Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Első előadás: ▼ Létesítési folyamat általános követelményekkel kapcsolatos anyagrész 2015 BME.-KJK. MTK. 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Első előadás: ▼ Létesítési folyamat általános követelményekkel kapcsolatos anyagrész 2015 BME.-KJK. MTK. 2015."— Előadás másolata:

1 Első előadás: ▼ Létesítési folyamat általános követelményekkel kapcsolatos anyagrész 2015 BME.-KJK. MTK. 2015

2 Témakört érintő legfontosabb előírások 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a többször módosított végrehajtásról szóló 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet. 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelete, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 15/1972. (VIII.5.) EüM rendelet – az egészségügyről szóló jogszabály – 2002.04.20.-án módosított melléklete ( hatályon kívül helyezve, a mennyiségi adatok önkéntes jogkövetéssel valósulhatnak meg ) BME.-KJK. MTK. 2015

3 Az építési munkahelyeken a és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények BME.-KJK. MTK. 2015

4 Az építési munkahelyre és tevékenységre vonatkozó követelmények A követelményeket a 4/2002.(II.20.) együttes rendelet 4.számú melléklete tartalmazza. A 4. sz. melléklet szerint a követelmények csoportosítása: I.Általános követelmények II.Épitési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények III.Épitési munkahelyek helységeken kívül BME.-KJK. MTK. 2015

5 Állékonysággal kapcsolatos követelmények Az építményeket és részeit, valamint az építéssel kapcsolatos szerkezeteket és segéd- szerkezeteket úgy kell méretezni, hogy a fellépő terhelés viselésére alkalmas legyen. Építményeket és azok részeit, csak megszilárdulás után szabad megterhelni, vagy segéd-szerkezet elhelyezésére felhasználni. Segédszerkezetek, állványok, illetve árkok és munkagödrök állékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell. BME.-KJK. MTK. 2015

6 Menekülési utak, vészkijáratok A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni a menekülés érdekében. Veszély estén a munkát végzőknek a lehető leggyorsabb elhagyási lehetőséget kell biztosítani, vagy biztonságos gyűjtőhelyet kell kialakítani. Menekülési utakat és vészkijáratokat olyan számban kell kialakítani, hogy az építménytől függően a legnagyobb létszám menekülése biztosított legyen. A menekülési utakat a világítás megszűnése esetére működő szükségvilágítással kell ellátni a menekülési irány jelzésével. Legalább 30 perc továbbvilágítást kell biztosítani. BME.-KJK. MTK. 2015

7 Szellőzés Biztosítani kell a szükséges friss levegőt, figyelembe véve a munka jellegét és módját és a munkavállalók fizikai megterhelését. Munkavállalóként friss levegő áramlás és térfogat biztosítása (térfogat/fő): Munka jellegem3/sm3/h Szellemi munka0,00830 Könnyű fiz.munka0,00830 Köz.neh.fiz.munk.0,01140 Nehéz fiz.munka0,01450 BME.-KJK. MTK. 2015

8 Szellőztetés Káros légmozgás megelőzése érdekében: - az egészségre káros légsebesség kialakulásának megelőzését az értékhatár betartásával kell biztosítani Ezek a következők: LEGFELJEBB: -Ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munka: 0,1 m/s. -Hely változtatással járó könnyű fizikai munka: 0,2 m/s. BME.-KJK. MTK. 2015

9 Kedvezőtlen hőmérséklet Szélsőséges időjárás esetén a kedvezőtlen hatások megelőzése érdekében intézkedést kell tenni: Szervezési intézkedés: Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidő biztosítása, a kedvezőtlen hatás megelőzésére, Hideg idő: munkaidő 50 %-nál hosszabb tartamra - szabad téren + 4 °C, - zárt térben, + 10 °C, hőmérséklet alatt, - védőital biztosítása 50 °C, tea BME.-KJK. MTK. 2015

10 Hőmérséklet Melegidő: munkaidő 50 %-nál hosszabb tartamra - 24 °C, (K) EH értéket meghaladja, - védőital: 14-16 °C, hőmérsékletű ivóvíz, A védőital fogyasztásához egyéni használatra kiadott ivó poharakról kell gondoskodni. BME.-KJK. MTK. 2015

11 Megvilágítás Építési munkahelyeken és közlekedési útjain az alább közepes megvilágítási erősséget kell biztosítani: -Közlekedési út: 20 lux, -Szerelési helyeken út és terek: 30 lux, -Szociális helyisége: 100-200 lux, -Irodahelyiség: 500 lux, -Durva szerelés: 200 lux, -Közepes szerelés: 300 lux, -Finom szerelés, felület kezelés: 500 lux, BME.-KJK. MTK. 2015

12 Közlekedési utak Lehulló tárgyaktól mentes, védett legyen. A szállító eszköz útvonalától a gyalogos közlekedést, biztonsági távolsággal kell kialakítani, vagy védőszerkezeteket kell telepíteni. A kilépő helytől 1 m-re vezethető a jármű forgalom. Anyagot úgy kell tárolni, hogy a közlekedést ne zavarja és a segédszerkezetek állékonyságát ne károsítsa és veszélyeztesse. Az épület veszélyzónájában a gyalogos közlekedést lehulló tárgyaktól védeni kell A veszélyzóna szélessége:2,5m, vagy a falmagasság 1/6 része /nagyobb érték a meghatározó/. BME.-KJK. MTK. 2015

13 Közlekedési utak szélessége Egyirányú gyalogos közlekedéshez legalább: 0,6 m. Kétirányú gyalogos közlekedéshez legalább: 1,0 m. Egyirányú anyagszállításhoz legalább: 1,0 m. Kétirányú anyagszállításhoz legalább: 1,5 m Szélességet kell biztosítani BME.-KJK. MTK. 2015

14 Elsősegély Az elsősegélynyújtás, - személyi feltétele: elsősegélynyújtó képesítés -tárgyi feltétele, - táblázat szerint A feltételeket a munkáltatónak kell biztosítania a saját létszámára vonatkozóan, ez tekinthető az elsősegélynyújtás I.szintjének. BME.-KJK. MTK. 2015

15 Elsősegélynyújtó hely kialakítása II. (szint) Amennyiben az építkezés összlétszáma meghaladja az 50 főt, a vállalkozók elsősegélynyújtó kötelezettségén kívül elsősegélynyújtó helységet kell kialakítani. Az elsősegélynyújtó helységet hordággyal és az összlétszámhoz igazodó felszereléssel kell ellátni. Tájékoztató matricát és feliratokat kell elhelyezni. Biztosítani kell a helység mentő-autóval történő megközelíthetőségét. Az elsősegélynyújtó helység kialakítását és működtetését az Mvt. 40.§ (2.)bek. Alapján kell végezni. BME.-KJK. MTK. 2015

16 Mvt. előírása alapján! „ Mvt 40. § (2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a Polgári Törvénykönyv szerinti fővállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek az érdekében a munkavégzés folyik.” BME.-KJK. MTK. 2015

17

18 Elsősegélynyújtó helyiség jelzése BME.-KJK. MTK. 2015

19 Szociális követelmények Tisztálkodó- és mellékhelységek - öltözők, - zuhanyzók és mosdási lehetőségek, - illemhelyek és kézmosók, - pihenők és tartózkodók,(2,2m min. magas okt.15-ápr.15 között +21 o C hőm., szélfogó) - étkezési helyek, Ivóvíz-ellátás - palackos, - ballonos BME.-KJK. MTK. 2015

20 Egyéni védőeszközök Az egyéni védőeszközök biztosítása - munkáltatói feladat cégszabályozás szerint, - a használat megkövetelése, - oktatás a védőeszköz használatához, - az egyéni védőeszközök átadás-átvétel dokumentálása, BME.-KJK. MTK. 2015

21

22 Építőipari terület jellemző egyéni védőeszközei Fejvédő sisak Jól láthatóságot biztosító mellény vagy jelzés Leesés elleni egyéni védőeszközök - lezuhanás elleni egyéni védőeszközök - munkahelyzet beállító, pozícionáló védőeszközök BME.-KJK. MTK. 2015

23 Fejvédő sisak - MSZ EN 397 Építési munkaterületen kötelező a használata, kivétel irodában, kezelőfülékben, illetve helyiségben végzett, lehulló tárgyaktól nem veszélyeztetett szakipari munkák A gyártástól számított - használati utasításban - meghatározott időtartamig használható Minden esetben a fej méretéhez kell igazítani A leesésének megakadályozása érdekében egyes munkaműveletek végzésekor rögzítésre álszíjat kell használni BME.-KJK. MTK. 2015

24 Fejvédő sisakok típusai BME.-KJK. MTK. 2015

25 Belső kialakítása, felhasználhatósága BME.-KJK. MTK. 2015

26 Jól láthatóságot biztosító mellény, jelzés Minden olyan esetben használni kell, hogyha az adott munkaterületen vagy annak közelében járműforgalom van Mellény és munkaruhára helyezett változata egyaránt használható Amennyiben darukötöző, daruirányító jelzésére használják, akkor a többi munkavállalónak más színű mellényt kell használni BME.-KJK. MTK. 2015

27 Lezuhanás elleni egyéni védőeszközök Szintkülönbség veszélye (magasság, mélység) előfordulásakor kell használni, ha kollektív védelmet nem lehet alkalmazni Ezek lehetnek: lezuhanást gátló rendszerek és személyek védő eszközei Munkahelyzet beállító rendszerek: közvetve akadályozzák meg a lezuhanás bekövetkezését. BME.-KJK. MTK. 2015

28 Lezuhanásgátló rendszerek MSZ EN 363 Ennek részét képezik a hevederek, kapcsolóelemek, szerelvények, energiaelnyelő, rögzítő kötelek, csatlakozókötelek Általános esetben az alábbi elemeket kell biztosítani: - rögzítési pont - rögzítőkötél, hosszabbító kötél - energiaelnyelő - teljes testhevederzet BME.-KJK. MTK. 2015

29

30 Kikötési pont, illetve rögzített vezeték kialakítása A kikötési pontnak legalább négyszeres biztonsági tényezőt kell teljesíteni Kijelölésére teherbíró épületszerkezet vagy kiépített rögzítési pont használható Kikötési célra használható merev rögzítő vezeték, sín, amely jelentős alakváltozás nélkül biztosítja a csatlakozást BME.-KJK. MTK. 2015

31

32 .

33 Rögzitőkötél Az egyéni védőeszközhöz csatolt elem, amellyel kapcsolatot lehet biztosítani: - kikötési ponthoz, - Hosszabbító kötélhez, - Zuhanásgátló berendezéshez - Kettős csatlakozású (kötelű) változattal folyamatosan biztosítani lehet a védelmet (pl. mászáskor). BME.-KJK. MTK. 2015

34

35

36

37

38 Csatlakozóelem Erre a célra kettős biztosítású karabinereket használnak Ennek lényege, hogy két külön mozdulattal, illetve művelettel lehet a rögzítési pontról a csatlakozást létrehozni, vagy megszüntetni BME.-KJK. MTK. 2015

39 Kettős biztosítású karabinerek BME.-KJK. MTK. 2015

40 Energiaelnyelők alkalmazása Teljesítményében 6 kN fékerőt biztosító eszköz használható Védelmi megoldások: - poliamid anyagú, összehajtott biztonsági varrással többszörösen összetűzött rögzitő kötél. - energiaelnyelő elem EN 355 szabvány szerint BME.-KJK. MTK. 2015

41

42

43 Zuhanásgátló berendezés Típusai: - Önműködően visszahúzódó, feszített állapotú, amely hirtelen húzásra lezárja a rendszert - Önzáró vezérlésű, amely szabadon csúszik a kötélzeten, illetve hirtelen erőhatásra már 5 kg- os terheléstől lezár Zuhanásgátló berendezés alkalmazása esetén nincs szükség energiaelnyelő elemre, mivel zuhanási pozíció nem tud kialakulni. BME.-KJK. MTK. 2014BME.-KJK. MTK. 2015

44

45

46

47

48

49 Munkahelyzet-beállító rendszerek MSZ EN 358 Ezek az eszközök a veszélyhelyzet kialakulását akadályozzák meg, a közvetlen zuhanás megelőzésére nem alkalmazhatók Elemei: - Munkahelyzet beállító (pozícionáló) deréköv - Rögzítési (kikötési) pont - Rögzítőkötél - Csatlakoztató kötél (kikötési ponthoz) BME.-KJK. MTK. 2015

50 Munkahelyzet beállító elemek alkalmazása Építési munkahelyen oly módon, hogy a munkavállaló a leesés helyét legfeljebb 0,6 m-re tudja megközelíteni Minden olyan esetben, amikor a két kézzel történő munkavégzéshez deréköv csatlakoztatót is elhelyeznek a testhevederzeten. Ebben az esetben a testhevederzet biztosítja a leesés elleni védelmet, a munkahelyzet beállító a munkaművelet végzésének feltételét teszi lehetővé. BME.-KJK. MTK. 2015

51 Pozícionáló munkaőv BME.-KJK. MTK. 2015

52


Letölteni ppt "Első előadás: ▼ Létesítési folyamat általános követelményekkel kapcsolatos anyagrész 2015 BME.-KJK. MTK. 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések