Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A turizmus nemzetközi szervezetei Az EU prioritási területei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A turizmus nemzetközi szervezetei Az EU prioritási területei"— Előadás másolata:

1 A turizmus nemzetközi szervezetei Az EU prioritási területei
Kis-Orloczki Mónika Tanársegéd

2 Tartalom Nemzetközi turisztikai szervezetek
Az ENSZ Turisztikai Világszervezete Céljai, feladatai, Szervezeti felépítése Road to Recovery Az EU turizmus stratégiájának prioritási területei

3 A turizmus szektor Gazdaság dinamikusan fejlődő húzóágazata
Termék fogyasztása annak „előállítási” helyén Interszektorális jellegkormányzati irányítás szükséges Nemzeti irányítás mellett nemzetközi szervezetek a turizmus területén

4 Nemzetközi Turisztikai Egyezmények kiemelt területei
A kétirányú turizmus fejlesztése A nemzeti turisztikai hivatalok munkájának segítése Kölcsönös beruházások segítése két nemzet között Kutatási eredmények, statisztikák, információk közzétételének támogatása Turisták biztonsága A nemzetközi turizmushoz kapcsolódó politikai együttműködések Rendszeres turisztikai konzultáció biztosítása A turisztikai oktatásból és képzésből származó előnyök felismerése 2015: Közös portált hoznak létre a visegrádi országok (V4), a fejlesztés alatt álló weboldalon gyógyfürdők és wellness-létesítmények többnyelvű adatbázisa érhető el - tájékoztatta az MTI-t a magyar részvételt koordináló Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület titkára. Baumann Irén elmondta: egy ingyenesen fenntartott portálon keresztül angol, cseh, magyar, lengyel és szlovák nyelven lesznek elérhetőek a létesítmények, ami megkönnyíti az utazni vágyóknak az ajánlatok közötti eligazodást. Az adatbázis koncepciója az összes visegrádi országban működő gyógyfürdők és wellness-létesítmények egységes megjelenítésén alapszik, és lehetőséget nyújt az egyes létesítmények összehasonlítására, a különböző kritériumok szerinti keresésre - tette hozzá. A portálra csak azok a szolgáltatók kerülhetnek fel, akik államilag elismert helyi természetes gyógyító forrásokkal, gyógytényezőkkel rendelkeznek. A projekt koordinátora a csehországi Balneológiai Kutatóintézet, a projektpartnerek pedig a Szlovák Gyógyfürdők Egyesülete, a Lengyel Gyógyfürdő Közösségek Egyesülete és a Magyar Egészségturizmus Marketing Egyesület. (http://www.termalfurdo.net/cikk/3673)

5 Nemzetközi szervezetek
Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC): magánvállalkozások befektetéseit támogatva elősegítse a gazdasági növekedést Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IRDB): kormányzat számára támogatást nyújt a strukturális szerkezet javításához és az infrastruktúra fejlesztéséhez ENSZ szerveztek: a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO), a Egészségügyi Világszervezet (WHO), az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO). A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)

6 Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC)
Alapítás: 1991 Központja: London, Egyesült Királyság Magánszektor (tagjai: szállodaláncok, légitársaságok, vasúttársaságok, hitelkártyacégek, autókölcsönzők és utazásszervezők képviselői) Célja: felhívni a világ kormányainak figyelmét az ágazat fontosságára, elősegítse a turizmus piacának terjeszkedését Az idegenforgalmi szektor lobbycsoportja Terrorizmus elleni harc Küldetése: utazás szabadsága, politikák a növekedésért, turizmus a jövőért Freedom to Travel WTTC believes in the right of people to cross international borders efficiently for leisure or business travel purposes, without compromising national security. Policies for Growth WTTC campaigns for governments to implement policies that ensure the business environment is conducive to the growth of Travel & Tourism. This means planning and investing in appropriate infrastructure and creating a tax regime which allows the private sector to be competitive. Tourism for Tomorrow WTTC has a huge responsibility for safeguarding the environment and ensuring that the growth of our sector is managed responsibly, finding the balance between people, planet and profits. WTTC continues to promote the very best in sustainable tourism through our Tourism for Tomorrow Awards.

7 A Turisztikai Világszervezet
Az ENSZ kormányközi szervezete Története: 1924/5: Hivatalos Turista Propaganda Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (14 európai ország), cél: a turisztikai propagandával kapcsolatos információcsere megszervezése a propagandaanyagok exportja/importja a vámkedvezmények (vámmentesség) elérésére a nemzetközi turistaáramlást akadályozó formalitások enyhítése II. vh. után: Hivatalos Turista Szervezetek Nemzetközi Szövetségeként (IUOTO): nem- kormányzati szervezet, melyet magán-és közszférabeli szervezetek alkottak

8 Központ: Madrid, Spanyolország Tagjai:
IUOTO kormányközi szervezetté alakításaTurisztikai Világszervezet, ben ratifikálták Világszinten foglalkozik a turizmussal kapcsolatos ügyekkel, együttműködik az ENSZ többi szervezetével 2005-ben „UN” előtag Központ: Madrid, Spanyolország Tagjai: teljes jogú tag (tagországok) 7 társult tag 400 kültag (UNWTO Business Council, UNWTO Destination Council)

9 UNWTO feladatai segíteni a tagországokat, a turisztikai desztinációkat és a turisztikai vállalkozásokat, hogy maximalizálják a turizmus pozitív gazdasági, társadalmi és kulturális hatásait Statisztikák, elemzések és előrejelzések az ENSZ Fejlesztési Programjának (UNDP) végrehajtó szervezete, közreműködik a turisztikai tervezésben, tanácsadás a turizmuspolitikák és gyakorlatok összhangjához az oktatás és képzés támogatása felhívni a figyelmet a turisták kapcsolatára a fizikai/természeti és társadalmi környezettel, fenntartható fejlődés definiálása a Turizmus Globális Etikai Kódex alkalmazása

10 Az UNWTO szervezeti felépítése
Az UNWTO testületei: Közgyűlés Végrehajtó Tanács Titkárság A szervezet munkája regionális és szakbizottságokban Legmagasabb fórum a Közgyűlés (2 évente) Az ülések között a Végrehajtó Tanács dönt (24 tag régiók szerint, EU 8 tag) Programme Committee, Committee on Budget and Finance, Committee on Statistics and macroeconomic Analysis of Tourism, Committee on Market intelligence and Promotion, Sustainable Development of Tourism Committee, Quality Support Committee, UNWTO Education Council, UNWTO Business Council, World Committee on Tourism Ethics

11 A Közgyűlés A Szervezet legfőbb szerve
A Közgyűlés kétévente tartja rendes ülésszakát, Teljes jogú és társult tagok max. 5-5 küldöttel Feladatai: a közgyűlés elnökének és alelnökének megválasztása a Tanács tagjainak megválasztása a Főtitkár kinevezése a Szervezet pénzügyi politikájának ellenőrzése, a költségvetés megvizsgálása és jóváhagyása technikai és regionális szerveknek létrehozása, amelyekre szükség van A kormányokkal és nemzetközi szervezetekkel, magánszervezetekkel vagy magánintézményekkel kötött megállapodások jóváhagyása

12 A Végrehajtó Tanács A Tanács teljes jogú tagokból tevődik össze (az igazságos és egyenlő földrajzi eloszlás biztosítása) Tagjainak megbízatása négy évre szól Legalább évente kétszer ülésezik. Feladatai: javaslatok előterjesztése a Közgyűlésnek jelentések és ajánlások előterjesztése a Közgyűlésnek a Szervezet pénzügyi elszámolásaira és költségvetési előirányzataira vonatkozólag A Közgyűlés ülésszakai közötti időszakokban a Tanács hozza meg a szükségessé váló adminisztratív és technikai döntéseket

13 A Titkárság A Főtitkár, valamint a Szervezet működtetéséhez szükséges személyzet alkotja A Főtitkárt a Tanács ajánlására a Közgyűlés választja kétharmados többségével, négy esztendős időszakra. A Főtitkár beszámolással tartozik a Közgyűlésnek és a Tanácsnak. Végrehajtó szerv Jelentési kötelezettség a Szervezet tevékenységéről, pénzügyi elszámolásairól és az általános munkaprogram- tervezetről, valamint a költségvetési előirányzatáról. Feladatuk teljesítése során a Főtitkár és a személyzet nem kér és nem fogad el utasítást semmiféle, a Szervezeten kívül álló semmilyen kormánytól vagy más hatóságtól.

14 Roadmap to Recovery T20 Miniszteri Találkozó
A turizmus jelentősége válságból való kilábalás és a zöldebb, fenntarthatóbb gazdaság (Green Economy) kialakítása során a munkahelyteremtés a köz-és magánszféra együttműködése, partnerségi viszonya az innováció szerepe a turizmusban a regionális és interregionális együttműködések az adócsökkentés jelentősége a turisztikai promóciók jelentőségének, számának növelése válasz a klímaváltozásra az infrastuktúra fejlesztése a zöld turizmus népszerűsítése

15 Európai Turisztikai Bizottság (ETC)
Székhely Brüsszel 38 tagország nemzeti turisztikai szervezete (NTOs) Célja: vonzó, pozitív kép kialakítása Európáról Európa mint turisztikai desztináció promóciója a tengerentúli küldőpiacokon Segíteni a nemzeti turisztikai szervezeteket a tapasztalatcserében Információnyújtás minőségének fejlesztése a turisztikai partnerek és a fogyasztók számára 2013 áprilisától magyar alelnök: Horváth Gergely A magyar alelnök új alapokra kívánja helyezni a szervezet működését: nyitást tervez az új kutatási technológiák, kommunikációs eszközök felé, és a bizottság lobbierejének növelésére törekszik. Az új alelnök szándékai szerint a kontinensnek egységes márkaként kell szerepelnie a megcélzott tengerentúli küldőpiacok (elsősorban Kanada, az USA, Kína és Brazília) fogyasztóinak tudatában. A megvalósítani kívánt „Think Europe!” szlogent viselő stratégiája keretében Horváth Gergely a belső és a külső kommunikáció megújítása mellett nemcsak a tagországokat kívánja a nemzetközi szervezet tevékenységébe a lehető legnagyobb mértékben bevonni, hanem új országokat is meg kíván szólítani és integrálni annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban aknázhassák ki Európa turisztikai és kulturális sokszínűségét. (http://mno.hu/eu/horvath-gergely-lett-az-europai-turisztikai-bizottsag-alelnoke )

16 Az Európai Unió turizmusfejlesztési stratégiája
fejleszteni az európai turisztikai szolgáltatások minőségét, termékfejlesztés és a piaci igényeket figyelembe vevő oktatás-képzés az Eu-s turisztikai termékek iránti kereslet növelése az utasok biztonságának és védelmének növelése turisztikai vállalkozási környezet fejlesztése a turisztikai tevékenység diverzifikálásának ösztönzése az ágazat versenyképességének és jövedelmezőségének növelésén keresztül ösztönözni a turizmus fenntartható módon történő fejlesztését

17 EUROPE, THE WORLD’S No 1 TOURIST DESTINATION Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új politikai kerete (2010) Kihívások az Európai turizmus számára: Keresletcsökkenés, okai: gazdasági válság, vulkánkitörés Demográfiai trendek: elöregedő társadalom, fogyatékkal élő turisták Klímaváltozás; biodiverzitás, kulturális örökségek veszélyeztetése a tömegturizmus által Információs és kommunikációs (IT) technológiák fejlődése Turisztikai vállalkozás KKV finanszírozási problémák Szezonalitás

18 A stratégia 4 prioritási területe
Az európai idegenforgalmi ágazat versenyképességének javítása Fenntartható, felelős és a minőségre összpontosító idegenforgalom fejlesztésének támogatása A fenntartható és vonzó turisztikai célpontok együtteseként ismert Európa-kép megszilárdítása Az európai turizmus uniós szakpolitikákba és pénzügyi eszközökbe történő integrálásának elősegítése

19 1. Az európai idegenforgalmi ágazat versenyképességének javítása
Európai turisztikai kínálat diverzifikálása, kulturális turizmus „Európa kulturális fővárosa” Európai Örökség címke, Európai Örökség Napja, Európai Unió Kulturális Örökség Díja Innováció növelése Az idegenforgalmi idény megnyújtása (fiatalok, idősek, fogyatékkal élők főszezonon kívül) A turizmussal kapcsolatos társadalmi-gazdasági ismeretek fejlesztése 8kutatási tevékenység összehangolása)

20 2. Fenntartható, felelős és a minőségre összpontosító idegenforgalom fejlesztésének támogatása
Tiszta környezeti menedzsment kialakítása Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer (EMAS) Kiemelt Európai Úticélok (EDEN) fenntartható irányítási mutatók „Minőségi turizmus” címke létrehozása charta elfogadása, amelyben rögzítik a fenntartható és felelős idegenforgalom kritériumait

21 „Európa-márkanév” létrehozása a visiteurope.com
3. A fenntartható és vonzó turisztikai célpontok együtteseként ismert Európa-kép megszilárdítása „Európa-márkanév” létrehozása a visiteurope.com Megerősített együttműködés a nemzeti szervezetekkel és az európai idegenforgalmi ágazattal

22 4. Az európai turizmus uniós szakpolitikákba és pénzügyi eszközökbe történő integrálásának elősegítése Idegenforgalom szoros kapcsolata más politikákkal A turizmust érintő politikák integrációja és koordinációja Közlekedési politika Versenypolitika Belső piac Adózás Fogyasztóvédelem Környezetvédelem Foglalkoztatás és oktatás Kulturális, vallási és vidékfejlesztési politika

23 Az európai turizmus minőségi alapelveiről
2014, Európai Bizottság, tanácsi ajánlási javaslat Cél: a turisztikai szolgáltatások minőségének emelése és a fogyasztói bizalom erősítése a turisztikai minőségtanúsító rendszerek európai védjegyének létrehozása, amely „a turisztikai termékek terén a fogyasztók bizalmának és biztonságának növelésére, valamint olyan idegenforgalmi szakemberek jutalmazására szolgál, akik következetes és hozzáértő módon törekszenek az idegenforgalmi szolgáltatások minőségének javítására és az ügyfelek elégedettségére.” AZ EURÓPAI TURIZMUS MINŐSÉGI ALAPELVEI: A munkavállalók képzésének biztosítása Fogyasztóelégedettségi politika alkalmazása A fogyasztók tájékoztatása Jelenleg nincs olyan konkrét uniós jogszabály, amely a turisztikai szolgáltatások minőségére vonatkozó, fogyasztóknak szóló tájékoztatást szabályozná. Bizonyos tagállamokban nemzeti, szubnacionális vagy regionális minőségtanúsító rendszereket hoztak létre, amelyek önkéntes alapon működnek az adott területen belül.

24 Fenntartható turizmus
A Bizottság által az idegenforgalom területén indított legfőbb kezdeményezések és célkitűzések EDEN CALYPSO Szeniorturizmus Fenntartható turizmus „Idegenforgalom és hozzáférhetőség mindenki számára” Kulturális turizmus  Európai Kulturális Útvonalak EuroVelo kerékpárút-hálózat Forrás: Infojegyzet 2014/15;

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A turizmus nemzetközi szervezetei Az EU prioritási területei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések