Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áttekintő: Feladatok, megoldások, kihívások a hazai egészségügyi humánerőforrás biztosítása területén Rauh Edit 2015. 04. 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áttekintő: Feladatok, megoldások, kihívások a hazai egészségügyi humánerőforrás biztosítása területén Rauh Edit 2015. 04. 23."— Előadás másolata:

1 Áttekintő: Feladatok, megoldások, kihívások a hazai egészségügyi humánerőforrás biztosítása területén Rauh Edit

2 Megtett intézkedések Ágazati szakmai feladatok teljesítése
Bérhelyzet korrigálása Szakorvosképzés átalakítása Továbbképzési rendszer átalakítása Szakképzés átalakítása Támogatási lehetőségek Uniós forrásból

3 Munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri juttatása -2011.
5,6 milliárd Ft állami támogatás került 306 egészségügyi szolgáltató részére kiutalásra szektor semlegesen (262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet) Érintettek: a fokozott kockázattal, nagyobb munkaterheléssel járó munkakörökben dolgozók Az eseti kereset-kiegészítésben 68 ezer fő részesült Feladat a jövőre: ágazati munkakörök, besorolások rendszere

4 Bérfejlesztés A 1071/2012. (III. 22.) Korm. határozatban elfogadott javaslat szerint évre bérfejlesztésre megállapításra kerül mindösszesen 30,55 milliárd Ft állami forrás Orvosok részére 15,0 milliárd Ft Egészségügyi szakdolgozók részére 15,0 milliárd Ft Egyéb felsőfokú végzettségű szakemberek részére 0,55 milliárd Ft Fedezet – népegészségügyi termékdíj

5 Bérfejlesztés folytatása- 2013.
Több, mint 95 ezer egészségügyi dolgozó részesült béremelésben Minden, az előző évi bérfejlesztésben részesült dolgozó 2013-ban legalább bruttó 10 ezer Ft/fő/hó illetményemelésben részesült A diplomás egészségügyi szakdolgozók béremelése kiegészült Ft/fő/hó értékre Az intézményi gyógyszerészek béremelése kiegészült az orvosokénak megfelelő Ft-ra A szakorvosok jelentősebb illetményemelésben részesültek, mint a szakorvosjelöltek Az egyéb diplomások kategóriába sorolt dolgozók szintén havi 10 ezer Ft/fő emelésben részesültek

6 Bérfejlesztés – rendezetlen kérdések
„Mozgóbérek” (műszakpótlék, készenléti díj, ügyeleti díj, rendkívüli munkavégzés) a bérfejlesztés illetményrészére is Gazdasági-műszaki területen dolgozók

7 A szakorvosképzéshez kapcsolódó intézkedések
A szakorvos képzés rendszerének ésszerűsítése (folyamatos belépés, szak- és szolgáltatóvátás, tutorokra és mentorokra vonatkozó szabályok) Képzési programok átalakítása Szakorvosi licenc Rezidens Támogatási Program ösztöndíjai Markusovszky, Than Károly, Méhes Károly, Gábor Aurél ösztöndíjak 3 meghirdetés alatt több, mint 1600 ösztöndíjas Kihívások: Szakorvosképzés az ellátórendszer igényeinek megfelelően

8 Orvosok és egészségügyi szakdolgozók továbbképzésére vonatkozó szabályozás módosítása
Orvosok és szakdolgozók ciklusonként egy kötelező elméleti továbbképzésének költsége államilag támogatott Külföldi munkavégzés, külföldön teljesített továbbképzési kötelezettség elismerése Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében felállításra kerül a szakdolgozói továbbképzések elektronikus nyilvántartás-rendszere (SZAFTEX rendszer)

9 Szakdolgozói továbbképzések
Szaftex I. Szaftex II. Kötelező szakmacsoportos továbbképzések

10 Egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülését növelő intézkedések
Semmelweis nap (2011-től Július 1-je, a Semmelweis-nap munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók számára) Magyar Ápolók Napja (Országgyűlés 5/2014. (II. 7.) OGY határozat a Magyar Ápolók Napjáról)

11 2007-2013. évi fejlesztések uniós támogatásból
Emberi erőforrások fejlesztése TÁMOP A, TÁMOP B., TÁMOP Szakorvos és szakdolgozói ráépített képzési programok, motivációs ösztöndíjak, menedzsment képzések Foglalkoztatás támogatása létszámbővítéssel, új munkakörrel, mobil-team, többletteljesítmény elismerés Egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelése E-egészségügy TÁMOP , Egészségügyi ágazati humán erőforrás monitoring rendszer Népegészségügyi fejlesztések

12 TÁMOP 6.2.2/A/11/1 és TÁMOP 6.2.2/A/KMR/11/1 – „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” (konvergencia: 9,9 Mrd Ft, KMR:0,9 Mrd) Szakorvos valamint szakdolgozói ráépített képzési programok támogatása az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákra. Ezen belül támogatható: a képzés költsége a képzésben résztvevők számára motivációs ösztöndíj biztosítása (orvosok esetében: bruttó Ft/hó/fő; szakdolgozók: bruttó Ft/hó/fő), a képzés miatt kieső munkaerő helyettesítésének költsége a képzéssel összefüggő dologi költségek (pl. tankönyv) Szakdolgozói ösztöndíjas program – iskolarendszerű nappali képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíjas támogatása annak érdekében, hogy a képzést követően 3 évig adott egészségügyi szolgáltatónál helyezkedjen el ápoló; csecsemő- és gyermekápoló; mentőápoló; kórszövettani, szövettani szakasszisztens; orvosi laboratóriumi technikai asszisztens; radiográfus ösztöndíjas koordinátor kijelölése, aki a hallgatóval legalább fél évente konzultációt folytat

13 TÁMOP 6.2.2/B/12/1 – „ Képzés és módszertani fejlesztés” (0,7 Mrd Ft)
Licenc képzés programjainak kidolgozása Mentor-ápolói rendszer módszertanának kidolgozása OKJ-s és BSc képzések közötti átmenet (beszámítás) megteremtése (pl: OKJ 54-es ápoló és BSc ápoló) Szakorvosi képzési currikulumokhoz kapcsolódóan egységes képzési programok, képzési tervek kidolgozása A képzés – módszertani fejlesztésre 0,5 Mrd Ft áll rendelkezésre

14 TÁMOP 6.2.4/A/11/1 - „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” (konvergencia: 6,6 Mrd Ft) Foglalkoztatás támogatása létszámbővítéssel Újonnan (2012. január 1-jét követően) megszerzett képzésnek megfelelő új munkaterületen történő foglalkoztatás támogatása – cél: a megszerzett szakképesítések jobb hasznosulása Mobil team-ek (ezen belül burn out kezelő team) Többletteljesítményt nyújtók – írásos felhatalmazással tevékenykedő szakdolgozók – díjazása: azon szakdolgozók, akik többletteljesítményt végeznek a munkaköri leírásukban meghatározott egyéb tevékenységek vonatkozásában az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló 66/2011. (XII.13.) NEFMI rendelet alapján Támogatás összege: bruttó Ft/fő/hó.

15 ENKK Projektek Kontakt center (TÁMOP 6.2.7-13/1)
Felsőfokú szakirányú szakképzési nyilvántartási rendszer (TÁMOP /1/ ) „Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” (TÁMOP-6.1.1/12/1)

16 Működés EMMI – as fejlesztési ciklus: „Egészséges Magyarország ” Egészségügyi Ágazati stratégia. Kiemelt célok: Egészségi állapot javítása, egészségben eltöltött életévek növelése Fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének emelése Egészségtudatos magatartás elősegítése Területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése Egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés lehetőségének javítása ENKK Létrehozása: 29/2015. (II.25.) Korm. rendelet Központi hivatal, központi költségvetési szerv A hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el

17 Kutatás és továbbképzés a humánerőforrás szolgálatában
Párbeszéd és Kompetenciák az egészségügyben (2012) kutatás Gyermekegészségügyben foglalkoztatottak továbbképzése Humánerőforrás menedzsment program Konferenciasorozat és szakmai tréningek a nem kívánatos események, illetve műhibaperek megelőzésére

18 Módszertani tevékenységek
Képzési szükségletek felmérése Egészségügyi ágazati bér- és létszám-statisztikai adatgyűjtés Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt

19 Szakképzési paradigmaváltás
Duális képzési rendszer OKJ módosítás Tanulószerződés kötésének lehetősége Képzési igényfelmérésen alapuló képzésindítás Skill laboratóriumok kialakítása

20 Fejlesztések Nemzetközi versenyek (WorldSkills, EuroSkills)

21 Nemzeti Vizsgabizottság
2014. évi szakvizsgák / szakvizsgacsoportok szervezésének száma Szakvizsgák I. félév II. félév Összesen Vizsga Fő/ Sikeres vizsgázó Fő/Sikertelen Orvosok 101 412 128  648 229 1060 23 Gyógyszerészek  21  64  27  166  48  230  5 Fogorovosok  10  37  17  127  164  4 Klinikai szakpszichológus   2   6  18  110  20  116 Összesen: 134 519 190 1051 324 1570 37 Licenc vizsga: 123  1057 1607

22 Kiadói tevékenységek Szakkönyvtár működtetése Jegyzetek
Reprográfiai tevékenység Virtuális iskola (EVI) E-learning tananyagok

23 Fejlesztés- jövő Egykapus ügyfélbarát szolgáltatás nyújtása
Elektronikus ügyintézés számainak bővítése Humánerőforrás kríziskezelés- „Szakdolgozói életpályamodell”- utánpótlás Módszertani központi funkció erősítése

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Áttekintő: Feladatok, megoldások, kihívások a hazai egészségügyi humánerőforrás biztosítása területén Rauh Edit 2015. 04. 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések