Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi"— Előadás másolata:

1 A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi
2015 Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Készítette: Szerticsné Pinczés Mária 1

2 ÉRETTSÉGI Egyik döntés: Érettségi 2

3 ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK
Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgy

4 Középszint -itt az iskolában, saját tanárai előtt
ÉRETTSÉGI SZINTEK-1 Középszint -itt az iskolában, saját tanárai előtt -középszintű követelmények Emelt szint -más iskolában (esetleg nálunk) -független javítók -független vizsgabizottság előtt -emelt szintű követelmény 4

5 Rendes (gimnáziumi tanulmányok végén tett)
ÉRETTSÉGI FAJTÁK Rendes (gimnáziumi tanulmányok végén tett) Előrehozott (korábban tett, 2014-től csak idegen nyelv, informatika) ____________ A gimnázium elvégzése után: Ismétlő (jobb eredményért) Javító (elégtelen osztályzat javítása) Pótló (be nem fejezett vizsga pl. betegség esetén) Szintemelő (középszinten letett vizsga utáni emelt) Kiegészítő (új vizsgatárgyból) 5

6 ÉRETTSÉGI SZINTEK-2 Akárhány tárgyból lehet emelt szintet választani (lehet mindegyik emelt, vagy néhány vagy egy se) Mindkét szint írásbelije ugyanaznap van, ezért egy vizsgaidőszakban vagy emelt szint vagy középszint választható egy tantárgyból Ha mindkettő szintű vizsga megvan, akkor a felvételi pontoknál a jobbik számít Legalább 60%-os nyelvi emelt szintű érettségiért automatikusan középfokú B2 komplex nyelvvizsga jár 6

7 FELVÉTELIHEZ SZÜKSÉGES ÉRETTSÉGI SZINTEK
A felsőoktatási intézmények ahol nem jelzik külön, ott középszintű érettségit írnak elő, de egyre bővülő körben legalább egyik tárgyból (általában választható) emelt szintű érettségit kérnek. Ennek változását 2 évvel előbb jelezniük kell. Pl től: bölcsész szakok, jogász, gazdaságelemzés, alkalmazott közgazdaságtan, társadalomtudományi szakok, építész, energetikai mérnöki, erdőmérnöki, alapszakon egyik tárgyból emelt szintűt, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi osztatlan képzésekre két tárgyból emelt szintűt kérnek. 7

8 Továbbtanulás Másik döntés: Továbbtanulás 8

9 A FELSŐOKTATÁSBA BEKERÜLŐK ARÁNYA
15-20 évvel ezelőtt ma 10% >40% Ugyanazt és ugyanúgy tanítani továbbra is? 9 9

10 2005 ELŐTT : DUÁLIS KÉPZÉSI SZERKEZET
szak EGYETEMI KÉPZÉS FŐISKOLAI KÉPZÉS MUNKAERŐPIAC 10 10

11 2005 ÓTA: LINEÁRIS TÖBBCIKLUSOS KÉPZÉSI SZERKEZET
6-8 FÉLÉV ALAPKÉPZÉS EGY-EGY KÉPZÉSI ÁGA OSZTATLAN KÉPZÉS (18 szakon+tanár) 10-12 FÉLÉV szak Felsőfokú szakképzés 4 félév 2-4 FÉLÉV MESTERKÉPZÉS Doktori képzés 6 félév MUNKAERŐPIAC 11 11

12 KREDITRENDSZER A tanulmányi követelmények teljesítését jelző pontszámítás, az előrehaladás mennyiségi mutatója Az oklevél megszerzésének feltétele az előírt kreditpont megszerzése (pl. alapszakon 180 kredit, ezen belül van kötelező és választható keret) Minden tantárgynak van kreditértéke (1-7 pont) Egy kreditpont megszerzése átlagosan 30 hallgatói tanulmányi munkaóra teljesítését feltételezi Ha egy tantárgyból legalább 2-est kap, akkor már megszerezte a kreditet Átlagosan egy félévben 30 kredit teljesítése az előírás, de ettől egyénileg el lehet térni, egy adott minimumig 12

13 ÉVFOLYAM RANGSOR A hallgatókat rangsorolják a megszerzett kreditek és az érdemjegyek alapján (súlyozott átlag) ez az alapja az ösztöndíjak, mentességek, átsorolások, pályázatok elbírálásának 13

14 A KREDITRENDSZER ELŐNYEI
Rugalmasabb, egyénre szabott haladási menetrend kialakítása (aki dolgozni akar mellette, kevesebb kreditet vesz fel, aki többféle dolgot akar tanulni, megteheti) „Belekóstolás” különböző szakirányok tantárgyaiba lehetséges Más egyetemen (akár külföldön) végzett részképzés kreditjei beszámíthatók Intézmény-, vagy szakváltásnál beszámíthatók az eddigi tanulmányok (kreditelismerés) Diplomák elismertetése külföldön egyszerűbb 14

15 A KREDITRENDSZER HÁTRÁNYAI
Nagy az egyéni felelősség Egyéni órarend miatt a közösségek kialakulása jóval nehezebb Nem ösztönöz a keményebb tanulásra, mert a tantárgyak csúsztathatók (ezen próbál változtatni az új felsőoktatási törvény) A szülő számára nem átlátható 15

16 Az adott felvételi időszakra érvényes!
Tájékozódás hagyományosan és interneten 1. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ csak elektronikus formában érhető el tól! Az adott felvételi időszakra érvényes! Elérhető a oldalon. Előző évi kiadványokból nem kapunk aktuális információt! 2. FELVI TÁJOLÓ megrendelhető a fenti oldalról, vagy könyvesboltokban vásárolható 16 16

17 MI VAN A FELVI TÁJOLÓBAN?
Alapszakok (BSc, BA) rövid leírása, milyen képzettséget nyújt, rokon szakok, szakirányok Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus). Az előírt érettségi tárgyak szakonként Milyen mesterképzések választhatók az adott alapszak után Melyik intézményekben tanulható az adott alapszak, ezek hol találhatóak földrajzilag Az intézmények rangsora, elmúlt évek ponthatárai, jelentkezők aránya 17 17

18 (az összes meghirdetett szak leírása)
MI VAN A FELVI.HU-N? SZAKKERESŐ (az összes meghirdetett szak leírása) Alapszakok (BSc, BA) intézményenként és képzési területenként Osztatlan képzés (orvos, jogász, építész, művész, teológus, + tavalyi évtől tanár). Néhány alapszakon megjelenik a szakirány: minden intézmény közli, hogy az alapszakon belül – ha vannak - milyen szakirányai léteznek. Felsőfokú szakképzés Mesterszakok 18 18

19 Az előírt érettségi tárgyak képzési területenként, szakonként
MI VAN A FELVI.HU-N? Táblázatok Az előírt érettségi tárgyak képzési területenként, szakonként Alkalmassági, gyakorlati vizsgák követelményei, időpontjai, költsége Szakok gyűjteménye a lehetséges intézménnyel Mesterképzésekhez szükséges bemenetek 19 19

20 Egyetemek, főiskolák Egyéb
MI VAN A FELVI.HU-N? Egyetemek, főiskolák Intézményenként a meghirdetett szakok, kapacitás, érettségi követelmények, szakirányok Önköltséges szakok félévenkénti összege Egyéb A jelentkezés módja, határidők, benyújtandó dokumentumok Pontszámítás, mintapéldák a pontszámításra Ponthatárok, rangsorok 20

21 Mesterszakok (MA, MSc) intézményenként
MI VAN A FELVI.HU-N? Mesterszakok (MA, MSc) intézményenként A mesterszakokhoz figyelembe vehető alapszakok gyűjteménye Intézményenként a második ciklusba való bejutás pontszámítása és az előírt vizsgák fajtája, időpontja, díja 21

22 ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT
FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1. ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT Hallgatói szerződést kell kötni A képzés teljes összegét az állam fizeti A keretszámokat előző év dec. 31-ig hozzák nyilvánosságra, ez volt a jogszabály végéig. 22

23 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT A korábbi évek 55ezer fős létszámához képest ben 33ezerre csökkent a keretszám, és bevezették a részösztöndíjas képzési formát, amihez 15 ezres keretszámot rendeltek, és lettek 0 keretes szakok. (Abban az évben 30 ezerrel kevesebben jelentkeztek a felsőoktatásba!) 2012 decemberében a kormány 10 ezer főre tervezte csökkenteni az állami ösztöndíjasok számát, és jóval megemelte volna a részösztöndíjasok keretét. (Annak ellenére, hogy az előző évit sem tudták feltölteni.) Megnevezett 16 szakot, amelyen nem hirdet meg állami ösztöndíjas képzést egyáltalán. A nagy felháborodás hatására eltörölték a keretszámokat, és helyette a kapacitásszám a kulcsszó

24 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT 2013. januárban a HÖK és a miniszter tárgyalásainak eredményeképpen a fent említett 16 szak is kap állami ösztöndíjas helyeket, ami az ígéret szerint a felvettek %-át jelenti. Ehhez megadtak meglehetősen magas ponthatárokat, amit módosíthatnak a jelentkezések függvényében.

25 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT Jelenleg a kapacitásszámok határozzák meg, hogy hány hallgatót vesznek fel állami ösztöndíjjal támogatott képzésre. Van 16 szak, amelyen radikálisan lecsökkentették az állami ösztöndíjas keretszámot. Ezeken a szakokon a felvehető hallgatók 10-20%-át veszik fel államilag támogatott módon, ezért minden évben már előre meghirdetnek ponthatárokat (volt olyan év, amikor ez a keretszám 0 volt!)

26 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-1.
ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJJAL TÁMOGATOTT A jogszabályi minimumpont idén 280 pont, 2016-tól 300 pont Magasabb ponthatár ott alakulhat ki, ahol a kapacitásszámnál nagyobb a jelentkezők száma A felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy magasabban állapítják meg a ponthatárt (esetleg a kapacitásukat sem használják ki) ÚJ!!! 2015-ben 41 szakon állapított meg minimumpontot a miniszter:

27 PONTHATÁROK EGYES SZAKOKON ÁLLAMI
alkalmazott közgazdaságtan 465 igazságügyi igazgatási 424 politológia 300 állatorvosi 400 jogász 460 pszichológia 420 általános orvos 380 kereskedelem és marketing  449 rekreációszervezés és egészségfejlesztés 310 andragógia 430 kommunikáció és médiatudomány  455 sportszervező anglisztika közszolgálati 440 szabad bölcsészet emberi erőforrások 443 lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki szociológia építészmérnöki (osztatlan képzés) 330 magyar tájrendező és kertépítő mérnöki 350 erdőmérnöki munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 410 tanárképzés (osztatlan képzés) 305 fogorvos 390 nemzetközi gazdálkodás társadalmi tanulmányok gazdálkodási és menedzsment nemzetközi tanulmányok történelem gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés ókori nyelvek és kultúrák - asszíriológia szakirány történelem - régészet szakirány gyógypedagógia ókori nyelvek és kultúrák - egyiptológia szakirány turizmus-vendéglátás 428 gyógyszerész ókori nyelvek és kultúrák - klasszika-filológia szakirány üzleti szakoktató humánkineziológia 370 pénzügy és számvitel 458

28 Nem lehet tudni előre, hogy mennyi az állami hely
KAPACITÁS SZÁM Minden meghirdetett szak mellett található egy tól-ig kapacitás szám. (PL. magyar 30<180) MIT JELENT? 30 alatti jelentkezésnél nem indul a szak, 180-nál többet nem vehetnek ide fel. DE! A szám együtt jelentette eddig az állami és önköltséges hallgatókat, most is így jelent meg a tájékoztatóban! Nem lehet tudni előre, hogy mennyi az állami hely Jelenleg is felsőoktatási átalakítás zajlik

29 Ponthatárok, statisztikák/ Elmúlt évek statisztikái
KAPACITÁS SZÁM Érdemes a kapacitás számot összevetni a található statisztikákkal. Ponthatárok, statisztikák/ Elmúlt évek statisztikái Itt kiválaszthatjuk az egyetemet, kart, évet, és láthatjuk, hogy az adott szakra hányan jelentkeztek összesen, első helyen, felvettek száma, ponthatár.

30 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2.
ÖNKÖLTSÉGES Teljes költséget kell fizetni Előző év dec. 31-ig nyilvánosságra hozzák A rangsor legjobbjai átvehetők a megüresedett állami helyekre Az önköltséges hallgató nem igényelhet szociális és tanulmányi ösztöndíjat. Egyre több intézmény kínál az önköltséges hallgatóknak bizonyos kedvezményeket, támogatásokat pályázati úton (érdemes tájékozódni a honlapokon) 30

31 FINANSZÍROZÁSI FORMÁK-2.
ÖNKÖLTSÉGES Idén a költségek nagyjából (félévente) ezer között vannak, több helyen 200 ezer alatt, a gazdasági, mérnöki szakok 200 ezer és 300 ezer között. Extra kivétel az orvosi szakok, ott 800 ezertől 1,35millióig terjed. (Többnyire vidék olcsóbb.) 31

32 ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT Államilag támogatott formában felsőoktatási szak-, alap- valamint mesterképzésben 12 félévet lehet tanulni összesen (a 10 féléves szakoknál) Az előírt képzési időt legfeljebb 2 félévvel haladhatja meg az adott képzési ciklusban Aki nem teljesíti az utolsó 2 félévben az ajánlott kreditpontok 50%-át, vagy nem éri el az intézmény által ajánlott átlagot, azt átrakják a következő tanévben önköltségesre 32

33 PÁRHUZAMOS KÉPZÉS Lehet párhuzamosan két helyen is tanulni pl. két alapszakon, de a párhuzamos támogatott félévek összeadódnak. Két helyen csak elcsúsztatva lehet tanulni, egy felvételi eljárásban egy helyre lehet csak bekerülni 33 33

34 2013-TÓL VÁLTOZÁS : TANÁRKÉPZÉS
Közismereti tárgyakból ismét kétszakos tanárképzés van osztatlan formában 4+1, illetve 5+1 évig. Van külön általános iskolai és középiskolai tanárképzés. Van pályaalkalmassági vizsgálat, motivációs levelet, önéletrajzot kell benyújtani. Az első helyre beírt intézményben kapott értékelést elfogadják a többi intézménynél is. 34

35 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
A katonai, a rendészeti és a közigazgatási tanulmányokat oktató intézmények összevonásával jött létre 2012-ben Az itt végzett tanulmányok nem számítanak bele az államilag támogatott félévekbe, ezt közszolgálati ösztöndíjas képzésnek nevezik. (Elvégzése után még megvan a 12 államilag támogatott féléve.) Közszolgálati ösztöndíj szerződést kell kötni. Elég magas a kapacitásszáma 35

36 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- a diák vállalja
A szakot legfeljebb másfélszeres idő alatt elvégzi A támogatott félévek számával megegyező ideig hazai munkaviszonyt tart fenn a végzés utáni 20 éven belül (több részletben is lehet) Visszafizeti az ösztöndíj 50%-át, ha nem fejezi be a szakot a másfélszeres idő alatt Visszafizeti az ösztöndíj kamattal megnövelt összegét, ha nem teljesíti a hazai munkaviszonyt (erre lehet kérni éves részletfizetési kedvezményt, átvállalhatja cég) Vannak mentességek (el kell olvasni a jogszabályt) 36

37 HALLGATÓI SZERZŐDÉS- az állam vállalja
A szak teljes költségét fizeti Törekedik arra, hogy a diplomás a végzettségének megfelelő munkát kapjon Mo- n (foglalkoztatáspolitikai eszközrendszerén keresztül) Szakváltás lehet Bizonyos esetekben mentességet, halasztást, fizetési könnyítést ad, ha kérik 37

38 40 éves korig igényelhető
DIÁKHITEL 40 éves korig igényelhető Diákhitel 1: szabad felhasználású, most Ft/hó , változó kamatozású, tavaly 6,5%, idén 5,75% Diákhitel 2: kötött felhasználású: a képzési költségre (állami kamattámogatás, kamat 2%) a hallgatói jogviszony megszűnése utáni 4. hónaptól kell elkezdeni visszafizetni a törlesztőrészlet arányos a jövedelemmel 38 38

39 JELENTKEZÉS A FELSŐOKTATÁSBA
Legfeljebb 5 jelentkezési helyet lehet megjelölni Rangsort kell felállítani Mindenkit csak egy helyre vehetnek fel maximum, az első olyan helyre, ahova elég a pontszáma 39

40 FELVÉTELI TÁRGYAK (PÉLDÁK)
jogász: történelem és magyar v. idegen nyelv v. latin (egyiket emelt szinten) állatorvos: biológia(E) és kémia(E) biomérnök:mat. és biológia v. kémia v.fizika v. info. magyar: magyar(E) és latin v. idegen nyelv v. tört. pszichológia: biológia v. magyar v. mat. v. tört. v. egy idegen nyelv (egyiket emelt szinten) gazd. és men.: idegen nyelv v. mat. v. tört. építészmérnök: matematika és fizika és rajz alk. orvos: biológia(E) és fizika(E) v. kémia(E) informatika: matematika és fizika vagy informatika „*”mérnök: mat. és fizika v. inform. v. biológia v. kémia biológia: biológia v. inform.v. földrajz v. fizika v. kémia v. matem.

41 Fakultációválasztás Alapórán a középszintű érettségire készítünk fel. Emelt szintű képzésen készítünk fel a továbbtanulásra, emelt szintű érettségire. Ezeken a foglalkozásokon az alapos csoporttól különbontva, évfolyam szinten szervezzük a foglalkozásokat, magasabb óraszámban. 3 sáv van, mindegyikből csak egyet lehet választani. Jelentkezni május 4-ig lehet a következő tanévre. Ezt a jelentkezést a következő tanévben egyszer lehet módosítani. 41 41

42 Szempontok a fakultációválasztáshoz
Mi szeretnél lenni? Ehhez milyen szakot kellene elvégezni? Mik ott a felvételi tantárgyak? Milyen tantárgyakat szeretsz, tanulsz könnyedén? Szeretnél-e több diplomát, ahhoz milyen tantárgyak kellenek? 42 42

43 I. sáv II. sáv III. sáv Matematika Fizika I. idegen nyelv Magyar Kémia
FAKULTÁCIÓS SÁVOK pl. az órarendkészítés miatt, hogy minél kevesebb lukas óra legyen pl. mert így szinte minden felsőoktatási intézmény előírt tantárgyait választhatja a diák I. sáv II. sáv III. sáv Matematika Fizika I. idegen nyelv Magyar Kémia Földrajz Történelem Biológia Informatika II. idegen nyelv Sávon kívül: Latin nyelv, Testnevelés, Ének-zene, Rajz és vizuális kultúra,

44 PONTSZÁMÍTÁS: összesen maximum 500 pont
1.) TANULMÁNYI PONT (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONT (maximum 200) = max. 400 pont vagy 2.) ÉRETTSÉGI PONT(maximum 200) * = max. 400 pont A két számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és + TÖBBLETPONTOK (max. 100 pont) 44 44

45 PONTSZÁMÍTÁS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS
1.) TANULMÁNYI PONT (maximum 200) * 2 =max. 400 pont vagy 2.) TANULMÁNYI PONT + ÉRETTSÉGI PONT = max. 400 pont 3.) ÉRETTSÉGI PONT(maximum 200) * 2 =max. 400 pont A három számítási mód közül automatikusan azt számolja a rendszer, amelyik kedvezőbb és + TÖBBLETPONTOK (maximum 100 pont) 45 45

46 MINIMUMPONT Felvételhez szükséges minimum ponthatár alapszakon és osztatlan szakon: ben:260 pont, 2015-ben 280 pont, ban 300 pont a minimális pontszámba a felvételi pontszámon kívül beszámítható az emelt szintű érettségiért kapott többletpont is. Felsőfokú szakképzés esetén: ben:220 pont, 2015-ben 240 pont, ban 260 pont 46 46

47 TANULMÁNYI PONT – maximum 200 pont (100+100)
5 tantárgy utolsó 2 tanult év év végi osztályzata összegének kétszerese = maximum 100 pont Kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv Egy szabadon választott természettudományos tárgy utolsó 2 évi (vagy 2 term. tud. tárgy utolsó évi ) (fizika, kémia, biológia illetve földrajz (csak 9.)) (nincs köze az érettségi tárgyához) Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények: a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga egészre kerekítve = maximum 100 pont 47 47

48 ÉRETTSÉGI PONT- maximum 200 pont
A jelentkezési helyen előírt két érettségi tárgy százalékos eredményének összege = maximum 200 pont Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű százalékos eredmény között Egyre több helyen kérnek emelt szintű érettségit legalább az egyik tárgyból Művészeti és testkulturális szakokon a gyakorlati vizsga alapján = maximum 200 pont (és ennek duplázása) 48 48

49 KÖTELEZŐ többletpontok (minden területen)
TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont KÖTELEZŐ többletpontok (minden területen) Emelt szintű érettségiért: tárgyanként 50 pont -Csak azért az emelt szintű vizsgáért jár többletpont, amelyből a pályázó érettségi pontjait számítják! -Legalább 45%-os eredmény esetén Nyelvtudásért: maximum 40 pont kapható B2 komplex (középfokú C) nyelvvizsga: 28 pont C1 komplex (felsőfokú C) nyelvvizsga: 40 pont Egy nyelv ismeretéért egy jogcímen számolható csak többletpont! Előnyben részesítésért: maximum 40 pont 49 49

50 (képzési területtől függ)
TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont ADHATÓ többletpontok (képzési területtől függ) -tanulmányi versenyeredmények alapján: -pl. OKTV pont -sportteljesítményért (olimpiai sportok) a jelentkezés előtti 8 évben szerzett -olimpiai részvétel 50 pont -világ- és Európabajnokság pont -Ifjúsági Olimpia pont -országos bajnokság pont -Diákolimpia országos pont 50 50

51 Most nézzünk konkrét példákat a pontszámításra.
Mintapéldák Most nézzünk konkrét példákat a pontszámításra. Ugyanabból a bizonyítványból számítjuk a pontokat, és attól függően, hogy hova felvételizik a diák, más pontszámot fogunk kapni. Tegyük fel, hogy nincs nyelvvizsgája. Az első példában a választott szak a néprajz, felvételi tárgyak: magyar és történelem, az egyik emelt szinten. Bár van emelt szintű vizsgája németből, a többletpontoknál erre nem kap 50 pontot, mert a felvételi tárgyak között nem szerepel a német. De a német emelt szintű vizsgája miatt egy középfokú nyelvvizsgát kap, tehát erre jár a 28 pont.

52 Első példa Néprajz Érettségi eredmények Iskolai eredmények 92 pont +
Iskolai bizonyítvány Néprajz 11. 12. Magyar 4 5 Történelem Matematika 3 Angol Földrajz 5 (10) 5 (11) Érettségi bizonyítvány Magyar 4 77% k Történelem 5 90% e Matematika 65% Angol 82% Német 75% Első példa Érettségi eredmények Iskolai eredmények 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 92 pont + 78 pont 167 pont Tanulmányi pontok: 170 pont Érettségi pontok: 167 pont Felvételi pontszám összegzéssel: =337 pont Felvételi pontszám duplázással: 167*2=334 pont 52

53 Összpontszám: 415 pont Első példa (többletpontok) 78 pont Néprajz
Érettségi bizonyítvány Néprajz Magyar 4 77% k Történelem 5 90% e Matematika 65% Angol 82% Német 75% Felvételi pontszám: 337 pont Első példa (többletpontok) Nyelvvizsgáért: B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. ha az érettségi pontot abból számolják legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont 28 pont 50 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető 78 pont Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 40 tartós nevelésbe vett: 40 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: Sporteredmények, OKTV és SZÉTV eredmények, Egyéb tanulmányi versenyek (10-100pont) Összpontszám: 415 pont 0 pont 0 pont

54 Mintapéldák A második példában a választott szak a jogász, ahol a felvételi tárgyak: történelem és magyar vagy idegen nyelv vagy latin nyelv az egyiket emelt szinten. Most a történelem mellé választhatjuk a magyar, angol és német közül az egyiket. Bár az angol sikerült a legjobban, de a német mellé az 50 többletpontot is hozzá tudjuk adni, ezért ez a kedvezőbb. Így viszont a nyelvvizsgáért már nem kapunk pontot, mert az emelt szintűért kaptunk (meg egyébként is elértük a plafont a két emelt szintűvel)

55 Második példa Jogász Érettségi eredmények Iskolai eredmények 92 pont +
Iskolai bizonyítvány Jogász 11. 12. Magyar 4 5 Történelem Matematika 3 Angol Földrajz 5 (10) 5 (11) Érettségi bizonyítvány Magyar 4 77% k Történelem 5 90% e Matematika 65% Angol 82% Német 75% Második példa Érettségi eredmények Iskolai eredmények 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga 77,8 egész számra kerekítve A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 5 tárgy utolsó két évének év végi eredményeinek összege * 2 92 pont + 78 pont 165 pont Tanulmányi pontok: 170 pont Érettségi pontok: 165 pont Felvételi pontszám összegzéssel: =335 pont Felvételi pontszám duplázással: 165*2=330 pont 55

56 Összpontszám: 435 pont Második példa (többletpontok) 100 pont Jogász
Érettségi bizonyítvány Jogász Magyar 4 77% k Történelem 5 90% e Matematika 65% Angol 82% Német 75% Felvételi pontszám: 335 pont Második példa (többletpontok) Nyelvvizsgáért: B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsgáért 28 pont, C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Emelt szintű érettségiért: Egy vizsgáért 50 pont. ha az érettségi pontot abból számolják legalább 45 %-os Összesen maximum 100 pont 100 pont 0 pont A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető 100 pont Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 40 tartós nevelésbe vett: 40 Fogyatékossággal élő: 40 Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: Sporteredmények, OKTV és SZÉTV eredmények, Egyéb tanulmányi versenyek (10-100pont) Összpontszám: 435 pont 0 pont 0 pont Az angollal csak: (90+82)* =422 pontja lenne

57 STRATÉGIÁK RÖVID TÁVON
Pontok maximalizálása -miből, milyen szinten érettségizzek -nyelvvizsga -igazolások beszerzése Tájékozódás Jelentkezési helyek átgondolása (állami, önköltséges, melyik intézményben, milyen szakokat, akarok-e majd második ciklusra jelentkezni, hol indítanak, milyen alapszakok lehetnek előzmények, bemeneti követelmények) Rangsor megfontolása Minden felvételizőt a rangsorában megjelölt első olyan helyre veszik fel, ahova elegendő a pontszáma 57

58 STRATÉGIÁK HOSSZÚ TÁVON
Nem elég bejutni, bent is kellene maradni Lehet, hogy később új egyetemet is kezd, vagy váltana, mert nem tetszik, nem megy; akkorra megváltozhatnak a követelmények (egyre több helyen emelt szintű érettségit írnak elő) Nyelvvizsga (1-2) kell a diplomához is, most vagyok benne, tegyem le a vizsgát, ha már most nem is kell a pont, de a második ciklusban is kaphatok érte többletpontot A kezdő diplomásoknál is előny a szakmai gyakorlat, célszerű dolgozni a tanulmányok mellett 58

59 Hogyan változnak a ponthatárok? (elmúlt 2 év)

60 Hogyan változnak a ponthatárok? (elmúlt 2 év)
felvett létszám szak intézmény 2012 2013 ápoló SE 341 306 / 305 61 77 / 2 dietetikus 387 / 381 371 / 358 78 / 2 84 / 6 gyógytornász 395 / 388 400 / 393 123 / 7 123 / 9 gyógyszerész DE 398 369 403 / 426 371 / 368 171 / 2 159 / 3 orvos 415 395 435 / 427 423 / 411 452 / 12 418 / 11 SZTE 421 / 403 383 / 383 231 / 15 256 / 5 fogorvos 438 / 410 422 / 428 103 / 12 106 / 3 testnevelő-gyógytestnevelő 242 / 242 61 / 1 turizmus-vendéglátás BCE - /400 428 / 421 0 /75 62 / 16 BGF - / 293 428 / 292 0 / 598 50 / 550 alk. közgazdaságtan 479 / 350 465 / 254 22 / 117 17 / 87 gazd. elemzés 477 / 370 465 / 360 13 / 31 10 / 32 gazd. és menedzsment / 413 460 / 433 0 / 237 107 / 129 biomérnök BME 407 / 395 396 / 396 127 / 4 135 / 1 környezetmérnök 367 / 386 337 / 334 59 / 2 55 / 6 vegyészmérnök 427 / 425 424 / 416 139 / 3 155 / 1 villamosmérnök 365 / 370 365 / 377 497 / 25 448 / 20 mechatronikai mérnök 451 / 468 441 / 431 129 / 2 133 / 5 mérnök-informatikus 370 / 396 370 / 382 578 / 35 519 / 43 programtervező ELTE 302 / 340 305 / 300 542 / 24 452 / 23 gazd. informatikus 415 / 320 350 / 350 174 / 48 232 / 8 329 / 240 240 / 240 237 / 33 218 / 6 építész 400 / 386 347 / n.i. 174 / 3 187 / 0 építészmérnök 358 / 356 324 / 319 66 / 2 45 / 2 gépészmérnök 391 / 400 385 / 398 450 / 6 409 / 6

61 Ne a ponthatár legyen a fő szempont a választásnál!
FELVI RANGSOR Ne a ponthatár legyen a fő szempont a választásnál! Tájékozódjunk az intézmények honlapján! A a Ponthatárok, rangsorok/ Elmúlt évek statisztikái menü alatt nagyon sokféle összeállításban elemezhetjük a választásunkat. Figyelem: A pontszámítás szabályai közben változtak az elmúlt évek során, az összehasonlítás így néha csalóka!!! (Pl ben 480, 2012-ben 500 pont volt a maximum!)

62 Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat: (1)477 3131 www.felvi.hu
ELÉRHETŐSÉG, BŐVEBB INFORMÁCIÓ Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálat: (1) Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818/6-os menüpont: a felsőoktatási felvételi eljárás (a vonal éjjel-nappal elérhető) Oktatási Hivatal ügyfélszolgálat: (1) 62 62


Letölteni ppt "A bolognai folyamat és a felsőoktatási felvételi"

Hasonló előadás


Google Hirdetések