Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kriptográfia. Hálózati biztonság  Területei:  Titkosság (secrecy vagy confidentiality): az üzenet ne juthasson illetéktelen kezekbe  Hitelesség (authentication):

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kriptográfia. Hálózati biztonság  Területei:  Titkosság (secrecy vagy confidentiality): az üzenet ne juthasson illetéktelen kezekbe  Hitelesség (authentication):"— Előadás másolata:

1 Kriptográfia

2 Hálózati biztonság  Területei:  Titkosság (secrecy vagy confidentiality): az üzenet ne juthasson illetéktelen kezekbe  Hitelesség (authentication): a partner kétséget kizáró azonosítása  Letagadhatatlanság (nonrepudation): bizonyítható legyen, hogy ki küldte az üzenetet (aláírás)  Sértetlenség (integrity): a továbbítás során az üzenet tartalma ne változhasson  Mely hálózati rétegekben történik a megvalósítás, és milyen eszközökkel?  Fizikai réteg (vezetékek argon gázzal töltött csőbe helyezése)  Adatkapcsolati réteg (keretek titkosítása)  Hálózati réteg (tűzfalak)  Szállítási réteg (végpontól-végpontig terjedő összeköttetések titkosítása)  Alkalmazási réteg (felhasználók azonosítása, megbízható protokollok)

3 Kriptográfia  Cryptography: a görög „titkos írás” szavakból ered.  Kód (code): szavak helyettesítése másik szóval vagy szimbólummal. Pl. a navajo indián nyelven alapuló kódolás a II. vh.-ban.  Rejtjel (chipher): bitről-bitre, vagy karakterről-karakterre történő kódolás, a későbbiekben titkosítás alatt ezt értjük.  Alapfogalmak:  Nyílt szöveg (plaintext): a kódolandó szöveg  Kulcs (key): a kódoló algoritmus által használt paraméter  Titkosított szöveg (chiphertext): a kódolás során előálló (továbbítandó) szöveg  Támadó (intruder): a kulcsot nem ismerő, de a titkosított szöveget birtokló illetéktelen felhasználó  Kriptoanalízis (cryptoanalysis): a titkos szöveg megfejtésének tudománya

4 Kriptoanalízis  D k (E k (P)) = P  K – a kulcs  D k – a dekódoló függvény  E k – a kódoló függvény  P – a nyílt szöveg  Kerckhoff elve: Minden algoritmusnak nyilvánosnak kell lennie, csak a kulcsok titkosak!  Minél hosszabb a kulcs annál nagyobb a munkatényező (work factor), amivel a kódfejtőnek számolnia kell  Csak titkosított szöveg alapú kódfejtés (chiphertext only): a támadó csak a titkosított szövegnek van birtokában  Ismert nyílt szöveg alapú kódfejtés (known plaintext): néhány tikosított szöveg megfejtésével is rendelkezik a támadó  Választott nyílt szöveg alapú kódfejtés (chosen plaintext): a támadó egy tetszőlegesen kiválasztott nyílt szöveg titkosított párját is elő tudja állítani.

5 Helyettesítő kódok  A titkosítási módszerek két nagy csoportba oszthatók:  Helyettesítő kódok (substituion cipher): a betűket más betűkkel, vagy szimbólumokkal cseréljük fel.  Keverő kódok (transposition chipher): a betűk sorrendjét összekevrjük az üzeneten belül  Caser-tikosító (Ceaser chipher): a egyik legrégibb helyettesítő kódolás  A betűket az ABC-ben elfoglalt helyük szerint valahány pozicióval eltoljuk  Pl. legyen n=3, akkor  A  D  B  E  C  F  Z  C  A visszafejtése elég egyszerű (a nyelv statisztikai törvényszerűségeinek figyelembevételével)

6 Keverő kódok  A nyílt szöveg: „Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! Miért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis!”  A kulcs: „JózsefAttila” JÓZSEFATTILA 681293411011572 Miértlegyeké ntisztessége s?Kiterítene kúgyis!Miért nelegyektisz tességes?Kit erítenekúgyi s!ABCDEFGHIJ A titkosított szöveg: „eer!eeeEéeetztiJtztigéeCltesygnDeéeéiKgHMnsknte skgnrsiyIit?úeer!rsiyestBgsíMkskFystit?úGéiKglsíA”

7 Egyszer használatos bitminta  One-time pad: a kulcs ismerete nélkül biztosan megfejthetetlen!  Lényege:  A nyílt szövegből egy bitsorozatot készítenek (pl. az ASCII tábla alapján)  Egy olyan hosszú kulcsot választanak, amely legalább annyi bitből áll, mint a kódolandó szöveg  A nyilt szöveg és kulcs azonos helyiértékű bitjein XOR műveletet hajtanak végre – az így létrejövő bitsorozat lesz a tikosított szöveg  Amennyiben mindig más kulcsot használunk, a kódolt szöveg visszafejthetetlen (hiszen bármilyen szöveg visszafejthető belőle, attól függően, hogy milyen kulcsot választunk.  A kulcs hossza, és a kulcs-csere követelménye miatt azonban a gyakorlatban nehezen alkalmazható.

8 Megjegyzések  Kvantumkriptográfia: kvantumfizikai elveken alapuló kódolási eljárás. A fény terjedési tulajdonságat használja fel. Lehetséges egyszer használatos bitminták használata anélkül, hogy ezt a bitsorozatot (titkosítatlanul) előzetesen át kéne vinni a csatornán. (Sőt, az esetleges támadási kísérletről feltétlenül tudomást szereznek a kommunikáló felek). Részletesebben: Andrew S. Tanenbaum: Számítógép hálózatok, Panem Kiadó Kft, 2004., 782-786. old  A kriptográfia első alapelve: Az üzeneteknek valamilyen redundanciát kell tartalmaznia  A kriptográfia második alapelve: Kell egy módszer az ismétléses támadások meghiúsítására.


Letölteni ppt "Kriptográfia. Hálózati biztonság  Területei:  Titkosság (secrecy vagy confidentiality): az üzenet ne juthasson illetéktelen kezekbe  Hitelesség (authentication):"

Hasonló előadás


Google Hirdetések