Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MKSZ KONGRESSZUS DEBRECEN 2015 ÁPRILIS 23. Fendler Judit, Budapest

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MKSZ KONGRESSZUS DEBRECEN 2015 ÁPRILIS 23. Fendler Judit, Budapest"— Előadás másolata:

1 MKSZ KONGRESSZUS DEBRECEN 2015 ÁPRILIS 23. Fendler Judit, Budapest
Térítéses ellátások lehetősége a közkórházban, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ specialitásai Magánellátások etikai, gazdasági és jogszabályi kérdései az egészségügyi közintézményekben MKSZ KONGRESSZUS DEBRECEN 2015 ÁPRILIS 23. Fendler Judit, Budapest

2 ALAPVETÉSEK Az esélyegyenlőség, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása kiemelt hazai egészségpolitikai és Uniós cél, A lakosság egészségben eltöltött munkás és nyugdíjas évei maximalizálásának egyik eszköze az egészségügyi ellátórendszer fejlettsége, A fentiek egyik biztosítéka és a magyar egészségügy deklarált célja a nemzeti kockázatközösség fenntartása, azaz nem kívánja a tehetősebbek számára lehetővé tenni a járulékfizetés eltérítését a társadalom-biztosítási rendszeren kívülre. Magyarországon az egészségügyre fordított közkiadások 2006, a Konvergencia Program beindítása óta reálértéken 20-25%-kal csökkentek, a Visegrádi Négyek közül a legalacsonyabb szinten vagyunk, és ez megmutatkozik szinte minden népegészségügyi mutatónkban. Azaz, amellett, hogy növelni kellene az egészségügyre fordított közkiadásokat mind reálértéken, mind a GDP %-ban, el kell érni, hogy lakosság azon részének plusz forrásai, akik magasabb anyagi, információs és/vagy kapcsolati tőkével rendelkeznek, hatékony és transzparens módon elsősorban a közellátás hatékonyság-javulását szolgálják.

3 PÁR ADAT AZ ELLÁTÓRENDSZERÜNK HATÉKONYSÁGÁHOZ*
A közkiadások aránya %-osan nálunk a legalacsonyabb, vásárlóerő-paritáson csak Lengyelországot előzzük, de Lengyelországban a közkiadások 30%-kal nőttek 2006 óta, míg nálunk 22%-kal csökkentek (tendencia!). A magánkiadások elsősorban a gyógyszerköltségeket, a magán-egészségügyben elköltött összegeket és a hálapénzt foglalják magukba. DE a magyar ellátórendszer forráshiánya ellenére egyelőre hatékonyabb sok területen, mint akár az OECD átlag , TARTALÉK arányaiban sok orvost képzünk (egyelőre a külföldnek) a diagnosztikában a kevés gépünkkel jóval több vizsgálatot végzünk, stb. *2013-as OECD Health Data adatok és módszertan

4 TÉRÍTÉSES ELLÁTÁSOK A KÖZKÓRHÁZAKBAN okok, tények és tévhitek
Állami ellátás insufficienciáit kompenzálja (várólisták, szűkülő ellátási paletta a kiskórházakban,) Hálapénz helyett fizetendő (??) Jobb elhelyezést, komfortosabb ellátást szeretne a biztosított, A magánszolgáltatókhoz képest szélesebb szakmai paletta, jobb műszerezettség, Szélesebb szakmai háttér, Nagyobb szakértelem, több és jobb, folyamatosan rendelkezésre álló szakember, Nagyobb biztonságérzet, Bevétel a kórháznak, érdekeltség az orvosnak, A „szabad kapacitásokon” történik, azaz közellátást igénybe vevő beteg érdeke nem sérül (!?) MINDENKINEK ELŐNYÖS (?)

5 Amire pénzt lehet kérni magyra biztosítottól:
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Magyar biztosítottnak nyújtható közintézményben végzett térítés ellenében nyújtott ellátás szabályozása 1997. évi LXXXIII. Törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 38/A. § Ha az egészségbiztosító az ellenőrzés során megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató a) a finanszírozási szerződés szerinti, b) más forrásból megtérülő, c) el nem végzett ellátásért a biztosítottal térítési díjat fizettetett, kötelezi az egészségügyi szolgáltatót a térítési díjnak a biztosított részére történő visszafizetésére. Tiltása a közkórházban nyújtott fizetős ellátásnak- a nemzeti kockázatközösség fenntartása érdekében! Amire pénzt lehet kérni magyra biztosítottól: Emelt szintű komfortfokozat (mi minősül annak…) Nem OEP-finanszírozott egészségügyi ellátások (esztétikai plasztika, stb.) Szabad orvosválasztás (korlátozottan, érdekeltség nincs benne) Területen kívüli beteg (ld. fenn)

6 MI A SZABAD KAPACITÁS A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN?
A jogszabály azt engedi meg, hogy a kórház térítéses ellátást (pl. külföldi biztosított számára) csak szabad kapacitásai terhére, térben és időben elkülönítve nyújthat! Értelmezés: munkaerő szabad kapacitása – folyamatos orvos-és szakdolgozó-hiány mindenütt, 48 órás heti munkaidő-maximum (+12 óra „önként vállalt túlmunka” lehetősége, fővárosi kórháza nem tudnak ügyeleteket kiállítani) infrastruktúra szabad kapacitása egyágyas vagy emelt szintű szobák nem a térítéses ellátásra épültek , hanem a nemzeti kockázatközösség részére. Célzott térítéses eü. infrastruktúra Uniós pénzből tiltott. Térbeni elkülönítés nehezen értelmezhető, hiszen a jelenlegi VIP szárnyak is közellátásra készültek, közpénzből. eszközök szabad kapacitása amortizált, régi eszközök. Fogyóanyag, rezsi , overhead tételes elkülönítése Szürke zóna! Szabad kapacitás meghatározása a közellátáshoz szükséges kapacitás meghatározása után lehetséges csak.

7 ETIKAI HÁTTÉR, DILEMMA A KÓRHÁZAK FINANSZÍROZÁSA NEM FEDEZI A BETEGELLÁTÁS SZÜKSÉGLETEIT A kórházak kényszerből szürke eszközökhöz folyamodnak, hogy csökkentsék a hiányt. A döntéshozó eddig nem szabályozta a területet, ami melegágya a félreértéseknek, egyenlőtlen elbírálásnak (semmi nem szabályozza a kórházak térítéses díjszabását), a várólisták kikerülésének. A betegek nagy része nem is érdekelt benne, hiszen a magas anyagi és információs előnnyel bíró réteg a hálapénz formájában megveszi a jobb!/gyorsabb szolgáltatást a választott orvostól. Ezzel az orvos több pénzt kap, a beteg kevesebbet fizet, mintha piaci áron eladná a kórház a szolgáltatást (ld. Protézisműtét költsége) Így tovább nőnek a társadalmi egyenlőtlenségek, a kevésbé tehetősek lehetőségei beszűkülnek, szétválik az ellátás informálisan

8 ELSŐ LÉPÉSEK Térítéses és közfinanszírozott ellátások teljes törvényi szétválasztása Közszolgáltatás (OEP ellátások) finanszírozásának megteremtése (kapacitások megszüntetése/racionalizálása, felesleges beavatkozások kontrollja, érdekeltség és ellenőrzés megteremtése, stb.), Térítéses ellátások a DEFINIÁLT szabad kapacitásokon, amire a kórház fenntartója és az OTH kimondja, hogy eladható kapacitás (most olyat adunk el, ami nem a miénk), Alapcsomag (mi jár a közszolgáltatás keretében) definiálása, ideértve az ellátási időt is,amit vállal az állam (pl. 6 hónap szürkehályog-műtétre, ha korábban akarom az ellátást, megvehetem), Az alapcsomagon túli tételekre egységes módszertan alapján díjszabás Ahhoz, hogy a betegek ne egyszeri kifizetéssel vegyék meg az ellátást, kiegészítő biztosítás lehetőségének megteremtése,

9 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ sajátosságai

10 MH EK ERŐSSÉGEI - nagykövetségek, nemzetközi szervezetek Magyarországon élő külföldi munkatársainak emelt szintű ellátása, - foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás –VERSENY, ELTÉRŐ SZINTŰ SZOLGÁLTATÁSOK - nagyvállalati szűrővizsgálatok - civil és katonai alkalmasság-vizsgálatok hazai és külföldi jelöltek részére (hivatásos és kereskedelmi pilóták, búvárok) - háttérintézményi szerződések (SZAKRENDELŐK, EGYNAPOS ELLÁTÓK RENDEZVÉNYEK) - KLINIKAI VISZGÁLATOK – TRANSZPARENS ELSZÁMOLÁS, NÖVEKVŐ BEVÉTEL, FEJLESZTENDŐ (FÁZIS 1) - ellátás-szervezők által közvetített külföldi páciensek aktív és rehabilitációs szakellátása – SOK A SZERENCSELOVAG

11 PROBLÉMÁK -A határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó 2011/24/EU irányelv (2011. március 9.) alapján az EU állampolgárokat belföldi költségmértéken kell ellátni- JELENTŐS BEVÉTEL-KIESÉS január 1-i hatállyal módosult az Ebtv., melynek alapján magyar biztosítási jogviszonnyal rendelkezők részére csak a kötelező egészségbiztosítás által le nem fedett, az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe nem vehető vizsgálatok, beavatkozások elvégzésére van lehetőség térítési díj megfizetése mellett. (PONTOSÍTÁS), -MAGYAR BIZTOSÍTOTTAK ELLÁTÁSA KÖZINTÉZMÉNYBEN: EGÉSZSÉGPÉNZTÁR, SZOLGÁLTATÁSVÁSÁRLÓ KFT., VÁSÁROL (?) JOGVISZONY NEM VÁLTOZTATHATÓ MEG -”POTYAUTASOK” – SÜRGŐSSÉGGEL AZ ELLÁSÁT IGÉNYBE VEVŐ KÜLFÖLDIEK, NEM BIZTOSÍTOTT RENDEZVÉNYEK (SZIGET FESZTIVÁL), ÁVI TÖBB TÍZMILLIÓS VESZTESÉG - MAGÁNRENDELŐBŐL BEKÜLDÖTT VIZSGÁLATKÉRÉSEK (??) , ORVOSOK JOGVISZONYA, SZAKEMBER-MEGTARTÁS

12 AMIÉRT PÉNZT KÉRÜNK, AMIÉRT PÉNZT LEHET KÉRNI

13 NAPIDÍJ, Hévíz, Balatonfüred

14 EMELT SZINTŰ HOTELSZOLGÁLTATÁS, VITALITÁS, PODMANICZKY UTCA

15 TÉRÍTÉSES OSZTÁLY (?), RÓBERT KÁROLY KÖRÚT
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKA (?)

16 Pár értelmezés Kapacitás:
S z a b a d k a p a c i t á s : a kapacitás azon része, melyet a szolgáltató nem használ ki közfinanszírozott ellátás végzésére. Kapacitás: a jogszabály által meghatározott ágyszámok (fekvőbeteg-ellátó intézményeknél) finanszírozási szerződésben meghatározott szakorvosi óraszám és ügyeleti idő teljesítményvolumen-korlát (TVK)???-intézményi vagy osztályos? ÁNTSZ működési engedélyben meghatározott rendelési idő és az államháztartás terhére törté-nő finanszírozás nélküli rendelkezésre állási idő. Tájékoztatás: A jogszabályok széleskörű tájékoztatási kötelezettséget írnak elő a térítés szükségességéről, lehetősé-géről, okairól és mértékéről az ellátásban részt vevő szinte valamennyi szereplőnek. Így például az orvosnak az ellátást megelőzően kell tájékoztatnia a beteget arról, ha az ellátás térítés ellenében történik, és a várható térítési díjat is közölnie kell. A szolgáltatónak ki kell függesztenie a térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét és árát, illetve az ellátást követően számlát kell adnia a beteg-nek stb.

17 KÖSZÖNÖM A FIGYLEMET FENDLER JUDIT,


Letölteni ppt "MKSZ KONGRESSZUS DEBRECEN 2015 ÁPRILIS 23. Fendler Judit, Budapest"

Hasonló előadás


Google Hirdetések