Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mi a robbanás ? 1 kg PAXIT : 1.000 l 2.500 °C 950 MPa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mi a robbanás ? 1 kg PAXIT : 1.000 l 2.500 °C 950 MPa."— Előadás másolata:

1 Mi a robbanás ? 1 kg PAXIT : 1.000 l 2.500 °C 950 MPa

2 Az égés, robbanás, detonáció jellemzői
Égés, robbanás, detonáció = robbanási folyamat Égés: a nyomástól erősen függő exoterm reakció, amely legfeljebb hangsebességgel, hőátadás és diffúzió útján terjed, miközben az égés termékei az égés frontjáról szétáramlanak. Robbanás: anyagi rendszer rendkívül gyors átalakulása, melynek során energiájának egy része az anyagi rendszernek és környezetének kinetikus és kompressziós energiájává alakul át. Az égés és a robbanás kondenzált robbanóanyagoknál átmehetnek egymásba. Detonáció: stabilizálódott robbanási folyamat. Terjedési sebessége a robbanóanyagra és a robbanás bizonyos körülményeire jellemzően állandó. A detonáció a lökéshullám segítségével és azzal együtt terjed. A detonációsebesség nagyobb a robbanóanyagban terjedő hang sebességénél. A robbanás állandósult formája.

3 Robbantásnál működő erőket befolyásoló tényezők
A robbanóanyag tulajdonságaitól A töltés sűrűségétől A töltési tér alakjától és nagyságától A közeg, a robbantott szilárd anyag tulajdonságaitól A közeg homogenitásától, egyneműségétől A közeg kiterjedésétől

4 Kumuláció Kumuláció 1/6 kumuláció

5 Kumulatív töltetek

6 Általános rendelkezések
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 1.§ Robbantóanyagot Gyártani; Forgalomba hozni; Vásárolni (megszerezni); Szállítani; Tárolni; Felhasználni Csak engedéllyel szabad.

7 Általános rendelkezések
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 2.§ (1) Biztosítani kell, hogy a robbantóanyag: El ne vesszen; Illetéktelen kézbe ne kerüljön.

8 Robbantóanyag-kezelés
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 3.§ (1) A robbantóanyagot, (robbantószerkezetet, robbanótöltetet stb.) óvatosan, kíméletesen kell kezelni és szállítani. Ideiglenese sem szabad elhelyezni ott, ahol tárgy, anyag rádőlhet vagy ahonnan leeshet. ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 3.§ (2) Tilos olyan környezeti hatásnak kitenni amelynek következtében szándéktalanul: Felrobbanhat; Hőmérséklete -15°C alá, illetve 40°C fölé emelkedhet; Vízzel vagy vegyi elváltozását előidéző anyaggal érintkezhet; Villamos áram, villamos töltés, láng vagy szikra hatása alá kerülhet.

9 Robbantóanyag-kezelés
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 3.§ (3) Tilos a robbantóanyag 15 m-es körzetében: Dohányozni; Nyílt lángot használni; Nyílt lánggal járó munkát végezni. Ez nem vonatkozik a karbidlámpa használatára.

10 Robbantóanyagok felhasználása
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 14.§ (1) A következő munkákat csak robbantómester végezheti: lőportöltet elhelyezése; indítótöltény elkészítése, külszíni robbantásnál indítótöltény elhelyezése; robbanózsinór előkészítése és összekötése;

11 Robbantóanyagok felhasználása
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 14.§ (1) A következő munkákat csak robbantómester végezheti: gyújtózsinór vagy robbanózsinór gyutaccsal való felszerelése; robbanószerkezet gyutaccsal való szerelése vagy szétszerelése; robbantóvezeték gyutacshoz, robbantógéphez való csatlakoztatása; robbantóhálózat ellenőrzése;

12 Robbantóanyagok felhasználása
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 14.§ (1) A következő munkákat csak robbantómester végezheti: villamos gyutacs indítása; megállt töltet hatástalanítása; robbantóanyag megsemmisítése; robbantógép működőképességének ellenőrzése.

13 Robbantóanyag-kezelés
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 3.§ (4) Nappali világítás hiányában a robbantóanyag kezelése, rakodása tartamára kellő világításról kell gondoskodni.

14 Robbantóanyag-kezelés
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 4.§ (1) Tilos a robbantóanyag összetételét megváltoztatni.

15 Robbantóanyag-kezelés
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 4.§ (4) Villamos gyutacsot szétszerelni, robbantó gyutacsba bármilyen eszközzel belenyúlni.

16 Műszaki felügyelet, ellenőrzés
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 10.§ (1) Robbantásvezető köteles ellenőrizni: Az egyszeri alkalomra érvényes engedély alapján végzett robbantást; Az egyéb robbantást rendszeresen, de munkahelyenként legalább havonta, föld alatti bányában legalább negyedévenként; Robbantóanyag-raktárt és az ideiglenes tárolóhelyet, robbantóanyag-készletet és nyilvántartást havonta;

17 Műszaki felügyelet, ellenőrzés
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 10.§ (1) Robbantásvezető havonta köteles ellenőrizni: A robbantóanyag felhasználási könyvet; A robbantóanyag szállítására tárolására, kezelésére, felhasználására, megsemmisítésére vonatkozó előírások megtartását; Az előírt felszerelések, anyagok és eszközök rendelkezésre állását; A korábbi robbantások hatásainak figyelembe vételével a biztonsági távolságok helyességét; A robbantógép működőképességét,

18 Műszaki felügyelet, ellenőrzés
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 10.§ (2) A robbantóanyag munkahelyi tárolásának és felhasználásának közvetlen ellenőrzésével megbízott személy köteles legalább hetenként a vonatkozó előírások magtartását ellenőrizni. ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 10.§ (3) Ha egy munkahelyen (területen) a robbantótöltetek elkészítését, illetve a robbantását egyidejűleg több robbantómester végzi, közülük egyet meg kell bízni a munka irányításával. A megbízásról valamennyi érintett robbantómestert tájékoztatni kell.

19 Intézkedési és jelentési kötelezettség
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 11.§ (1) A robbantásvezető és az illetékes felügyeleti személy haladéktalanul köteles intézkedni az észlelt, vagy tudomására jutott mulasztás vagy biztonságellenes állapot megszüntetésére. Ha robbantómester, raktárkezelő, robbantásvezető vagy felügyeleti személy hatáskörét meghaladó intézkedés kiadását tartja szükségesnek, vagy a biztonságos munkavégzéshez nem áll rendelkezésre a szükséges technikai felszerelés vagy munkaerő, köteles a személyi biztonság érdekében haladéktalanul intézkedni és felettesének késedelem nélkül jelentést tenni. ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 11.§ (2)

20 Intézkedési és jelentési kötelezettség
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 12.§ (1) Intézkedési és jelentési kötelezettség Aki robbantóanyag eltulajdonításáról, engedély nélküli felhasználásáról, őrizet nélkül hagyott robbanótöltetről, robbantóanyagról tudomást szerez, vagy robbantóanyagot talál, köteles erről a robbantómesternek vagy felügyeleti személynek haladéktalanul jelentést tenni. A jelentést a robbantásvezetőnek továbbítani kell. ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 12.§ (2) Gondoskodni kell a talált robbantóanyagnak robbantóanyag-raktárba való szállításáról.

21 Intézkedési és jelentési kötelezettség
ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 12.§ (3) A robbantóanyag elvesztéséről, eltulajdonításáról – függetlenül az elkövető személyének megállapításától – az illetékes rendőrkapitányságnak, valamint bányahatóságnak jelentést kell tenni. ÁRBSZ. I. Fejezet I. rész. 12.§ (4) Az illetékes bányahatóságnak haladéktalanul jelentést kell tenni ha: ipari robbantóanyag tárolása, szállítása, felhasználása közben súlyos üzemzavar vagy súlyos baleset következett be; a szabályzatban előírt biztonsági távolságot növelni kellett.

22 Robbantóanyagok felhasználása
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 13.§ (1) Tilos robbantani: olyan anyagban, illetve anyagot, amely a robbantás hatására szándéktalanul meggyulladhat vagy felrobbanhat; tűz-, vagy robbanásveszélyes környezetben (gáz, éghető gőz, por, stb.); ha a robbantáshoz idegen szerv esetenkénti hozzájárulása szükséges, és az a robbantás helyén írásban nem áll rendelkezésre.

23 Robbantóanyagok felhasználása
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 13.§ (2) Több töltet robbanása esetén biztosítani kell, hogy az egyik töltet felrobbanása ne okozhassa egy másik töltet: megállását, szándéktalan felrobbanását, vagy szabaddá válását.

24 Robbantóanyag átvétele felhasználásra
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 15.§ (1) Robbantóanyag átvétele felhasználásra Robbantóanyagot csak robbantómesternek szabad kiadni vagy átadni. Az átvételre jogosult robbantómestereket a robbantásvezető köteles kijelölni. Átvételkor a robbantómester köteles a robbantóanyag mennyiségét ellenőrizni. Bontatlan gyári csomagolású robbantóanyagok a csomagolás felbontásakor kell ellenőrizni. A többletről vagy hiányról a robbantásvezetőnek jelentést kell tenni. ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 15.§ (2)

25 Robbantóanyag-felhasználási könyv
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 16.§ (1) A robbantóanyag átvételére jogosult robbantómestereket a robbantásvezető által hitelesített, oldalanként számozott és sorszámmal ellátott Robbantóanyag-felhasználási könyvvel kell ellátni. ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 16.§ (2) A robbantómester köteles: A robbantóanyag átvételét az átadó személy által vezetett nyilvántartásban aláírásával igazolni; Saját robbantóanyag felhasználási könyvébe az átvett robbantóanyag megnevezését és mennyiségét bejegyezni és azt az átadó személlyel igazoltatni; A robbanás helyét és időpontját az egyidejűleg felhasználásra kerülő robbantóanyag mennyiségét a robbantás kezdete előtt a robbantóanyag felhasználási könyvbe bejegyezni.

26 Robbantóanyag-felhasználási könyv
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 16.§ (3) Az ANDO megnevezésű robbanóanyag használata esetén csak az indítótöltethez átvett és felhasznált robbantóanyag mennyiséget kell A Robbanóanyag-felhasználási könyvbe bejegyezni. A nyilvántartást ceruzával vezetni, a bejegyzést átírással megváltoztatni tilos. A téves bejegyzést egyszeri áthúzással kell törölni. ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 16.§ (4) PAXIT V 125 kg PAXIT V 150 kg ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 16.§ (5) A Robbantóanyag-felhasználási könyvet a használatból való kivonás után egy hónapig meg kell őrizni.

27 Robbantóanyag minőségének munkahelyi ellenőrzése
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 17.§ (1) A robbanótöltet elkészítésekor a felhasználásra kerülő robbantóanyagot szemrevételezéssel ellenőrizni kell. A nem megfelelő robbantóanyagot megsemmisítés céljából vissza kell adni a robbantóanyag-raktárba. ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 17.§ (2) A robbanóanyag nem megfelelő, ha: a kezelés-biztos robbanóanyag megkeményedett (kézzel nem lazítható) vagy átnedvesedett; az érzékeny robbanóanyag elszíneződött, burkolatán izzadmánykiválás észlelhető, szúró szagot áraszt, vagy fagyott; a lőpor nedves.

28 Robbantóanyag minőségének munkahelyi ellenőrzése
A gyutacs nem megfelelő, ha: a hüvelyén horpadás, kihasasodás (dudor) vagy tapintással is érzékelhető oxidáltság észlelhető; villamos gyutacs vezetékének szigetelése hiányos. ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 17.§ (4) ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 17.§ (5) A gyújtózsinór nem megfelelő, ha: burkolata sérült; nedves vagy ragadós tapintású; szemmel láthatóan elvékonyodott, vagy kivastagodott. ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 17.§ 65) A perforátor nem megfelelő, ha: a töltet burkolatán, a betétkúpon vagy a nyomásvédelmet biztosító tokon repedés, vagy törés észlelhető.

29 Robbantótöltet elkészítése, elhelyezése és fojtása
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 18.§ (1) A robbanóanyag indításához gyutacsot vagy robbanózsinórt kell használni. ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 18.§ (2) Gyutacsot robbanóanyag-tölténnyel, robbanózsinórral, robbantószerkezettel (pl.: perforátor-puska) vagy egyéb robbanótöltettel (pl.: jégrobbantó töltet, jéglyukasztó irányított töltet) csak a felhasználás helyén, közvetlenül elhelyezésük előtt szabad összeszerelni. ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 18.§ (3) Indítótöltényt robbanóanyag felett vagy annak közvetlen közelében készíteni tilos.

30 Robbantótöltet elkészítése, elhelyezése és fojtása
ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 18.§ (3) Tilos a robbanóanyagba a gyutacsot fészek készítése nélkül belenyomni. ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 18.§ (4) A töltet elkészítéséhez, elhelyezéséhez és fojtásához mechanikai hatásra szikrát adó fémből készült eszközt (pl.: töltővessző, töltősúly, tölcsér) használni tilos. ÁRBSZ. 1. Fejezet 2. rész. 19.§ (1) Lőzsákban fúrni tilos. Töltés előtt a fúrólyukat a törmeléktől meg kell tisztítani.

31 ROBBANTÓANYAGOK SZÁLLÍTÁSA
ÁRBSZ. 1. Fejezet 4. rész. 40.§ Robbanóanyag közforgalmú vasúti-, közúti- és hajón való szállítása esetén a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi szabályzatok rendelkezéseit kell megtartani, illetve alkalmazni. ADR RID Üzemi szállításnak kell tekinteni a robbantóanyagnak a … rendeltetési állmástól a felhasználó … robbantóanyag raktárába, ... innen másik raktárába … innen a felhasználás helyére és vissza szállítását akkor is ha a szállíts részben közúton történik. … nem szabad autópályán, országos főközlekedési úton, valamint 30 km-es távolságon túl közúton.

32 ROBBANÓANYAGOK SZÁLLÍTÁSA
Szállítani csak gyári csomagolású (göngyölegű) robbantóanyagot szabad, ha: csomagolás ép és zárt; … csomagolása, vegyi állandósági és más biztonsági jellemzői a robbantóanyag műszaki követelményeiben meghatározottaknak megfelelnek.

33 ROBBANÓANYAGOK SZÁLLÍTÁSA
Robbanóanyag üzemi szállítását tilos végezni: személyszállító járművön (személygépkocsin is); kerékpáron, motorkerékpáron, ide értve a motorkerékpár utánfutóját és oldalkocsiját is; munkagépen, vontatón és ezek pótkocsiján; (mezőgazdasági vontató pótkocsiján, gyutaccsal nem indítható, keveréssel előállított robbanóanyag (pl.: ANDO) szállítható).

34 ROBBANÓANYAGOK SZÁLLÍTÁSA
Robbanóanyag üzemi szállítását tilos végezni: háromkerekű gépkocsin, személygépkocsi pótkocsiján; billenő rakfelületű szállítóeszközön; üzemi vasúti szerelvény mozdonyán; folyamatos szállítóberendezéseken; fékműves (nem gépi hajtású) szállítópályán;; Személyszállításra nem engedélyezett függőpályán vagy függősinpályán; Polgári repülőgépen és helikopteren.


Letölteni ppt "Mi a robbanás ? 1 kg PAXIT : 1.000 l 2.500 °C 950 MPa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések