Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az irányelvek és protokollok szerepe a betegútmenedzsment fejlesztésében Gaál Péter 2015. április 23.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az irányelvek és protokollok szerepe a betegútmenedzsment fejlesztésében Gaál Péter 2015. április 23."— Előadás másolata:

1 Az irányelvek és protokollok szerepe a betegútmenedzsment fejlesztésében Gaál Péter 2015. április 23.

2 Közösségi egészségszervezés a Semmelweis terv keretében Cél: elsősorban a hatékonyság javítása  minden beteg a lakóhelyéhez legközelebb kapja meg azokat az ellátásokat, amelyek helyben jó minőségben és kis költséggel nyújthatók  minden beteg időben hozzáférjen az állapota által indokolt fekvőbeteg ellátáshoz  minden kórházban kezelt beteg csak addig maradjon kórházban, ameddig ott kezelhető a leghatékonyabban, és azonnal visszakerüljön a közösségi szintre, ha további kórházi kezelés nem indokolt A hatékonysági probléma legfontosabb oka a fragmentáció a szolgáltatói oldalon Ez a koordináció erősítésével javítható: egészségszervezési funkciók, a szolgáltatók közötti horizontális, vertikális és interszektoriális funkcionális integráció  hosszútávon fenntartható, adaptív rendszer  megfelelő ösztönzőkre (és nem közvetlen irányításra) építve  transzparens működés és számonkérhető eredmények 1 1

3 Közösségi egészségszervezés Területi egység: 100 ezer lakos Járóbeteg ellátás köré épül: szolgáltatói egészségszervezés  háziorvosok csoportja  önálló járóbeteg szakellátó  funkcióváltó kiskórház Koordinatív szerep: közösségi egészségszervező  minden egészségügyi ellátás, amely helyben nyújtható leghatékonyabban: alapellátás, járó szakellátás, gyógyszerellátás (patika), ápolás, rehabilitáció, hospice (horizontális és vertikális funkcionális integráció)  határterületi ellátások, szolgáltatások illesztése (interszektorális integráció): egészségmegőrzés, megelőzés (EFI – TÁMOP program) szociális ellátások egészségnevelés, képzés oktatás, kultúra 2

4 Közösségi egészségszervezés 3 EgészségszervezésOrszágosTérségiKözösségiFeladatcsoport Egyéni egészségtervezés ●eset menedzsment Populációs egészségtervezés ●●●rendszer-szervezés Kapacitástervezés ●●● szolgáltatás- szervezés Kapacitás átstrukturálás ●● Egészségmonitoring és teljesítményértékelés ●●●rendszer-szervezés Bizonyítékokon alapuló ellátási protokollok kidolgozása ● betegség menedzsment Egyéni betegút tervezés ● eset menedzsment Eset irányítás ● Eset elemzés, esetmegbeszélés ● Betegút-szabályozás ●●● betegút-szervezés Betegút-elemzések ●●● Betegirányítás ●● Várólista menedzsment ●● Betegség menedzsment programok szervezése ●● betegség menedzsment Módszertani támogatás ●●rendszer-szervezés 3

5 Az irányelvek fogalmi rendszere Az irányelv útmutatást, ajánlást ad az egészségügyi ellátásokra vonatkozóan:  Viszonyítási pont, „norma”, amelyhez képest értelmezhetőek az eltérések  Viszonylag jól kidolgozott módszertani keretekben készülnek a klinikai irányelvek, amelyek az ellátások szakmai tartalmára vonatkoznak, és a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok értékelésén, összegzésén alapulnak  A nemzetközi szakirodalomban is ismert azonban az irányelveknek azon csoportja, amelynek fókuszában a betegút leírása áll: clinical pathways, integrated care pathways, care maps (pl. NHS, NICE) A TÁMOP 6.2.5/B projekt keretében ez utóbbi kifejlesztése áll a középpontban:  Egészségszervezési irányelv (ESZIR) 1

6 Az irányelvek fogalmi rendszere2 Az NHS keretében kidolgozott depresszió care map (forrás: healthguides.mapofmedicine. com/choic es/map- open/depression_in_adults1.h tml)

7 Az irányelvek fogalmi rendszere a közösségi egészségszervezés keretében 3 EGÉSZSÉGSZERVEZÉS Klinikai irányelvek: mit? hogyan? Betegség menedzsment (betegség fókusz) Orszá- gos szint Eset menedzsment (igénybevevői fókusz) Egészségszervezési irányelvek: ki? mikor? hol? Helyi szint Klinikai protokoll: az irányelv helyi szintű adaptációja Egyén szintje Egyéni egészségterv/szolgáltatási terv/ellátási terv: Mit? Ki? Hol? Hogyan? Mikor? egy adott beteg esetében, az egészségi állapotához igazodóan (pl. multimorbiditás, interakciók) Egészségszervezési protokoll: az irányelv helyi szintű adaptációja

8 Az ESZIR fejlesztésének módszertani kérdései Hogy néz ki az ESZIR mint végtermék?  legfontosabb kérdés, hogy miben különbözik a klinikai irányelvtől: cél a leghatékonyabb ellátási út (betegút) kijelölése, nem pedig az ellátási folyamat tevékenységeinek részletes leírása!  olyan információtartalom a betegút helyi szintű kijelöléséhez (egészségszervezési protokoll), amely könnyen átültethető a gyakorlatba, azaz könnyen meg lehet határozni, hogy az adott ellátási folyamat adott lépését melyik konkrét szolgáltatónál lehet/kell igénybe venni, mikor és hol Ennek alapján határozhatók meg az ESZIR fejlesztésének lépései

9 Az ESZIR fejlesztésének lépései Egészségügyi ellátási folyamat lehatárolása Ellátási folyamat feltárása:  az elérhető klinikai irányelvek azonosítása és feldolgozása  az ellátási folyamat hiányzó részeinek azonosítása és pótlása  a laikus (beteg/hozzátartozó) szerepvállalás meghatározása A klinikai irányelvben meghatározott tevékenységek átfordítása az ESZIR szempontjából releváns tevékenységekké:  Tevékenységelem lehatárolása  A ki? hol? és mikor? kérdéseire adott válaszok alapján A betegútszervezés szempontjából releváns egyéb információk összegyűjtése, meghatározása, többek között:  Bemenet, kimenet definiálása  Szolgáltatók közötti betegmozgás kidolgozása (pl. ne legyen információvesztés)  Indikátorfejlesztés

10 Tevékenységelem lehatárolás Első lépés: határozzuk meg a (kiegészített) klinikai irányelvek alapján az ellátási folyamat egyes lépéseit és azok egymáshoz viszonyított sorrendjét  folyamat egyes lépései = TEVÉKENYSÉGELEM  táblázatos forma vagy folyamatábra  egységes számozás elengedhetetlen (főként, ha nem folyamatábrát rajzolunk) Második lépés: határozzuk meg az egyes tevékenységelemek végzéséhez szükséges kompetenciákat  lehet személyes és/vagy szervezeti, plusz laikus  személyes kompetenciák esetében javasoljuk a végzettségekkel, szakképesítésekkel, vagy licencekkel való meghatározást  szervezeti kompetenciák esetében kisegítő személyzet (képzettség, összetétel), tárgyi/infrastrukturális feltételek 1

11 Tevékenységelem lehatárolás Harmadik lépés: a kompetencia meghatározás alapján határoljuk le a az ESZIR tevékenységelemeit (elsődleges tevékenységelem lehatárolás): három lehetőség  Egy klinikai irányelv tevékenységelem = egy ESZIR tevékenységelem  Összevonás: kettő/több klinikai irányelv tevékenységelem = egy ESZIR tevékenységelem  Megbontás: egy klinikai irányelv tevékenységelem = kettő/több ESZIR tevékenységelem 2

12 Tevékenységelem lehatárolás Negyedik lépés: a tevékenységelem elvégzésének helye és ideje alapján véglegezzük az ESZIR tevékenységelemeket és azok egymáshoz viszonyított sorrendjét (másodlagos tevékenységelem lehatárolás)  Ugyanazzal a kompetenciával rendelkező szolgáltató földrajzilag (térben) jelentősen eltérő helyen nyújtja az ellátás egy következő elemét: pl. rendelő, versus beteg otthona), általában időbeli eltéréssel is jár  Ugyanazzal a kompetenciával rendelkező szolgáltató jelentősen eltérő időpontban nyújtja az ellátás egy következő elemét 3

13 Elsődleges tevékenység lehatárolás1

14 2

15 3

16 4

17 5

18 Elsődleges tevékenység lehatárolás: leválasztás 6 Beteg/hozzátartozó bevonása? Egészségügyi szakdolgozó bevonása? Beteg/hozzátartozó bevonása?

19 Hatékonysági szempontok érvényesítése az ESZIR-ben ??

20 Az ESZIR közösségi szintű adaptációja – egészségszervezési protokollok Legfontosabb lépések:  Országos kompetencialista  Helyi kapacitás-kompetenciatérkép  Választási pontok azonosítása (országos és helyi)  Első betegút draft (közösségi szinten nevesíthető szolgáltatók konkretizálása)  Összevetés a jelenlegi ellátási gyakorlattal: második betegút draft, változtatási terv  Protokoll véglegezése (alapellátási szolgáltatók nevesítése, visszamutatás a többi eüi szolgáltatónak is)  Hosszútávú fejlesztési terv kialakítása Kulcsszereplő: közösségi egészségszervező Tapasztalatok alapján illesztés a jogszabályi keretrendszerbe


Letölteni ppt "Az irányelvek és protokollok szerepe a betegútmenedzsment fejlesztésében Gaál Péter 2015. április 23."

Hasonló előadás


Google Hirdetések