Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Áttekintő: Feladatok, megoldások, kihívások a hazai egészségügyi humánerőforrás biztosítása területén Rauh Edit 2015. 04. 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Áttekintő: Feladatok, megoldások, kihívások a hazai egészségügyi humánerőforrás biztosítása területén Rauh Edit 2015. 04. 23."— Előadás másolata:

1 Áttekintő: Feladatok, megoldások, kihívások a hazai egészségügyi humánerőforrás biztosítása területén Rauh Edit 2015. 04. 23.

2 Megtett intézkedések Ágazati szakmai feladatok teljesítése  Bérhelyzet korrigálása  Szakorvosképzés átalakítása  Továbbképzési rendszer átalakítása  Szakképzés átalakítása  Támogatási lehetőségek Uniós forrásból 2007-20132014-2020

3 Munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri juttatása -2011.  5,6 milliárd Ft állami támogatás került 306 egészségügyi szolgáltató részére kiutalásra szektor semlegesen (262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet)  Érintettek: a fokozott kockázattal, nagyobb munkaterheléssel járó munkakörökben dolgozók  Az eseti kereset-kiegészítésben 68 ezer fő részesült  Feladat a jövőre: ágazati munkakörök, besorolások rendszere

4 Bérfejlesztés- 2012.  A 1071/2012. (III. 22.) Korm. határozatban elfogadott javaslat szerint 2012. évre bérfejlesztésre megállapításra kerül mindösszesen 30,55 milliárd Ft állami forrás  Orvosok részére 15,0 milliárd Ft  Egészségügyi szakdolgozók részére 15,0 milliárd Ft  Egyéb felsőfokú végzettségű szakemberek részére 0,55 milliárd Ft  Fedezet – népegészségügyi termékdíj

5 Bérfejlesztés folytatása- 2013.  Több, mint 95 ezer egészségügyi dolgozó részesült béremelésben  Minden, az előző évi bérfejlesztésben részesült dolgozó 2013-ban legalább bruttó 10 ezer Ft/fő/hó illetményemelésben részesült  A diplomás egészségügyi szakdolgozók béremelése kiegészült 41.435 Ft/fő/hó értékre  Az intézményi gyógyszerészek béremelése kiegészült az orvosokénak megfelelő 75.820 Ft-ra  A szakorvosok jelentősebb illetményemelésben részesültek, mint a szakorvosjelöltek  Az egyéb diplomások kategóriába sorolt dolgozók szintén havi 10 ezer Ft/fő emelésben részesültek

6 Bérfejlesztés – rendezetlen kérdések  „Mozgóbérek” (műszakpótlék, készenléti díj, ügyeleti díj, rendkívüli munkavégzés) a bérfejlesztés illetményrészére is  Gazdasági-műszaki területen dolgozók

7 A szakorvosképzéshez kapcsolódó intézkedések  A szakorvos képzés rendszerének ésszerűsítése (folyamatos belépés, szak- és szolgáltatóvátás, tutorokra és mentorokra vonatkozó szabályok)  Képzési programok átalakítása  Szakorvosi licenc  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjai  Markusovszky, Than Károly, Méhes Károly, Gábor Aurél ösztöndíjak  3 meghirdetés alatt több, mint 1600 ösztöndíjas  Kihívások:  Szakorvosképzés az ellátórendszer igényeinek megfelelően

8 Orvosok és egészségügyi szakdolgozók továbbképzésére vonatkozó szabályozás módosítása  Orvosok és szakdolgozók ciklusonként egy kötelező elméleti továbbképzésének költsége államilag támogatott  Külföldi munkavégzés, külföldön teljesített továbbképzési kötelezettség elismerése  Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében felállításra kerül a szakdolgozói továbbképzések elektronikus nyilvántartás-rendszere (SZAFTEX rendszer)

9 Szakdolgozói továbbképzések  Szaftex I.  Szaftex II.  Kötelező szakmacsoportos továbbképzések

10 Egészségügyi dolgozók társadalmi megbecsülését növelő intézkedések  Semmelweis nap (2011-től Július 1-je, a Semmelweis-nap munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók számára)  Magyar Ápolók Napja (Országgyűlés 5/2014. (II. 7.) OGY határozat a Magyar Ápolók Napjáról)

11 2007-2013. évi fejlesztések uniós támogatásból  Emberi erőforrások fejlesztése  TÁMOP 6.2.2.A, TÁMOP 6.2.2.B., TÁMOP 6.2.4.  Szakorvos és szakdolgozói ráépített képzési programok, motivációs ösztöndíjak, menedzsment képzések  Foglalkoztatás támogatása létszámbővítéssel, új munkakörrel, mobil-team, többletteljesítmény elismerés  Egészségügyi ellátórendszer hatékonyságának növelése  E-egészségügy  TÁMOP 6.2.1., Egészségügyi ágazati humán erőforrás monitoring rendszer  Népegészségügyi fejlesztések

12  Szakorvos valamint szakdolgozói ráépített képzési programok támogatása az intézményi szinten hiányszakmaként jelentkező szakmákra. Ezen belül támogatható:  a képzés költsége  a képzésben résztvevők számára motivációs ösztöndíj biztosítása (orvosok esetében: bruttó 193.000 Ft/hó/fő; szakdolgozók: bruttó 128.700 Ft/hó/fő),  a képzés miatt kieső munkaerő helyettesítésének költsége  a képzéssel összefüggő dologi költségek (pl. tankönyv)  Szakdolgozói ösztöndíjas program – iskolarendszerű nappali képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíjas támogatása annak érdekében, hogy a képzést követően 3 évig adott egészségügyi szolgáltatónál helyezkedjen el  ápoló; csecsemő- és gyermekápoló; mentőápoló; kórszövettani, szövettani szakasszisztens; orvosi laboratóriumi technikai asszisztens; radiográfus  ösztöndíjas koordinátor kijelölése, aki a hallgatóval legalább fél évente konzultációt folytat TÁMOP 6.2.2/A/11/1 és TÁMOP 6.2.2/A/KMR/11/1 – „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” (konvergencia: 9,9 Mrd Ft, KMR:0,9 Mrd)

13 TÁMOP 6.2.2/B/12/1 – „ Képzés és módszertani fejlesztés” (0,7 Mrd Ft)  Licenc képzés programjainak kidolgozása  Mentor-ápolói rendszer módszertanának kidolgozása  OKJ-s és BSc képzések közötti átmenet (beszámítás) megteremtése (pl: OKJ 54-es ápoló és BSc ápoló)  Szakorvosi képzési currikulumokhoz kapcsolódóan egységes képzési programok, képzési tervek kidolgozása  A képzés – módszertani fejlesztésre 0,5 Mrd Ft áll rendelkezésre

14 TÁMOP 6.2.4/A/11/1 - „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” (konvergencia: 6,6 Mrd Ft)  Foglalkoztatás támogatása létszámbővítéssel  Újonnan (2012. január 1-jét követően) megszerzett képzésnek megfelelő új munkaterületen történő foglalkoztatás támogatása – cél: a megszerzett szakképesítések jobb hasznosulása  Mobil team-ek (ezen belül burn out kezelő team)  Többletteljesítményt nyújtók – írásos felhatalmazással tevékenykedő szakdolgozók – díjazása:  azon szakdolgozók, akik többletteljesítményt végeznek a munkaköri leírásukban meghatározott egyéb tevékenységek vonatkozásában az egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről szóló 66/2011. (XII.13.) NEFMI rendelet alapján  Támogatás összege: bruttó 15.000 Ft/fő/hó.

15 ENKK Projektek  Kontakt center (TÁMOP 6.2.7-13/1)  Felsőfokú szakirányú szakképzési nyilvántartási rendszer (TÁMOP 6.2.5-13/1/2014-0001)  „Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása” (TÁMOP-6.1.1/12/1)

16 Működés  EMMI – 2014-2020-as fejlesztési ciklus: „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati stratégia. Kiemelt célok:  Egészségi állapot javítása, egészségben eltöltött életévek növelése  Fizikai és mentális egészség egyéni és társadalmi értékének emelése  Egészségtudatos magatartás elősegítése  Területi egészség-egyenlőtlenségek csökkentése  Egészségügyi ellátórendszerhez való hozzáférés lehetőségének javítása  ENKK Létrehozása: 29/2015. (II.25.) Korm. rendelet  Központi hivatal, központi költségvetési szerv  A hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el

17 Kutatás és továbbképzés a humánerőforrás szolgálatában  Párbeszéd és Kompetenciák az egészségügyben (2012) kutatás  Gyermekegészségügyben foglalkoztatottak továbbképzése  Humánerőforrás menedzsment program  Konferenciasorozat és szakmai tréningek a nem kívánatos események, illetve műhibaperek megelőzésére

18 Módszertani tevékenységek  Képzési szükségletek felmérése  Egészségügyi ágazati bér- és létszám-statisztikai adatgyűjtés  Egészségügyi Humánerőforrás Monitoring Projekt

19 Szakképzési paradigmaváltás  Duális képzési rendszer  OKJ módosítás  Tanulószerződés kötésének lehetősége  Képzési igényfelmérésen alapuló képzésindítás  Skill laboratóriumok kialakítása

20 Fejlesztések Nemzetközi versenyek (WorldSkills, EuroSkills)

21 Nemzeti Vizsgabizottság 2014. évi szakvizsgák / szakvizsgacsoportok szervezésének száma Szakvizsgák I. félév II. félév Összesen VizsgaFőVizsgaFőVizsga Fő/ Sikeres vizsgázó Fő/Sikertelen vizsgázó Orvosok101412128 648229106023 Gyógyszerészek 21 64 27 166 48 230 5 Fogorovosok 10 37 17 127 37 164 4 Klinikai szakpszichológus 2 6 18 110 20 116 5 Összesen:1345191901051324157037 Licenc vizsga: 123 1057 1607

22 Kiadói tevékenységek  Szakkönyvtár működtetése  Jegyzetek  Reprográfiai tevékenység  Virtuális iskola (EVI)  E-learning tananyagok

23 Fejlesztés- jövő  Egykapus ügyfélbarát szolgáltatás nyújtása  Elektronikus ügyintézés számainak bővítése  Humánerőforrás kríziskezelés- „Szakdolgozói életpályamodell”- utánpótlás  Módszertani központi funkció erősítése

24 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Áttekintő: Feladatok, megoldások, kihívások a hazai egészségügyi humánerőforrás biztosítása területén Rauh Edit 2015. 04. 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések