Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felülvizsgálat A felülvizsgálat Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felülvizsgálat A felülvizsgálat Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 A felülvizsgálat A felülvizsgálat Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens

2 A felülvizsgálat A felülvizsgálat 1. A felülvizsgálat fogalma 2. Felülvizsgálattal támadható határozatok 3. Felülvizsgálati okok 4. A felülvizsgálat határideje 5. A felülvizsgálati eljárás jelemzői 6. A „kettős szűrő” 7. Határozatok 8. Fellebbezési eljárás - háttérjogszabály

3 A felülvizsgálat fogalma A felülvizsgálat fogalma Az alapeljárásban történt jogi hibák korrigálására irányuló rendkívüli, részlegesen átszármaztató hatályú és fellebbviteli perorvoslat

4 Felülvizsgálattal támadható határozatok Felülvizsgálattal támadható határozatok Érdemi határozatok (számít, a fél élt-e fellebbezéssel) 1. Jogerős ítélet 2. A keresetlevelet a Pp. 130. § (1) a-h pontja szerint idézés kibocsátása nélkül elutasító jogerős végzés 3. A pert a Pp. 157. § a) és g) pontja szerint megszüntető jogerős végzés 4. Az ügy érdemében hozott jogerős végzés (csak nemperes eljárásban – pl. az ingatlanárverés megsemmisítéséről, letét visszautasításáról rendelkező végzés)

5 Felülvizsgálattal támadható határozatok - kivételek Felülvizsgálattal támadható határozatok - kivételek I. csoport: jogorvoslati tilalom - az első fokon jogerőre emelkedett határozat; - ha a fél a fellebbezési jogával nem élt és a másik fél fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú határozatot helybenhagyta II. csoport: abszolút tilalom - a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy a felbontás kérdésében; - a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy a felbontás kérdésében; - apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen, apaság vélelmét megdöntő részében, ha apai jogállás betöltött; - a birtokvédelmi eljárást követő birtokvédelmi perben hozott ítélet ellen; - stb. - stb. III. csoport: relatív tilalom ( A: helybenhagyó B: helyes indokaival helybenhagyó másodfokú ítélet) - a szomszédjogok megsértéséből eredő, birtokvédelmi, közös tulajdonban álló dolog birtoklásával és használatával kapcsolatos perek A; - végrehajtási perek, kivéve a végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti perek végrehajtási záradékkal ellátott okirat alapján indultak A; - a szülői felügyeleti, gyermek elhelyezési és kapcsolattartási perek A; - a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek B; - a társasház tulajdonostársai közösségének szervei által hozott határozatok tárgyában indult perek B - a társasház tulajdonostársai közösségének szervei által hozott határozatok tárgyában indult perek B

6 Felülvizsgálattal támadható határozatok - kivételek Felülvizsgálattal támadható határozatok - kivételek IV. csoport: főtárgyi tilalom - a jogerős határozatnak csupán a kamatfizetésre, illetve a perköltségre vonatkozó rendelkezései ellen; - a jogerős határozatnak csupán a teljesítési határidőre, a részletfizetésre vonatkozó rendelkezései ellen vagy a jogerős határozatnak csupán az indokolása ellen; V. csoport: értékhatár-tilalom - a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték a hárommillió forintot nem haladja meg. - a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték a hárommillió forintot nem haladja meg. Kivéve: -közhatalom gyakorlásával okozott károk megtérítése iránti perek - időszakos szolgáltatás iránti perek - ingatlanperek - sérelemdíj iránti perek - megállapítási perek

7 Felülvizsgálati okok Felülvizsgálati okok 1. Anyagi jogi jogszabálysértés 2. Eljárásjogi jogszabálysértés

8 A felülvizsgálat határideje A felülvizsgálat határideje Egyetlen határidő: Egyetlen határidő: a jogerős határozat közlésétől számított 60 nap Van helye igazolási kérelemnek az általános szabályok szerint !

9 A felülvizsgálati eljárás jellemzői A felülvizsgálati eljárás jellemzői 1. Felülvizsgálati kérelemmel indul: 1. Felülvizsgálati kérelemmel indul: a támadott határozat megjelölése; határozott kérelem előadása a megváltoztatás iránt; a felülvizsgálati ok előadása 2. Eljáró bíróság: a kérelmet az elsőfokú bírósághoz kell benyújtani, de a Kúria kizárólagos illetékessége áll fenn 3. A felek megtartják eredeti perbeli pozícióikat 4. 4. Ha a felek érdekeinek összevetésével a kérelemben előadottak indokolják, a Kúria kivételesen a megtámadott ítélet végrehajtását kérelemre, a közbenső ítélet elleni felülvizsgálat esetében pedig a per tárgyalásának folytatását kérelemre vagy hivatalból felfüggesztheti 5. 5. Főszabály: tárgyaláson kívüli elbírálás – kivéve, ha a felek bármelyike 8 napon belül tárgyalás tartását kéri 6. 6. Nincs helye bizonyítás felvételének

10 „Kettős szűrő” „Kettős szűrő” 1. szűrő: A felülvizsgálati kérelmet a Kúria hivatalból elutasítja, ha a.) felülvizsgálati kérelemnek nincs helye, b.) felülvizsgálati kérelem elkésett, c.) a felülvizsgálati kérelmet azt nem az arra jogosult nyújtotta be, d.) a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél megadott lakóhelyéről (székhelyéről) nem idézhető, illetve onnan ismeretlen helyre költözött e.) a felülvizsgálati kérelem hiányosságait a fél felhívás ellenére határidőben nem pótolta 2. szűrő: Amennyiben az érdemben tárgyalt felülvizsgálati kérelem alapján a támadott határozat érdemi része nem változik: az alapperben hozott határozatot hatályában fenn kell tartani, egyébként hatályon kívül helyezés + új határozat

11 A felülvizsgálat érdemi tárgyalása alapján hozott határozatok A felülvizsgálat érdemi tárgyalása alapján hozott határozatok 1./ Ha a felülvizsgálni kért határozat megfelel a jogszabályoknak, vagy az eljárási szabálysértésnek nem volt kihatása az érdemi elbírálásra, a megtámadott ítéletet hatályában fenntartja. 2./ Ha a felülvizsgálni kért határozat jogszabálysértő, és a döntéshez szükséges tények megállapíthatók, a megtámadott ítéletet részben vagy egészben hatályon kívül helyezi és új határozatot hoz. 3./ Ha a felülvizsgálni kért határozat jogszabálysértő, és a döntéshez szükséges tények nem állapíthatók meg, a megtámadott ítéletet részben vagy egészben hatályon kívül helyezi és az első- vagy a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezi.

12 A fellebbezési eljárás szabályainak alkalmazása A fellebbezési eljárás szabályainak alkalmazása./ kereset és felülvizsgálat megváltoztatásának tilalma 1./ kereset és felülvizsgálat megváltoztatásának tilalma 2./ felülvizsgálati ellenkérelem és csatlakozó felülvizsgálati kérelem 3./ felülvizsgálati (csatlakozó felülvizsgálati) kérelemhez és ellenkérelemhez kötöttség – eltérés: ez alóli kivétel csak: ha a pert hivatalból megszünteti, vagy ha a határozatot hozó bíróság nem volt szabályszerűen megalakítva, a határozat meghozatalában olyan bíró vett részt, akivel szemben a törvény értelmében kizáró ok áll fenn.

13 Összefoglalás – perújítás és felülvizsgálat összehasonlítása Összefoglalás – perújítás és felülvizsgálat összehasonlítása perújításfelülvizsgálat CéljaTárgyi (ténybeli) hibák korrigálásaJogi hibák korrigálása OkaiNovum + crimen + res iudicata + szabálytalan hirdetményi kézbesítés + eredményes alkotmányjogi panasz Jogszabálysértés Támadható határozatokJogerős ítélet + ítélet hatályú határozatJogerős ítélet + Pp. 130. § a-h + Pp. 157. § a) és g) + nemperes érdemi végzés Előfeltétel a fellebbezési jog kimerítése?NemIgen KivételekCsak abszolút tilalomJogorvoslati + abszolút + relatív + főtárgyi + értékhatár-tilalom Eljáró bíróságAlapperben eljárt elsőfokú bíróságKúria (de a kérelmet az elsőfokú bírósághoz kell benyújtani!) A kérelem előterjesztésének határidejeSzubjektív: jogerőre emelkedéstől/tudomásszerzéstől/ akadály megszűnésétől 6 hónap Objektív: jogerőre emelkedéstől 5 év Egyetlen határidő: jogerős határozat közlésétől 60 nap – van igazolási kérelem „Szűrők” száma4 2 Melyik eljárás szabályai alkalmazandók?ElsőfokúMásodfokú

14 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A felülvizsgálat A felülvizsgálat Polgári eljárásjog Polgári eljárásjogelőadás Dr. Pribula László egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések