Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nagy meggyalázott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nagy meggyalázott."— Előadás másolata:

1 A nagy meggyalázott

2 Készüljetek fel megismerni a nagy meggyalázottat
Készüljetek fel megismerni a nagy meggyalázottat(prostituáltat)

3 Jelenések:13:11 Prófétája bárányként tünik fel
2 Kor 11:14-15 14 a Sátán ,mint a világosság angyala jelenik meg 15 Nem meglepő,ha a szolgája is a igazság szolgálójaként jelenik meg Jelenések18:4... Ha nem akartok osztozni az ő bűneiben....

4 A egész világ előtt ismert
Jelenések 17:15 15 A vizek ,melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek… Nincs semmi kétség,ahol a vezető van,ott vannak a tömegek. Meg tudsz nevezni egy másik intézményt,ami ennyire befolyásos?

5 Jelenések 17:2 A föld királyai(állámfői) vele vannak.
A föld minden királya úgy fogadja a vezetőt,mint egy királyt,mint Isten képviselőjét a földön. Nincs másik vallási vezető,vagy intézmény, amely hasonló hatást kelt.

6 Isten beszédében VAN a következő:
Jelenések 13:14 …elhiteti a földnek lakosait…azt mondván neki,hogy csinálják meg a fenevad képét… Isten beszédében VAN a következő: 1. Isten nem beszél velünk képek által. 2. Istennek nincs szüksége képekre, hogy velünk beszéljen.

7 Jel 13:14 Képeket használnak és imádják azokat.
5 Mózes 4:16 Hogy el ne vetemedjetek és faragott képet, valami bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére. 5:8 Ne csinálj magadnak faragott képet.   Ézsaiás 42:8 Én vagyok az Úr,ez a nevem; és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.

8 4 Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezeknek munkája.
Jelenések 13:14 Képeket használnak és imádják azokat. 115. Zsoltár 4 Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezeknek munkája. 5 Szájok van, de nem szólanak,szemeik vannak ,de nem látnak; 6 Füleik vannak,de nem hallanak;orruk van,de nem szagolnak; 7 Kezeik vannak,de nem tapintanak, lábaik vannak , de nem járnak,nem szólanak az ő torkukkal. 8 Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennök!

9 Jel 13:15 Megparancsolja,hogy öljék meg, aki nem imádja őt.
Jel 17:6 Sokakat megöltek Isten népéből Jel 18:24 Hordozza azok vérét, akiket megölt. A pápai rendszer volt ,ami vezette Hitlert, hogy elpusztítson több mint 6 millió zsidót. És a pápai rendszer volt, aki a "szent inkvizició idejen" keresztények millióit ölte meg. …

10 Egyértelműen nincs más vallás, amely viseli e színeket.
Jel 17:4 Használja a lila és bíbor színt.( Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba…) Egyértelműen nincs más vallás, amely viseli e színeket.

11 Jel 17:4 Templomait arannyal ,ezüsttel és drágakövekkel borítja.

12 Jel 17:4 Aranykelyhet használ.

13 Lássuk a igazságot e hazugság mögött…

14 A hajlott kereszt A Satani kereszt, az anti-krisztus kiváló szimbóluma. A sátánisták által lett megalkotva a VI.-ik században. Ezt Jézus Krisztust így mutatja be: nagyon sovány, csont-bőr ember, mint aki éhezés áldozata lett pathetikusan felfüggesztve a keresztre a rettenetesen lesoványodott karjaival és lábaival. Minden alkalommal,amikor a hívek meghajlanak a pápa előtt, meghajolnak az Antikrisztus képe előtt is,anélkül, hogy tudnák.

15 A fordított kereszt Úgy használják,mint az istenkáromlás Jézus Krisztus és a kereszténység megtagadásának szimbolumát. Szimbolizálja Jézus elutasítását és kigúnyolását. Fordított kereszt

16 A napIsten imádatának szimbólumai
A nap = héberül - » shemesh » = nap sugár, « shamash » angolul. A legjelentősebb szimbólum egy kör,amely megjeleníti a napkorong árnyékát. Megjegyzés: a körnek sárgának kell lennie,amennyire csak lehetséges,miután ez a Nap színe. Nyolc sugár található körülötte ,mely körülveszi az árnyékot: a sátánisták többsége szereti a 8-as számot,mert ez megjeleníti az okkult tevékenységek teljességét , mint a megvilágosodás ösvényét. Más formái a nap isten imádatának

17 Sátáni kultusz V. Shamshi Adad király pápai“ pallium“ Megfigyelhetjük a pápa által használt palliumot. Nézzétek,hogy a pápai nyakkendő mögött ott van az X forma ,mint a pogány királynál. Megfigyelhetjük a kereszt forma használatát Kr.e körül egy régi királyon. Ez a kereszt szimbolizálja a pogány napisten imádatot.

18 A hasonlóság hihetetlen!!!...
a Sátán egy papja A hasonlóság hihetetlen!!!... Egy pogány pap modern 1. Tiara Antik pogány király Ashur-nasir-pal II 2. Tiara palást 3. Pogány imádati kereszt 4. A napimádat szimboluma XXIII. János

19 Az oltár “shamash”-nak ajánlva
A napisten,Shamash szimbóluma Ugyanilyen jel található egy eu-i és egy amerikai kat. oltáron is. A sátáni imádatban volt használatos a babiloni korszakban. Egy korong a napistennek,a Kr.e IX. századból. Megfigyelhető ugyanez a napisten szimbolum a katolikus oltárokon. Megfigyelhetjük a napistennek ajánlott szimbolumot a pogány oltáron.

20 Dagón istennek adott pogány imádat
A pogány papok által használt süveg,mely hódolatot fejezett ki a „hal-istennek”, Dagón-nak, a hamis „ szabadítónak” A süveg mai használata A „szentelt” víz hintése Teljesen ugyanúgy, mint azt az antik pogány papok tették A felső fotón a Dagon pap (balra),amint feltette süvegét, a a bal kezével szentelt vizet hint. A jobb oldali fotón két Dagón papot látunk,amint szentelt vizet hintenek és néznek magasan fel az égbe,ezzel fejezve ki tiszteletüket az egyiptomi napistennek.i

21 Baal – Shamash,pogány istenimádat Amos 5:26 ; Hechos 7:43
“Monstrancia” Baal pogány szimboluma II. János Pál első nyilvános megjelenése Szent Péter Bazilika Baal – szimbolum a süvegen Használatos volt az okkult sátánimádatban. A követők istenüket Baal-ként vagy Lucifer-ként ismerik. „Egy zoom"

22 Óctuplo mint a nemiségnek adott imádat
Fig.1 A kör (fig.2) megjelenít egy női nemi szervet,a sátáni szellemi tanításokban. Az obéliszk (fig.1) pedig megjelenít egy férfi nemi szervet ; az obéliszk eredetileg egy egyiptomi pogány tiszteleti mód volt. De mint a sátáni rituálékban,az egyiptomiaknál is tiszteletet adtak az obéliszknek legalább 1x naponta,és 3x ha ez lehetséges volt. Hogy megjeleníthessenek egy Nagy Szexuális aktust, egyszerűen belehelyezték a obeliszket a körbe. Obéliszk Fig.2 Óctuplo : a megvilágosodás útja

23 Emlékezünk vissza a napistennek, Ra-nak adott imádatra ! ?
Miután láttuk az obéliszket a a „megvilágosodás ösvényének” közepén. Szent Péter Bazilikában a pápa egy tökéletes pozícióban helyezkedik el ahhoz hogy minden nap „ránézzen az obéliszkre”,tiszteletet adva, elfogadva a sátáni imádatot a napistennek,Rá-nak, ugyanúgy, ahogyan azt az egyiptomiak tették. Figyeljétek meg,ahogyan a pápa meghajtja a maximálisan sátáni szimbólumot (antikrisztus keresztjét) az obéliszk felé,imádva ezzel a valójában igazi istenét, Sátánt.

24 napisten: “Baal-Hadad
“Fél-hold” Sátáni szimbólum Jelenben –katolikus intézményben napisten: “Baal-Hadad “Monstrancia” hold-isten: “Nanna” Bar-Raqqah király A közösségekben használt szentség tartó teljes mértékben az utánzata a napisten imádatban használtnak, mely BAAL- nak szól. Bírák 2:13, 6:25, 3:7; 1Kir 16:31, 19:18; 2Kir 10:18; 2Krón 34:4; Jer 2:23; Hóseas 2:13, 13:1; Tsephania 1:4, Róm 11:4 Mindegyik megjelenítés a napisten imádatot képviseli

25 Jelenben –katolikus intézményben
“Corsier”, kígyó-bot Sátáni szimbólum Jelenben –katolikus intézményben Aténa“istennő” hatalmát szimbolizálja a kígyóba végződő kampósbot. Róm-i kat. kampósbotot, a hivatalban levő püspök használta. Tut király kígyóformájú kampósbotja a halál istenének “Osiris”-nak szolgált jelzésül ( azonosításul). Mésopotaniai király (fél-isten), kampósbotjával, ez a pogány vallásban a mennydörgést jeleníti meg

26 Ma - a Katolikus Egyházban
“Háromágú szigony” Sátáni szimbólum Ma - a Katolikus Egyházban Szent Pál Katedrális , London,láthatunk 4 villát mely a keresztből nyillal Babylon-ban a háromágú szigony minden pogány isten kezébe bele lett helyezve. Ami megjelenített egy férfi(középső ág) és női szexuális egyesülést(oldalsó ágak). Jobbra látható,egy háromágú villa elhelyezve gyermek Jézus fején. Balra egy hindu isten látható. Jobbra Neptun, a szigonyával. Ugyanúgy amint a babiloni napistent és Lucifert is ábrázolják ugyanilyen szigonnyal.

27 Ma - a Katolikus Egyházban
Rózsafűzér Sátáni szimbólum Ma - a Katolikus Egyházban Balra egy hindu isten, aki füzért tart a kezében: “pogány imádat”. Szokás volt az egyiptomi fáraót eltemetni saját füzérével a kezében Bizonyos pogány keleti kultuszok is használnak ima-fűzért. A rózsafűzér elmondása meglévő gyakorlat a kat. Egyházban. Máté 6:7 7 És amikor imádkoztok,ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédük meghallgattatik. Felül:a muzulmánoknál leggyakrabban használatos fűzér látható itt. Balra:egy pogány, mezopotámiai pap által használt ima-füzér.

28 Ma - a Katolikus Egyházban
A fenyő-toboz Sátáni szimbólum Ma - a Katolikus Egyházban 1. A pogányságban a fenyő-toboz az újjászületést jeleníti meg, és megtalálhatjuk a babiloni “Tammuz” isten tiszteletében. 1 A A. a világ legnagyobb fenyő-toboz szobra,amely a Vatikánban található: Plaza de Pino-n B. A Vatican-ban sok fenyő-toboz szobrot találunk,de ugyanúgy a templomokban és a katedrálisokban. B 2 3 Balra a pápa, megfigyelhetjük a fenyő-tobozt a botján, ami ugyanígy megjelenik a különféle pogány kultuszokban. 2. Itt egy mexikói istent látunk,aki a lélekvándorlást és a napot jeleníti meg. 3. Az italok és a lázadás görög-római istene botján a fenyő-tobozzal. 4.mint a megtermékenyülés jelképe. 5.A bot a fenyő-tobozzal jelképezi még a pogány napistent, Orisist. 5 4

29 Ma - a Katolikus Egyházban “A mennyország és a pokol kulcsai”
“Szent szív” Sátáni szimbólum Ma - a Katolikus Egyházban Quetzalcoatl, az élet és a halál ura,mutat egy babiloni „szent szivet” A szent szív a kat egyházban Megfigyelhetjünk a szigony sátáni jelét is. “A mennyország és a pokol kulcsai” 437-ben az akkori pápa kijelentette, hogy a kat. Egyház a tulajdonosa a menny és pokol kapui kulcsának. Tisztán láthatóak a menny és a pokol „kulcsai” a címeren XVI.Benedek mögött. Egy pogány bálvány tartja kezében a mennyet és poklot „nyitó” kulcsokat, amely egyben utat nyit a békének vagy a háborúnak.

30 MEGERŐSÍTVE BIBLIKUSOK ÉS TEOLÓGUSOK ÁLTAL
100 % MEGERŐSÍTVE BIBLIKUSOK ÉS TEOLÓGUSOK ÁLTAL


Letölteni ppt "A nagy meggyalázott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések