Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BME.-KJK. MTK. 2015 Első előadás: ▼ Létesítési folyamat általános követelményekkel kapcsolatos anyagrész 2015.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BME.-KJK. MTK. 2015 Első előadás: ▼ Létesítési folyamat általános követelményekkel kapcsolatos anyagrész 2015."— Előadás másolata:

1 BME.-KJK. MTK. 2015 Első előadás: ▼ Létesítési folyamat általános követelményekkel kapcsolatos anyagrész

2 Témakört érintő legfontosabb előírások
BME.-KJK. MTK. 2015 Témakört érintő legfontosabb előírások 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről, valamint a többször módosított végrehajtásról szóló 5/1993.(XII.26.) MüM rendelet. 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelete, az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről. 15/1972. (VIII.5.) EüM rendelet – az egészségügyről szóló jogszabály – án módosított melléklete ( hatályon kívül helyezve, a mennyiségi adatok önkéntes jogkövetéssel valósulhatnak meg )

3 BME.-KJK. MTK. 2015 Az építési munkahelyeken a és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági követelmények

4 Az építési munkahelyre és tevékenységre vonatkozó követelmények
BME.-KJK. MTK. 2015 Az építési munkahelyre és tevékenységre vonatkozó követelmények A követelményeket a 4/2002.(II.20.) együttes rendelet 4.számú melléklete tartalmazza. A 4. sz. melléklet szerint a követelmények csoportosítása: I.Általános követelmények II.Épitési munkahelyekkel szembeni különleges minimális követelmények III.Épitési munkahelyek helységeken kívül

5 Állékonysággal kapcsolatos követelmények
BME.-KJK. MTK. 2015 Állékonysággal kapcsolatos követelmények Az építményeket és részeit, valamint az építéssel kapcsolatos szerkezeteket és segéd-szerkezeteket úgy kell méretezni, hogy a fellépő terhelés viselésére alkalmas legyen. Építményeket és azok részeit, csak megszilárdulás után szabad megterhelni, vagy segéd-szerkezet elhelyezésére felhasználni. Segédszerkezetek, állványok, illetve árkok és munkagödrök állékonyságát rendszeresen ellenőrizni kell.

6 Menekülési utak, vészkijáratok
BME.-KJK. MTK. 2015 Menekülési utak, vészkijáratok A menekülési utakat és vészkijáratokat szabadon kell hagyni a menekülés érdekében. Veszély estén a munkát végzőknek a lehető leggyorsabb elhagyási lehetőséget kell biztosítani, vagy biztonságos gyűjtőhelyet kell kialakítani. Menekülési utakat és vészkijáratokat olyan számban kell kialakítani, hogy az építménytől függően a legnagyobb létszám menekülése biztosított legyen. A menekülési utakat a világítás megszűnése esetére működő szükségvilágítással kell ellátni a menekülési irány jelzésével. Legalább 30 perc továbbvilágítást kell biztosítani.

7 BME.-KJK. MTK. 2015 Szellőzés Biztosítani kell a szükséges friss levegőt, figyelembe véve a munka jellegét és módját és a munkavállalók fizikai megterhelését. Munkavállalóként friss levegő áramlás és térfogat biztosítása (térfogat/fő): Munka jellege m3/s m3/h Szellemi munka 0, Könnyű fiz.munka 0, Köz.neh.fiz.munk. 0, Nehéz fiz.munka 0,

8 Szellőztetés Káros légmozgás megelőzése érdekében:
BME.-KJK. MTK. 2015 Szellőztetés Káros légmozgás megelőzése érdekében: - az egészségre káros légsebesség kialakulásának megelőzését az értékhatár betartásával kell biztosítani Ezek a következők: LEGFELJEBB: Ülve végzett szellemi és könnyű fizikai munka: 0,1 m/s. Hely változtatással járó könnyű fizikai munka: 0,2 m/s.

9 Kedvezőtlen hőmérséklet
BME.-KJK. MTK. 2015 Kedvezőtlen hőmérséklet Szélsőséges időjárás esetén a kedvezőtlen hatások megelőzése érdekében intézkedést kell tenni: Szervezési intézkedés: Óránként legalább 5, de legfeljebb 10 perces pihenőidő biztosítása, a kedvezőtlen hatás megelőzésére, Hideg idő: munkaidő 50 %-nál hosszabb tartamra - szabad téren + 4 °C, - zárt térben, °C, hőmérséklet alatt, - védőital biztosítása 50 °C, tea

10 Hőmérséklet Melegidő: munkaidő 50 %-nál hosszabb tartamra
BME.-KJK. MTK. 2015 Hőmérséklet Melegidő: munkaidő 50 %-nál hosszabb tartamra - 24 °C, (K) EH értéket meghaladja, - védőital: °C, hőmérsékletű ivóvíz, A védőital fogyasztásához egyéni használatra kiadott ivó poharakról kell gondoskodni.

11 BME.-KJK. MTK. 2015 Megvilágítás Építési munkahelyeken és közlekedési útjain az alább közepes megvilágítási erősséget kell biztosítani: Közlekedési út: 20 lux, Szerelési helyeken út és terek: 30 lux, Szociális helyisége: lux, Irodahelyiség: 500 lux, Durva szerelés: 200 lux, Közepes szerelés: 300 lux, Finom szerelés, felület kezelés: 500 lux,

12 Közlekedési utak Lehulló tárgyaktól mentes, védett legyen.
BME.-KJK. MTK. 2015 Közlekedési utak Lehulló tárgyaktól mentes, védett legyen. A szállító eszköz útvonalától a gyalogos közlekedést, biztonsági távolsággal kell kialakítani, vagy védőszerkezeteket kell telepíteni. A kilépő helytől 1 m-re vezethető a jármű forgalom. Anyagot úgy kell tárolni, hogy a közlekedést ne zavarja és a segédszerkezetek állékonyságát ne károsítsa és veszélyeztesse. Az épület veszélyzónájában a gyalogos közlekedést lehulló tárgyaktól védeni kell A veszélyzóna szélessége:2,5m, vagy a falmagasság 1/6 része /nagyobb érték a meghatározó/.

13 Közlekedési utak szélessége
BME.-KJK. MTK. 2015 Közlekedési utak szélessége Egyirányú gyalogos közlekedéshez legalább: 0,6 m. Kétirányú gyalogos közlekedéshez legalább: 1,0 m. Egyirányú anyagszállításhoz legalább: 1,0 m. Kétirányú anyagszállításhoz legalább: 1,5 m Szélességet kell biztosítani

14 Elsősegély Az elsősegélynyújtás,
BME.-KJK. MTK. 2015 Elsősegély Az elsősegélynyújtás, személyi feltétele: elsősegélynyújtó képesítés tárgyi feltétele, - táblázat szerint A feltételeket a munkáltatónak kell biztosítania a saját létszámára vonatkozóan, ez tekinthető az elsősegélynyújtás I.szintjének.

15 Elsősegélynyújtó hely kialakítása II. (szint)
BME.-KJK. MTK. 2015 Elsősegélynyújtó hely kialakítása II. (szint) Amennyiben az építkezés összlétszáma meghaladja az 50 főt, a vállalkozók elsősegélynyújtó kötelezettségén kívül elsősegélynyújtó helységet kell kialakítani. Az elsősegélynyújtó helységet hordággyal és az összlétszámhoz igazodó felszereléssel kell ellátni. Tájékoztató matricát és feliratokat kell elhelyezni. Biztosítani kell a helység mentő-autóval történő megközelíthetőségét. Az elsősegélynyújtó helység kialakítását és működtetését az Mvt. 40.§ (2.)bek. Alapján kell végezni.

16 BME.-KJK. MTK. 2015 Mvt. előírása alapján! „Mvt 40. § (2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a Polgári Törvénykönyv szerinti fővállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek az érdekében a munkavégzés folyik.”

17 BME.-KJK. MTK. 2015

18 Elsősegélynyújtó helyiség jelzése
BME.-KJK. MTK. 2015 Elsősegélynyújtó helyiség jelzése

19 Szociális követelmények
BME.-KJK. MTK. 2015 Szociális követelmények Tisztálkodó- és mellékhelységek - öltözők, - zuhanyzók és mosdási lehetőségek, - illemhelyek és kézmosók, - pihenők és tartózkodók,(2,2m min. magas okt.15-ápr.15 között +21oC hőm., szélfogó) - étkezési helyek, Ivóvíz-ellátás - palackos, - ballonos

20 Egyéni védőeszközök Az egyéni védőeszközök biztosítása
BME.-KJK. MTK. 2015 Egyéni védőeszközök Az egyéni védőeszközök biztosítása - munkáltatói feladat cégszabályozás szerint, - a használat megkövetelése, - oktatás a védőeszköz használatához, - az egyéni védőeszközök átadás-átvétel dokumentálása,

21 BME.-KJK. MTK. 2015

22 Építőipari terület jellemző egyéni védőeszközei
BME.-KJK. MTK. 2015 Építőipari terület jellemző egyéni védőeszközei Fejvédő sisak Jól láthatóságot biztosító mellény vagy jelzés Leesés elleni egyéni védőeszközök - lezuhanás elleni egyéni védőeszközök - munkahelyzet beállító, pozícionáló védőeszközök

23 BME.-KJK. MTK. 2015 Fejvédő sisak - MSZ EN 397 Építési munkaterületen kötelező a használata, kivétel irodában, kezelőfülékben, illetve helyiségben végzett, lehulló tárgyaktól nem veszélyeztetett szakipari munkák A gyártástól számított - használati utasításban - meghatározott időtartamig használható Minden esetben a fej méretéhez kell igazítani A leesésének megakadályozása érdekében egyes munkaműveletek végzésekor rögzítésre álszíjat kell használni

24 Fejvédő sisakok típusai
BME.-KJK. MTK. 2015 Fejvédő sisakok típusai

25 Belső kialakítása, felhasználhatósága
BME.-KJK. MTK. 2015 Belső kialakítása, felhasználhatósága

26 Jól láthatóságot biztosító mellény, jelzés
BME.-KJK. MTK. 2015 Jól láthatóságot biztosító mellény, jelzés Minden olyan esetben használni kell, hogyha az adott munkaterületen vagy annak közelében járműforgalom van Mellény és munkaruhára helyezett változata egyaránt használható Amennyiben darukötöző, daruirányító jelzésére használják, akkor a többi munkavállalónak más színű mellényt kell használni

27 Lezuhanás elleni egyéni védőeszközök
BME.-KJK. MTK. 2015 Lezuhanás elleni egyéni védőeszközök Szintkülönbség veszélye (magasság, mélység) előfordulásakor kell használni, ha kollektív védelmet nem lehet alkalmazni Ezek lehetnek: lezuhanást gátló rendszerek és személyek védő eszközei Munkahelyzet beállító rendszerek: közvetve akadályozzák meg a lezuhanás bekövetkezését.

28 Lezuhanásgátló rendszerek MSZ EN 363
BME.-KJK. MTK. 2015 Lezuhanásgátló rendszerek MSZ EN 363 Ennek részét képezik a hevederek, kapcsolóelemek, szerelvények, energiaelnyelő, rögzítő kötelek, csatlakozókötelek Általános esetben az alábbi elemeket kell biztosítani: - rögzítési pont - rögzítőkötél, hosszabbító kötél - energiaelnyelő - teljes testhevederzet

29 BME.-KJK. MTK. 2015

30 Kikötési pont, illetve rögzített vezeték kialakítása
BME.-KJK. MTK. 2015 Kikötési pont, illetve rögzített vezeték kialakítása A kikötési pontnak legalább négyszeres biztonsági tényezőt kell teljesíteni Kijelölésére teherbíró épületszerkezet vagy kiépített rögzítési pont használható Kikötési célra használható merev rögzítő vezeték, sín, amely jelentős alakváltozás nélkül biztosítja a csatlakozást

31

32 . BME.-KJK. MTK. 2015

33 BME.-KJK. MTK. 2015 Rögzitőkötél Az egyéni védőeszközhöz csatolt elem, amellyel kapcsolatot lehet biztosítani: - kikötési ponthoz, - Hosszabbító kötélhez, - Zuhanásgátló berendezéshez - Kettős csatlakozású (kötelű) változattal folyamatosan biztosítani lehet a védelmet (pl. mászáskor).

34 BME.-KJK. MTK. 2015

35 BME.-KJK. MTK. 2015

36 BME.-KJK. MTK. 2015

37

38 BME.-KJK. MTK. 2015 Csatlakozóelem Erre a célra kettős biztosítású karabinereket használnak Ennek lényege, hogy két külön mozdulattal, illetve művelettel lehet a rögzítési pontról a csatlakozást létrehozni, vagy megszüntetni

39 Kettős biztosítású karabinerek
BME.-KJK. MTK. 2015 Kettős biztosítású karabinerek

40 Energiaelnyelők alkalmazása
BME.-KJK. MTK. 2015 Energiaelnyelők alkalmazása Teljesítményében 6 kN fékerőt biztosító eszköz használható Védelmi megoldások: - poliamid anyagú, összehajtott biztonsági varrással többszörösen összetűzött rögzitő kötél. - energiaelnyelő elem EN 355 szabvány szerint

41 BME.-KJK. MTK. 2015

42

43 Zuhanásgátló berendezés
BME.-KJK. MTK. 2015 BME.-KJK. MTK. 2014 Zuhanásgátló berendezés Típusai: - Önműködően visszahúzódó, feszített állapotú, amely hirtelen húzásra lezárja a rendszert - Önzáró vezérlésű, amely szabadon csúszik a kötélzeten, illetve hirtelen erőhatásra már 5 kg- os terheléstől lezár Zuhanásgátló berendezés alkalmazása esetén nincs szükség energiaelnyelő elemre, mivel zuhanási pozíció nem tud kialakulni.

44 BME.-KJK. MTK. 2015

45 BME.-KJK. MTK. 2015

46

47

48 BME.-KJK. MTK. 2015

49 Munkahelyzet-beállító rendszerek MSZ EN 358
BME.-KJK. MTK. 2015 Munkahelyzet-beállító rendszerek MSZ EN 358 Ezek az eszközök a veszélyhelyzet kialakulását akadályozzák meg, a közvetlen zuhanás megelőzésére nem alkalmazhatók Elemei: - Munkahelyzet beállító (pozícionáló) deréköv - Rögzítési (kikötési) pont - Rögzítőkötél - Csatlakoztató kötél (kikötési ponthoz)

50 Munkahelyzet beállító elemek alkalmazása
BME.-KJK. MTK. 2015 Munkahelyzet beállító elemek alkalmazása Építési munkahelyen oly módon, hogy a munkavállaló a leesés helyét legfeljebb 0,6 m-re tudja megközelíteni Minden olyan esetben, amikor a két kézzel történő munkavégzéshez deréköv csatlakoztatót is elhelyeznek a testhevederzeten. Ebben az esetben a testhevederzet biztosítja a leesés elleni védelmet, a munkahelyzet beállító a munkaművelet végzésének feltételét teszi lehetővé.

51 BME.-KJK. MTK. 2015 Pozícionáló munkaőv

52 BME.-KJK. MTK. 2015


Letölteni ppt "BME.-KJK. MTK. 2015 Első előadás: ▼ Létesítési folyamat általános követelményekkel kapcsolatos anyagrész 2015."

Hasonló előadás


Google Hirdetések