Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014 Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014 Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)"— Előadás másolata:

1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014 Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

2 T OVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK * E GYETEM, FŐISKOLA Osztott képzés: Alapképzés: 6-8 félév Mesterképzés: 2-4 félév, az alapképzésre épül Osztatlan képzés: 10-12 félév gépészmérnöki ; alkalmazott közgazdaságtan ; informatikus könyvtáros; mérnökinformatikus; pénzügy és számvitel; programtervező informatikus; villamosmérnöki; óvodapedagógus tanári; orvosi; jogász; mérnöktanári; Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

3 * F ELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Gazdaságinformatikus Kereskedelem és marketing Csecsemő- és kisgyermeknevelő Pénzügy és számvitel Mérnökinformatikus Programtervező informatikus Gazdálkodási és menedzsment Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

4 L EGFONTOSABB HATÁRIDŐK 2014. február 15. felvételi jelentkezési kérelem rögzítése az E- felvételiben elektronikusan, ill. a jelentkezési lap postára adása; a felvételi eljárás díjának befizetése felvételi eljárás díj 2014. február 23. Ügyfélkapu E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldése, illetve az Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés 2014. április 30. felvi.hu folyamatos online tájékoztatás a felvi.hu -n Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

5 2014. június 19. felvi.hu általános hiánypótlási tájékoztatás a felvi.hu -n 2014. június 26. hiánypótlásra felszólítás 2014. július 10. A jelentkezés óta megszerzett érettségi (szakmai) bizonyítványok másolatának beküldése 2014. július 24. Ponthatárok közlése, kiértesítés a felvételről 15 napon belül fellebbezési lehetőség Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

6 A FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJA 9.000 Ft Minimum 9.000 Ft, ami tartalmazza: Legfeljebb 3 különböző jelentkezés megjelölése (ugyanazon képzés kétféle finanszírozási formája egy jelentkezésnek számít) 2.000 Ft További jelentkezések esetén 2.000 Ft/jelentkezés (maximum 13.000 Ft) Átutalással (bankkártyáról vagy internetes banki tranzakcióval) Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10032000-00282637-00000000 Közlemény:a felvételi azonosító (12 karakter hosszú) Az átutalásról szóló bizonylatot beszkennelve fel kell tölteni vagy a fénymásolatot postai úton elküldeni az Oktatási Hivatal címére: „Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190” Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

7 A JELENTKEZÉS MÓDJA 1. ELEKTRONIKUSAN (E-felvételi) 1. ELEKTRONIKUSAN (E-felvételi) az E-felvételi keretében a felvi.hu oldalon, regisztrációt követően az elektronikus jelentkezés érvényesítése a) ügyfélkapus jóváhagyással vagy b) a Hitelesítő adatlap kinyomtatásával, aláírásával, valamint az „Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190” címre történő küldése postai úton. 2. JELENTKEZÉSI LAPON 2. JELENTKEZÉSI LAPON Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

8 A Z E - FELVÉTELI FOLYAMATA 1) Regisztráció a felvi.hu oldalonRegisztráció 2) Bejelentkezés ► „Profilom” ► „Én felvim” 3) Felhasználási feltételek elfogadása Az e-felvételi menüpont ► a felhasználási feltételek elfogadása (jogok és kötelezettségek) ► elengedhetetlen feltétel!felhasználási feltételek 4) Biztonsági kód kiküldése A rendszer automatikusan kiküldi a megadott e-mail címre az egyedi biztonsági kódot (minden belépés alkalmával szükséges!) 5) Első belépés a biztonsági kóddal ► felvételi azonosító Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

9 A JELENTKEZÉS MENETE 1.A jelentkezési helyek megadása Képzési szint, munkarend, finanszírozási forma, rangsor 2.Űrlapok kitöltése Személyes adatok, eredmények közlése, dokumentumok feltöltése (határidő: 2014. február 15. )dokumentumok feltöltése 3.Eljárási díj befizetése banki átutalás vagy internetes tranzakció (határidő: 2014. február 15. ) 4.Hitelesítés Ügyfélkapu regisztráció vagy hitelesítő adatlap Ügyfélkapu regisztráció hitelesítő adatlap (határidő: 2014. február 23. ) 5.Hiánypótlás, egyszeri sorrendváltoztatás (határidő: 2014. július 10. ) Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

10 Ü GYFÉLKAPUS HITELESÍTÉS 1.Személyes adatok igazolása és regisztrációs kód kérése személyesen az Okmányirodá ban (internetes időpont egyeztetés) a két rendszerbe történő párhuzamos bejelentkezés után 2.Az E-felvételi felületén található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe történő párhuzamos bejelentkezés után a hitelesítés automatikusan megtörténik, melyről elektronikus értesítés érkezik. Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

11 H ITELESÍTŐ ADATLAP 1.Az űrlapok kitöltése után (adatok ellenőrzése és mentése) ki kell nyomtatni a felületről az ún. hitelesítő adatlapot (tartalmazza a személyes adatokat, a jelentkezési helyeket a megadott sorrendben) 2.Aláírással hitelesítve postázni kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. (ajánlott küldemény) Az e-jelentkező jelentkezési szándéka a hitelesítés után válik érvényessé. Hitelesítés után már nem lehet változtatni a jelentkezésen! Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

12 D OKUMENTUMKEZELÉS AZ E- FELVÉTELIBEN A kötelezően benyújtandó dokumentummásolatok elektronikus formában feltölthetők a felületre (nem kell postán elküldeni). Az e-jelentkezés véglegesítésekor a hitelesítő adatlap „Csatolt dokumentumok ” pontjában ellenőrizni kell, hogy minden, már rendelkezésére álló dokumentum fel van-e töltve. Hiánypótlás szintén megtehető az elektronikus felvételi ügyintézés felületén: 2014. július 10-ig (érettségi bizonyítvány, a pontszámításhoz szükséges középiskolai bizonyítvány) A szükséges bizonyítványok másolata postai úton is elküldhető az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre. Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

13 C SATOLANDÓ DOKUMENTUMOK a jelentkezéshez kötelezően benyújtandó dokumentumok, a tanulmányi pont számításához szükséges dokumentumok, a többletpontokat igazoló dokumentumok, a felsőoktatási felvételi eljárás intézményspecifikus dokumentumai, a felsőoktatási felvételi eljárás járulékos dokumentumai. Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

14 K ÖTELEZŐEN BEKÜLDENDŐ DOKUMENTUMOK ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY ÉRETTSÉGI TANÚSÍTVÁNY FELSŐFOKÚ OKLEVÉL FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJÁNAK IGAZOLÁSA Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

15 T ANULMÁNYI PONT SZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUM KÖZÉPISKOLAI BIZONYÍTVÁNY Minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, ami a tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai eredményeket támasztja alá. Többnyire az utolsó két év számít, de ha a felvételihez szükséges tantárgyat nem az utolsó két évben tanulta a felvételiző, akkor további oldalak is szükségesek. Ha nem csatolunk, a tanulmányi pontszámot nem veszik figyelembe a felvételin! Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

16 A TÖBBLETPONTOKAT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK Nem kötelező, de hiánya esetén a jelentkező nem kapja meg a többletpontokat. (Az Oktatási Hivatal hiánypótlási felszólítást nem küld, ezek jelentkezéshez csatolása a jelentkező felelőssége!) 1.Nyelvtudást igazoló dokumentum 2.Tanulmányi és művészeti versenyeredmény igazolása 3.Szakképesítést igazoló dokumentum 4.Sporteredmény igazolása 5.Hátrányos helyzet igazolása 6.Fogyatékosság igazolása 7.Gyermekgondozás igazolása Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

17 I NTÉZMÉNYSPECIFIKUS DOKUMENTUMOK BETÖLTÖTT MUNKAKÖR IGAZOLÁSA Egyes képzésekre csak bizonyos munkakörökben megszerzett gyakorlat esetén lehet jelentkezni. ALKALMASSÁGI VIZSGÁRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS Egyes felsőoktatási intézmények (elő)alkalmassági vizsgákat tartanak, amelyek eredményéről igazolást adnak ki. ORVOSI IGAZOLÁSOK az adott képzésre való alkalmasságot különböző orvosi igazolások bekérésével (is) megállapíthatják. (általános háziorvosi igazolás, tüdőszűrő). Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

18 A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS JÁRULÉKOS DOKUMENTUMAI NÉVVÁLTOZTATÁS IGAZOLÁSA A jelentkező által csatolt papírok beazonosítását segítő hivatalos dokumentum. Ha a jelentkező okmányai különböző nevek szerint kerültek kitöltésre, mert időközben a jelentkező által viselt név megváltozott, úgy a jelentkező névváltoztatási okirattal tudja bizonyítani, hogy valamennyi dokumentum őhozzá tartozik. Bizonyos esetekben az azonosításhoz elegendő a jelentkező születési vagy házassági anyakönyvi kivonatának fénymásolata is. Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

19 T ECHNIKAI TUDNIVALÓK Az adott dokumentum szkennelt példányát (postai benyújtás esetén fekete-fehér, A4-es formátumú fénymásolatát) kell csatolni a jelentkezéshez. A dokumentummásolatokat – a jelentkezési helyek számától függetlenül – mindig csak egy példányban kell feltölteni vagy benyújtani. Minden dokumentumon szerepeljen a név! Az összetartozó dokumentumokat lehetőleg egy oldalra kell másolni. Összetűzni semmit sem szabad! Minden adat jól olvasható legyen! A befizetést igazoló dokumentumok másolatát (sikeres banki átutalás igazolása, sárga csekk) is csatolni kell! Hiánypótláskor a felvételi azonosító számot a dokumentum-másolatokon mindig fel kell tüntetni. Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

20 H IÁNYPÓTLÁS A jelentkezők 2014. június 26-ig felszólítást kapnak e- mailben a következő hiánypótlásról: személyazonosító adatok (név, születési név, anyja születési neve, születési helye és ideje, neme, stb.) az állampolgárság megjelölésének hiánya vagy pontatlansága; elérhetőségei (lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus levelezési cím) hiánya vagy pontatlansága; alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat hiánya vagy pontatlansága; a jelentkezési szakok adatainak hiánya vagy pontatlansága, Amennyiben a jelentkező a hiányt 8 napon belül nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal elutasítja, az eljárást a jelentkező számára megszűnteti! Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

21 P ONTSZÁMÍTÁS Összesen maximum 500 Tanulmányi pontok2000 Érettségi pontok200400 Többletpontok100 Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu) Minimális felvételi pontszám: 260 pont! *2 Kalkulátor

22 T ANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA 1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont) Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege: magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga), történelem, matematika, legalább két évig tanult választott idegen nyelv egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. természettudományos tantárgy 2. Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont) a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy (legjobb) százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni. Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

23 A felsőfokú intézmény által előírt tantárgy érettségi vizsgán elért százalékos eredménye.felsőfokú intézmény által előírt tantárgy Az érettségi pont számításakor nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos eredmény között. Az emelt szintű vizsga teljesítését meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni (50 pont/tantárgy) Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu) É RETTSÉGI PONTOK SZÁMÍTÁSA

24 T ÖBBLETPONTOK A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet! többletpont A felvételi kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani: jogszabály alapján adható többletpontok (pl. nyelvtudás, hátrányos helyzet, fogyatékosság, sporteredmények)hátrányos helyzet képzési területenként adható többletpontok (pl. emelt szintű érettségi, versenyeredmények, OKJ-s képzések). Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)

25 HÁTRÁNYOS HELYZET IGAZOLÁSA A hátrányos helyzet igazolására a jegyző, az illetékes gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogad- ható el az alábbi jogcímek egyikének vonatkozásában: a) családi körülményei, szociális helyzete okán a gyám- hatóság védelembe vette, b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, c) átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, d) ideiglenes hatályú intézeti elhelyezésben részesül, e) utógondozói ellátásban részesül. Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)


Letölteni ppt "FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014 Készítette: Győri Ágnes (irinyi-ref.hu)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések