Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2 Kor 11:14-15 14 a Sátán,mint a világosság angyala jelenik meg 15 Nem meglepő,ha a szolgája is a igazság szolgálójaként jelenik meg 2.Jelenések:13:11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2 Kor 11:14-15 14 a Sátán,mint a világosság angyala jelenik meg 15 Nem meglepő,ha a szolgája is a igazság szolgálójaként jelenik meg 2.Jelenések:13:11."— Előadás másolata:

1

2

3

4 2 Kor 11:14-15 14 a Sátán,mint a világosság angyala jelenik meg 15 Nem meglepő,ha a szolgája is a igazság szolgálójaként jelenik meg 2.Jelenések:13:11 Prófétája bárányként tünik fel Jelenések18:4... Ha nem akartok osztozni az ő bűneiben....

5 Jelenések 17:15 15 A vizek,melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek… A egész világ előtt ismert Nincs semmi kétség,ahol a vezető van,ott vannak a tömegek. Meg tudsz nevezni egy másik intézményt,ami ennyire befolyásos?

6 Jelenések 17:2 Jelenések 17:2 A föld királyai(állámfői) vele vannak. A föld minden királya úgy fogadja a vezetőt,mint egy királyt,mint Isten képviselőjét a földön. Nincs másik vallási vezető,vagy intézmény, amely hasonló hatást kelt.

7 Jelenések 13:14 …elhiteti a földnek lakosait…azt mondván neki,hogy csinálják meg a fenevad képét… Isten beszédében VAN a következő: 1. Isten nem beszél velünk képek által. 2. Istennek nincs szüksége képekre, hogy velünk beszéljen.

8 5 Mózes 4:16 Hogy el ne vetemedjetek és faragott képet, valami bálványféle alakot ne csináljatok magatoknak, férfi vagy asszony képére. 5:8 Ne csinálj magadnak faragott képet. Jel 13:14Jel 13:14Képeket használnak és imádják azokat. Ézsaiás 42:8 Én vagyok az Úr,ez a nevem; és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak.

9 Jelenések 13:14Jelenések 13:14Képeket használnak és imádják azokat. 115. Zsoltár 4 Azoknak bálványa ezüst és arany, emberi kezeknek munkája. 5 Szájok van, de nem szólanak,szemeik vannak,de nem látnak; 6 Füleik vannak,de nem hallanak;orruk van,de nem szagolnak; 7 Kezeik vannak,de nem tapintanak, lábaik vannak, de nem járnak,nem szólanak az ő torkukkal. 8 Hasonlók legyenek azokhoz készítőik, és mindazok, akik bíznak bennök!

10 11.Jel 13:15 Megparancsolja,hogy öljék meg, aki nem imádja őt.Jel 13:15 A pápai rendszer volt,ami vezette Hitlert, hogy elpusztítson több mint 6 millió zsidót. És a pápai rendszer volt, aki a "szent inkvizició idejen" keresztények millióit ölte meg. … 12.Jel 17:6 Sokakat megöltek Isten népébőlJel 17:6 Jel 18:24 Jel 18:24 Hordozza azok vérét, akiket megölt.

11 13.Jel 17:4 Használja a lila és bíbor színt.( Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba…)Jel 17:4 Egyértelműen nincs más vallás, amely viseli e színeket.

12 Jel 17:4 Templomait arannyal,ezüsttel és drágakövekkel borítja.

13 Jel 17:4Jel 17:4 Aranykelyhet használ.

14 Lássuk a igazságot e hazugság mögött…

15 A hajlott kereszt A Satani kereszt, az anti-krisztus kiváló szimbóluma. A sátánisták által lett megalkotva a VI.-ik században. Ezt Jézus Krisztust így mutatja be: nagyon sovány, csont- bőr ember, mint aki éhezés áldozata lett pathetikusan felfüggesztve a keresztre a rettenetesen lesoványodott karjaival és lábaival. Minden alkalommal,amikor a hívek meghajlanak a pápa előtt, meghajolnak az Antikrisztus képe előtt is,anélkül, hogy tudnák.

16 A fordított kereszt Úgy használják,mint az istenkáromlás Jézus Krisztus és a kereszténység megtagadásának szimbolumát. Szimbolizálja Jézus elutasítását és kigúnyolását. Fordított kereszt

17 A napIsten imádatának szimbólumai A nap = héberül - » shemesh » = nap sugár, « shamash » angolul. A legjelentősebb szimbólum egy kör,amely megjeleníti a napkorong árnyékát. Megjegyzés: a körnek sárgának kell lennie,amennyire csak lehetséges,miután ez a Nap színe. Nyolc sugár található körülötte,mely körülveszi az árnyékot: a sátánisták többsége szereti a 8-as számot,mert ez megjeleníti az okkult tevékenységek teljességét, mint a megvilágosodás ösvényét. Más formái a nap isten imádatának

18 V. Shamshi Adad király Megfigyelhetjük a kereszt forma használatát Kr.e.2800 körül egy régi királyon. Ez a kereszt szimbolizálja a pogány napisten imádatot. pápai“ pallium“ Megfigyelhetjük a pápa által használt palliumot. Nézzétek,hogy a pápai nyakkendő mögött ott van az X forma,mint a pogány királynál. Sátáni kultusz

19 A hasonlóság hihetetlen!!!... a Sátán egy papja 1. Tiara 4. A napimádat szimboluma 3. Pogány imádati kereszt 2. Tiara palást Antik pogány király Ashur-nasir-pal II Egy pogány pap modern XXIII. János

20 Az oltár “shamash”-nak ajánlva Egy korong a napistennek,a Kr.e IX. századból. Ugyanilyen jel található egy eu-i és egy amerikai kat. oltáron is. A napisten,ShamashA napisten,Shamash szimbóluma A sátáni imádatban volt használatos a babiloni korszakban. Megfigyelhetjük a napistennek ajánlott szimbolumot a pogány oltáron. Megfigyelhető ugyanez a napisten szimbolum a katolikus oltárokon.

21 A pogány papok által használt süveg,mely hódolatot fejezett ki a „hal-istennek”, Dagón-nak, a hamis „ szabadítónak” Dagón istennek adott pogány imádat A felső fotón a Dagon pap (balra),amint feltette süvegét, a a bal kezével szentelt vizet hint. A jobb oldali fotón két Dagón papot látunk,amint szentelt vizet hintenek és néznek magasan fel az égbe,ezzel fejezve ki tiszteletüket az egyiptomi napistennek.i A süveg mai használata A „szentelt” víz hintése Teljesen ugyanúgy, mint azt az antik pogány papok tették

22 Baal – Shamash,pogány istenimádat Amos 5:26 ; Hechos 7:43 Amos 5:26Hechos 7:43 Használatos volt az okkult sátánimádatban. A követők istenüket Baal-ként vagy Lucifer-ként ismerik. Baal pogány szimboluma Szent Péter Bazilika „Egy zoom" Baal – szimbolum a süvegen II. János Pál első nyilvános megjelenése “Monstrancia”

23 Óctuplo mint a nemiségnek adott imádat A kör (fig.2) megjelenít egy női nemi szervet,a sátáni szellemi tanításokban. Az obéliszk (fig.1) pedig megjelenít egy férfi nemi szervet ; az obéliszk eredetileg egy egyiptomi pogány tiszteleti mód volt. De mint a sátáni rituálékban,az egyiptomiaknál is tiszteletet adtak az obéliszknek legalább 1x naponta,és 3x ha ez lehetséges volt. Hogy megjeleníthessenek egy Nagy Szexuális aktust, egyszerűen belehelyezték a obeliszket a körbe. Óctuplo : a megvilágosodás útja Obéliszk Fig.2 Fig.1

24 Emlékezünk vissza a napistennek, Ra-nak adott imádatra ! ? Miután láttuk az obéliszket a a „megvilágosodás ösvényének” közepén. Szent Péter Bazilikában a pápa egy tökéletes pozícióban helyezkedik el ahhoz hogy minden nap „ránézzen az obéliszkre”,tiszteletet adva, elfogadva a sátáni imádatot a napistennek,Rá-nak, ugyanúgy, ahogyan azt az egyiptomiak tették. Figyeljétek meg,ahogyan a pápa meghajtja a maximálisan sátáni szimbólumot (antikrisztus keresztjét) az obéliszk felé,imádva ezzel a valójában igazi istenét, Sátánt.

25 napisten: “Baal-Hadad hold-isten: “Nanna” Bar-Raqqah király Mindegyik megjelenítés a napisten imádatot képviseli Sátáni szimbólumJelenben –katolikus intézményben “Monstrancia” A közösségekben használt szentség tartó teljes mértékben az utánzata a napisten imádatban használtnak, mely BAAL- nak szól. “Fél-hold” Bírák 2:13, 6:25, 3:7Bírák 2:13, 6:25, 3:7; 1Kir 16:31, 19:18; 2Kir 10:18; 2Krón 34:4; Jer 2:23; Hóseas 2:13, 13:1; Tsephania 1:4, Róm 11:41Kir 16:31, 19:182Kir 10:18 2Krón 34:4Jer 2:23seas 2:1313:1nia 1:4Róm 11:4

26 Sátáni szimbólumJelenben –katolikus intézményben “Corsier”, kígyó-bot Aténa“istennő” hatalmát szimbolizálja a kígyóba végződő kampósbot. Tut király kígyóformájú kampósbotja a halál istenének “Osiris”- nak szolgált jelzésül ( azonosításul). Mésopotaniai király (fél- isten), kampósbotjával, ez a pogány vallásban a mennydörgést jeleníti meg Róm-i kat. kampósbotot, a hivatalban levő püspök használta.

27 Sátáni szimbólumMa - a Katolikus Egyházban “Háromágú szigony” Babylon-ban a háromágú szigony minden pogány isten kezébe bele lett helyezve. Ami megjelenített egy férfi(középső ág) és női szexuális egyesülést(oldalsó ágak). Balra egy hindu isten látható. Jobbra Neptun, a szigonyával. Ugyanúgy amint a babiloni napistent és Lucifert is ábrázolják ugyanilyen szigonnyal. Szent Pál Katedrális, London,láthatunk 4 villát mely a keresztből nyillal Jobbra látható,egy háromágú villa elhelyezve gyermek Jézus fején.

28 Sátáni szimbólum Ma - a Katolikus Egyházban Rózsaf ű zér Balra egy hindu isten, aki füzért tart a kezében: “pogány imádat”. Szokás volt az egyiptomi fáraót eltemetni saját füzérével a kezében Bizonyos pogány keleti kultuszok is használnak ima-fűzért. Felül:a muzulmánoknál leggyakrabban használatos fűzér látható itt. Balra:egy pogány, mezopotámiai pap által használt ima-füzér. A rózsafűzér elmondása meglévő gyakorlat a kat. Egyházban. Máté 6:7 7 És amikor imádkoztok,ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédük meghallgattatik.

29 Sátáni szimbólumMa - a Katolikus Egyházban A feny ő -toboz 2. Itt egy mexikói istent látunk,aki a lélekvándorlást és a napot jeleníti meg. 3. Az italok és a lázadás görög- római istene botján a fenyő- tobozzal. 4.mint a megtermékenyülés jelképe. 5.A bot a fenyő-tobozzal jelképezi még a pogány napistent, Orisist. 1. A pogányságban a fenyő-toboz az újjászületést jeleníti meg, és megtalálhatjuk a babiloni “Tammuz” isten tiszteletében. 1 2 3 4 5 B. A Vatican-ban sok fenyő- toboz szobrot találunk,de ugyanúgy a templomokban és a katedrálisokban. AA. a világ legnagyobb fenyő-toboz szobra,amely a Vatikánban található: Plaza de Pino-n Balra a pápa, megfigyelhetjük a fenyő-tobozt a botján, ami ugyanígy megjelenik a különféle pogány kultuszokban. B

30 Sátáni szimbólumMa - a Katolikus Egyházban “Szent szív” Quetzalcoatl, az élet és a halál ura,mutat egy babiloni „szent szivet” A szent szív a kat egyházban Megfigyelhetjünk a szigony sátáni jelét is. “A mennyország és a pokol kulcsai” Egy pogány bálvány tartja kezében a mennyet és poklot „nyitó” kulcsokat, amely egyben utat nyit a békének vagy a háborúnak. 437-ben az akkori pápa kijelentette, hogy a kat. Egyház a tulajdonosa a menny és pokol kapui kulcsának. Tisztán láthatóak a menny és a pokol „kulcsai” a címeren XVI.Benedek mögött.

31 100 % MEGERŐSÍTVE BIBLIKUSOK ÉS TEOLÓGUSOK ÁLTAL


Letölteni ppt "2 Kor 11:14-15 14 a Sátán,mint a világosság angyala jelenik meg 15 Nem meglepő,ha a szolgája is a igazság szolgálójaként jelenik meg 2.Jelenések:13:11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések