Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felülvizsgálat előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felülvizsgálat előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László"— Előadás másolata:

1 A felülvizsgálat előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László
egyetemi docens

2 A felülvizsgálat A felülvizsgálat fogalma
Felülvizsgálattal támadható határozatok Felülvizsgálati okok A felülvizsgálat határideje A felülvizsgálati eljárás jelemzői A „kettős szűrő” Határozatok Fellebbezési eljárás - háttérjogszabály A felülvizsgálat

3 A felülvizsgálat fogalma
Az alapeljárásban történt jogi hibák korrigálására irányuló rendkívüli, részlegesen átszármaztató hatályú és fellebbviteli perorvoslat A felülvizsgálat

4 Felülvizsgálattal támadható határozatok
Érdemi határozatok (számít, a fél élt-e fellebbezéssel) Jogerős ítélet A keresetlevelet a Pp § (1) a-h pontja szerint idézés kibocsátása nélkül elutasító jogerős végzés A pert a Pp § a) és g) pontja szerint megszüntető jogerős végzés Az ügy érdemében hozott jogerős végzés (csak nemperes eljárásban – pl. az ingatlanárverés megsemmisítéséről, letét visszautasításáról rendelkező végzés) A felülvizsgálat

5 Felülvizsgálattal támadható határozatok - kivételek
I. csoport: jogorvoslati tilalom - az első fokon jogerőre emelkedett határozat; - ha a fél a fellebbezési jogával nem élt és a másik fél fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú határozatot helybenhagyta II. csoport: abszolút tilalom - a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy a felbontás kérdésében; - apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen, apaság vélelmét megdöntő részében, ha apai jogállás betöltött; - a birtokvédelmi eljárást követő birtokvédelmi perben hozott ítélet ellen; - stb. III. csoport: relatív tilalom (A: helybenhagyó B: helyes indokaival helybenhagyó másodfokú ítélet) - a szomszédjogok megsértéséből eredő, birtokvédelmi, közös tulajdonban álló dolog birtoklásával és használatával kapcsolatos perek A; - végrehajtási perek, kivéve a végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti perek végrehajtási záradékkal ellátott okirat alapján indultak A; - a szülői felügyeleti, gyermek elhelyezési és kapcsolattartási perek A; - a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek B; - a társasház tulajdonostársai közösségének szervei által hozott határozatok tárgyában indult perek B A felülvizsgálat

6 Felülvizsgálattal támadható határozatok - kivételek
IV. csoport: főtárgyi tilalom - a jogerős határozatnak csupán a kamatfizetésre, illetve a perköltségre vonatkozó rendelkezései ellen; - a jogerős határozatnak csupán a teljesítési határidőre, a részletfizetésre vonatkozó rendelkezései ellen vagy a jogerős határozatnak csupán az indokolása ellen; V. csoport: értékhatár-tilalom - a felülvizsgálati kérelemben vitatott érték a hárommillió forintot nem haladja meg. Kivéve: -közhatalom gyakorlásával okozott károk megtérítése iránti perek - időszakos szolgáltatás iránti perek - ingatlanperek - sérelemdíj iránti perek - megállapítási perek A felülvizsgálat

7 Felülvizsgálati okok A felülvizsgálat Anyagi jogi jogszabálysértés
Eljárásjogi jogszabálysértés A felülvizsgálat

8 A felülvizsgálat határideje
Egyetlen határidő: a jogerős határozat közlésétől számított 60 nap Van helye igazolási kérelemnek az általános szabályok szerint ! A perújítás

9 A felülvizsgálati eljárás jellemzői
Felülvizsgálati kérelemmel indul: a támadott határozat megjelölése; határozott kérelem előadása a megváltoztatás iránt; a felülvizsgálati ok előadása Eljáró bíróság: a kérelmet az elsőfokú bírósághoz kell benyújtani, de a Kúria kizárólagos illetékessége áll fenn A felek megtartják eredeti perbeli pozícióikat Ha a felek érdekeinek összevetésével a kérelemben előadottak indokolják, a Kúria kivételesen a megtámadott ítélet végrehajtását kérelemre, a közbenső ítélet elleni felülvizsgálat esetében pedig a per tárgyalásának folytatását kérelemre vagy hivatalból felfüggesztheti Főszabály: tárgyaláson kívüli elbírálás – kivéve, ha a felek bármelyike 8 napon belül tárgyalás tartását kéri Nincs helye bizonyítás felvételének A felülvizsgálat

10 „Kettős szűrő” A felülvizsgálat
1. szűrő: A felülvizsgálati kérelmet a Kúria hivatalból elutasítja, ha a.) felülvizsgálati kérelemnek nincs helye, b.) felülvizsgálati kérelem elkésett, c.) a felülvizsgálati kérelmet azt nem az arra jogosult nyújtotta be, d.) a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél megadott lakóhelyéről (székhelyéről) nem idézhető, illetve onnan ismeretlen helyre költözött e.) a felülvizsgálati kérelem hiányosságait a fél felhívás ellenére határidőben nem pótolta 2. szűrő: Amennyiben az érdemben tárgyalt felülvizsgálati kérelem alapján a támadott határozat érdemi része nem változik: az alapperben hozott határozatot hatályában fenn kell tartani, egyébként hatályon kívül helyezés + új határozat A felülvizsgálat

11 A felülvizsgálat érdemi tárgyalása alapján hozott határozatok
1./ Ha a felülvizsgálni kért határozat megfelel a jogszabályoknak, vagy az eljárási szabálysértésnek nem volt kihatása az érdemi elbírálásra, a megtámadott ítéletet hatályában fenntartja. 2./ Ha a felülvizsgálni kért határozat jogszabálysértő, és a döntéshez szükséges tények megállapíthatók, a megtámadott ítéletet részben vagy egészben hatályon kívül helyezi és új határozatot hoz. 3./ Ha a felülvizsgálni kért határozat jogszabálysértő, és a döntéshez szükséges tények nem állapíthatók meg, a megtámadott ítéletet részben vagy egészben hatályon kívül helyezi és az első- vagy a másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára kötelezi. A felülvizsgálat

12 A fellebbezési eljárás szabályainak alkalmazása
1./ kereset és felülvizsgálat megváltoztatásának tilalma 2./ felülvizsgálati ellenkérelem és csatlakozó felülvizsgálati kérelem 3./ felülvizsgálati (csatlakozó felülvizsgálati) kérelemhez és ellenkérelemhez kötöttség – eltérés: ez alóli kivétel csak: ha a pert hivatalból megszünteti, vagy ha a határozatot hozó bíróság nem volt szabályszerűen megalakítva, a határozat meghozatalában olyan bíró vett részt, akivel szemben a törvény értelmében kizáró ok áll fenn. A felülvizsgálat

13 Összefoglalás – perújítás és felülvizsgálat összehasonlítása
Célja Tárgyi (ténybeli) hibák korrigálása Jogi hibák korrigálása Okai Novum + crimen + res iudicata + szabálytalan hirdetményi kézbesítés + eredményes alkotmányjogi panasz Jogszabálysértés Támadható határozatok Jogerős ítélet + ítélet hatályú határozat Jogerős ítélet + Pp § a-h + Pp § a) és g) + nemperes érdemi végzés Előfeltétel a fellebbezési jog kimerítése? Nem Igen Kivételek Csak abszolút tilalom Jogorvoslati + abszolút + relatív + főtárgyi + értékhatár-tilalom Eljáró bíróság Alapperben eljárt elsőfokú bíróság Kúria (de a kérelmet az elsőfokú bírósághoz kell benyújtani!) A kérelem előterjesztésének határideje Szubjektív: jogerőre emelkedéstől/tudomásszerzéstől/ akadály megszűnésétől 6 hónap Objektív: jogerőre emelkedéstől 5 év Egyetlen határidő: jogerős határozat közlésétől 60 nap – van igazolási kérelem „Szűrők” száma 4 2 Melyik eljárás szabályai alkalmazandók? Elsőfokú Másodfokú A felülvizsgálat

14 Köszönöm a figyelmet! A felülvizsgálat


Letölteni ppt "A felülvizsgálat előadás Polgári eljárásjog Dr. Pribula László"

Hasonló előadás


Google Hirdetések