Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Minőségbiztosítás NGB_AJ006

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Minőségbiztosítás NGB_AJ006"— Előadás másolata:

1 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
Tartalom: 1. Mi a TPM? 1.1 A TPM céljai A TPM kialakítása Hogyan működik a TPM ? 2. Miért van szükségünk a TPM-re ? 3. Milyen előnyei vannak a TPM-Systematic-nak ? 4. Tartalom és leírás példákkkal A TPM öt oszlopa Súlyponti problémák megoldása Módszer a „Súlyponti problémák megoldása“ c. oszlophoz” Minőségbiztosítás NGB_AJ006

2 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
Tartalom: Tervszerű karbantartás Módszer a „Tervszerű karbantartás“ c. oszlophoz” Az üzemzavar-elhárítástól a megelőző karbantartásig A karbantartási feladatok új iránya Autonóm karbantartás Módszer az „Autonóm karbantartás“ oszlophoz Piros/kék kártyák A szennyeződési források kiküszöbölése Illetékességi terv Karbantartási- / ellenőrzési terv Képzés és betanítás Példa a „Képzés és betanítás“ c. oszlopra” Karbantartás-megelőzés A berendezésekről való preventív gondoskodás hatása Minőségbiztosítás NGB_AJ006

3 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
Tartalom: 4.2 A berendezés teljes hatásfoka (GAE) A 6 fő veszteségforrás Képlet a berendezés teljes hatásfokának a meghatározására 4.3 TPM - gyakorlati alkalmazás Alkalmazási struktúra A TPM koordinátorok feladatai A kulcs-team feladatai TPM - kiscsoport Képzés megszervezése az összes munkatárs/vezető részére Helyzetelemzés és a gyenge pontok elemzése Alapos tisztítás ellenőrzéssel (intézkedési nap/manager modell) TPM - munkatábla A bevezetéstől az önálló múködésig Minőségbiztosítás NGB_AJ006

4 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
Tartalom: 4.4 A fejlődési fokozatok biztosítása TPM - auditálás Hogyan megy végbe az auditálás? 5. Betanítási terv 6. Auditálás 6.1 Ellenőrző lista 7. Tervező csoport Minőségbiztosítás NGB_AJ006

5 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
1. Mi a TPM ? TPM a „Total Productive Maintenance ” (teljes produktív karbantartás) rövidítése; folyamatos javítási rendszer, amely a produktív karbantartás által minden munkatárs részvételével a gépek optimális rendelkezésre állásához vezet. A munkatárs a tapasztalatával és kreativitásával, a csoportmunkával támogatva a TPM tevékenységeket átülteti. Az előljárók ehhez biztosítják az előfeltételeket. Minőségbiztosítás NGB_AJ006

6 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
1.1 A TPM céljai Gyártásintegrált karbantartás Biztos, szabványosított, szervezett munkamenet Megelőző és előretekintő karbantartás Az összes munkatárs részvétele és felelőssége Az együttműködés támogatása a gyártás és karbantartás között A folyamat minőségének a javítása A helyszíni problémamegoldás kiépítése A berendezés teljes hatásfokának javítása Nincs állásidő hiba baleset Minőségbiztosítás NGB_AJ006

7 1.2 A TPM fejlődése 4 3 2 1 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
Karbantartás a berendezés kiesése után (Karbantartó személyzet) Megelőző karbantartás Produktív karbantartás (Karbantartó személyzet+szakértők) Teljes produktív karbantartás (Karbantartó személyzet+ termelő személyzet) Idő Fejlődési lépcsők 1 2 3 4 Minőségbiztosítás NGB_AJ006

8 1.3 Hogyan működik a TPM ? Cél Ember - gép - TPM összehasonlítás
A TPM a berendezésre és hatásfokának optimalizálására koncentrál. Gép Folyamatos termelés Naponta kenés és tisztítás Rendszeres ellenőrzés és felügyelet KARBANTARTÓ Ember Egészség Egészséges táplálkozás naponta /sport / üdülés Rendszeres vizsgálat a betegségek elkerülése érdekében ORVOS Diagnózis időben, a gyengeségek kezelésére! INTÉZKEDÉSEK a következőkre A TPM mint „megelőző gyógyszer“! Cél Minőségbiztosítás NGB_AJ006

9 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
2. Miért van szükségünk TPM-re? Azért, hogy a termelési veszteségeket módszeresen és tartósan kiküszöböljük, és ezáltal a berendezés teljes hatásfokát (GAE) javítsuk. Azért, hogy megelőző és előretekintő karbantartással harmonikus gyártási folyamatot érjünk el. Azért, hogy a munkatárs a helyszínen a rendszeres karbantartással, ellenőrzéssel és tisztítással az üzemzavarokat elkerülje, és ezáltal felelősséget vállaljon a berendezéséért. Azért, hogy a munkatárs a tudását és tapasztalatát hasznosítsa és képességeit, valamint készségét állandóan javítsa. Azért, hogy a berendezés jobb hatásfokát érjük el a berendezés teljes üzemideje során. (A váltót ezért már a beszerzési fázisban át kell állítani) Minőségbiztosítás NGB_AJ006

10 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
3. Milyen előnyei vannak a TPM- szisztematikának? A TPM szerves egészet alkotó eljárásmód. A TPM gyakorlat-orientált, az első kis sikerek könnyen elérhetők és tudatátalakulást idéznek elő a munkatársakban. A TPM koncepció azonban hosszú távon alakul ki. ÖSSZES TERMELÉS KARBANTARTÁS A termelési folyamatban résztvevő összes munkatárs bevonása A berendezés javítása a teljes élettartama alatt Az üzemköltségek vizsgálata A termék, folyamat és minőség folyamatos javítása Az ellenőrzés és állagmegóvás szervezésének javítása Tervszerű karbantartás A tapasztalatok hasznosítása új berendezések tervezési folyamatában Hatékony állagmegóvás és karbantartás A berendezések körültekintő gondozása, karbantartási rendszerrel alátámasztva Megelőző és előretekintő karbantartás Minőségbiztosítás NGB_AJ006

11 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4. Tartalom és leírás példákkal 4.1 A TPM öt oszlopa TPM A súly- ponti problé- mák- meg- oldása- Tervszerű karban- tartás Autonóm karban- tartás Képzés és betanítás Megelőző karban- tartás Minőségbiztosítás NGB_AJ006 1

12 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.1.1 A súlyponti problémák megoldása Célok A lehető legjobb termelési hatékonyság elérése az alábbi 6 fő veszteség ki- küszöbölése által a csoport- és kiscsoport- munkában: - a berendezés üzemzavarai, - anyaghiány vagy hibás anyag, - felszerelés- és szerszámcsere, - ütemidő meghosszabbítás, - rövid kiesések és üresjáratok, - utánmunkálás, selejt és beállítás TPM Súlyponti problémák megoldása Minőségbiztosítás NGB_AJ006

13 4.1.1.1 Módszer a „Súlyponti problémák megoldása“ c. oszlophoz”
NGB-AJ006 Módszer a „Súlyponti problémák megoldása“ c. oszlophoz” 1. lépés Adatgyűjtés Információ az üzemzavarokról műszakonként, legalább egy hónapon át 2. lépés Gyenge pontok elemzése 1. Pareto Pareto 100% E H P S Si K V S 100% Üzemzavar adatokat kategóriákba sorolni E = Elektromos H = Hidraulikus P = Pneumatikus S = Egyéb Második Paretoelemzés az 1. Pareto legnagyobb üzemzavarára (E) Si = Biztosító K = Kábel V = Csatlakozás S = Egyéb Hiba- gyűjtő füzet Pl. Ok-okozat ábra Anyagl Probléma Ember Gépek Környezet Módszerek 4. lépés Intézkedések katalógusa és az intézkedések végrehajtása folyamatos ellenőrzéssel 3. lépés A probléma okainak a meghmatározása Minőségbiztosítás NGB_AJ006

14 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.1.2 Tervszerű karbantartás Célok A megelőző és előretekintő karbantartás arányának a növelése (ld.a pontot) Szabványok beszerzése a karban- tartási tevékenységre A karbantartási tevékenységek átadása a termelő csoportok munkatársai részére (ld. a pontot.) A karbantartó szakemberek szakmai tudásának jobb kihasználása a javítandó és előretekintő karbantartás fokozott átadásával Tervezett karban-- tartás TPM Minőségbiztosítás NGB_AJ006

15 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
Az üzemzavar elhárításától a megelőző karbantartásig 100% 80% 70% 60% 50% 10% 90% 40% 30% 20% 20% Folyamatos javítás (KVP) Megelőző karbantartás 20% Karbantartás erőforrásai Megelőző karbantartás 50% Karbantartás a berendezés kiesése után 10% A karbantartás fejlődése Cél Minőségbiztosítás NGB_AJ006

16 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
A karbantartási feladatok új iránya A berendezés kezelője Karbantartó A karbantart. tevékeny- ség átruházása a berendezés kezelőjére Berendezés karbantartás Berendezés ellenőrzés Kenés Üzemzavar észlelés / gyenge pont elemzés kis javítások A karbantartás stan- dard feladatai Berend. karbantartás Megelőző karbantartás Eseti karbantartás Szükség esetén külső szerelő bevonása Gépcsoport javítás Új csúcstechnológiai feladatok Állapot-orientált karbantartás Új elemzési módszerek a hibafelismerésre Új berend. tervezése A kezelőszemélyzet képzése / betanítása Szakember Know-how Gyártási tevékenységek Berendezés kezelés operativ tevékenység Minőségbiztosítás NGB_AJ006

17 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.1.3 Autonóm karbantartás Célok 1. Előfeltételek megteremtése az állag- megóvás, ellenőrzés és tisztítás optimális végrehajtásához 2. A munkatársak betanítása és képzése karbantartási témákban 3. A karbantartási tevékenységek elvégzése a gyártó csoport által Autonome Instand- haltung TPM Minőségbiztosítás NGB_AJ006

18 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
Módszer az „Autonóm karbantartás“ c. oszlophoz 7 lépés a teljes autonóm karbantartás eléréséhez Kb. 3 éves időtartam Nagy előrehaladás lehetséges 6 hónapon belül 2 4 7 5 6 1 3 Autonóm karban- tartás teljes alkalmazása - a berendezések folyamatos javítása -a veszteségidő állandó feljegyzése és elemzése Szabványosítás - szabványok a logisztikára, termelési adatokra, szerszámokra és minőségre, a tiszta és veszteségmentes munkahely létrehozása és fenntartása érdekében Autonóm berend. vizsg. - a szemléltetés javítása - az eddig kidolgozott szabványok átdolgozása Teljes felülvizsgálat - képzés és betanítás a teljes berendezés felülvizsgálatára - szemléltetés - képzés a karbantartási tevékenységekkel kapcsolatban Ideiglenes szabványok megállapítása Ideiglenes szabványok: - tisztítás, kenés, ellenőrzés, állagmegóvás: Ki? Mikor? Mit? Hol? Hogyan? Intézkedés szennyeződés források ellen - Szenneyződés források felszámolása - Karbantartás és ellenőrzés céljára nehezen elérhető helyek megszüntetése Nagytakarítás, első ellenőrzéssel Vezetési modell indításal /akció-nap - Piros/kék kártyák bevezetésen - Hiányok feldolgozása Minőségbiztosítás NGB_AJ006

19 Tervszerű karbantartás
Minőségbiztosítás NGB_AJ006

20 Tervszerű karbantartás
Minőségbiztosítás NGB_AJ006

21 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
Piros/kék kártyák Minőségbiztosítás NGB_AJ006

22 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
Ellenőrzési terv Minőségbiztosítás NGB_AJ006

23 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.1.4 Képzés és betanítás Célok 1. A gyártó és karbantartó személyzet részére a TPM Rendszer oktatása. 2. A gyártó személyzet oktatása az ellenőrzés és karbantartás módszerére 3. A gyártó személyzet részére a rendszertechnika oktatása 4. A karbantartók részére új módszerek oktatása Képzés és betanítás TPM Minőségbiztosítás NGB_AJ006

24 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.1.5 Megelőző karbantartás A gépek és a berendezések kezelői a lehetőség szerint maguk vállalják a karbantartást, ellenőrzést és tisztítást. Ezt a körülményt a tervezőnek már a berendezés tervezésénél figyelembe kell venni A berendezés tervezői, a gyártó személyzet és karbantartó személyzet között további projekt-specifikus tervezési és szerkezeti irányelvekben kell megállapodni. Célok 1. A gépek és berendezések gyártási- és karbantartási költségeinek csökkentése 3 fázisban (ld ) - Elvi- és részlettervezési fázis - Telepítési és felfutási fázis - Üzemi fázis 2. A berendezések fenntartási költségeinek csökkentése 3. A kezelő és karbantartó szakismeretének módszeres kihasználása Megelőző- karban- tartás TPM Minőségbiztosítás NGB_AJ006

25 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.1.5.A berendezésekről való preventív gondoskodás hatása G.A.E. Megelőzés nélkül G.A.E. Megelőzéssel 100% 100% felfutási fázis felfutási fázis Hibafelismerés és elhárítás Idő Hibafelismerés és elhárítás Idő 1 2 3 4 5 7 6 6 7 5 1 Termékfejlesztés 2 Berendezés koncepció 3 Berendezés tervezés 4 Előállítás 5 Próbaüzem 6 Felszerelés 7 A termelés indítása 4 1 Termékfejlesztés 2 Berendezés koncepció 3 Berendezés tervezés 4 Előállítás 5 Próbaüzem 6 Felszerelés 7 A termelés indítása 3 2 Hibák száma A hibák száma 1 Minőségbiztosítás NGB_AJ006

26 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.2 A berendezés teljes hatásfoka GAE = a berendezés teljes hatásfoka A GAE nemzetközi mérték a berendezés ill. a folyamat biztonság teljes hatékonyságára. A GAE nemzetközileg megállapított referencia mennyiség, amely a a berendezéseket összehasonlíthatóvá teszi. A GAE jellemzőben megtaláljuk a berendezés 3-féle veszteségét: 1. Állásidő veszteség 2. Sebesség-/ütemidő veszteség 3. Minőség-veszteség Minőségbiztosítás NGB_AJ006

27 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.2.1 A 6 fő veszteségforrás Berendezés Tervezett állásidő Tervezett karbantartás Veszteség Össz. időt Tervezett karbantartás és leállás Munkaidő Üzemzavar, állásidő Technikai, gépen stb. Anyaghiány v. hibás anyag Anyagváltásl Kezelés váltás egyéb nem tervezett állásidő Állásidő- veszt. Futásidő Készülék és szerszámcsere Nettó futásidő Sebesség- veszteség Ütemidő hosszabbítás Hasznos futásidő veszt. nélk Minőség- veszt. Rövid ü.zavar és üresjárás Utánmunkálás Tervezett ütemidő Hibátlan alk.rész ideje Selejt és beállítás Minőségbiztosítás NGB_AJ006

28 Tervezett karbantartás
NGB-AJ006 Berendezés Tervezett állásidő Tervezett karbantartás Veszteség Össz. időt Tervezett karbantartás és leállás Munkaidő Üzemzavar, állásidő Technikai, gépen stb. Anyaghiány v. hibás anyag Anyagváltásl Kezelés váltás egyéb nem tervezett állásidő Állásidő- veszt. Futásidő Készülék és szerszámcsere Nettó futásidő Sebesség- veszteség Ütemidő hosszabbítás Hasznos futásidő veszt. nélk Minőség- veszt. Rövid ü.zavar és üresjárás Utánmunkálás Tervezett ütemidő Hibátlan alk.rész ideje Selejt és beállítás

29 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.2.2 Képlet a berendezés teljes hatásfokának a meghatározására Képlet GAE = x 100 [Db.szám - (selejt+ utánmunk + beállítás)] x tervezett ütemidő munkaidő PÉLDA Láncolt mechanikai feldolgozás Adatok Db.szám júniusban db. Munkaidő júniusban 22 x 2 műszak; 22 x 2 x 432 perc= perc Selejt 258 db Utánmunkálás 900 db Beállítás Tényl. ütemidő 0,5 perc/alk.rész Tervezett ütemidő 0,45 perc/alk.rész (a gép átvételi jegyzőkönyve szerint) Megjegyzések: A db.számba csak kész alk.részek számítanak bele. A berendezés a nem fizetett AZG szünetek alatt ki volt kapcsolva, de a rövid szünetek alatt üzemben volt. A szerszámcsere időt a munkaidő magában foglalja. A tervezett ütemidőnél a leglassúbb munkahelyet kell figyelembe venni. Számítás: ð [ ( )] x 0,45 19.008 GAE = x 100 = 65,20 % Minőségbiztosítás NGB_AJ006

30 ð ð ð TPM -célok: 4.3 TPM - átültetése a gyakorlatba
nincs nem-tervezett leállás ð nincs minőségi hiba a berendezés miatt Egy gyártási szakasz vezetőinek és dolgozóinak oktatása ð nincs ütemidő veszteség a berendezés miatt Helyzetelemzés és bevezetési terv készítése Kezdés az autonóm karban- tartás 1. lépésével Az oszlopok kialakítása csoport- és kiscsoport tevékenységekkel Az autonóm karbantartás auditálása lépés Minőségbiztosítás NGB_AJ006

31 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.3.2 A TPM koordinátor feladatai A gyártó szakasz és gyártó csoport vezetőjének a támogatása a bevezetésnél. Részvétel a terület TPM koordinátorainak a körében. A csoportok ill. TPM kiscsoportok tevékenységének a támogatása a helyszínen. A TPM célok figyelemmel kísérése és az eredmények összefoglalása. Képzés végrehajtása TPM intézkedések átvitele Auditálás szervezése és elvégzése A TPM előmozdítása a saját területén Minőségbiztosítás NGB_AJ006

32 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.3.3 A kulcs-csoport feladatai Az oktatási ikgény meghatározása és az oktatás megszervezése. Helyzetelemzés végrehajtása a FAL terüleeten, a bevezetési terv elkészítése és aktualizálása. TPM kiscsoportok létrehozása és betanítása A TPM kiscsoport munka irányítása és támogatása Vezetési modellek/akciónapok szervezése és kivitelezése, valamint ezek utánmunkálása Problémák feldolgozása a havi gyenge-pont elemzés alapján. A szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátása a berendezések tökéletesítéséhez. Minőségbiztosítás NGB_AJ006

33 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.3.6 Helyzetelemzés és gyenge pont elemzés Helyzetelemzés A TPM alkalmazás „mértékszabói“ A meglévő hiányosságok feldolgozása Bevezetési terv készítése Gyenge pont elemzés A megfigyelési időszak legalább munkanap Az üzemzavarok részletes leírása 2-fokozatú Pareto -elemzés GAE - meghatározása A kiinduló alap megállapítása TPM Súlyponti problé- mák megoldása karbantartás Tervezett Autonóm Képzés és betanítás Megelőző- Gyártó szakaszonként 1-szer végzendő el A berendezés minden TPM indítása előtt, és utána ismétlődő ciklusonként végzendő el. Minőségbiztosítás NGB_AJ006

34 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.3.7 Nagytakarítás ellenőrzéssel ( Akció-nap/vezetői modell ) Előkészítő munkák Berendezés/terület kiválasztása, határidő kitűzése, személyzet/vendégek meghatározása és meghívása, tájékoztatás, az oktatás végrehajtása, napi menetrend tervezése, étel és ital megrendelése, gondoskodás felszerelésről és tisztítószerekről. A tisztítás és ellenőrzés végrehajtása Üdvözlés a vezetés által, rövid TPM-ismertető, munkavédelmi oktatás, a tisztítás és ellenőrzés elvégzése, hiánykártyák megírása, takarítás, a berendezés próbaüzeme, záró megbeszélés és érdelkődés a hangulatról. Utómunkálatok A hibakártyák osztályozása sürgősség szerint, megoldások kidolgozása, felelősségek megállapítása, határidőkeretek kitűzése, a hibakártyák utólagos megírásának a biztosítása, TPM - kiscsoportok megalakítása, a tisztításra illetékességi területek meghatározása, az auditálás 1. fokozatának előkészítése. Minőségbiztosítás NGB_AJ006

35 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.3.8 TPM - munkatábla TPM - munkatábla Berendezés: Az egyes szegmensek/költséghelyek eltérő követelményei alapján sajátos változtatások adódhatnak TPM TPM TPM TPM TPM TPM TPM TPM TPM TPM GAE kidolgozás Kiscsoport protokollok Gyenge pont elemzés Illetékességi terv Kiscsoport hati. terv Tervezett tev.ségek TPM Info - mező Ellenőrzési tervek Karbantar- tási tervek Minőségbiztosítás NGB_AJ006

36 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.3.9 A bevezetéstől az önálló működésig Az autonóm karbantartás TPM - auditálásának 1-5 fokozata a fejlődés előrehaladásának a biztosítását szolgálja. Ezért az auditálás az egyes szervezeti egységek (OE) célkitűzésébe be van építve. Az auditálás 5. fokozatának sikeres lezárásával a TPM auditálások a minőségirányítási rendszeren belül folyamat-auditálásba mennek át. 1 2 3 5 4 OE célrendszer TPM Audit Folyamat-auditálás TPM bevezetés és fejlesztés TPM önálló Minőségbiztosítás NGB_AJ006

37 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
4.4 A fejlődési fokozatok biztosítása 4.4.1 TPM - auditálás Az auditálás során egy-egy gyártási terület tényleges állapotát felülvizsgálják, és a tervezett adatokkal összehasonlítják. A TPM auditálás kritériumai kérdőívben vannak összeállítva.A további intézkedésig az auditálást az autonóm karbantartásra végzik el. Nagytakarítás, első felülvizsgálattal fokozat Intézkedések szennyeződés források ellen, a hozzáférhetőség javítása karbantartás, fokozat ellenőrzés és tisztítás céljából Ideiglenes szabványok megállapítása a fokozat karbantartásra, ellenőrzésre és tisztításra Képzés és betanítás a teljes berendezés fokozat ellenőrzésére A berendezés autonóm vizsgálata Szabványosítás fokozat Autonóm karbantartás 1 Autonóm karban- tartás 2 3 4 } 5 6 7 Minőségbiztosítás NGB_AJ006

38 4.4.2 Hogyan megy végbe az auditálás?
NGB-AJ006 4.4.2 Hogyan megy végbe az auditálás? Auditálás nem igen Fragenkataloge für Auditierungsstufen 1 - 5 Amikor a FAL a gyártási szakaszt auditálásra készen ítéli meg, meghív egy auditort A munkatárs, FAL, FGL, és auditor együttesen elvégzik a gyártó terület auditálását A terület megszünteti a kifogásokat és törekszik a javításokra Határidő kitűzése az újabb auditálásra sikeres ? Az auditálási okirat kiadása köv. fokozat Minőségbiztosítás NGB_AJ006

39 Minőségbiztosítás NGB_AJ006
6. Auditálás Az autonóm karbantartás kaiakításához TMP auditálást végeznek (ld. a 4.4 pontot) A TPM-Rendszer fenntartásához és rendszeres vzsgálatához a bevezetés után a következő ellenőrző lista szolgál. Minőségbiztosítás NGB_AJ006

40 6.1. Ellenőrző lista Szerv. egys: Ksghely: Csoport: Megjegyzés
NGB-AJ006 6.1. Ellenőrző lista Szerv. egys: Műszak jele: Műszak jele: Műszak jele: Ksghely: Csoport: Megjegyzés Megjegyzés Megjegyzés Mind az 5 TPM audit végrehajtása 1 megtörtént és sikeres? 2 A TPM-táblát használják és frissítik? A piros/kék kártyát használják-e 3 a hiány feldolgozására? Rendszeresen végeznek-e gyenge 4 pont elemzést? A csoport rendszeresen végez 5 problémamegoldást? 6 Havonta mérik-e a berendezés hatékony- ságát vagy összehasonlítható adatait? Meghatározták-e az illetékességet a kar- 7 bantartásra, ellenőrzésre és tisztításra? A karbantartási-/ellenőrzési tervek a 8 helyszínen ki vannak-e függesztve? Vezetnek-e a karbantartásra 9 minősítési mátrixot? 10 Dátum: Időt: Dátum: Időt: Dátum: idő: Auditor: Auditor: Auditor: Értékelés 6: nem felel meg D: javítás szükséges ¢: megfelel Minőségbiztosítás NGB_AJ006


Letölteni ppt "Minőségbiztosítás NGB_AJ006"

Hasonló előadás


Google Hirdetések