSÁG SZERINT TARTÓS (A/III.) FORGATÁSI CÉLÚ (B/II, B/III, B/IV.)

5 © Deák István - 2006. 5 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK  KAPCSOLAT IRÁNYA SZERINT FÜGGETLEN FÉL  HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉP  KÖLCSÖN NEM FÜGGETLEN FÉL  TULAJDONVISZONYT MEGTESTESÍTŐ  HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ  KÖLCSÖN KAPCSOLT EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONY

6 © Deák István - 2006. 6 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN A/III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló váll-ban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 7. Befektetett pénzügyi eszközök ÉH

7 © Deák István - 2006. 7 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN B/II. KÖVETELÉSEK (rövid távú kölcsönök) B/II/2 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben B/II/3 Követelések egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozással szemben B/II/5 Egyéb követelések

8 © Deák István - 2006. 8 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN B/III.ÉRTÉKPAPÍROK B/III/1 Részesedés kapcsolt vállalkozásban B/III/2 Egyéb részesedés B/III/3 Saját részvények, üzletrészek B/III/4 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

9 © Deák István - 2006. 9 MEGJELENÉS A MÉRLEGBEN B/IV. BANKBETÉTEK (lekötött betétek) B/IV/2Bankbetétek

10 © Deák István - 2006. 10 ÁTSOROLÁS A MÉRLEGBEN  GAZDÁLKODÓI DÖNTÉS  KÖTELEZŐ

11 © Deák István - 2006. 11 MEGJELENÉS AZ EK-BAN PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYÉBEN:  HOZAM FAJTÁJA SZERINT: kamat, osztalék, árfolyamnyereség, egyéb  BEFEKTETÉS IDŐTÁVJA SZERINT: befektetett eszköz, forgóeszköz  BEFEKTETÉSIRÁNYA SZERINT: kapcsolt, nem kapcsolt  ÉRTÉKKORREKCIÓK (értékpapírok)

12 © Deák István - 2006. 12 ÉRTÉKPAPÍROK  Fogalom: vagyoni értéket (jogot) megtestesítő forgalomképes okirat Hitelviszony (követelés) Tulajdonviszony (részesedés) Rendelkezési jog

13 © Deák István - 2006. 13 Sajátosságok a számviteli elszámolásban  Értékpapír: –Üzletrész –Vagyoni betét  Nem értékpapír: –Váltó → követelés –Csekk → pénzeszköz

14 © Deák István - 2006. 14 CSOPORTOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK Számtalan létezik, például:  Megtestesülő jog  Megjelenési forma –Materializált –Dematerializált –Immobilizált  Lejárat (futamidő) –Lejárattal rendelkező (rövid, hosszú) –Lejárat nélküli  Stb. Elektronikus úton létrehozott, rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, de az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét tartalmazó adat (jel)

15 © Deák István - 2006. 15 TULAJDONVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (sztv. 3. § (6) bek. 3. pont)  Lejárat nélküli  Hozam nem rögzített  Fajtái –Részvény  Törzsrészvény  Elsőbbségi részvény  Visszaváltható részvény  Stb. –Üzletrész –Vagyoni betét Csak számviteli elszámolási szempontból ! Biztosít: -Szavazati jog -Osztalék -Likvidációs hányad

16 © Deák István - 2006. 16 ÉRTÉKELÉS: BEKERÜLÉSI ÉRTÉK  általános szabály –KEZDŐ ÉRTÉK (bekerülési jogcím szerint) –JÁRULÉKOS TÉTELEK: megszerzés költségei: jutalék, bizományi díj, opciós díj Befektetési célbólForgatási célból Aktiválás Nincs aktiválás Tárgyévi eredmény AIE Gaz- dálko- dói dön- tés

17 © Deák István - 2006. 17 SAJÁTOS BEKERÜLÉSI HELYZET  cégérték: közvetlen irányítást biztosító tartós részesedés vásárlás, ha vételár ≠ piaci érték vételár ≠ piaci érték Számvitelpolitikai kérdés lényegesen tőzsdei ár Bekerülési érték Vételár – piaci érték + pozitív cégérték → IJ – negatív cégérték → PIE Részesedésre jutó saját tőke

18 © Deák István - 2006. 18 NEGATÍV CÉGÉRTÉK ELSZÁMOLÁSA EGYÉB BEVÉTEL PIE (HB) RÉSZESEDÉS PÉNZESZKÖZÖK vételár Piaci ár –vételár feloldás 5 év alatt POZITÍV CÉGÉRTÉK: lásd Immateriális javak témakört A részesedés könyvekből való kivezetésekor a kapcsolódó cégérték könyv szerinti értékét is ki kell vezetni

19 © Deák István - 2006. 19 ÉRTÉKELÉS: KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK – ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK (kivezetések) =KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (fordulónapon) – Értékvesztés + Visszaírás +/- devizás részesedések nem realizált árfolyamkülönbözetei = MÉRLEGÉRTÉK + Értékhelyesbítés = PIACI ÉRTÉK

20 © Deák István - 2006. 20 ÉVKÖZI KIVEZETÉSEK  Eladás (könyvelés NETTÓ módon!) –Lásd „gazdasági események” sillabuszt  Apportként, térítés nélkül, kötelezettség fejében átadás  Társaság megszűnése miatt –Jogutód nélkül (végelszámolás, felszámolás) –Jogutódlással (átalakulás)

21 © Deák István - 2006. 21 ÉRTÉKVESZTÉS  PÉ < KSZÉ, tartósan és jelentősen Tőzsdei ár befektetésre jutó ST megtérülés valószínűsége ÉV = PÉ – KSZÉ Pénzügyi ráfordítás

22 © Deák István - 2006. 22 VISSZAÍRÁS PÉ > KSZÉ, tartósan és jelentősen, és ÉV > 0 és ÉV > 0 VÍ = PÉ – KSZÉ, ahol KSZÉ = BÉ – ÉV VÍ MAX = ÉV Pénzügyi ráfordítás (–)

23 © Deák István - 2006. 23 ÉV – VÍ KÖNYVELÉSE PÉNZÜGYI RÁF. RÉSZESEDÉSEK ÉV/VÍ PÉNZÜGYI RÁF. ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁS

24 © Deák István - 2006. 24 ÉRTÉKHELYESBÍTÉS  Csak tartós befektetési célúnál  PÉ > KSZÉ, tartósan és jelentősen  ÉH = PÉ – KSZÉ, ahol KSZÉ = BÉ Vagy KSZÉ = BÉ – ÉV + VÍ, ahol ÉV = VÍ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

25 © Deák István - 2006. 25 SAJÁTOSSÁG  Kapcsolt vállalkozásban lévő devizás (tartós) részesedés év végi értékelése  ÉV, VÍ, ÉH, ÁK összevontan kell számítani POZITÍVNEGATÍV ÉH ÉV A fordulónapi devizás értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni

26 © Deák István - 2006. 26 HOZAM ELSZÁMOLÁS  Hozam: osztalék → pénzügyi bevétel  Vonatkozási időszak ≠ felmerülési időszak Ha a mérlegkészítésig ismertté válik Járó osztalék: AIE Kapott osztalék Vonatkozási időszakra: AIE megszüntetése Felmerülési időszakra

27 © Deák István - 2006. 27 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (sztv. 3. § (6) bek. 2. pont)  Előre ismert lejárat  Előre ismert hozam  Fajtái –kamatozó  kötvény  záloglevél  Stb. –Nem kamatozó  Diszkont értékpapírok  Stb. Biztosít: -(tartós) jövedelem -árfolyamnyereség

28 © Deák István - 2006. 28 KAMATOZÓ ÉRTÉKPAPÍROK  Hozam: névértékre vetített kamat  Bekerülési érték –Elsődleges forgalom: kibocsátási érték –Másodlagos forgalom  Kiindulás a vételárból  Vételárban lévő kamat  Bekerülési érték = vételár – vételárban lévő kamat  Bizományosi díj, opciós díj –Ugyanúgy, mint a részesedéseknél

29 © Deák István - 2006. 29 Kamatozó értékpapír beszerzése Pénzeszköz Értékpapír Pénzügyi (kamat) bevétel vételár Vételárban lévő kamat 108 55

30 © Deák István - 2006. 30 Kamatozó értékpapír életpályája Vásárlás napja KF 1 KF 0 FN 1 Vételárban lévő kamat Kapott kamat 1 KF 2 FN 2 Kapott kamat 2 Járó kamat 1... Kapott kamat 3 Vásárlás évére von. kamat Tárgyévre vonatkozó kamat … Járó kamat 2 Kapott kam. tárgy évre von. része

31 © Deák István - 2006. 31 HOZAM ELSZÁMOLÁS  Hozam: kamat → pénzügyi bevétel  Vonatkozási időszak ≠ felmerülési időszak Járó kamat Kapott kamat Előző időszakra vonatkozó 97. – 391. 391. – 97. 38. – 97.

32 © Deák István - 2006. 32 ÉRTÉKELÉS: KÖVETŐ ÉRTÉKELÉS BEKERÜLÉSI ÉRTÉK – ÉVKÖZI CSÖKKENÉSEK (kivezetések) =KÖNYV SZERINTI ÉRTÉK (fordulónapon) – Értékvesztés + Visszaírás +/- devizás értékpapírok nem realizált árfolyamkülönbözetei = MÉRLEGÉRTÉK ÉRTÉKHELYESBÍTÉS NEM LEHET

33 © Deák István - 2006. 33 ÉVKÖZI KIVEZETÉSEK  BEVÁLTÁS  ELADÁS  APPORTKÉNT, TÉRÍTÉS NÉLKÜL, KÖVETELÉS ELLENÉBEN VALÓ ÁTADÁS

34 © Deák István - 2006. 34 Kamatozó értékpapír eladása  NETTÓ MÓDON  ELADÁSI ÁRBAN LÉVŐ KAMAT –Eladás és az előző kamatfizetés közötti időszakra vonatkozó kamat –kamatbevétel  ÁRFOLYAMKÜLÖNBÖZET  (Eladási ár – eladási árban lévő kamat) – könyv szerinti érték Pénzügyi ráfordítás Pénzügyi bevétel

35 © Deák István - 2006. 35 Értékpapír eladás könyvelése Értékpapír [ÉP elsz. számla] Pénz/Egyéb köv. 97. Árfolyamnyereség 87. Árfolyamveszteség 97. Kamatbevétel KSZÉELADÁSI ÁR ELADÁSI ÁRBAN LÉVŐ KAMAT

36 © Deák István - 2006. 36 ÉRTÉKVESZTÉS  1 évnél hosszabb lejáratú értékpapírok  PÉ < KSZÉ, tartósan és jelentősen Tőzsdei ár (felhalmozott kamattal csökkentve!) kibocsátó ST/JT alakulása megtérülés valószínűsége ÉV = PÉ – KSZÉ 87. – 189/379

37 © Deák István - 2006. 37 VISSZAÍRÁS PÉ > KSZÉ, tartósan és jelentősen, és ÉV > 0 és ÉV > 0 VÍ = PÉ – KSZÉ, ahol KSZÉ = BÉ – ÉV VISSZAÍRÁS KORLÁTJAI PÉ – KSZÉ KÜLÖNBÖZET ÉV ÖSSZEGE ÉRTÉKPAPÍR NÉVÉRTÉKE, ha bekerülési érték > névérték 189/379. – 87.

38 © Deák István - 2006. 38 ÉV – VÍ KÖNYVELÉSE PÉNZÜGYI RÁF. ÉRTÉKPAPÍROK ÉV/VÍ PÉNZÜGYI RÁF. ÉRTÉKVESZTÉS VISSZAÍRÁS

39 © Deák István - 2006. 39 BEFEKTETÉSI CÉLÚ (lejáratig tartott) ÉRTÉKPAPÍROK SAJÁTOSSÁGAI  Bekerülési érték – névérték különbség kezelése –Számvitelpolitikai döntés kérdése –A különbözet megosztása a hátralévő futamidő által érintett üzleti évek között  Kockázatmentes értékpapírok értékelése

40 © Deák István - 2006. 40 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK - NÉVÉRTÉK Bekerülés napja Lejárat napja FN 1 FN 2 FN 3 FN 4 BEKERÜLÉSI ÉRTÉK – NÉVÉRTÉK ELSZÁMOLÁSI IDŐSZAKA Tárgyévre von. rész elhatárolása Tárgyévre von. rész elhatárolása Tárgyévre von. rész elhatárolása Tárgyévre von. rész elhatárolása Ha nyereség AKTÍV Ha veszteség PASSZÍV Egyéb pü. bev.Egyéb pü. ráf. Különbözet realizálása Elhatárolások megszüntetése Beváltás évére von. rész

41 © Deák István - 2006. 41 Soron kívül meg kell szüntetni  Aktív elhatárolás –Értékesítés –Bármilyen jogcímen való kivezetés –Ha a bevétel realizálása bizonytalan  Passzív elhatárolás –Értékesítés –Bármilyen jogcímen való kivezetés –Értékvesztés elszámolása miatt, ha KSZÉ < Névérték KSZÉ < Névérték

42 © Deák István - 2006. 42 KOCKÁZATMENTES ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKELÉSE Nem kell értékvesztést elszámolni a  Kormány vagy jegybank által kibocsátott  Garantált  Lejáratig tartott (befektetési célú)  Értékpapír  Lejáratkor megtérülő értékére  Feltéve, hogy törlesztési késedelem nem merült fel

43 © Deák István - 2006. 43 DISZKONT ÉRTÉKPAPÍROK (sztv. 3 § (6) bek. 4. pont)  Hozam: névérték és bekerülési érték különbsége → kamatbevétel  Bekerülési érték: vételár  Tárgyévre járó hozam: AIE  Értékesítés: eladási árban lévő arányos hozam elkülönítése  Értékvesztés: általános szabály (DE garantált ép-re von. szabály)  Visszaírás: általános szabály  Értékhelyesbítés: nem lehet

44 © Deák István - 2006. 44 ADOTT KÖLCSÖNÖK  Más vállalkozásnak szerződés alapján átadott pénzeszköz (kölcsön + bankbetét)  Tagolása: –Iránya szerint –Fajta szerint  Nevesített cél nélkül  Nevesített céllal (pénzügyi lízing, dolgozóknak nyújtott, hátrasorolt eszköz stb.)

45 © Deák István - 2006. 45 ÉRTÉKELÉS Bekerülési érték (forintban, devizában) - Évközi kifizetések (törlesztések) - Elengedett kölcsön ( lásd a követeléseknél ) - Hitelezési veszteség ( lásd a követeléseknél) = Könyv szerinti érték +/- devizás kölcsönök árfolyamkülönbözetei = Mérlegérték Kölcsön: ER/EB Bankbetét: PR(+/-) -/+ ÉV/VÍ

46 © Deák István - 2006. 46 HOZAM ELSZÁMOLÁS  Hozam: névérték – bekerülési érték → kamat  Kapott kamat  Járó kamat  Előző évre vonatkozó kamat


Letölteni ppt "© Deák István - 2006. 1 PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK. © Deák István - 2006. 2 FOGALOM  Más vállalkozásban lekötött (pénz)eszközök, amelynek célja –Tartós jövedelem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések