Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavédelem, munkaárok dúcolatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavédelem, munkaárok dúcolatok"— Előadás másolata:

1 Munkavédelem, munkaárok dúcolatok
Készítette: Fülöp Roland BME Víziközmű és Környezetmérnöki Tanszék

2 Néhány fontosabb jogszabály
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 1. számú melléklet: Vasútüzemi munkák biztonsági szabályzata 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 2. számú melléklet: Vasútépítési és vasútfenntartási biztonsági szabályzata 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 3. számú melléklet: Gépjárműjavítás biztonsági szabályzata 17/1993. (VII. 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról: 4. számú melléklet: Hajózási munkák biztonsági szabályzata

3 Egészségvédelmi koordinátor
Feladata: A baleseti kockázatok feltárása, azok csökkentése, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésére javaslatok készítése, előírások betartásának ellenőrzése Alkalmazása: Kiviteli tervek elkészítése, kivitelezés és üzemeltetés során

4 Munkaárkok Földbe fektetett vezetékeknek általában munkaárkot készítenek A kitermelt föld helyét biztosítani kell kitermelés, munkavégzés, visszatöltés ideje alatt a beomlás ellen A munkaárok lehatárolás legfőbb okai: az emberi élet védelme, a környező létesítmények, ( útpálya, ingatlanok) biztosítása. Előírás MSZ EN 1610:2001 Szennyvízelvezető vezetékek és csatornák fektetése és vizsgálata

5 A munkafolyamatok megoszlása a "beszorulás, becsípődés, összenyomás, összezúzás, letépés" kategóriában, halálos munkabalesetek (Forrás: Bánné et al 2010: A évi munkabalesetek okainak és körülményeinek vizsgálata)

6

7 Munkaárokban tartózkodókra leselkedő veszélyek

8 Munkaárkok Munkaárok méreteit az alábbiak szabják meg:
a beépítendő tárgy mérete, közlekedés, szállítási igény, munkavégzés, víztelenítés 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet Az oldalkialakítás módja függ a : rendelkezésre álló területtől, talajtól, talajvíz viszonyoktól, nyitva tartás idejétől, környezet beépítettségétől, létesítmény méreteitől, rendelkezésre álló eszközöktől

9 Munkaárok minimális szélesség

10 Munkaárkok Rézsűsen Szádfalakkal
Dúcolással (állított, fekvő, nagytáblás)

11 Rézsűs munkaárok Ha C = 0 (kohézió)
A rézsű hajlását állékonysági vizsgálattal igazolni kell, amelynél figyelembe kell venni a felszíni terheket is. A deponált földet csak a szakadólapon kívül lehet elhelyezni.

12 Rézsűs munkaárok A rézsű állékonyságát negatívan befolyásolja:
talajvíz mozgás dinamikus hatások (szádfal verés, forgalom) csapadék A csapadék, vagy a leszivárgó víz elvezetéséről gondoskodni kell a talpárokkal!!!

13 Rézsűs munkaárok Rézsűs kialakítás előnyei: nem kell dúcolat,
viszonylag nagy hely a munkavégzéshez, munkaárok hossza korlátlan gépi munka esetén kevés élőmunka igény. hátrányai: mélységgel nem egyenes arányban nő a kitermelendő földmennyiség, szakadó lapra ügyelni kell, alkalmazása környezettől függ, nem mindig alkalmazható ld.: sűrű beépítettség víztelenítés külön árokkal.

14 Függőleges földfal állékonysága

15 Függőleges földfal

16 Hagyományos dúcolatok
Anyaga: Fa Acél Elhelyezés Függőleges Vízszintes Részei: Pallók Dúcok (csavaros vasdúc, dúcfák, hidraulikus dúckeretek

17 Hagyományos dúcolatok

18 Hagyományos dúcolatok

19 Szádfalak Anyaga: Acél Vasbeton Fa
Statikailag különböző típusokat különíthetünk el: szabadon álló, alul befogott alul befogott, egy szinten megtámasztott alul befogott több szinten megtámasztott

20 Szádfalak

21 Szádfal Előny: Vízzárás a hornyok miatt
szádfal a későbbi építmény részévé válhat. Hátrány: lassú építés hogy költséges

22 Függőleges dúcolat helyes kialakítása

23 Védőkosaras építés

24 Nagytáblás dúcolatok

25 Nagytáblás dúcolatok

26 Nagytáblás dúcolat Előnyei: gyors építhetőség, visszanyerhető,
kis élő munkaigény, változtatható szélesség (csőfektetéshez, aknaépítéshez), viszonylag kis mennyiségű földkitermelés, szinte bármilyen talajban alkalmazható, könnyű szállíthatóság Hátrányai: kötött hossz, sűrű közműkeresztezések esetén nem alkalmazható speciális gépigény (zuhanás elleni védelemmel el kell látni)

27

28

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkavédelem, munkaárok dúcolatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések