Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam A környezetterhelés következményei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam A környezetterhelés következményei."— Előadás másolata:

1 TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam A környezetterhelés következményei

2 Méréstechnika gyakorlat Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola összeállította:Baranyiné C Veres Anna

3 Tartalom Alapfogalmak A KHV-ra vonatkozó jogszabályok Környezeti hatásvizsgálati eljárás Az előzetes vizsgálati eljárás tartalmi követelményei A részletes környezeti hatástanulmány tartalmi követelményei A hatásvizsgálat készítés folyamata Környezeti hatásvizsgálati módszerek

4 Alapfogalmak I. Környezeti hatásvizsgálat KHV A KHV az az eljárás, amit a 85/337/EGK és a 97/11/EK irányelvek írnak elő egyes köz- és magáncélú beruházások környezeti hatásainak vizsgálatára. Környezeti hatásvizsgálat előrejelzési módszer, amelynek célja valamilyen tervezett emberi tevékenység következtében várható lényeges környezeti állapotváltozások becslése és értékelése, és ezen keresztül a tevékenységre vonatkozó döntés befolyásolása. Környezeti hatástanulmány KHT Környezeti hatástanulmány a hatástanulmányok a KHV folyamán készülő szakmai dokumentumok, amelyek a döntéshez szükséges információkat tartalmazzák.

5 Alapfogalmak II. Környezethasználat A környezetnek, vagy valamely elemének igénybevételével ill. terhelésével járó hatósági engedélyhez kötött tevékenység. Környezeti hatás Környezeti hatás az emberi tevékenység okozta olyan állapotváltozás, amely értelmezhető környezetvédelmi szempontból. Hatásviselő Hatásviselő az a környezeti elem vagy rendszer, amely állapotában a változás bekövetkezik. Hatásfolyamat Hatásfolyamat a hatótényezőkből kiinduló folyamat, amely egy vagy több környezeti elem vagy rendszer változását okozza.

6 Környezetvédelmi törvény (LIII./95) 314/2005. (XII.25) Korm. rend. [20/2001. (II. 14.) – régi rend.] A KHV-ra vonatkozó, hazai jogszabályok

7 Nemzetközi jogszabályok, uniós irányelvek 85/337/EGK irányelv (1985. június 27.) és 97/11/EK irányelv (1997. március 3.) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 96/61/EK irányelv (1996. szeptember 24.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról

8 Környezeti hatásvizsgálati eljárás A várhatóan jelentős környezeti hatású tevékenységeknél szükséges. Kvt. 68. § (1)

9 Az előzetes vizsgálati eljárás tartalmi követelményei A létesítmény leírása, célja, szükségességének indoklása, a technológia leírása. A tervezett tevékenység számításba vett változatainak alapadatai (volumen, időtartam, területigény, létesítmények, technológia, kapcsolódó műveletek stb.). A számításba vett változatok összefüggése olyan döntésekkel, tervekkel, koncepciókkal, amelyek befolyásolták a telepítési hely és a megvalósítási mód kiválasztását.

10 Az előzetes vizsgálati eljárás tartalmi követelményei Az országhatáron átterjedő környezeti hatások bekövetkezésének lehetősége. A környezetterhelés és a környezet igénybevétele várható mértékének becslése. A tájban és az ökológiai viszonyokban várható változások részletes leírása. Azon kérdések felsorolása, amelyek csak a részletes környezeti hatásvizsgálat alapján válaszolhatók meg.

11 A részletes környezeti hatástanulmány tartalmi követelményei A technológia részletes leírása, összehasonlítása a leghatékonyabb megoldással. A hatásterület behatárolása, térképi bemutatása. A hatásterület állapotának bemutatása a tevékenység megvalósítása nélküli helyzetben. A környezet állapotában létrejövő változások a környezeti elemekre és az emberi egészségre gyakorolt hatások előrejelzése és értékelése.

12 A részletes környezeti hatástanulmány tartalmi követelményei A becslési módszerek és bizonytalanságok leírása. A várható egészségügyi, gazdasági és társadalmi következmények becslése. A kedvezőtlen környezeti hatások elhárítása, illetve csökkentése érdekében szükséges intézkedések. A környezeti hatások mérésének és értékelésének módja. A felhasznált adatok forrásának az alkalmazott módszereknek a jegyzéke. Közérthető összefoglaló a nyilvánosság számára.

13 A hatásvizsgálat készítés folyamata Helyzetfeltárás hatótényezők létének megállapítása, meghatározása. Hatásfolyamatok feltérképezése, feltárása. Hatásterület becslése, lehatárolása. Környezeti állapotának bemutatása a potenciális hatásviselők érzékenységének megállapításával. A hatásfolyamatok és állapotváltozások becslése a hatásterületen Az állapotváltozások értékelése az egyes elemekre, rendszerekre és a környezet egészére.

14 Környezeti hatásvizsgálati módszerek Ellenőrző jegyzékek (egyszerű, leíró, kérdőív jellegű) Mátrixok Kvantitatív módszerek Hálózatok, rendszerdiagramok Hatásfolyamat-ábrák Modellek

15 Forrás: Imsys Kft. részletes környezeti hatásvizsgálat 2008. cementgyár Levegőterhelő hatás térképi ábrázolása


Letölteni ppt "TÁMOP 2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Méréstechnika gyakorlat II/14. évfolyam A környezetterhelés következményei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések