Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fellebbezési eljárás A fellebbezési eljárás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fellebbezési eljárás A fellebbezési eljárás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 A fellebbezési eljárás A fellebbezési eljárás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens

2 Mi ez? Mi ez? Hüjék!!! Ez egy ítélet? Ez egy SZAR! A becsapott károsult

3 Mi ez? Mi ez? Debreceni Ítélőtábla részére Tisztelt Ítélőtábla! Alulírott Remete Elek Benedek (4026 Debrecen, Kossuth u. 99.) felperes az általam Gyűlölt Gyula (4026 Debrecen, Kossuth u. 199.) alperes ellen kártérítés megfizetése iránt indított perben a Debreceni Törvényszék 5.P.21.111/2013/2. számú, a keresetlevelemet elutasító végzésével szemben f e l l e b b e z é s t terjesztek elő. Kérem a Debreceni Ítélőtáblát, szíveskedjék másodfokú hatáskörében az elsőfokú végzést hatályon kívül helyezni, és utasítsa az elsőfokú bíróságot az eljárás folytatására. A fellebbezésem indokai a következők: A törvényszék azzal az indokolással utasította el keresetlevelemet, hogy az alperes meghalt. Előadom, hogy ez fizikai képtelenség, Gyűlölt Gyula ugyanis mindenkit túl fog élni, különösen a hitelezőit. Az egész várossal rosszban van, mindenkit folytonosan sérteget, ha feldobta volna a talpát, bizonyára hallottam volna a tűzijáték hangjait. Feltételezem, hogy a postás a tértivevényre csak az elképzelt óhaját írta rá, amikor azt jelölte meg, hogy az alperes „meghalt”. Az alperes valójában tehát rendelkezik perbeli jogképességgel, így nem lett volna helye a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának. Debrecen, 2015. február 1.

4 Jogorvoslat – perorvoslat - fellebbezés Jogorvoslat – perorvoslat - fellebbezés Jogorvoslat Jogorvoslat Sérelmesnek vélt határozat megtámadása abból a célból, hogy az arra feljogosított hatóság a sérelmet orvosolja (Alaptörvény XXVIII. Cikk ( Sérelmesnek vélt határozat megtámadása abból a célból, hogy az arra feljogosított hatóság a sérelmet orvosolja (Alaptörvény XXVIII. Cikk ( 7) „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”) Perorvoslat Perorvoslat A peres eljárásban igénybe vehető jogorvoslat A peres eljárásban igénybe vehető jogorvoslat Fellebbezés Fellebbezés A legfontosabb perorvoslat: a nem jogerős határozatok ellen előterjeszthető, fellebbviteli jellegű, teljes átszármaztató hatályú, rendes perorvoslat A legfontosabb perorvoslat: a nem jogerős határozatok ellen előterjeszthető, fellebbviteli jellegű, teljes átszármaztató hatályú, rendes perorvoslat

5 A perorvoslatok típusai A perorvoslatok típusai Megtámadott határozat jogereje szerint Megtámadott határozat jogereje szerint a.) rendes jogorvoslat: csak a még nem jogerős határozatok ellen terjeszthető elő (fellebbezés, csatlakozó fellebbezés, ellentmondás) b.) rendkívüli jogorvoslat : csak a már jogerős határozatok ellen terjeszthető elő (perújítás, felülvizsgálat, csatlakozó felülvizsgálat) c.) vegyes jellegű jogorvoslat: mind a nem jogerős, mind a jogerős határozatok ellen előterjeszthető (kijavítás, kiegészítés iránti kérelem) A másodfokú bíróság fóruma szerint A másodfokú bíróság fóruma szerint a.) fellebbviteli perorvoslat: a perorvoslatot magasabb szintű bíróság intézi el (fellebbezés, csatlakozó fellebbezés, felülvizsgálat, csatlakozó felülvizsgálat) b.) nem fellebbviteli perorvoslat: a perorvoslatot azonos szintű bíróság intézi el (ellentmondás, perújítás, kijavítás, kiegészítés iránti kérelem) A perorvoslatot elbíráló bíróság jogköre szerint A perorvoslatot elbíráló bíróság jogköre szerint a.) teljes átszármaztató hatályú perorvoslat: a perorvoslatot elbíráló bíróság jogai azonosak a határozatot meghozó bírósággal (minden nem fellebbviteli + fellebbezés, csatlakozó fellebbezés) a.) teljes átszármaztató hatályú perorvoslat: a perorvoslatot elbíráló bíróság jogai azonosak a határozatot meghozó bírósággal (minden nem fellebbviteli + fellebbezés, csatlakozó fellebbezés) b.) részleges (nem teljes) átszármaztató hatályú perorvoslat: a perorvoslatot elbíráló bíróság jogai csak részben azonosak a határozatot meghozó bírósággal (felülvizsgálat, csatlakozó felülvizsgálat) c.) nem átszármaztató hatályú perorvoslat: a perorvoslatot elbíráló bíróság joga csak a határozat jogszerűségének megállapítása (nincs, de közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata!)

6 A fellebbezés alapkérdései A fellebbezés alapkérdései 1. Ki, 2. milyen határozat ellen, 3. milyen határidőn belül, 4. hová, 5. kinek címezve, 6. milyen tartalommal Terjeszthet elő fellebbezést?

7 A fellebbezés alapkérdései A fellebbezés alapkérdései 1. Ki: a fél, a beavatkozó, akire a határozat rendelkezést tartalmaz 2. milyen határozat ellen: ítélet ellen: van fellebbezésnek helye(kivéve: közigazgatási perek!) végzés ellen: nem pervezető végzések: van fellebbezésnek helye (pl. keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasító végzés, permegszüntető végzés, egyezséget jóváhagyó végzés) pervezető végzések: nincs fellebbezésnek helye, kivéve: 1. pénzbírságban marasztaló végzés 2. perköltségben marasztaló végzés 3. ha a fellebbezést a törvény külön megengedi (pl. beavatkozás iránti kérelmet elutasító, igazolási kérelmet elutasító végzés, tanút vallomástételre kötelező végzés, tárgyalás felfüggesztését elrendelő végzés) ítélet hatályú határozat ellen: nincs fellebbezésnek helye (pl. bírósági meghagyás) végzés hatályú határozat ellen: nincs fellebbezésnek helye (pl. tárgyalási időköz) 3. milyen határidőn belül: közléstől számított 15 nap (váltóperben 3 nap) 4. hová: a határozatot meghozó (elsőfokú) bírósághoz 5. kinek címezve: a fellebbezést elbíráló (másodfokú) bírósághoz 6. milyen tartalommal: 1. meg kell jelölni a megtámadott határozatot 2. elő kell adni, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben kívánja, 3. elő kell adni a fellebbezés okát

8 A fellebbezés 3 alapszabálya A fellebbezés 3 alapszabálya 1. Halasztó hatály szabálya: előzetes végrehajthatóság hiányában a fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van 2. Tartalmi értelmezés szabálya: a határozat bármilyen címen előterjesztett megtámadását – kivéve: kijavítás, kiegészítés, részletfizetés iránti kérelem – fellebbezésnek kell tekinteni 3. Új tény előadásának tilalma: a fellebbezésben új tényre, bizonyítékra hivatkozni nem lehet, kivéve: a.) a határozat meghozatala után jutott a fellebbező tudomására + elbírálása esetén kedvezőbb határozatot eredményezhet b.) az első fokú határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására

9 A fellebbezési eljárás menete A fellebbezési eljárás menete A fellebbezés vizsgálata az elsőfokú bíróság által A fellebbezés vizsgálata az elsőfokú bíróság által A fellebbezés felterjesztése A fellebbezés felterjesztése A másodfokú bíróság előzetes intézkedései A másodfokú bíróság előzetes intézkedései A másodfokú tárgyalás kitűzése A másodfokú tárgyalás kitűzése Fellebbezési ellenkérelem – csatlakozó fellebbezés Fellebbezési ellenkérelem – csatlakozó fellebbezés A másodfokú tárgyalás tartása A másodfokú tárgyalás tartása A másodfokú határozat meghozatala A másodfokú határozat meghozatala Az iratok visszaküldése az elsőfokú bíróságnak Az iratok visszaküldése az elsőfokú bíróságnak A másodfokú határozat közlése A másodfokú határozat közlése

10 Az elsőfokú bíróság feladatai A fellebbezés vizsgálata az elsőfokú bíróság által A fellebbezés vizsgálata az elsőfokú bíróság által - Hiánypótlás - Fellebbezés hivatalból elutasítása (elkésett, nem jogosulttól származik, nem fellebbezhető határozat ellen irányul, hiányokat a fellebbező felhívás ellenére nem pótolta) A fellebbezés felterjesztése A fellebbezés felterjesztése főszabály: a teljes iratok, 8 napon belül nem teljes iratok: részítélet, végzés haladéktalanul: a fellebbezés az előzetes végrehajthatóság ellen (is) irányul

11 A másodfokú bíróság feladatai a tárgyalás tartásáig A másodfokú bíróság feladatai a tárgyalás tartásáig A másodfokú bíróság előzetes intézkedései A másodfokú bíróság előzetes intézkedései - pótolja, amit az elsőfokú bíróság elmulasztott - végrehajtás felfüggesztése, ha jogszabálysértő az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánítás - kérelemre, a nem fellebbezett rész jogerőssé nyilvánítása A másodfokú tárgyalás kitűzése A másodfokú tárgyalás kitűzése (30 nap – 4 hónap – 15 nap !) - eltérés: figyelmeztetés a jelenlétre, meghatalmazottra - felhívás fellebezési ellenkérelem, csatlakozó fellebbezés előterjesztésének lehetőségére

12 Fellebbezési ellenkérelem – csatlakozó fellebbezés Fellebbező fél ellenfele által előterjesztett önálló fellebbezés Csatlakozó fellebbezés Fellebbezési ellenkérelem tartalmaAz ítélet megváltoztatását maga is kívánja Az ítélet (részben) helybenhagyását kéri határidejeAz ítélet közlésétől számított 15 nap A fellebbezés közlésétől számított 8 nap Legkésőbb a fellebbezési tárgyaláson hatályaönállójárulékos

13 A másodfokú tárgyalás menete A másodfokú tárgyalás menete 1. A tárgyalás megnyitása, a megjelentek számbavétele, az idézések szabályszerűségének megállapítása 2. Az első fokú ítélet és a fellebbezés ismertetése 3. Nyilatkozat a fellebbezés fenntartásáról 4. Fellebbezési ellenkérelem előadása 5. (Bizonyítás lefolytatása, esetleges halasztás) 6. A tárgyalás berekesztésére figyelmeztetés 7. A tárgyalás berekesztése

14 Kereset és fellebbezés megváltoztatása, beszámítási kifogás előterjesztése Kereset és fellebbezés megváltoztatása, beszámítási kifogás előterjesztése 1./ A fellebbezési eljárásban a kereset nem változtatható meg! De! Pp. 146.§ (5) szerint - a keresettel érvényesített jog megváltoztatása nélkül újabb tényeket hozhat fel; - az eredetileg követelt dolog helyett, utóbb beállott változás folytán más dolgot vagy kártérítést követelhet; - a keresetét leszállíthatja; - a keresetet az eredetileg nem követelt járulékokra vagy a követeléseknek, járulékoknak a per folyamán esedékessé vált részleteire is kiterjesztheti; - megállapítás helyett teljesítést vagy teljesítés helyett megállapítást követelhet. - megállapítás helyett teljesítést vagy teljesítés helyett megállapítást követelhet. 2./ A fellebbezési eljárásban a fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) a fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel) nem érintett részre nem lehet kiterjeszteni; egyébként a tárgyalás berekesztéséig meg lehet változtatni 3./ A fellebbezési eljárásban beszámítási kifogást előterjeszteni csak akkor lehet, ha a.) az ellenfél elismeri b.) a beszámítani kért követelés az első fokú tárgyalás berekesztését követően járt le

15 A másodfokú határozatok A másodfokú határozatok Nem érdemi határozat (végzés) Érdemi határozat (ítélet) Hatályon kívül helyezi + a pert megszünteti (a Pp. 157.§ szerint) Hatályon kívül helyezi + az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja Megváltoztat (részben vagy egészben) Érdemben (részben) nem helyes az első fokú döntés (! Lehet közbenső vagy részítélet is!) Helybenhagy Érdemben helyes az első fokú döntés A fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül 1./ Kizárt bíró, nem szabályszerűen megalakított elsőfokú bíróság 2./ lényeges szabályok megsértése miatt a tárgyalás megismétlése szükséges A fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátai között - A bizonyítás nagy terjedelmű (teljes) megismétlése, kiegészítése szükséges

16 A tárgyaláson kívüli elbírálás A tárgyaláson kívüli elbírálás a) az elsőfokú bíróság ítéletét a fellebbezési kérelem és ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül kell hatályon kívül helyezni; kötelező b) a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik; tárgyalás tartása kérhető c) a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos; tárgyalás tartása kérhető d) a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul; tárgyalás tartása kérhető e) a felek a tárgyaláson kívüli elbírálást kérték; kötelező f) a másodfokú bíróság megítélése szerint az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges; tárgyalás tartása kérhető !!! f) pont miatt ez a tényleges főszabály!! !!! ha bizonyítást kell lefolytatni – tárgyalást kell tartani

17 Ítélet és végzés elleni fellebbezés különbségei Ítélet és végzés elleni fellebbezés különbségei ÍtéletVégzés Melyik bíróság adja ki a fellebbezést az ellenfélnek észrevételre? Az elsőfokú bíróságA másodfokú bíróság Van-e helye csatlakozó fellebbezésnek? igennem Elintézhető-e a fellebbezés tárgyaláson? igennem

18 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A fellebbezési eljárás A fellebbezési eljárás Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések